Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 052 683
G2 506 707 853 226
G3 441 450 569 891 159 877
GKK 880 625 515 520 574 086 195 636

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 052 683 31 1.000.000
Giải Nhì 506 707 853 226 181 350.000
Giải Ba 441 450 569 891 159 877 125 210.000
Giải khuyến khích 880 625 515 520 574 086 195 636 138 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 12 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 34 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 337 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2963 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 14/04/2021

G1 654 993
G2 070 378 803 281
G3 715 395 241 720 654 827
GKK 734 007 091 849 430 029 301 111

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 654 993 19 1.000.000
Giải Nhì 070 378 803 281 97 350.000
Giải Ba 715 395 241 720 654 827 108 210.000
Giải khuyến khích 734 007 091 849 430 029 301 111 119 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 249 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3192 40.000
G1 702 591
G2 679 636 743 853
G3 551 211 786 668 012 977
GKK 398 797 937 877 459 441 004 709

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 702 591 31 1.000.000
Giải Nhì 679 636 743 853 111 350.000
Giải Ba 551 211 786 668 012 977 199 210.000
Giải khuyến khích 398 797 937 877 459 441 004 709 211 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 17 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 374 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4876 40.000

KQXS Max 3D Thứ 6, 09/04/2021

G1 068 458
G2 003 210 387 195
G3 302 671 770 141 259 542
GKK 012 906 832 984 252 425 214 786

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 068 458 34 1.000.000
Giải Nhì 003 210 387 195 119 350.000
Giải Ba 302 671 770 141 259 542 198 210.000
Giải khuyến khích 012 906 832 984 252 425 214 786 214 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 24 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 331 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3246 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 07/04/2021

G1 364 247
G2 380 311 187 405
G3 968 125 979 706 000 450
GKK 423 612 378 857 935 283 644 474

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 364 247 58 1.000.000
Giải Nhì 380 311 187 405 61 350.000
Giải Ba 968 125 979 706 000 450 103 210.000
Giải khuyến khích 423 612 378 857 935 283 644 474 171 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 54 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 432 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3519 40.000
G1 540 135
G2 610 460 190 641
G3 843 611 898 918 450 043
GKK 275 276 394 763 013 743 035 222

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 540 135 80 1.000.000
Giải Nhì 610 460 190 641 58 350.000
Giải Ba 843 611 898 918 450 043 111 210.000
Giải khuyến khích 275 276 394 763 013 743 035 222 335 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 44 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 632 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4110 40.000
G1 523 582
G2 513 315 508 586
G3 381 836 349 281 837 968
GKK 511 582 885 131 727 223 936 295

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 523 582 28 1.000.000
Giải Nhì 513 315 508 586 105 350.000
Giải Ba 381 836 349 281 837 968 95 210.000
Giải khuyến khích 511 582 885 131 727 223 936 295 159 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 20 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 441 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3352 40.000