Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 3 6 3,1
2 1 7 1,6
3 8,6,5 8 4,2
4 7 9 9,6,6,2

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 08/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3,9,1,0
1 - 6 3,5
2 5 7 2,5,3
3 2 8 1,7
4 1,5 9 7,5

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 01/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9 5 0,2
1 1,1,5 6 7
2 - 7 -
3 2,1 8 6
4 5,4 9 1,6,7,8,3

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 24/04/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 7,7
1 7,7 6 8,5
2 - 7 5,1
3 3 8 8
4 1,9,3 9 3,5,8

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 17/04/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,6
1 5,9,0,9 6 1,8
2 5 7 2
3 6,7,7,5 8 7
4 2 9 7,9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 10/04/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 - 6 2
2 7,8 7 -
3 4,2,8,1,0 8 5,5
4 7,9 9 0,8,1,5,6

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 03/04/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,0
1 8,8,7,4,2 6 9
2 - 7 0,3
3 7 8 7,7,9
4 5,3,9 9 2