XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00508
01 20 36 44 45 49 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 50.218.452.300
Jackpot 2 0 4.367.671.300
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 489 500.000
Giải ba 10045 50.000
Kỳ quay thưởng: #00507
18 19 29 31 36 52 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 48.189.077.850
Jackpot 2 0 4.142.185.250
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 568 500.000
Giải ba 11465 50.000
Kỳ quay thưởng: #00506
04 07 19 20 22 53 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 46.305.971.850
Jackpot 2 0 3.932.951.250
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 705 500.000
Giải ba 14055 50.000
Kỳ quay thưởng: #00505
08 14 19 20 49 51 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44.600.432.700
Jackpot 2 0 3.743.446.900
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 563 500.000
Giải ba 11389 50.000
Kỳ quay thưởng: #00504
12 15 23 28 45 48 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 42.989.314.350
Jackpot 2 0 3.564.433.750
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 533 500.000
Giải ba 11511 50.000
Kỳ quay thưởng: #00503
06 17 27 34 36 51 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41.486.427.300
Jackpot 2 0 3.397.446.300
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 520 500.000
Giải ba 11110 50.000
Kỳ quay thưởng: #00502
05 11 15 34 44 48 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39.485.472.600
Jackpot 2 0 3.175.118.000
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 526 500.000
Giải ba 10573 50.000
Kỳ quay thưởng: #00501
04 20 22 25 43 47 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37.909.410.600
Jackpot 2 1 4.166.004.300
Giải nhất 1 40.000.000
Giải nhì 429 500.000
Giải ba 9220 50.000
Kỳ quay thưởng: #00500
02 05 19 39 48 53 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.119.658.000
Jackpot 2 0 3.967.142.900
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 500 500.000
Giải ba 10395 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt