XS Power 6 55 - Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay - XS Vietlott 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #00778
08 27 32 43 53 54 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 91.614.070.200
Jackpot 2 0 4.608.292.950
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 1102 500.000
Giải ba 23530 50.000
Kỳ quay thưởng: #00777
05 08 19 34 40 49 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 87.421.889.100
Jackpot 2 0 4.142.495.050
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 1064 500.000
Giải ba 22581 50.000
Kỳ quay thưởng: #00776
03 08 19 30 41 52 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 83.847.890.100
Jackpot 2 0 3.745.384.050
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 1022 500.000
Giải ba 21739 50.000
Kỳ quay thưởng: #00775
09 10 21 40 41 48 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 80.468.982.300
Jackpot 2 0 3.369.949.850
Giải nhất 23 40.000.000
Giải nhì 995 500.000
Giải ba 22559 50.000
Kỳ quay thưởng: #00774
02 08 15 19 35 38 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 77.139.433.650
Jackpot 2 1 3.202.611.000
Giải nhất 35 40.000.000
Giải nhì 1706 500.000
Giải ba 27185 50.000
Kỳ quay thưởng: #00773
09 13 23 32 36 52 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 75.315.934.650
Jackpot 2 1 5.532.384.350
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 1016 500.000
Giải ba 21348 50.000
Kỳ quay thưởng: #00772
01 05 27 43 52 54 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72.622.537.050
Jackpot 2 0 5.233.117.950
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 850 500.000
Giải ba 19240 50.000
Kỳ quay thưởng: #00771
11 22 31 33 40 46 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68.862.978.750
Jackpot 2 0 4.815.389.250
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 1013 500.000
Giải ba 20522 50.000
Kỳ quay thưởng: #00770
04 14 18 39 50 53 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 66.183.821.850
Jackpot 2 0 4.517.705.150
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 907 500.000
Giải ba 17958 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Tên giải Kết quả Giá trị giải (VND) Tỉ lệ trả thưởng
Jackpot 1
Trùng 6 bộ số:
30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2
Trùng 6 bộ số:
03 tỷ + tích lũy 3,97%
Giải Nhất
Trùng 5 bộ số:
40.000.000 3,97%
Giải Nhì
Trùng 4 bộ số:
500.000 3,04%
Giải Ba
Trùng 3 bộ số:
50.000 6,36%
Tổng 55,00%

Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng

Là bộ số đặc biệt

X