Loto Miền Trung - Thống Kê Lô Tô Xổ Số Miền Trung

XSMT - XSMT Thứ Ba - Bảng Loto miền Trung
Đầu Quảng Nam
0 08
1 12, 19
2 20, 24, 27
3 33
4
5 54, 57
6
7 73, 77, 79
8 87
9 93, 94, 95, 97, 99

Lô tô XSMT Thứ Sáu, SXMT 30-07-2021

XSMT - XSMT Thứ Sáu - Bảng Loto miền Trung
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 04, 09 00
1 10, 15
2 25, 28 21, 23
3 33, 38 31, 32, 36, 37
4 41, 41 40
5 51, 52 50, 58, 59, 59
6 61, 63 63, 66
7 73, 76, 77
8 83, 88
9 95, 97 90

Lô XS miền Trung Thứ Năm, KQXSMT 29-07-2021

XSMT - XSMT Thứ Năm - Bảng Loto miền Trung
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07 00, 01, 05, 06, 09 06
1 10, 10, 11, 17 18
2 26 21, 26, 27 20, 26
3 35, 36, 38 39
4 49, 49 44 42
5 52 53, 54 52, 58
6 63 62, 69 66, 66, 67, 68, 68
7 78, 78 71, 77 70, 71, 77, 78
8 85, 88 82, 89
9 99 99 90