Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 1,6,1
1 1,2 6 4,7
2 5,2 7 0
3 2 8 3,3
4 0,7 9 5

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 09/09/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 9,9,7
1 6,5 6 0,6
2 7 7 -
3 1,2 8 -
4 3,3 9 8,2,6,6

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 02/09/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0 5 -
1 6,8 6 8,5,9
2 7 7 4,0
3 6,3 8 1,3
4 7,0,5 9 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 26/08/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5,1,7 5 2,2,3
1 - 6 7,6,0
2 6 7 6,2
3 0,7 8 2
4 - 9 8,7

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 19/08/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5,6 5 -
1 1 6 0,3
2 6,2,3,5 7 8,5,5
3 5,9 8 5
4 9,5 9 -

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 12/08/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 4,1,2,3,7 6 5
2 2 7 6,9
3 2,2 8 5,6
4 1,7 9 0,9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 05/08/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9
1 3,3,4 6 3
2 8,6 7 1,5
3 6,4,4 8 3,6,3
4 0 9 5