Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 760 446
G2 194 255 391 500
G3 176 612 274 102 833 472
GKK 209 150 841 312 426 537 792 685

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 760 446 21 1.000.000
Giải Nhì 194 255 391 500 86 350.000
Giải Ba 176 612 274 102 833 472 129 210.000
Giải khuyến khích 209 150 841 312 426 537 792 685 291 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 223 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3305 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 06/07/2020

G1 751 930
G2 113 110 483 970
G3 184 066 634 736 740 780
GKK 090 977 978 105 560 184 473 124

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 751 930 38 1.000.000
Giải Nhì 113 110 483 970 96 350.000
Giải Ba 184 066 634 736 740 780 109 210.000
Giải khuyến khích 090 977 978 105 560 184 473 124 171 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 329 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3488 40.000
G1 998 144
G2 457 984 859 226
G3 960 458 486 022 654 138
GKK 807 206 854 164 478 681 573 358

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 998 144 46 1.000.000
Giải Nhì 457 984 859 226 65 350.000
Giải Ba 960 458 486 022 654 138 135 210.000
Giải khuyến khích 807 206 854 164 478 681 573 358 246 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 340 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3279 40.000

KQXS Max 3D Thứ 4, 01/07/2020

G1 867 468
G2 058 839 975 104
G3 084 432 359 396 777 646
GKK 227 839 293 582 080 553 281 429

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 867 468 143 1.000.000
Giải Nhì 058 839 975 104 72 350.000
Giải Ba 084 432 359 396 777 646 185 210.000
Giải khuyến khích 227 839 293 582 080 553 281 429 179 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 416 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2903 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 29/06/2020

G1 524 190
G2 418 239 670 332
G3 332 499 907 852 637 934
GKK 744 809 416 450 630 117 682 519

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 524 190 35 1.000.000
Giải Nhì 418 239 670 332 102 350.000
Giải Ba 332 499 907 852 637 934 145 210.000
Giải khuyến khích 744 809 416 450 630 117 682 519 182 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 378 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3446 40.000
G1 394 684
G2 041 331 707 084
G3 112 589 742 323 689 028
GKK 035 745 487 460 201 439 833 916

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 394 684 23 1.000.000
Giải Nhì 041 331 707 084 99 350.000
Giải Ba 112 589 742 323 689 028 190 210.000
Giải khuyến khích 035 745 487 460 201 439 833 916 331 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 326 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2935 40.000
G1 956 510
G2 589 375 377 379
G3 556 742 431 765 304 925
GKK 026 835 637 004 088 794 499 848

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 956 510 61 1.000.000
Giải Nhì 589 375 377 379 153 350.000
Giải Ba 556 742 431 765 304 925 204 210.000
Giải khuyến khích 026 835 637 004 088 794 499 848 149 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 7 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 378 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3042 40.000