Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9,8,8 5 3
1 1,5,0,3 6 7
2 6,9 7 0,1
3 - 8 -
4 1 9 6,4,2

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 11/08/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 2
1 6 6 -
2 6,0 7 9,4,7
3 3,4 8 2,0
4 3,9,6,1 9 6

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 04/08/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 2,2,7 6 6,7
2 4,0 7 5
3 2,3 8 9,6,0
4 3,6,7 9 9,6

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 28/07/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 5,2,7
1 9,0,2 6 2,2,7
2 5,0 7 -
3 - 8 4,3
4 4,2 9 4,9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 21/07/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0,1,0
1 0 6 4,9
2 4 7 3,2,8
3 0,0 8 7
4 6 9 5,6,3

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 14/07/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 - 6 2,9,9,3
2 4,5,3,5,0,2 7 -
3 5 8 9,5,3,5
4 - 9 1,9,7

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 07/07/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6
1 4,5,4,1 6 1,2
2 - 7 -
3 9,5 8 8,8
4 4,9,4,2 9 1,0