Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 241 623
G2 714 645 832 300
G3 630 510 947 791 311 180
GKK 801 518 526 336 160 714 647 217

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 241 623 50 1.000.000
Giải Nhì 714 645 832 300 149 350.000
Giải Ba 630 510 947 791 311 180 156 210.000
Giải khuyến khích 801 518 526 336 160 714 647 217 206 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 44 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 488 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3374 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 17/01/2020

G1 324 547
G2 353 540 173 917
G3 356 660 144 307 533 253
GKK 396 350 051 016 013 897 507 175

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 324 547 0 1.000.000
Giải Nhì 353 540 173 917 0 350.000
Giải Ba 356 660 144 307 533 253 0 210.000
Giải khuyến khích 396 350 051 016 013 897 507 175 0 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0 40.000
G1 143 101
G2 590 442 307 747
G3 411 237 336 955 779 224
GKK 674 066 454 411 457 164 670 520

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 143 101 104 1.000.000
Giải Nhì 590 442 307 747 65 350.000
Giải Ba 411 237 336 955 779 224 119 210.000
Giải khuyến khích 674 066 454 411 457 164 670 520 167 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 17 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 58 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 410 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2358 40.000

KQXS Max 3D Thứ 2, 13/01/2020

G1 694 954
G2 933 490 762 689
G3 008 531 792 175 453 045
GKK 167 596 030 357 396 889 930 080

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 694 954 61 1.000.000
Giải Nhì 933 490 762 689 87 350.000
Giải Ba 008 531 792 175 453 045 202 210.000
Giải khuyến khích 167 596 030 357 396 889 930 080 245 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 315 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3028 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 10/01/2020

G1 341 743
G2 849 403 362 155
G3 820 568 699 692 931 449
GKK 511 329 788 477 089 705 336 343

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 341 743 21 1.000.000
Giải Nhì 849 403 362 155 71 350.000
Giải Ba 820 568 699 692 931 449 106 210.000
Giải khuyến khích 511 329 788 477 089 705 336 343 198 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 198 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2245 40.000
G1 780 925
G2 056 757 411 040
G3 451 380 315 236 669 206
GKK 573 573 780 578 120 667 366 719

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 780 925 36 1.000.000
Giải Nhì 056 757 411 040 123 350.000
Giải Ba 451 380 315 236 669 206 131 210.000
Giải khuyến khích 573 573 780 578 120 667 366 719 193 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 198 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2693 40.000
G1 932 452
G2 746 184 932 478
G3 268 953 343 993 073 927
GKK 423 803 660 271 577 783 925 787

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 932 452 40 1.000.000
Giải Nhì 746 184 932 478 71 350.000
Giải Ba 268 953 343 993 073 927 225 210.000
Giải khuyến khích 423 803 660 271 577 783 925 787 187 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 19 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 309 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3016 40.000