Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 146 350
G2 869 527 161 756
G3 390 275 574 346 724 707
GKK 021 456 935 207 185 591 933 103

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 146 350 58 1.000.000
Giải Nhì 869 527 161 756 65 350.000
Giải Ba 390 275 574 346 724 707 143 210.000
Giải khuyến khích 021 456 935 207 185 591 933 103 205 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 27 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 308 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2644 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 27/03/2020

G1 983 357
G2 256 531 746 058
G3 193 677 860 521 377 139
GKK 739 687 017 667 378 178 886 253

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 983 357 78 1.000.000
Giải Nhì 256 531 746 058 90 350.000
Giải Ba 193 677 860 521 377 139 107 210.000
Giải khuyến khích 739 687 017 667 378 178 886 253 162 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 309 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2248 40.000
G1 246 729
G2 580 282 613 779
G3 321 950 292 245 408 473
GKK 538 625 250 583 071 860 427 975

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 246 729 26 1.000.000
Giải Nhì 580 282 613 779 68 350.000
Giải Ba 321 950 292 245 408 473 91 210.000
Giải khuyến khích 538 625 250 583 071 860 427 975 143 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 197 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2097 40.000

KQXS Max 3D Thứ 2, 23/03/2020

G1 648 918
G2 467 073 636 124
G3 526 603 762 503 029 833
GKK 367 628 447 960 186 170 569 003

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 648 918 57 1.000.000
Giải Nhì 467 073 636 124 81 350.000
Giải Ba 526 603 762 503 029 833 109 210.000
Giải khuyến khích 367 628 447 960 186 170 569 003 179 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 301 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2724 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 20/03/2020

G1 788 096
G2 186 530 267 256
G3 839 423 450 852 965 391
GKK 325 199 639 052 615 185 071 294

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 788 096 23 1.000.000
Giải Nhì 186 530 267 256 74 350.000
Giải Ba 839 423 450 852 965 391 113 210.000
Giải khuyến khích 325 199 639 052 615 185 071 294 189 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 275 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2537 40.000
G1 743 482
G2 832 082 833 990
G3 239 714 845 960 861 760
GKK 741 035 164 745 960 067 749 400

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 743 482 43 1.000.000
Giải Nhì 832 082 833 990 106 350.000
Giải Ba 239 714 845 960 861 760 122 210.000
Giải khuyến khích 741 035 164 745 960 067 749 400 140 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 11 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 201 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 1819 40.000
G1 678 981
G2 159 875 899 425
G3 682 076 988 154 417 791
GKK 705 573 323 984 779 392 006 881

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 678 981 68 1.000.000
Giải Nhì 159 875 899 425 71 350.000
Giải Ba 682 076 988 154 417 791 234 210.000
Giải khuyến khích 705 573 323 984 779 392 006 881 232 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 400 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2707 40.000