Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 819 522
G2 600 649 561 451
G3 976 743 659 769 406 827
GKK 677 888 749 069 999 771 206 426

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 819 522 18 1.000.000
Giải Nhì 600 649 561 451 31 350.000
Giải Ba 976 743 659 769 406 827 75 210.000
Giải khuyến khích 677 888 749 069 999 771 206 426 124 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 24 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 318 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3134 40.000
Advertisements

XS Max 3D Thứ 4, 06/12/2023

G1 128 529
G2 019 166 847 155
G3 244 522 379 376 486 786
GKK 939 422 447 836 935 750 195 147

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 128 529 22 1.000.000
Giải Nhì 019 166 847 155 50 350.000
Giải Ba 244 522 379 376 486 786 180 210.000
Giải khuyến khích 939 422 447 836 935 750 195 147 71 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 57 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 395 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3729 40.000
G1 374 486
G2 313 746 935 519
G3 534 797 935 039 771 356
GKK 908 091 615 982 891 978 991 380

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 374 486 61 1.000.000
Giải Nhì 313 746 935 519 49 350.000
Giải Ba 534 797 935 039 771 356 53 210.000
Giải khuyến khích 908 091 615 982 891 978 991 380 81 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 39 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 578 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4326 40.000

KQXS Max 3D Thứ 6, 01/12/2023

G1 401 934
G2 010 494 048 431
G3 819 832 039 130 980 516
GKK 960 081 502 118 541 919 901 343

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 401 934 10 1.000.000
Giải Nhì 010 494 048 431 33 350.000
Giải Ba 819 832 039 130 980 516 92 210.000
Giải khuyến khích 960 081 502 118 541 919 901 343 82 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 305 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3244 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 29/11/2023

G1 060 547
G2 107 769 393 440
G3 721 268 294 998 441 589
GKK 407 816 383 517 520 137 667 071

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 060 547 43 1.000.000
Giải Nhì 107 769 393 440 41 350.000
Giải Ba 721 268 294 998 441 589 55 210.000
Giải khuyến khích 407 816 383 517 520 137 667 071 60 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 396 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3513 40.000
G1 785 326
G2 731 900 114 569
G3 927 778 163 849 794 885
GKK 420 419 191 028 846 219 305 881

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 785 326 18 1.000.000
Giải Nhì 731 900 114 569 60 350.000
Giải Ba 927 778 163 849 794 885 78 210.000
Giải khuyến khích 420 419 191 028 846 219 305 881 103 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 553 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4646 40.000
G1 432 458
G2 053 729 259 405
G3 158 415 145 826 017 506
GKK 352 409 607 538 746 671 225 656

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 432 458 20 1.000.000
Giải Nhì 053 729 259 405 54 350.000
Giải Ba 158 415 145 826 017 506 59 210.000
Giải khuyến khích 352 409 607 538 746 671 225 656 142 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 425 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3052 40.000
X