XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00321
04 07 16 17 30 39 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49.866.250.350
Jackpot 2 1 4.174.804.800
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 501 500.000
Giải ba 10439 50.000
Kỳ quay thưởng: #00320
10 30 38 48 54 55 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 48.546.543.000
Jackpot 2 0 4.028.170.650
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 380 500.000
Giải ba 9409 50.000
Kỳ quay thưởng: #00319
09 11 24 26 38 53 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 46.901.064.450
Jackpot 2 0 3.845.339.700
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 507 500.000
Giải ba 10722 50.000
Kỳ quay thưởng: #00318
19 25 31 32 39 47 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 45.290.687.700
Jackpot 2 0 3.666.408.950
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 468 500.000
Giải ba 9593 50.000
Kỳ quay thưởng: #00317
04 08 16 27 32 40 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 43.839.772.950
Jackpot 2 0 3.505.196.200
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 580 500.000
Giải ba 11066 50.000
Kỳ quay thưởng: #00316
07 17 36 42 43 50 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 42.504.716.100
Jackpot 2 0 3.356.856.550
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 419 500.000
Giải ba 9059 50.000
Kỳ quay thưởng: #00315
01 06 17 18 21 41 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 40.878.482.250
Jackpot 2 0 3.176.163.900
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 371 500.000
Giải ba 9075 50.000
Kỳ quay thưởng: #00314
09 11 19 20 26 42 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39.293.007.150
Jackpot 2 1 4.032.556.350
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 621 500.000
Giải ba 11635 50.000
Kỳ quay thưởng: #00313
13 24 25 26 27 30 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 38.078.447.700
Jackpot 2 0 3.897.605.300
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 400 500.000
Giải ba 8435 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt