Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9 5 4,4
1 1 6 5,0,0
2 4,0 7 2
3 4 8 2,2
4 7,4 9 2,5

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 19/03/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,2,9 5 3
1 1,7,2,1 6 0,5
2 9 7 7,7
3 5 8 1,4
4 9 9 -

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 12/03/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4 5 3
1 3,0 6 4,4,2,2
2 - 7 3,4,9,6
3 3 8 8,1,5
4 - 9 8

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 05/03/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9 5 -
1 9,4 6 2,0,8,3
2 5 7 -
3 4,7,8,0,5 8 -
4 8 9 8,1,1

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 27/02/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9 5 3,0,8
1 4,6 6 -
2 5,3,4 7 -
3 5,2,9,3,8 8 4
4 7,5 9 -

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 20/02/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 1,9
1 7,0 6 4,3,2
2 7,0,6 7 -
3 8,8,4 8 1,6
4 0 9 -

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 13/02/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,1 5 9
1 - 6 0,8
2 4 7 0,3,0
3 4,4 8 6
4 6 9 2,5,2,8