Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
40 23 lần 28/04/2022 26 lần
83 17 lần 04/05/2022 27 lần
97 15 lần 06/05/2022 25 lần
61 14 lần 07/05/2022 18 lần
62 12 lần 09/05/2022 28 lần
20 11 lần 10/05/2022 24 lần
01 9 lần 12/05/2022 24 lần
03 9 lần 12/05/2022 31 lần
35 9 lần 12/05/2022 35 lần
39 9 lần 12/05/2022 38 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 - 61 6 lần 15/05/2022 14 lần
15 - 51 4 lần 17/05/2022 11 lần
56 - 65 4 lần 17/05/2022 20 lần
69 - 96 4 lần 17/05/2022 13 lần
02 - 20 3 lần 18/05/2022 11 lần
34 - 43 3 lần 18/05/2022 14 lần
49 - 94 3 lần 18/05/2022 13 lần
57 - 75 3 lần 18/05/2022 10 lần
01 - 10 2 lần 19/05/2022 10 lần
04 - 40 2 lần 19/05/2022 12 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 27 lần 24/04/2022 56 lần
0 11 lần 10/05/2022 61 lần
2 10 lần 11/05/2022 67 lần
3 8 lần 13/05/2022 59 lần
7 7 lần 14/05/2022 41 lần
1 5 lần 16/05/2022 70 lần
5 4 lần 17/05/2022 58 lần
4 3 lần 18/05/2022 66 lần
6 2 lần 19/05/2022 56 lần
9 0 lần 21/05/2022 51 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 25 lần 26/04/2022 61 lần
2 23 lần 28/04/2022 78 lần
0 17 lần 04/05/2022 57 lần
1 14 lần 07/05/2022 58 lần
4 10 lần 11/05/2022 47 lần
6 8 lần 13/05/2022 56 lần
3 4 lần 17/05/2022 60 lần
9 3 lần 18/05/2022 71 lần
5 1 lần 20/05/2022 61 lần
8 0 lần 21/05/2022 70 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 24 lần 27/04/2022 58 lần
0 20 lần 01/05/2022 52 lần
6 10 lần 11/05/2022 66 lần
1 9 lần 12/05/2022 63 lần
9 8 lần 13/05/2022 44 lần
2 7 lần 14/05/2022 64 lần
8 4 lần 17/05/2022 59 lần
3 3 lần 18/05/2022 67 lần
4 1 lần 20/05/2022 56 lần
7 0 lần 21/05/2022 54 lần