Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 16 lần 04/01/2020 23 lần
66 15 lần 05/01/2020 29 lần
25 14 lần 06/01/2020 22 lần
87 13 lần 07/01/2020 23 lần
52 12 lần 08/01/2020 22 lần
00 11 lần 09/01/2020 28 lần
75 11 lần 09/01/2020 22 lần
61 10 lần 10/01/2020 18 lần
73 10 lần 10/01/2020 18 lần
53 8 lần 12/01/2020 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 - 52 12 lần 08/01/2020 14 lần
57 - 75 7 lần 13/01/2020 10 lần
04 - 40 5 lần 15/01/2020 12 lần
07 - 70 3 lần 17/01/2020 13 lần
38 - 83 3 lần 17/01/2020 23 lần
68 - 86 3 lần 17/01/2020 13 lần
78 - 87 3 lần 17/01/2020 13 lần
01 - 10 2 lần 18/01/2020 10 lần
03 - 30 2 lần 18/01/2020 10 lần
06 - 60 2 lần 18/01/2020 16 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 25 lần 26/12/2019 59 lần
9 10 lần 10/01/2020 51 lần
4 7 lần 13/01/2020 55 lần
6 6 lần 14/01/2020 56 lần
1 5 lần 15/01/2020 70 lần
8 4 lần 16/01/2020 56 lần
7 3 lần 17/01/2020 39 lần
0 2 lần 18/01/2020 61 lần
2 1 lần 19/01/2020 67 lần
5 0 lần 20/01/2020 58 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 24 lần 27/12/2019 61 lần
5 19 lần 01/01/2020 61 lần
3 17 lần 03/01/2020 57 lần
9 16 lần 04/01/2020 71 lần
8 9 lần 11/01/2020 70 lần
4 6 lần 14/01/2020 45 lần
2 4 lần 16/01/2020 78 lần
6 2 lần 18/01/2020 56 lần
1 1 lần 19/01/2020 52 lần
0 0 lần 20/01/2020 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 25 lần 26/12/2019 64 lần
7 17 lần 03/01/2020 54 lần
9 13 lần 07/01/2020 38 lần
4 12 lần 08/01/2020 56 lần
1 5 lần 15/01/2020 52 lần
0 4 lần 16/01/2020 52 lần
8 3 lần 17/01/2020 59 lần
6 2 lần 18/01/2020 66 lần
3 1 lần 19/01/2020 56 lần
5 0 lần 20/01/2020 58 lần