Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1
1 5,4 6 -
2 8 7 5,8
3 3 8 4,1,2,2,7
4 2,0,4 9 1,8

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 13/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2,4
1 6 6 9
2 1 7 7,0,9,1,0
3 - 8 7,7
4 9,8,5,0 9 5

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 06/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5,5 5 6
1 3,9,4 6 -
2 2 7 0,1,7
3 5,4 8 7,8
4 4,5 9 0

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 29/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4 5 -
1 - 6 3,4
2 9,5,1,4 7 7
3 5 8 3,0
4 5,5,4,1 9 3,0

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 22/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5 5 -
1 6 6 8,1
2 8,4 7 3,8
3 - 8 6,3
4 8,2,6,8,0 9 9,3

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 15/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,5
1 6,7,9 6 3,7
2 8 7 6,6,6
3 - 8 7,8
4 8,4,0,1 9 5

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 08/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6,3,4
1 7 6 5
2 2,0,6,4 7 -
3 0 8 8,0,0,3
4 0,3 9 8