Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 -
1 9,7,8 6 7
2 - 7 3,2
3 9 8 3,4,9,2
4 5,6,4 9 9,7,1

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 14/04/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,5,7
1 4,9 6 -
2 0 7 6,0,8
3 4,2,8,8 8 3,3
4 - 9 1,6,7

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 10/04/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 2,6
1 - 6 3
2 9,7,6,4 7 0,6,2,7
3 5,1 8 9,7
4 4 9 -

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 07/04/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6 5 -
1 - 6 2,0,8,6,6
2 6 7 9,0
3 4,2 8 0,7
4 8,8,8 9 7

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 03/04/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,8,5
1 4 6 7,0
2 1 7 7,4
3 9,2 8 5,0
4 4,5,5,9 9 6

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 31/03/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4 5 4
1 9,0 6 1
2 6,5 7 -
3 2 8 2,5,7
4 4,2 9 8,2,4,7

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 27/03/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,0
1 9 6 9,3,3,9
2 - 7 8,1,7,8
3 3,4,3 8 4,6
4 0 9 0