Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,0
1 - 6 6,1
2 8,3 7 0,7,9
3 0,7,6 8 1,2
4 8,8,6 9 2

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 20/01/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 9,2
1 6,0,4,4 6 2,7,2
2 9,7 7 -
3 6,3 8 -
4 3,9,0 9 -

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 16/01/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,2,3,8 5 -
1 5,9 6 -
2 4,8,4 7 8
3 3,7 8 3
4 2,1 9 7,3

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 13/01/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,7,4,4
1 4,4,4,0 6 2,9,3
2 1,8 7 0,7
3 - 8 6,7
4 6 9 -

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 09/01/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1,6 5 8,1
1 7,0 6 6,2,4,9,5
2 2,6 7 8
3 - 8 4
4 7 9 3

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 06/01/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1
1 2 6 4,3
2 1,0,8,7 7 9,7
3 - 8 1,9,0,6
4 0 9 8,6

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 02/01/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7 5 -
1 - 6 8,8
2 5,5,4 7 2,5,2,1
3 0,0,5,4 8 7
4 - 9 5,8