Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 5
1 9 6 2,5,4,4,8
2 3,3,3,4 7 -
3 7 8 2,9,3,0
4 - 9 -

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 10/06/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,2
1 7,2,6 6 8,2
2 5 7 6
3 3,3,2 8 8,8
4 9 9 9,5,8

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 03/06/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0 5 9,8
1 6,9 6 6
2 3,9 7 5,8,9
3 6,7 8 1,8
4 - 9 7,2

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 27/05/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,8,4 5 0,5,8,7,4
1 0,5,3 6 2,4,9
2 - 7 -
3 - 8 1
4 1,4 9 1

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 20/05/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7 5 6,9
1 8,9 6 8
2 - 7 1,4
3 3,9,1 8 3,6
4 0,9,1 9 0

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 13/05/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8 5 3,5,8
1 1 6 0,6,4
2 0 7 1,5,2
3 1,2 8 4
4 7 9 2

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 06/05/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2,1,7,6
1 1 6 1,2,3,0,3,6
2 0 7 -
3 1 8 2
4 - 9 8,0,7