Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
61 18 lần 25/07/2022 18 lần
32 13 lần 30/07/2022 26 lần
49 13 lần 30/07/2022 25 lần
41 12 lần 31/07/2022 32 lần
77 10 lần 02/08/2022 25 lần
48 9 lần 03/08/2022 30 lần
39 8 lần 04/08/2022 38 lần
42 8 lần 04/08/2022 25 lần
65 8 lần 04/08/2022 29 lần
68 8 lần 04/08/2022 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
48 - 84 7 lần 05/08/2022 14 lần
02 - 20 5 lần 07/08/2022 11 lần
39 - 93 5 lần 07/08/2022 10 lần
16 - 61 4 lần 08/08/2022 14 lần
17 - 71 3 lần 09/08/2022 14 lần
58 - 85 3 lần 09/08/2022 20 lần
14 - 41 2 lần 10/08/2022 11 lần
34 - 43 2 lần 10/08/2022 14 lần
35 - 53 2 lần 10/08/2022 15 lần
01 - 10 1 lần 11/08/2022 10 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 45 lần 28/06/2022 66 lần
0 13 lần 30/07/2022 61 lần
6 12 lần 31/07/2022 56 lần
5 11 lần 01/08/2022 58 lần
3 10 lần 02/08/2022 59 lần
9 5 lần 07/08/2022 51 lần
2 4 lần 08/08/2022 67 lần
1 2 lần 10/08/2022 70 lần
8 1 lần 11/08/2022 56 lần
7 0 lần 12/08/2022 41 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 22 lần 21/07/2022 47 lần
8 17 lần 26/07/2022 70 lần
7 12 lần 31/07/2022 61 lần
6 9 lần 03/08/2022 56 lần
3 6 lần 06/08/2022 60 lần
5 5 lần 07/08/2022 61 lần
1 4 lần 08/08/2022 58 lần
9 2 lần 10/08/2022 71 lần
2 1 lần 11/08/2022 78 lần
0 0 lần 12/08/2022 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 31 lần 12/07/2022 66 lần
5 23 lần 20/07/2022 58 lần
2 18 lần 25/07/2022 64 lần
9 13 lần 30/07/2022 44 lần
1 8 lần 04/08/2022 63 lần
4 5 lần 07/08/2022 56 lần
3 4 lần 08/08/2022 67 lần
8 3 lần 09/08/2022 59 lần
0 1 lần 11/08/2022 52 lần
7 0 lần 12/08/2022 54 lần