Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,7 5 7,5,0
1 - 6 -
2 2,0,7,3 7 -
3 7,1,9,0 8 8
4 3,1,5 9 -

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 07/08/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,4
1 1,7 6 8,2
2 4 7 0,1
3 9 8 3
4 2,7 9 8,0,3,3,3

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 03/08/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,0 5 7
1 1 6 2,3,2
2 0 7 5
3 6 8 8,3
4 7,6 9 9,9,5

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 31/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0
1 7,8 6 6,0,2,4
2 5,9 7 9,8,8,0
3 6 8 -
4 1 9 8,2

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 27/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5 5 3,2
1 6,2,6,4 6 6
2 6 7 -
3 3,9 8 1
4 2,8,9 9 3,7

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 24/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9 5 1
1 7,5 6 9
2 3,4 7 -
3 7,0 8 5,1,5,0
4 9,3 9 9,2

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 20/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5 -
1 - 6 8,1,6,5
2 8 7 -
3 7,1 8 5,4,6,9
4 6,2,8,9,0 9 -