XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00415
12 19 40 41 43 53 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 143.369.946.750
Jackpot 2 2 3.643.539.800
Giải nhất 26 40.000.000
Giải nhì 1413 500.000
Giải ba 28079 50.000
Kỳ quay thưởng: #00414
01 10 11 13 27 55 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 137,578,088,550
Jackpot 2 1 8,574,074,450
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 1425 500.000
Giải ba 25967 50.000
Kỳ quay thưởng: #00413
07 08 11 31 35 36 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 130.391.512.500
Jackpot 2 0 7.775.566.000
Giải nhất 25 40.000.000
Giải nhì 1124 500.000
Giải ba 24395 50.000
Kỳ quay thưởng: #00412
03 09 20 21 33 52 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 123.683.187.000
Jackpot 2 0 7.030.196.500
Giải nhất 21 40.000.000
Giải nhì 1396 500.000
Giải ba 26708 50.000
Kỳ quay thưởng: #00411
10 12 14 17 29 53 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 116.918.632.650
Jackpot 2 0 6.278.579.350
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 1001 500.000
Giải ba 22170 50.000
Kỳ quay thưởng: #00410
03 35 41 42 43 49 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 110.372.538.000
Jackpot 2 0 5.551.235.500
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 756 500.000
Giải ba 16251 50.000
Kỳ quay thưởng: #00409
01 14 18 43 49 50 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 104.401.521.300
Jackpot 2 0 4.887.789.200
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 816 500.000
Giải ba 17703 50.000
Kỳ quay thưởng: #00408
12 20 25 38 39 40 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 98.660.027.100
Jackpot 2 0 4.249.845.400
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 821 500.000
Giải ba 16256 50.000
Kỳ quay thưởng: #00407
02 14 19 24 27 34 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 93.827.290.800
Jackpot 2 0 3.712.874.700
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 786 500.000
Giải ba 16344 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt