Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3,2,9 5 7,9
1 1 6 -
2 4,2 7 3,8,6
3 0,7 8 -
4 9,5 9 1,7

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 25/09/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,5,2
1 1 6 5,7
2 0,6,6 7 3,9,3
3 6,9,7 8 5,4
4 - 9 7

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 18/09/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8
1 1 6 7,5
2 1 7 2,5,5,5
3 5,8,4,7,0 8 6
4 5 9 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 11/09/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4 5 9
1 3,4,1 6 0
2 3 7 5,5
3 2 8 9,3,8,3,0
4 9 9 8

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 04/09/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7,0,6
1 7,0,3 6 -
2 1,2,1,2 7 5,2
3 3 8 6,3,8
4 5 9 -

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 28/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5,5,4
1 - 6 3,7
2 9 7 5,3
3 3,4 8 3,8
4 8,9 9 8,3,3

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 21/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0 5 3
1 6,9,2,2 6 0
2 1 7 -
3 6 8 7,3,0
4 6 9 3,2,5,5