Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,7
1 6,1 6 9,6,4
2 7 7 1,8
3 9,7,8,1 8 9,2
4 - 9 1,8

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 24/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,2
1 8,1 6 8,2
2 8,0,0,4 7 9
3 4,9,9 8 3
4 0 9 9,4

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 17/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5 5 5
1 6 6 -
2 1,9 7 2,4,2,8,4
3 2,0,6,2 8 8,8
4 0 9 -

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 10/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 8
1 6,2 6 7
2 9,7 7 7
3 4,0,4 8 9,3
4 9,2 9 8,5,3

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 03/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9,9,0,8
1 6,3,1 6 8,6
2 7,3 7 6,0
3 0 8 1,9
4 1 9 -

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 27/10/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7 5 2,2
1 9,7 6 2
2 - 7 2,1
3 3,9,2,5 8 1,8
4 9,9 9 6

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 20/10/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9 5 -
1 6,9,0,0 6 7
2 4 7 9,3
3 - 8 9,5,7
4 9 9 5,8,4,6