Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 7,9,3 6 -
2 8,5,4,9 7 2,5,8,9,8
3 4,3,3 8 5
4 4 9 -

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 19/03/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,5 5 5
1 5 6 0,9,0
2 7,9,2 7 9
3 - 8 5,4,8
4 3 9 1,4

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 12/03/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6,6
1 7 6 2,8,6
2 9,0 7 8
3 8 8 0
4 9,5,4 9 0,1,0

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 05/03/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9 5 7
1 7,4,3 6 1
2 9 7 4,1,6,8,0
3 9 8 6
4 2,5 9 8

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 26/02/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1 5 9,0,9,5
1 3 6 3
2 1,5 7 2,7
3 0,8 8 4
4 5,7 9 5

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 19/02/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 1,0,9,8 6 1,0,1,2
2 3,7,7,3,9 7 7
3 4,5 8 0
4 - 9 8

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 12/02/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7 5 9
1 0 6 4
2 7,7,8 7 2,2,3
3 2,9 8 7,7
4 1 9 1,1
X