Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4,0,4,0 5 3
1 3 6 8
2 8,4 7 9
3 5 8 5,1,8,5
4 - 9 8,0

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 18/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9 5 4,7
1 - 6 2
2 3,3 7 6
3 2,6,8 8 4,4,7
4 6,0 9 8,0

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 14/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8 5 3,8,1
1 - 6 0
2 5 7 6
3 5,4 8 2,8,5,7
4 4,1 9 8,2

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 11/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8 5 7
1 6,8 6 6,1
2 4,6 7 2
3 8,1 8 5
4 9 9 5,5,5,1

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 07/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 5,2,8,3
1 5,1 6 3
2 6,3 7 7
3 6,2 8 1,0,8
4 - 9 7

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 04/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7
1 6,5 6 5,1,1
2 5,8 7 4
3 2,0,5,6 8 2,4
4 0,8 9 2

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 31/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,0 5 -
1 4,1 6 -
2 1,1,9,2 7 2,4,5,0,2
3 - 8 -
4 - 9 9,1,1,5