Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 19 lần 12/11/2022 27 lần
88 17 lần 14/11/2022 21 lần
45 15 lần 16/11/2022 30 lần
10 12 lần 19/11/2022 33 lần
09 11 lần 20/11/2022 24 lần
25 10 lần 21/11/2022 22 lần
16 9 lần 22/11/2022 27 lần
49 9 lần 22/11/2022 25 lần
34 8 lần 23/11/2022 23 lần
63 8 lần 23/11/2022 30 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 5 lần 26/11/2022 13 lần
45 - 54 5 lần 26/11/2022 10 lần
01 - 10 4 lần 27/11/2022 10 lần
02 - 20 4 lần 27/11/2022 11 lần
26 - 62 4 lần 27/11/2022 13 lần
68 - 86 4 lần 27/11/2022 13 lần
48 - 84 3 lần 28/11/2022 14 lần
78 - 87 3 lần 28/11/2022 13 lần
08 - 80 2 lần 29/11/2022 11 lần
19 - 91 2 lần 29/11/2022 14 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 29 lần 02/11/2022 66 lần
6 22 lần 09/11/2022 56 lần
3 12 lần 19/11/2022 59 lần
2 9 lần 22/11/2022 67 lần
9 5 lần 26/11/2022 51 lần
5 4 lần 27/11/2022 58 lần
0 3 lần 28/11/2022 61 lần
8 2 lần 29/11/2022 56 lần
1 1 lần 30/11/2022 70 lần
7 0 lần 01/12/2022 41 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 31 lần 31/10/2022 60 lần
5 18 lần 13/11/2022 61 lần
8 15 lần 16/11/2022 70 lần
4 12 lần 19/11/2022 47 lần
1 10 lần 21/11/2022 58 lần
9 6 lần 25/11/2022 71 lần
6 5 lần 26/11/2022 56 lần
7 3 lần 28/11/2022 61 lần
2 1 lần 30/11/2022 78 lần
0 0 lần 01/12/2022 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 35 lần 27/10/2022 56 lần
9 20 lần 11/11/2022 45 lần
1 9 lần 22/11/2022 63 lần
6 8 lần 23/11/2022 66 lần
0 6 lần 25/11/2022 52 lần
5 5 lần 26/11/2022 58 lần
2 4 lần 27/11/2022 64 lần
8 2 lần 29/11/2022 59 lần
3 1 lần 30/11/2022 67 lần
7 0 lần 01/12/2022 54 lần