XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00371
03 30 33 34 40 47 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 86.361.737.250
Jackpot 2 1 4.724.065.750
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 663 500.000
Giải ba 13081 50.000
Kỳ quay thưởng: #00370
01 09 15 42 49 50 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 83.862.112.800
Jackpot 2 0 4.446.329.700
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 591 500.000
Giải ba 14279 50.000
Kỳ quay thưởng: #00369
05 20 33 42 43 49 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 81.294.373.650
Jackpot 2 0 4.161.025.350
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 773 500.000
Giải ba 16326 50.000
Kỳ quay thưởng: #00368
07 18 38 42 47 51 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 78.697.118.100
Jackpot 2 0 3.872.441.400
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 861 500.000
Giải ba 14872 50.000
Kỳ quay thưởng: #00367
09 11 16 27 35 40 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 76.939.767.750
Jackpot 2 0 3.677.180.250
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 662 500.000
Giải ba 14493 50.000
Kỳ quay thưởng: #00366
21 29 36 41 50 52 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 75.051.358.950
Jackpot 2 0 3.467.357.050
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 634 500.000
Giải ba 13394 50.000
Kỳ quay thưởng: #00365
08 09 10 32 44 50 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72.655.918.050
Jackpot 2 0 3.201.196.950
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 666 500.000
Giải ba 13883 50.000
Kỳ quay thưởng: #00364
01 18 26 28 53 55 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70.845.145.500
Jackpot 2 1 3.209.152.250
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 567 500.000
Giải ba 12270 50.000
Kỳ quay thưởng: #00363
07 19 38 41 42 47 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68.962.775.250
Jackpot 2 3 1.645.004.350
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 690 500.000
Giải ba 13562 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt