Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 8,7
1 8,7,2 6 8,2
2 - 7 4,2,8
3 5 8 8,0,0
4 - 9 9,8

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 28/10/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,1 5 3
1 - 6 2
2 7 7 -
3 1,4,8 8 0
4 0,6,4 9 9,2,8,9,7,9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 24/10/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6
1 0,8 6 2,8,7,5
2 8,3 7 8,1,4
3 0 8 3,9,9,9
4 - 9 1

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 21/10/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8 5 9,9
1 9,0 6 9,2,2,1
2 - 7 8,8,2
3 5 8 9,7,1
4 - 9 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 17/10/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5
1 6,0 6 9,1
2 8,2 7 8,4
3 4,8,0 8 9,0
4 0 9 2,0

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 14/10/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4,6
1 9,0 6 -
2 3,1 7 -
3 8,4,5 8 0,4
4 - 9 7,5,0,4,8,9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 10/10/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4 5 6
1 - 6 9,9,4,6
2 0 7 5
3 3,1 8 8,9
4 2 9 6,0,5,8