Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4 5 6,2
1 1,4,5 6 2
2 6,1 7 9
3 3 8 8,2,6,2
4 0 9 6

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 05/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,9 5 -
1 - 6 -
2 9,0,5,1,4 7 7,0
3 1,8,2 8 7
4 9 9 1,4,6

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 28/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6,2 5 0,9,8
1 0,7,7 6 -
2 6 7 8,3
3 3,1 8 6,1,1
4 - 9 2

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 21/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3,0
1 1 6 0,8
2 - 7 8
3 8 8 5,2
4 2,0,1,7 9 1,4,7,4

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 14/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1
1 7,0,6 6 9
2 7,7,6 7 3,1,4
3 0,4 8 1
4 0,8 9 5

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 07/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,1 5 4
1 3,4 6 0,2
2 7,2 7 3,2
3 4,9,8 8 1
4 6 9 0

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 31/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3,7
1 - 6 8,3,1,6
2 - 7 4
3 0,0,1 8 7,8
4 2,1,0 9 5,5