Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,4,6
1 6,9 6 9,9
2 3,7 7 2
3 1 8 -
4 0,0,6,0 9 2,3,5

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 23/06/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6 5 6
1 8,2,9 6 0,6
2 3,1,3 7 9
3 7,4 8 -
4 5 9 1,3,5

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 16/06/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9 5 3
1 - 6 5,7,2
2 5,3 7 -
3 7,9 8 8,1,1,4,8
4 - 9 0,3,3

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 09/06/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9,5
1 5 6 7,3,1
2 2 7 3,2,4
3 0 8 6,0
4 5,0,1,5 9 -

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 02/06/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8,2
1 4,1,9 6 1
2 5,7,2 7 6,5
3 1,6 8 5
4 2,9 9 8

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 26/05/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3,7
1 4,5,3 6 3,5
2 2 7 0,8
3 5,8,5,7 8 8
4 3 9 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 19/05/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,6,2 5 5,7
1 3,5,9 6 8,6
2 3,1,7 7 -
3 - 8 6,0
4 - 9 5,3