Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Advertisements

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 04/04/2024

XSBDI / XSBDI 04/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 4
1 8 6 0,0,0,5
2 7,0,6 7 1
3 9,4 8 3
4 1 9 7,2

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 28/03/2024

XSBDI / XSBDI 28/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,2,0
1 - 6 0
2 9,3,8 7 1,8,9
3 - 8 3,6,3,3
4 7,8,5 9 3

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 21/03/2024

XSBDI / XSBDI 21/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 3,0,3
1 6 6 5,6,9
2 0,8 7 7,0
3 - 8 7
4 3,2,1,2 9 -

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 14/03/2024

XSBDI / XSBDI 14/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4,7
1 8,1 6 7,3,3
2 6 7 5,8
3 0,5 8 -
4 0 9 7,4,2,1

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 07/03/2024

XSBDI / XSBDI 07/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2 5 -
1 0,7 6 2
2 - 7 -
3 7,8,6,3 8 7
4 2 9 8,5,2,3,6,2,3

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 29/02/2024

XSBDI / XSBDI 29/02/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,0
1 6,5,0,0 6 -
2 3,0,7,2,6,0 7 -
3 3 8 4
4 0 9 8,0,5
X