Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5 5 4,7,4
1 5 6 8
2 1,4 7 9,1,0,7
3 3,0 8 -
4 - 9 9,4,8

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 24/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 6,0,5
1 6,9,2 6 9,0,8
2 3,6,9,4,2 7 6
3 - 8 9
4 - 9 9

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 20/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2,7,8
1 3 6 0,4,0,8,4
2 4 7 3,7
3 2,1 8 -
4 5 9 9,4

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 17/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1,1 5 -
1 6,3 6 9,3,0,5
2 9 7 1
3 0,2 8 9,0,9,4
4 - 9 7

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 13/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4
1 5,1 6 -
2 9 7 -
3 0,3,5,1 8 2,5,6,7,0
4 4,4,1 9 2,3

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 10/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9,4,7 5 0,1,8,0
1 8,9 6 -
2 6 7 0
3 9 8 4
4 6,8,7 9 4

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 06/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4,9 5 9
1 - 6 3,0,3,1
2 0,5 7 8,4
3 1,2 8 -
4 - 9 5,6,7,9