Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,9,6,6
1 1,9,7 6 3,2
2 - 7 4,4,0
3 0 8 4
4 7,5,3 9 3

Lô tô XSKH Thứ 4, XS Khánh Hòa 15/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7,7
1 4,2,8,2,2 6 -
2 7,5 7 6
3 9,4 8 1,5
4 6,9 9 2

Lô XS Khánh Hòa Chủ Nhật, SXKH 12/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9,0
1 5 6 5,0,4
2 2,8,5 7 8,1,9
3 - 8 -
4 3,1 9 9,4,1

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Xổ số KH 08/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4
1 7,0 6 2
2 9,6,1,4 7 2,2
3 3,0 8 -
4 7 9 2,1,4,9

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XSKH 05/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5,6,3
1 6,6 6 3
2 3,2,0 7 5
3 6 8 -
4 8,3,2,8 9 5,9

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Sổ số Khánh Hòa 01/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5,6 5 2
1 0 6 7
2 0 7 5,0
3 9,5 8 3,9,3
4 6 9 1,1,3

Lo SXKH Chủ Nhật, SXKH 28/04/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Chủ Nhật - Loto Khánh Hòa
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4 5 9
1 7 6 0,5,3
2 5,4,5,9 7 5
3 - 8 4,2
4 6,6 9 2,3