Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,4,2 5 4,9,5
1 - 6 5,9,6
2 7 7 -
3 9,1,6,1 8 1,1
4 - 9 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 31/10/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9 5 -
1 0 6 6,2
2 4,6 7 1,5
3 7,8,9 8 8,5
4 0,2,4 9 6

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 24/10/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3,4 5 7,0
1 3 6 1
2 5,0 7 3,6,4
3 - 8 5,8,5
4 4,7,5 9 -

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 17/10/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 -
1 3,3 6 8,2,0,6
2 - 7 3
3 6,0,6 8 5,7,2,2
4 6,5 9 -

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 10/10/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7
1 - 6 0,3,7,1,0
2 8,2,0 7 6
3 - 8 0,3,2
4 4 9 3,5,1

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 03/10/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,0,9,9 5 7
1 8,5 6 7
2 9 7 9,8
3 1 8 8
4 2,0,4 9 7

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 26/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8
1 3,3,9 6 8,1
2 9 7 7,0,5,4,9,8
3 4,0 8 8
4 6 9 -