Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1 5 -
1 3,6,0,7 6 9
2 2,6,8 7 1,4,5,9,2
3 - 8 8
4 - 9 4,9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XS Đà Nẵng 06/08/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4 5 0,1
1 5,2,9,8 6 -
2 3,6,2,6,0 7 8
3 2 8 9
4 2 9 3

Lô XS Đà Nẵng Thứ 4, SXDNA 03/08/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5,9,8 5 -
1 - 6 4
2 - 7 6,4
3 3 8 7,5,3,7
4 1,7,4,7 9 4,8

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Xổ số DNA 30/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 3,5
1 8,2 6 4,1
2 0,3 7 5
3 6,8,4 8 9,6,4
4 7 9 -

Lô tô XSDNA Thứ 4, XSDNA 27/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 0,7,9,7,3 6 7,6,8,9
2 8,2,1,2 7 8
3 4,2 8 -
4 - 9 4,8

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Sổ số Đà Nẵng 23/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,6 5 8,1,9
1 6 6 3,6,8
2 - 7 3
3 2,7 8 1,9,3
4 5,1 9 -

Lo SXDNA Thứ 4, SXDNA 20/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,1 5 5,7
1 6 6 4,8
2 4,4 7 8,7
3 3,2,7 8 -
4 8 9 3,6,7