Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,3
1 2 6 1,2,1,0
2 2,9 7 9
3 - 8 0
4 2 9 7,0,5,0,2,2

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 14/02/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 - 6 4,1
2 0 7 4,5,0,7,2,0,1
3 3,5,8 8 9
4 6,7 9 -

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 07/02/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,7 5 -
1 2,8,7,9 6 5,5,4
2 - 7 8,6,1,9
3 - 8 7
4 6 9 6,7

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 31/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,3
1 5,5 6 6,5,6
2 7,6 7 2,4,5
3 2,1 8 9
4 9,5,9 9 -

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 24/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1 5 -
1 5,0 6 0,3
2 6,6,6 7 5,4
3 6,2,3 8 4
4 3,3,8 9 -

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 17/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2,8
1 2,3 6 8,1
2 3,7 7 8,1,6
3 0 8 1,6,7,7
4 8 9 -

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 10/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3 5 2,0
1 7,6,9,8 6 3,1
2 2 7 1,0
3 0 8 -
4 2 9 7,6,9