XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00545
09 19 32 40 45 51 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 76.449.418.500
Jackpot 2 0 4.018.500.800
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 807 500.000
Giải ba 17785 50.000
Kỳ quay thưởng: #00544
16 19 21 23 30 48 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 73.652.565.000
Jackpot 2 0 3.707.739.300
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 796 500.000
Giải ba 19953 50.000
Kỳ quay thưởng: #00543
01 02 04 32 34 39 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70.245.519.600
Jackpot 2 0 3.329.178.700
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 605 500.000
Giải ba 15511 50.000
Kỳ quay thưởng: #00542
02 05 10 22 26 47 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 67.282.911.300
Jackpot 2 1 4.126.719.700
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 841 500.000
Giải ba 17745 50.000
Kỳ quay thưởng: #00541
04 10 11 21 23 44 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64.678.866.600
Jackpot 2 0 3.837.381.400
Giải nhất 18 40.000.000
Giải nhì 858 500.000
Giải ba 18635 50.000
Kỳ quay thưởng: #00540
03 11 14 31 34 42 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62.441.824.800
Jackpot 2 0 3.588.821.200
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 754 500.000
Giải ba 16153 50.000
Kỳ quay thưởng: #00539
15 20 21 29 31 41 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 59.715.062.850
Jackpot 2 0 3.285.847.650
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 767 500.000
Giải ba 16151 50.000
Kỳ quay thưởng: #00538
06 22 32 33 35 53 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 57.142.434.000
Jackpot 2 1 6.176.105.900
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 655 500.000
Giải ba 16260 50.000
Kỳ quay thưởng: #00537
28 43 44 50 51 53 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 54.561.200.700
Jackpot 2 0 5.889.302.200
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 573 500.000
Giải ba 13110 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt