XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00293
24 31 45 46 47 54 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70.095.625.050
Jackpot 2 0 3.638.447.850
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 511 500.000
Giải ba 12142 50.000
Kỳ quay thưởng: #00292
13 23 40 45 52 55 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 67.915.717.950
Jackpot 2 0 3.396.235.950
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 509 500.000
Giải ba 11183 50.000
Kỳ quay thưởng: #00291
06 09 15 22 29 53 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 65.946.387.450
Jackpot 2 0 3.177.421.450
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 715 500.000
Giải ba 13177 50.000
Kỳ quay thưởng: #00290
02 05 13 20 30 49 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64.349.594.400
Jackpot 2 1 4.397.402.900
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 605 500.000
Giải ba 12825 50.000
Kỳ quay thưởng: #00289
02 08 10 23 27 35 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62.484.145.050
Jackpot 2 0 4.190.130.750
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 659 500.000
Giải ba 12716 50.000
Kỳ quay thưởng: #00288
10 13 30 36 51 54 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 60.811.500.000
Jackpot 2 0 4.004.281.300
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 418 500.000
Giải ba 9540 50.000
Kỳ quay thưởng: #00287
18 20 24 26 33 41 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 59.020.828.950
Jackpot 2 0 3.805.317.850
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 507 500.000
Giải ba 11733 50.000
Kỳ quay thưởng: #00286
10 24 31 41 42 47 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 56.962.077.600
Jackpot 2 0 3.576.567.700
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 435 500.000
Giải ba 9606 50.000
Kỳ quay thưởng: #00285
17 31 33 34 37 40 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 55.166.476.800
Jackpot 2 0 3.377.056.500
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 450 500.000
Giải ba 9756 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt