XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00385
13 18 19 23 32 43 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 40.085.895.450
Jackpot 2 0 5.768.690.500
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 591 500.000
Giải ba 12650 50.000
Kỳ quay thưởng: #00384
10 11 26 33 44 46 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 38.298.729.900
Jackpot 2 0 5.570.116.550
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 520 500.000
Giải ba 11815 50.000
Kỳ quay thưởng: #00383
03 04 17 39 50 51 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.634.873.800
Jackpot 2 0 5.385.243.650
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 480 500.000
Giải ba 11183 50.000
Kỳ quay thưởng: #00382
08 11 17 19 25 47 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34.734.762.300
Jackpot 2 0 5.174.120.150
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 694 500.000
Giải ba 12360 50.000
Kỳ quay thưởng: #00381
17 20 21 29 52 54 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 33.409.526.250
Jackpot 2 0 5.026.871.700
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 374 500.000
Giải ba 8222 50.000
Kỳ quay thưởng: #00380
08 11 16 22 42 54 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.673.873.550
Jackpot 2 0 4.834.021.400
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 502 500.000
Giải ba 11047 50.000
Kỳ quay thưởng: #00379
04 14 26 42 44 55 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 111.099.202.950
Jackpot 2 0 4.648.035.450
Giải nhất 41 40.000.000
Giải nhì 1097 500.000
Giải ba 21435 50.000
Kỳ quay thưởng: #00378
12 14 26 29 33 40 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 108.639.141.150
Jackpot 2 0 4.374.695.250
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 920 500.000
Giải ba 19392 50.000
Kỳ quay thưởng: #00377
02 22 26 28 44 55 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 105.104.974.350
Jackpot 2 0 3.982.010.050
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 936 500.000
Giải ba 21608 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt