Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,8 5 -
1 2,4 6 4,9,8
2 8 7 2,1
3 8,4 8 8,0,6
4 5,2 9 -

Lô tô XSDNA Thứ 7, XS Đà Nẵng 23/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,6
1 0,9,4 6 0,0
2 8,4 7 6,3,4,7
3 6 8 1,9
4 5 9 6

Lô XS Đà Nẵng Thứ 4, SXDNA 20/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,9
1 7,0 6 1,2,7
2 2,3,7 7 -
3 - 8 2,4
4 4,0,7 9 0,3,3

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Xổ số DNA 16/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3 5 8,9,6,0,3
1 4 6 6,2
2 - 7 6,4,7,2
3 9,5 8 -
4 - 9 8,7

Lô tô XSDNA Thứ 4, XSDNA 13/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,5,2
1 6,7,7 6 2,6,8,8
2 2 7 -
3 7 8 8
4 1 9 4,2,2

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Sổ số Đà Nẵng 09/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9,9,4 5 1
1 0 6 5,2
2 9,3 7 3
3 7 8 1,1,8
4 6 9 5,7

Lo SXDNA Thứ 4, SXDNA 06/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,9,7 5 -
1 4,6,2 6 8
2 6,7,8 7 6
3 2 8 2,4
4 8 9 1,7