Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5 5 6
1 2,9,4,0 6 9
2 4,1,6 7 0,8
3 8 8 5
4 2,6 9 3

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 17/09/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6 5 1,4
1 1,1 6 -
2 - 7 -
3 - 8 6,5,2,2
4 6,6,0,0 9 6,2,9,6

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 10/09/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3,4
1 2 6 8,3,9
2 8,7 7 7,1
3 8,6 8 3,2
4 7,9,8 9 -

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 03/09/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 8,2 6 3,2,0
2 1,9,6,2 7 7
3 5,4 8 8
4 3,9,3 9 9,0

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 27/08/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6 5 7,9
1 0,2 6 4,4
2 6,7,1 7 2,4
3 1 8 5
4 0,3 9 2

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 20/08/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 8 6 6,3,7
2 - 7 2,6,1,1,8,0,5,6
3 6 8 5
4 - 9 2,3

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 13/08/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Định
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 8,6
1 - 6 2,8
2 7,3 7 6,6
3 2,0,2 8 6,9,3
4 - 9 4,5