XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00576
14 23 26 37 42 51 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35.832.009.000
Jackpot 2 0 4.205.586.000
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 509 500.000
Giải ba 9468 50.000
Kỳ quay thưởng: #00575
15 19 24 31 44 53 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34.447.913.850
Jackpot 2 0 4.051.797.650
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 422 500.000
Giải ba 9028 50.000
Kỳ quay thưởng: #00574
07 24 45 48 49 53 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 33.098.155.950
Jackpot 2 0 3.901.824.550
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 439 500.000
Giải ba 9706 50.000
Kỳ quay thưởng: #00573
03 07 14 22 41 42 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.298.624.850
Jackpot 2 0 3.701.876.650
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 346 500.000
Giải ba 8346 50.000
Kỳ quay thưởng: #00572
03 09 23 33 42 44 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 49.475.717.850
Jackpot 2 0 3.557.585.000
Giải nhất 25 40.000.000
Giải nhì 734 500.000
Giải ba 14465 50.000
Kỳ quay thưởng: #00571
03 09 22 26 32 37 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 48.097.092.900
Jackpot 2 0 3.404.404.450
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 794 500.000
Giải ba 16300 50.000
Kỳ quay thưởng: #00570
01 04 05 21 25 44 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 46.116.963.300
Jackpot 2 0 3.184.390.050
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 787 500.000
Giải ba 14567 50.000
Kỳ quay thưởng: #00569
05 11 17 25 39 48 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44.457.452.850
Jackpot 2 1 3.408.882.650
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 793 500.000
Giải ba 14523 50.000
Kỳ quay thưởng: #00568
18 25 38 43 47 51 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 43.029.773.850
Jackpot 2 0 3.250.251.650
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 671 500.000
Giải ba 14176 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt