Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,9 5 2
1 6,3 6 3,4
2 3,2,2 7 1
3 3,3,6 8 2,9
4 1 9 -

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 27/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 6
1 - 6 0
2 3,8,3 7 5,7,7,8
3 9,2,2 8 9,3,1
4 5 9 -

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 23/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5,2 5 8,4
1 4 6 -
2 0,9,8 7 0,5,0
3 - 8 8,0,6,7
4 0 9 3

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 20/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5,4,9 5 -
1 9 6 3,2,7
2 5,2,4 7 1,7
3 - 8 -
4 6,1 9 4,4,8

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 16/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8
1 8,0 6 2,2,9,2
2 2 7 7
3 5,7 8 -
4 0,4,8 9 9,3,2

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 13/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6
1 3,5,9,3 6 4,9
2 6,9,9 7 0,4
3 - 8 9,1
4 1,5,6 9 -

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 09/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2
1 7,1,9 6 2,8,3
2 6 7 5,5,3
3 0 8 -
4 - 9 1,1,4,0,1