Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 -
1 4 6 8
2 5,4,0,8 7 -
3 1,3,6 8 -
4 7,0,1,8 9 3,4,2

Lô tô XSKH Thứ 4, XS Khánh Hòa 25/11/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2 5 -
1 3,0 6 8
2 0,7,1 7 1,4
3 2,9,0 8 5,3
4 5,4 9 8

Lô XS Khánh Hòa Chủ Nhật, SXKH 22/11/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0 5 8
1 5,4,3 6 1,3,4
2 - 7 3,3
3 3,6 8 5,7,0
4 0 9 3

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Xổ số KH 18/11/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0,5,5
1 1 6 7
2 6,5 7 0,8,9,7
3 9,7 8 2
4 - 9 2,8,8

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XSKH 15/11/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5 5 -
1 0 6 1,7,4,2
2 1,2,0 7 -
3 2 8 3,8,9,9,7
4 6,4 9 -

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Sổ số Khánh Hòa 11/11/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,7 5 8,9
1 9,7,1 6 6
2 0,0 7 1,4
3 6 8 3
4 5,9 9 3

Lo SXKH Chủ Nhật, SXKH 08/11/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9 5 1,9
1 4,0,2,8,4 6 -
2 1 7 9,5,2,6
3 3 8 -
4 5,3 9 9