Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 937 924
G2 850 543 433 764
G3 079 868 027 236 055 351
GKK 331 535 533 825 657 909 830 056

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 937 924 28 1.000.000
Giải Nhì 850 543 433 764 49 350.000
Giải Ba 079 868 027 236 055 351 200 210.000
Giải khuyến khích 331 535 533 825 657 909 830 056 127 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 336 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4261 40.000
Advertisements

XS Max 3D Thứ 6, 02/06/2023

G1 999 007
G2 761 735 039 100
G3 920 626 603 728 095 115
GKK 110 879 627 668 527 297 176 788

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 999 007 38 1.000.000
Giải Nhì 761 735 039 100 55 350.000
Giải Ba 920 626 603 728 095 115 88 210.000
Giải khuyến khích 110 879 627 668 527 297 176 788 192 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 390 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3299 40.000
G1 799 797
G2 614 100 703 884
G3 957 140 507 969 758 481
GKK 758 926 596 340 558 563 062 348

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 799 797 40 1.000.000
Giải Nhì 614 100 703 884 48 350.000
Giải Ba 957 140 507 969 758 481 71 210.000
Giải khuyến khích 758 926 596 340 558 563 062 348 106 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 14 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 291 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2636 40.000

KQXS Max 3D Thứ 2, 29/05/2023

G1 784 805
G2 895 374 490 569
G3 726 577 583 935 480 720
GKK 439 583 605 818 320 063 906 486

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 784 805 19 1.000.000
Giải Nhì 895 374 490 569 66 350.000
Giải Ba 726 577 583 935 480 720 130 210.000
Giải khuyến khích 439 583 605 818 320 063 906 486 209 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 424 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3964 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 26/05/2023

G1 173 403
G2 774 780 796 099
G3 139 241 740 511 976 893
GKK 725 927 012 800 250 724 277 729

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 173 403 67 1.000.000
Giải Nhì 774 780 796 099 55 350.000
Giải Ba 139 241 740 511 976 893 128 210.000
Giải khuyến khích 725 927 012 800 250 724 277 729 88 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 345 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3008 40.000
G1 014 964
G2 933 244 410 730
G3 091 329 797 358 905 551
GKK 351 420 168 500 588 891 004 539

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 014 964 28 1.000.000
Giải Nhì 933 244 410 730 50 350.000
Giải Ba 091 329 797 358 905 551 80 210.000
Giải khuyến khích 351 420 168 500 588 891 004 539 110 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 20 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 234 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2888 40.000
G1 669 339
G2 985 236 583 309
G3 930 297 468 006 432 910
GKK 999 742 825 895 998 395 388 472

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 669 339 38 1.000.000
Giải Nhì 985 236 583 309 91 350.000
Giải Ba 930 297 468 006 432 910 138 210.000
Giải khuyến khích 999 742 825 895 998 395 388 472 191 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 51 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 517 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4371 40.000
X