Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2,3,6,5
1 2,9,4,9 6 0
2 - 7 -
3 5 8 7
4 8,9 9 5,6,4,4

Lô tô XSDNA Thứ 7, XS Đà Nẵng 26/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0,3
1 7,3,4 6 4,5
2 6,8 7 5,7
3 5 8 6,7,7
4 3,3 9 -

Lô XS Đà Nẵng Thứ 4, SXDNA 23/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6 5 0,7,5
1 0,3,2 6 7,6
2 2,7,3,5 7 0
3 6 8 -
4 - 9 9,7

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Xổ số DNA 19/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,6
1 - 6 8,4
2 7,1,3 7 7,7
3 - 8 7
4 1,6,8,6,9,7 9 4,0

Lô tô XSDNA Thứ 4, XSDNA 16/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,8 5 8,2,1,3,3
1 0 6 0,3
2 3,6,6 7 5
3 0 8 8
4 - 9 6,7

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Sổ số Đà Nẵng 12/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8 5 7,0
1 3,2,3,9,6 6 -
2 5,1 7 4,4,0,5
3 - 8 7
4 - 9 9,3

Lo SXDNA Thứ 4, SXDNA 09/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9,3,2,8
1 2 6 5
2 6,7,1 7 5,9,9
3 9,8,0 8 7
4 7 9 -