XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Advertisements
Kỳ quay thưởng: #01022
03 05 32 40 46 50 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.274.024.650
Jackpot 2 0 3.362.988.500
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 741 500.000
Giải ba 16464 50.000
Kỳ quay thưởng: #01021
29 36 37 38 40 42 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 33.007.128.150
Jackpot 2 1 3.334.125.350
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 787 500.000
Giải ba 16665 50.000
Kỳ quay thưởng: #01020
03 06 15 25 33 43 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 2 157.093.357.425
Jackpot 2 2 2.288.150.825
Giải nhất 103 40.000.000
Giải nhì 4108 500.000
Giải ba 72534 50.000
Kỳ quay thưởng: #01019
04 12 27 44 46 51 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 1 25.409.725.000
Giải nhất 41 40.000.000
Giải nhì 3112 500.000
Giải ba 69136 50.000
Kỳ quay thưởng: #01018
09 13 20 30 39 54 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 1 67.784.892.000
Giải nhất 47 40.000.000
Giải nhì 3272 500.000
Giải ba 73555 50.000
Kỳ quay thưởng: #01017
03 08 12 25 47 48 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 337.543.447.350
Jackpot 2 0 7.171.494.150
Giải nhất 32 40.000.000
Giải nhì 3348 500.000
Giải ba 67843 50.000
Kỳ quay thưởng: #01016
01 12 18 20 51 52 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 317.948.300.400
Jackpot 2 0 4.994.255.600
Giải nhất 43 40.000.000
Giải nhì 3182 500.000
Giải ba 66871 50.000
Kỳ quay thưởng: #01015
14 17 27 38 54 55 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 2 10.983.938.000
Giải nhất 31 40.000.000
Giải nhì 2901 500.000
Giải ba 62094 50.000
Kỳ quay thưởng: #01014
01 07 18 26 38 49 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 2 7.915.123.550
Giải nhất 71 40.000.000
Giải nhì 3289 500.000
Giải ba 61928 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt

X