Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8 5 5
1 9,0 6 0,2,4,5
2 0,4 7 2
3 3 8 0,9,2
4 - 9 9,1

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 13/10/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 2,0 6 4,9
2 6 7 6
3 7,7,0 8 9,1
4 2,9 9 5,4,7

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 09/10/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,2,3
1 5 6 7,4
2 1 7 8
3 0 8 8,6,3
4 2 9 1,3,4,2,6

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 06/10/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3
1 7 6 0
2 1,8 7 7
3 8,5 8 7,7,7,0,3
4 9 9 8,6,2

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 02/10/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6,4 5 0,3,7,4
1 4,2,6,6,4 6 -
2 4 7 1
3 8 8 5,6,3
4 - 9 -

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 29/09/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2
1 3,5,9,2 6 9
2 1 7 0,3
3 9 8 7,8,8
4 8,7,3,8 9 -

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 25/09/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3 5 9,7,0,4
1 6,9 6 -
2 4 7 2,5,6,0
3 2 8 4
4 9,5,7 9 -