Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 4,8,9,2
1 1 6 3,4
2 3 7 9,4
3 5 8 0,6
4 9,9 9 9

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 02/08/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7 5 5,4
1 6,9 6 6
2 1,7,4 7 9
3 1 8 9
4 6,5,5 9 5,1

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 29/07/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 5,9,4,0 6 3,4
2 7,8 7 4
3 - 8 3,0,7,2
4 - 9 7,9,2,3

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 26/07/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1,0 5 0
1 1,1,0,5 6 1
2 6 7 5,4
3 2 8 6,4,3,5
4 0 9 -

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 22/07/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6
1 7 6 -
2 1,4,0 7 2,1,1,8,7
3 9,9,0 8 3
4 5,8 9 5

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 19/07/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2 5 -
1 - 6 5,3
2 5,5,8 7 7,0
3 - 8 4,5,8
4 7,0,9 9 1,2,3

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 15/07/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8 5 9,2,8
1 - 6 9
2 4,2 7 -
3 7,6,4 8 9,4
4 3,7,1 9 3,2