Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5,1 5 0
1 1,0 6 8
2 - 7 1
3 8,4 8 6,6,6
4 1 9 3,0,7,6

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 15/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 7,8,7
1 0 6 -
2 0 7 1,5,2
3 8,0 8 2
4 4,8,3 9 5,3

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 08/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5 5,3,9
1 - 6 2
2 7,6,9 7 3,9,2,2
3 - 8 0
4 1,3 9 9,6

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 01/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8,4,1 5 0,3
1 0,6,0 6 2,0
2 5 7 4,4
3 0 8 0
4 2 9 4

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 25/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 -
1 - 6 9,8,0
2 3,3,5 7 2,7,7
3 5,1,4,3 8 7
4 5,6 9 5

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 18/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,2,6,0 5 0
1 1 6 5,3,2
2 9,2 7 -
3 - 8 7,5,5,4,1
4 1 9 -

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 11/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,9,5
1 6,7 6 8,6
2 0,0 7 2,5
3 3,8,0,3 8 -
4 5 9 2,1