Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Lô tô XSKH Thứ 4, XS Khánh Hòa 21/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6,2,9 5 5
1 9,8,6 6 -
2 8 7 1,2,4
3 0 8 7,9
4 5,9,8 9 -

Lô XS Khánh Hòa Chủ Nhật, SXKH 18/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 5,6,3,1,8 6 0,1,2
2 4 7 8,4,4
3 3 8 5,1
4 0,7 9 7

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Xổ số KH 14/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 0,6
1 3,7,3,4,1 6 0,7
2 3 7 5
3 0,7 8 -
4 7,1 9 8

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XSKH 11/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1,2
1 1,9 6 7,6,6
2 8 7 2,2
3 8,1,3,5 8 -
4 2 9 7,3

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Sổ số Khánh Hòa 07/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5 5 8
1 9,3 6 2,9,0,4
2 3,3,2 7 7
3 4,2,7 8 0
4 - 9 4

Lo SXKH Chủ Nhật, SXKH 04/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,6
1 4 6 7
2 8,7 7 -
3 8,3,6,8 8 6,2
4 0,0,6 9 3,1,2