Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
53 20 lần 29/09/2021 25 lần
36 13 lần 06/10/2021 27 lần
60 13 lần 06/10/2021 22 lần
83 13 lần 06/10/2021 27 lần
82 12 lần 07/10/2021 20 lần
59 11 lần 08/10/2021 20 lần
79 11 lần 08/10/2021 23 lần
41 10 lần 09/10/2021 32 lần
57 10 lần 09/10/2021 30 lần
92 10 lần 09/10/2021 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
59 - 95 7 lần 12/10/2021 12 lần
57 - 75 5 lần 14/10/2021 10 lần
35 - 53 4 lần 15/10/2021 15 lần
46 - 64 4 lần 15/10/2021 16 lần
02 - 20 3 lần 16/10/2021 11 lần
14 - 41 3 lần 16/10/2021 11 lần
36 - 63 3 lần 16/10/2021 16 lần
38 - 83 3 lần 16/10/2021 23 lần
58 - 85 3 lần 16/10/2021 20 lần
79 - 97 3 lần 16/10/2021 12 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 23 lần 26/09/2021 51 lần
3 21 lần 28/09/2021 59 lần
7 17 lần 02/10/2021 41 lần
5 10 lần 09/10/2021 58 lần
8 9 lần 10/10/2021 56 lần
2 6 lần 13/10/2021 67 lần
1 4 lần 15/10/2021 70 lần
6 3 lần 16/10/2021 56 lần
0 1 lần 18/10/2021 61 lần
4 0 lần 19/10/2021 66 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 27 lần 22/09/2021 57 lần
4 21 lần 28/09/2021 47 lần
1 16 lần 03/10/2021 58 lần
6 10 lần 09/10/2021 56 lần
5 9 lần 10/10/2021 61 lần
2 6 lần 13/10/2021 78 lần
8 4 lần 15/10/2021 70 lần
0 2 lần 17/10/2021 57 lần
9 1 lần 18/10/2021 71 lần
7 0 lần 19/10/2021 61 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 24 lần 25/09/2021 59 lần
7 21 lần 28/09/2021 54 lần
2 18 lần 01/10/2021 64 lần
5 11 lần 08/10/2021 58 lần
6 8 lần 11/10/2021 66 lần
0 5 lần 14/10/2021 52 lần
3 3 lần 16/10/2021 67 lần
4 2 lần 17/10/2021 56 lần
9 1 lần 18/10/2021 44 lần
1 0 lần 19/10/2021 63 lần