Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
85 18 lần 30/03/2021 25 lần
09 13 lần 04/04/2021 24 lần
57 11 lần 06/04/2021 30 lần
68 11 lần 06/04/2021 20 lần
78 9 lần 08/04/2021 33 lần
79 9 lần 08/04/2021 23 lần
04 8 lần 09/04/2021 34 lần
31 8 lần 09/04/2021 23 lần
33 8 lần 09/04/2021 20 lần
41 8 lần 09/04/2021 32 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 - 75 7 lần 10/04/2021 10 lần
68 - 86 7 lần 10/04/2021 13 lần
07 - 70 4 lần 13/04/2021 13 lần
47 - 74 4 lần 13/04/2021 13 lần
78 - 87 4 lần 13/04/2021 13 lần
02 - 20 3 lần 14/04/2021 11 lần
35 - 53 3 lần 14/04/2021 15 lần
39 - 93 3 lần 14/04/2021 10 lần
67 - 76 3 lần 14/04/2021 13 lần
69 - 96 3 lần 14/04/2021 13 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 46 lần 02/03/2021 56 lần
2 29 lần 19/03/2021 67 lần
4 22 lần 26/03/2021 66 lần
5 11 lần 06/04/2021 58 lần
7 8 lần 09/04/2021 41 lần
1 6 lần 11/04/2021 70 lần
3 5 lần 12/04/2021 59 lần
0 4 lần 13/04/2021 61 lần
9 3 lần 14/04/2021 51 lần
8 0 lần 17/04/2021 56 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 34 lần 14/03/2021 61 lần
1 21 lần 27/03/2021 52 lần
6 17 lần 31/03/2021 56 lần
8 13 lần 04/04/2021 70 lần
4 9 lần 08/04/2021 47 lần
3 6 lần 11/04/2021 57 lần
5 3 lần 14/04/2021 61 lần
2 2 lần 15/04/2021 78 lần
9 1 lần 16/04/2021 71 lần
0 0 lần 17/04/2021 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 35 lần 13/03/2021 56 lần
9 32 lần 16/03/2021 38 lần
6 22 lần 26/03/2021 66 lần
1 14 lần 03/04/2021 52 lần
2 5 lần 12/04/2021 64 lần
5 4 lần 13/04/2021 58 lần
4 3 lần 14/04/2021 56 lần
0 2 lần 15/04/2021 52 lần
7 1 lần 16/04/2021 54 lần
8 0 lần 17/04/2021 59 lần