Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 6,1,5 6 1,8,3,3
2 9,3,0 7 3,2,6
3 2 8 5
4 7 9 7

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 16/01/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2,0
1 9 6 0,9,0
2 4,8 7 -
3 5,5,9 8 -
4 6,0,9,3 9 9,9

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 12/01/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9,2 5 0,8,9
1 3 6 3
2 - 7 0,6
3 9 8 5,1,9
4 1,4,0 9 4

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 09/01/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5 5 6,5,5
1 0,0,7 6 6,5
2 - 7 6
3 4 8 5
4 3,8 9 2,2,8

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 05/01/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7,3 5 1,1
1 - 6 5
2 4,1,1 7 2
3 6,7 8 3,1
4 8 9 3,5,8

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 02/01/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,2
1 7,6,0 6 8,3,9
2 8,4,6 7 -
3 7,0 8 0,5,8
4 5 9 0

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 29/12/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2
1 8 6 1
2 4,2,2,5,0 7 2,3
3 2,6,1,9 8 -
4 9,3 9 3