Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,5 5 4
1 9,4 6 9
2 8,7,2 7 7
3 5 8 6,8,1
4 1,6,3 9 -

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 05/08/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 2 6 2
2 3,0,1,6,8 7 0,9
3 3,0 8 9,6,2,1
4 6,4 9 7

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 01/08/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,3,1,5,4
1 2,8,5 6 0
2 6,7 7 7,1
3 8 8 6
4 - 9 0,7,6

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 29/07/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5,9,8,2,4,3
1 0,3 6 2
2 - 7 -
3 7,9 8 9
4 0 9 0,2,9,3

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 25/07/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8 5 3,5,9,8
1 5,8 6 1,4
2 1,1,8 7 5,9
3 4,4 8 -
4 1 9 -

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 22/07/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8
1 7,5,4,9 6 -
2 2 7 7,2
3 - 8 3,8,5,9,0
4 5,0,6 9 6

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 18/07/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5 5 -
1 5 6 4,6
2 3,4,0 7 4,9
3 8,9,5 8 -
4 1,4,4 9 4,0