Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6
1 8,0 6 3,8,3
2 - 7 1
3 1,5 8 8,5,6,3,0
4 1,4 9 0

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 17/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5
1 0,1,8,3 6 9,9
2 6,9,3 7 6,7,1
3 4 8 9
4 5 9 8,4

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 13/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0 5 4,3
1 - 6 6
2 0,8,7 7 9,5,7,3
3 9 8 3
4 4,0,0 9 3

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 10/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2 5 -
1 - 6 5,2,3
2 - 7 2,9,3,1
3 6,8 8 4,7,4
4 0,4,2 9 8

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 06/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2
1 3 6 3,8,0
2 - 7 8,5
3 9,3,7 8 7,3,3,0
4 3,6 9 9,4

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 03/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5,8 5 6
1 6,8,5 6 0,7
2 4,6 7 -
3 8,4,0 8 9,9
4 8 9 0

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 29/06/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 7 - Loto Đà Nẵng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3 5 -
1 3 6 1,5
2 6,5,2,3 7 6
3 5 8 4,3,0
4 2,1,1 9 7