XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

In kết quả
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00270
16 22 23 33 36 38 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32.860.128.000
Jackpot 2 0 3.317.792.000
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 377 500.000
Giải ba 8185 50.000
Kỳ quay thưởng: #00269
20 21 22 31 43 45 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.616.504.400
Jackpot 2 0 3.179.611.600
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 383 500.000
Giải ba 8291 50.000
Kỳ quay thưởng: #00268
08 10 12 24 40 44 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 119.957.842.650
Jackpot 2 1 4.699.731.700
Giải nhất 26 40.000.000
Giải nhì 1193 500.000
Giải ba 22314 50.000
Kỳ quay thưởng: #00267
07 08 15 24 26 48 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 117.272.637.300
Jackpot 2 0 4.401.375.550
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 1079 500.000
Giải ba 22604 50.000
Kỳ quay thưởng: #00266
16 29 32 33 52 53 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 114.222.823.500
Jackpot 2 0 4.062.507.350
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 964 500.000
Giải ba 21556 50.000
Kỳ quay thưởng: #00265
09 13 20 21 36 43 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 110.883.292.950
Jackpot 2 0 3.691.448.400
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 937 500.000
Giải ba 19103 50.000
Kỳ quay thưởng: #00264
01 08 31 32 37 55 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 107.805.747.000
Jackpot 2 0 3.349.498.850
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 875 500.000
Giải ba 18136 50.000
Kỳ quay thưởng: #00263
10 14 19 36 48 49 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 104.660.257.350
Jackpot 2 1 3.705.261.050
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 1024 500.000
Giải ba 21539 50.000
Kỳ quay thưởng: #00262
01 20 30 41 46 50 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 101.454.269.700
Jackpot 2 0 3.349.040.200
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 702 500.000
Giải ba 15484 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt