Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4,0 5 5,0
1 - 6 2,8
2 3,7,5 7 2,8,3
3 8 8 0,6,2
4 8 9 -

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 12/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 7,7 6 1,4
2 2 7 8,8,5
3 0,3 8 8,0
4 7,8 9 5,9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 05/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 2,7 6 0,2
2 6,6 7 1,9
3 1,8 8 -
4 3,6,7,9 9 8,8,2

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 29/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4 5 -
1 8,5,2,1 6 7,1,4
2 6,0,8 7 7
3 - 8 0,5
4 1 9 0,5

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 22/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5,1 5 0
1 1,0 6 8
2 - 7 1
3 8,4 8 6,6,6
4 1 9 3,0,7,6

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 15/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 7,8,7
1 0 6 -
2 0 7 1,5,2
3 8,0 8 2
4 4,8,3 9 5,3

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 08/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5 5,3,9
1 - 6 2
2 7,6,9 7 3,9,2,2
3 - 8 0
4 1,3 9 9,6