XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00449
03 04 06 14 20 38 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 74.543.157.300
Jackpot 2 0 3.237.964.150
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 692 500.000
Giải ba 14975 50.000
Kỳ quay thưởng: #00448
03 10 11 17 26 54 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72.401.479.950
Jackpot 2 1 3.472.460.950
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 650 500.000
Giải ba 14427 50.000
Kỳ quay thưởng: #00447
07 24 32 35 48 50 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70.362.637.500
Jackpot 2 0 3.245.922.900
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 720 500.000
Giải ba 14501 50.000
Kỳ quay thưởng: #00446
03 09 10 18 29 45 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68.149.331.400
Jackpot 2 1 3.853.016.050
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 817 500.000
Giải ba 16254 50.000
Kỳ quay thưởng: #00445
04 10 20 38 48 53 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 66.366.603.300
Jackpot 2 0 3.654.935.150
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 524 500.000
Giải ba 11779 50.000
Kỳ quay thưởng: #00444
05 11 18 19 20 21 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64.312.813.650
Jackpot 2 0 3.426.736.300
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 798 500.000
Giải ba 15517 50.000
Kỳ quay thưởng: #00443
02 06 38 47 50 53 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62.496.583.500
Jackpot 2 0 3.224.932.950
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 449 500.000
Giải ba 11268 50.000
Kỳ quay thưởng: #00442
09 10 12 19 27 40 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 60.472.186.950
Jackpot 2 1 3.613.345.900
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 801 500.000
Giải ba 14601 50.000
Kỳ quay thưởng: #00441
02 18 28 46 52 54 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 58.805.962.050
Jackpot 2 0 3.428.209.800
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 567 500.000
Giải ba 11922 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt