Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
63 24 lần 17/06/2020 26 lần
73 15 lần 26/06/2020 18 lần
66 12 lần 29/06/2020 29 lần
68 10 lần 01/07/2020 20 lần
96 10 lần 01/07/2020 28 lần
27 8 lần 03/07/2020 22 lần
29 8 lần 03/07/2020 25 lần
39 8 lần 03/07/2020 38 lần
78 8 lần 03/07/2020 33 lần
40 7 lần 04/07/2020 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 - 52 6 lần 05/07/2020 14 lần
29 - 92 5 lần 06/07/2020 13 lần
58 - 85 4 lần 07/07/2020 12 lần
03 - 30 3 lần 08/07/2020 10 lần
05 - 50 3 lần 08/07/2020 19 lần
06 - 60 3 lần 08/07/2020 16 lần
15 - 51 3 lần 08/07/2020 11 lần
37 - 73 3 lần 08/07/2020 15 lần
38 - 83 3 lần 08/07/2020 23 lần
01 - 10 2 lần 09/07/2020 10 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 56 lần 16/05/2020 55 lần
0 29 lần 12/06/2020 61 lần
5 13 lần 28/06/2020 58 lần
3 10 lần 01/07/2020 59 lần
2 8 lần 03/07/2020 67 lần
7 5 lần 06/07/2020 39 lần
8 3 lần 08/07/2020 56 lần
9 2 lần 09/07/2020 51 lần
6 1 lần 10/07/2020 56 lần
1 0 lần 11/07/2020 70 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 37 lần 04/06/2020 70 lần
4 27 lần 14/06/2020 45 lần
2 16 lần 25/06/2020 78 lần
7 8 lần 03/07/2020 61 lần
5 7 lần 04/07/2020 61 lần
0 4 lần 07/07/2020 57 lần
3 3 lần 08/07/2020 57 lần
1 2 lần 09/07/2020 52 lần
9 1 lần 10/07/2020 71 lần
6 0 lần 11/07/2020 56 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 36 lần 05/06/2020 56 lần
3 22 lần 19/06/2020 56 lần
8 10 lần 01/07/2020 59 lần
9 8 lần 03/07/2020 38 lần
2 7 lần 04/07/2020 64 lần
6 4 lần 07/07/2020 66 lần
1 3 lần 08/07/2020 52 lần
0 2 lần 09/07/2020 52 lần
5 1 lần 10/07/2020 58 lần
7 0 lần 11/07/2020 54 lần