Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,8,9 5 4
1 - 6 -
2 7,0,6 7 1,2
3 1,1 8 3,2,8
4 5 9 0,7

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 22/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9 5 6
1 4,5 6 9
2 2,8 7 7,8,4
3 4,9 8 8,2
4 7 9 6,0

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 15/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2,8,7 5 -
1 7 6 9,8,7
2 9,1,8 7 6,5
3 8 8 0
4 6,2 9 6

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 08/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1,0
1 7,4 6 3,0,0
2 7,9,2 7 5,4,7
3 - 8 8,8
4 3 9 3

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 01/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5,5 5 7
1 4,2,7 6 5,4
2 - 7 2,5
3 0,3 8 5
4 0 9 1,8,1

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 25/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,9
1 9 6 5,7
2 - 7 7
3 0,8,6,3 8 8,2,8
4 7,1,4,6,2 9 -

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 18/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 - 6 7,6,6
2 7,0,1 7 2,3,5
3 8 8 6
4 9,9,4,6 9 6,3