XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00347
02 16 26 27 36 40 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41.541.604.500
Jackpot 2 0 4.129.967.200
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 441 500.000
Giải ba 10058 50.000
Kỳ quay thưởng: #00346
01 10 21 26 42 43 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39.917.681.400
Jackpot 2 0 3.949.531.300
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 403 500.000
Giải ba 8806 50.000
Kỳ quay thưởng: #00345
05 11 14 34 51 53 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 38.474.598.450
Jackpot 2 0 3.789.188.750
Giải nhất 1 40.000.000
Giải nhì 350 500.000
Giải ba 8007 50.000
Kỳ quay thưởng: #00344
09 12 29 46 48 53 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.880.715.100
Jackpot 2 0 3.612.090.600
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 414 500.000
Giải ba 9615 50.000
Kỳ quay thưởng: #00343
21 39 48 51 53 55 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35.556.777.750
Jackpot 2 0 3.464.986.450
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 379 500.000
Giải ba 7262 50.000
Kỳ quay thưởng: #00342
04 17 42 51 53 55 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34.070.500.650
Jackpot 2 0 3.299.844.550
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 347 500.000
Giải ba 7445 50.000
Kỳ quay thưởng: #00341
08 36 39 43 48 50 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32.751.516.900
Jackpot 2 0 3.153.290.800
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 408 500.000
Giải ba 8288 50.000
Kỳ quay thưởng: #00340
10 29 30 31 37 51 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.371.899.700
Jackpot 2 1 3.359.683.250
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 353 500.000
Giải ba 7098 50.000
Kỳ quay thưởng: #00339
04 07 08 26 37 44 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 80.834.053.800
Jackpot 2 0 3.207.249.950
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 763 500.000
Giải ba 14074 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt