Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 17 lần 02/06/2019 22 lần
92 16 lần 03/06/2019 23 lần
03 14 lần 05/06/2019 21 lần
84 13 lần 06/06/2019 29 lần
69 12 lần 07/06/2019 21 lần
70 11 lần 08/06/2019 18 lần
02 10 lần 09/06/2019 22 lần
06 9 lần 10/06/2019 24 lần
26 8 lần 11/06/2019 28 lần
38 7 lần 12/06/2019 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
69 - 96 7 lần 12/06/2019 12 lần
25 - 52 5 lần 14/06/2019 14 lần
05 - 50 4 lần 15/06/2019 19 lần
29 - 92 4 lần 15/06/2019 13 lần
01 - 10 3 lần 16/06/2019 10 lần
03 - 30 3 lần 16/06/2019 10 lần
34 - 43 3 lần 16/06/2019 14 lần
37 - 73 3 lần 16/06/2019 15 lần
13 - 31 2 lần 17/06/2019 13 lần
14 - 41 2 lần 17/06/2019 11 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 20 lần 30/05/2019 67 lần
8 15 lần 04/06/2019 56 lần
6 14 lần 05/06/2019 56 lần
4 13 lần 06/06/2019 55 lần
3 10 lần 09/06/2019 59 lần
1 8 lần 11/06/2019 70 lần
0 4 lần 15/06/2019 61 lần
7 2 lần 17/06/2019 39 lần
9 1 lần 18/06/2019 51 lần
5 0 lần 19/06/2019 58 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 31 lần 19/05/2019 78 lần
6 15 lần 04/06/2019 56 lần
0 13 lần 06/06/2019 57 lần
5 11 lần 08/06/2019 61 lần
1 5 lần 14/06/2019 52 lần
9 4 lần 15/06/2019 71 lần
7 3 lần 16/06/2019 61 lần
4 2 lần 17/06/2019 45 lần
8 1 lần 18/06/2019 70 lần
3 0 lần 19/06/2019 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 14 lần 05/06/2019 56 lần
0 12 lần 07/06/2019 52 lần
2 11 lần 08/06/2019 64 lần
6 9 lần 10/06/2019 66 lần
5 8 lần 11/06/2019 58 lần
9 4 lần 15/06/2019 38 lần
4 3 lần 16/06/2019 56 lần
1 2 lần 17/06/2019 52 lần
7 1 lần 18/06/2019 54 lần
8 0 lần 19/06/2019 59 lần