Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8,0 5 3,1
1 9,1 6 -
2 3,4,7 7 -
3 4,9,7 8 7
4 3 9 0,2,7

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 04/12/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2,3
1 - 6 2,9,5,1
2 9,9 7 -
3 3 8 8,5,3,4
4 3,8 9 5,6

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 30/11/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,3 5 -
1 - 6 7,2,8
2 1,1 7 1,0,9
3 9 8 4
4 9,9,5 9 8,1

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 27/11/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,1,7 5 7,8,6
1 3,4 6 -
2 3,2 7 7,8
3 6 8 8
4 3,5,6 9 -

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 23/11/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,3 5 0
1 3,4,8 6 4,2,3,9,6
2 0 7 7
3 - 8 0,8
4 5 9 8

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 20/11/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3,7
1 3,4,1 6 8
2 8 7 8,6
3 7,5 8 1
4 5,5,1,9 9 8

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 16/11/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1,6 5 7,1,9,1
1 8,3 6 -
2 4,1 7 8,0
3 9,1 8 0
4 2 9 7