XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00726
19 32 38 40 45 48 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 55.087.218.300
Jackpot 2 0 3.761.067.000
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 732 500.000
Giải ba 13751 50.000
Kỳ quay thưởng: #00725
03 06 31 40 47 54 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 52.849.603.650
Jackpot 2 0 3.512.443.150
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 623 500.000
Giải ba 12909 50.000
Kỳ quay thưởng: #00724
11 17 25 29 45 48 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 50.454.523.200
Jackpot 2 0 3.246.323.100
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 805 500.000
Giải ba 16641 50.000
Kỳ quay thưởng: #00723
02 28 30 43 44 55 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 48.237.615.300
Jackpot 2 2 2.323.615.375
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 524 500.000
Giải ba 12180 50.000
Kỳ quay thưởng: #00722
09 18 24 43 44 50 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 45.524.219.700
Jackpot 2 0 4.345.742.350
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 600 500.000
Giải ba 13433 50.000
Kỳ quay thưởng: #00721
12 18 41 43 47 51 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 43.368.051.000
Jackpot 2 0 4.106.168.050
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 518 500.000
Giải ba 12730 50.000
Kỳ quay thưởng: #00720
15 32 33 36 43 46 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 40.960.429.950
Jackpot 2 0 3.838.654.600
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 450 500.000
Giải ba 11186 50.000
Kỳ quay thưởng: #00719
27 29 33 39 47 53 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 38.990.566.200
Jackpot 2 0 3.619.780.850
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 488 500.000
Giải ba 11191 50.000
Kỳ quay thưởng: #00718
01 22 38 48 49 53 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37.087.734.000
Jackpot 2 0 3.408.355.050
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 492 500.000
Giải ba 10482 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt