Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5,1,9,7 5 -
1 - 6 0
2 2,3 7 8,4
3 2 8 -
4 5 9 9,1,3,6,5,6

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 11/04/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3 5 6,8,1
1 1,9 6 9
2 6 7 5
3 3,3 8 -
4 1 9 2,2,9,5,4

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 07/04/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7,0,2,3
1 6 6 6
2 - 7 1,4,4
3 5 8 1
4 1,7,3,2 9 1,8

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 04/04/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7 5 9,6,6
1 7,5,7 6 -
2 9,3,7 7 1
3 2 8 8,5
4 3,7 9 1

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 31/03/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2 5 6,6
1 8,8 6 3
2 - 7 2,3
3 9,2 8 0,3,7,3
4 2,4,5 9 -

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 28/03/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7 5 9,2
1 4,7,4 6 6,8
2 - 7 4
3 - 8 0,2,3
4 9,5,1 9 0,6

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 24/03/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,9 5 1
1 7,0,6 6 2,1
2 4,3,3 7 5,1
3 4 8 4
4 0,8 9 -