Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Advertisements

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 26/05/2024

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 22/05/2024

XSKH / XSKH 22/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4,7 5 7,2,7
1 6,9,5 6 1
2 3,8,5 7 5
3 - 8 4,9
4 3,4 9 -

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 19/05/2024

XSKH / XSKH 19/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,8,6
1 9,1,0,7 6 -
2 5 7 4,2,5,0
3 9,8,9 8 -
4 8,8,4 9 -

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 15/05/2024

XSKH / XSKH 15/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6 5 -
1 4,7,5 6 -
2 7,2,5 7 9,6,5
3 9 8 2,2,9,6
4 3,6 9 -

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 12/05/2024

XSKH / XSKH 12/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9,6,6
1 0,8 6 6,4,5,5,2
2 2,1 7 6
3 6 8 2
4 2,3 9 -

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 08/05/2024

XSKH / XSKH 08/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5,4,9 5 3,5,6,4
1 - 6 6
2 3,9,9 7 8,1
3 - 8 0
4 4 9 3,8
X