Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6
1 2 6 5,2,8,7
2 4 7 -
3 5,2,1 8 9,0,4,2
4 - 9 1,2,8

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 21/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,0
1 1,8,4 6 6
2 8,4,9 7 5
3 4 8 7,3
4 4,8,6,6,0 9 -

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 17/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 9,5 6 3,7
2 4,5,6 7 5,0,3
3 1 8 3
4 3,6 9 9,5

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 14/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4,6
1 - 6 3,1,9
2 2,0 7 5,3
3 4,5,8 8 4
4 9,8,7 9 0

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 10/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,7
1 6 6 5,7
2 7,2,3 7 9
3 2,7,5,4 8 7
4 9,4 9 9,1

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 07/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,4 5 8,6,3
1 4 6 9
2 7,7 7 -
3 0,4,9 8 4
4 3,8,6 9 2

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 03/07/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0 5 1
1 4 6 4,7
2 - 7 8,1,2,6,7
3 8,7 8 9
4 0,0 9 3,1