Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,5,5 5 1,0
1 - 6 8
2 9,5,4,6,3,1 7 -
3 8 8 2,0
4 3 9 0

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 13/06/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 0 6 1,6
2 5,7,9 7 5,5
3 4,0,7 8 3
4 7 9 4,3,7,3

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 06/06/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6,7 5 -
1 8,9 6 3,6
2 - 7 9,4,7,1
3 1 8 6,3
4 1 9 7,3,9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 30/05/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9
1 3,6 6 7,5,9,1
2 6 7 2
3 2,5 8 4,0,5,0
4 - 9 4,9,3

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 23/05/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5 4,6,3
1 9 6 8,2,7
2 6,4,8,7 7 7
3 1,7 8 6
4 - 9 2

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 16/05/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,4 5 -
1 8 6 9,0,2
2 3,6 7 9
3 3,6 8 7,0,8
4 1,4,7 9 -

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 09/05/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,5
1 8,1 6 -
2 7 7 0,7
3 0,3,2 8 1,1
4 8 9 0,0,5,3,8