Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Lô tô XSKH Thứ 4, XS Khánh Hòa 18/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,9,3,7,4,0 5 9,6
1 3,9 6 3,7
2 2,8 7 9,6
3 - 8 -
4 - 9 5

Lô XS Khánh Hòa Chủ Nhật, SXKH 15/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 7,8,9 6 6,1
2 6,9 7 8,6,1,2,1
3 3,0 8 9
4 7,7 9 -

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Xổ số KH 11/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 -
1 8 6 2,9,2
2 8,3,3 7 8,5,4,7
3 0,5,4 8 6
4 5 9 1

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XSKH 08/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,0 5 1,6,4
1 9,5 6 7,2,2
2 5,0 7 1,6
3 6 8 -
4 2 9 8

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Sổ số Khánh Hòa 04/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,7,6
1 3,0,1 6 6,6,0,6,1
2 2 7 3,1
3 4,5,5,0 8 -
4 - 9 -

Lo SXKH Chủ Nhật, SXKH 01/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1,0
1 4,3,7 6 3
2 3 7 7
3 3,6,6,1,5 8 5
4 8,6,2 9 -