Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Advertisements

Lô tô XSDNA Thứ 7, XS Đà Nẵng 06/07/2024

Lô XS Đà Nẵng Thứ 4, SXDNA 03/07/2024

XSDNA / XSDNA 03/07/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8,1,8,7
1 9,4 6 4,4,0
2 - 7 7,5,4
3 4,9 8 -
4 0 9 4,0

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Xổ số DNA 29/06/2024

XSDNA / XSDNA 29/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5 4,1
1 8 6 8,5,9,6
2 4 7 7
3 5,2 8 1,1,4,6,7
4 - 9 -

Lô tô XSDNA Thứ 4, XSDNA 26/06/2024

XSDNA / XSDNA 26/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,0 5 2,0,8
1 5,7,2 6 -
2 3,2,5 7 2
3 7 8 2
4 1,1 9 4

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Sổ số Đà Nẵng 22/06/2024

XSDNA / XSDNA 22/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0,4
1 8,2,3 6 0
2 3,8 7 3,9
3 0,4,3 8 5
4 - 9 2,1,1

Lo SXDNA Thứ 4, SXDNA 19/06/2024

XSDNA / XSDNA 19/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8,8,5
1 9 6 -
2 2 7 2,1,8
3 9,5,0 8 0,7,5
4 2,9 9 0
X