Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 -
1 8,5 6 4,5,6
2 5,4,3 7 0
3 1,7 8 6
4 5,8,9 9 8

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 15/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4
1 7,2,2,5,7 6 6
2 7,1 7 2
3 4,2,8,6 8 5,5
4 5 9 2

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 11/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0,5 5 8
1 - 6 2,9
2 0 7 -
3 5,2,8 8 2,1,1,1,5,6,5
4 - 9 7

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 08/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0,1 5 2
1 0,4 6 1
2 8 7 4,1
3 0,9,8,4 8 7,5
4 0 9 7

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 04/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2
1 1 6 2,5,5,2
2 - 7 2
3 9,8 8 9,3,7,5
4 5 9 1,2,2

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 01/05/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 7,7,4 6 9,0
2 9,7 7 9,4,0
3 5 8 0,8
4 5 9 0,0

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 27/04/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7,3,2
1 3,9,8 6 2,4
2 5,7,2 7 -
3 4 8 1,9
4 7 9 3,5