Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,2,6,0 5 0
1 1 6 5,3,2
2 9,2 7 -
3 - 8 7,5,5,4,1
4 1 9 -

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 11/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,9,5
1 6,7 6 8,6
2 0,0 7 2,5
3 3,8,0,3 8 -
4 5 9 2,1

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 04/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 -
1 6,5,9 6 0,1,6
2 1,1 7 6
3 3 8 4,5,6
4 1,1 9 2,4

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 27/06/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 -
1 9 6 7,5,0
2 0,5 7 7,1,4
3 0,9 8 4,3
4 6,4 9 0

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 20/06/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3,7,2 5 7,6
1 3,7 6 1,3
2 9,7 7 5
3 - 8 2,6
4 6,9 9 3

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 13/06/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5,2 5 -
1 5 6 6,6
2 - 7 2,5,4,0
3 2,2 8 1
4 4,0,0 9 2,7

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 06/06/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4,9 5 9,9,6
1 3,7 6 9,5,6
2 5 7 9
3 8 8 4,5
4 3 9 8