XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00635
03 09 25 29 46 50 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 82.941.970.800
Jackpot 2 1 3.368.671.450
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 861 500.000
Giải ba 18432 50.000
Kỳ quay thưởng: #00634
09 17 22 28 50 55 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 79.623.927.750
Jackpot 2 1 5.168.372.250
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 756 500.000
Giải ba 16062 50.000
Kỳ quay thưởng: #00633
09 21 24 30 41 44 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 76.705.906.800
Jackpot 2 0 4.844.147.700
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 731 500.000
Giải ba 15520 50.000
Kỳ quay thưởng: #00632
14 17 31 33 42 50 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 74.329.390.200
Jackpot 2 0 4.580.090.300
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 715 500.000
Giải ba 14821 50.000
Kỳ quay thưởng: #00631
01 22 25 38 39 54 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 71.577.732.450
Jackpot 2 0 4.274.350.550
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 609 500.000
Giải ba 13743 50.000
Kỳ quay thưởng: #00630
06 15 21 24 45 55 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 69.234.635.100
Jackpot 2 0 4.014.006.400
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 577 500.000
Giải ba 13241 50.000
Kỳ quay thưởng: #00629
11 16 17 19 38 43 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 67.505.291.850
Jackpot 2 0 3.821.857.150
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 697 500.000
Giải ba 13893 50.000
Kỳ quay thưởng: #00628
05 06 22 26 49 51 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 65.583.214.500
Jackpot 2 0 3.608.293.000
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 437 500.000
Giải ba 8958 50.000
Kỳ quay thưởng: #00627
18 23 26 32 46 49 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64.225.888.500
Jackpot 2 0 3.457.479.000
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 547 500.000
Giải ba 11347 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt