Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
50 17 lần 14/03/2020 26 lần
25 14 lần 17/03/2020 22 lần
41 11 lần 20/03/2020 32 lần
26 10 lần 21/03/2020 28 lần
86 10 lần 21/03/2020 28 lần
27 9 lần 22/03/2020 22 lần
60 9 lần 22/03/2020 22 lần
69 9 lần 22/03/2020 32 lần
07 8 lần 23/03/2020 19 lần
01 8 lần 23/03/2020 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 - 72 5 lần 26/03/2020 12 lần
26 - 62 4 lần 27/03/2020 13 lần
78 - 87 4 lần 27/03/2020 13 lần
18 - 81 3 lần 28/03/2020 18 lần
35 - 53 3 lần 28/03/2020 15 lần
46 - 64 3 lần 28/03/2020 16 lần
13 - 31 2 lần 29/03/2020 13 lần
23 - 32 2 lần 29/03/2020 12 lần
24 - 42 2 lần 29/03/2020 11 lần
25 - 52 2 lần 29/03/2020 14 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 21 lần 10/03/2020 55 lần
6 14 lần 17/03/2020 56 lần
8 13 lần 18/03/2020 56 lần
2 8 lần 23/03/2020 67 lần
7 7 lần 24/03/2020 39 lần
9 6 lần 25/03/2020 51 lần
3 5 lần 26/03/2020 59 lần
5 3 lần 28/03/2020 58 lần
0 1 lần 30/03/2020 61 lần
1 0 lần 31/03/2020 70 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 23 lần 08/03/2020 57 lần
7 14 lần 17/03/2020 61 lần
1 10 lần 21/03/2020 52 lần
3 8 lần 23/03/2020 57 lần
8 7 lần 24/03/2020 70 lần
6 6 lần 25/03/2020 56 lần
5 4 lần 27/03/2020 61 lần
4 2 lần 29/03/2020 45 lần
2 1 lần 30/03/2020 78 lần
9 0 lần 31/03/2020 71 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 13 lần 18/03/2020 54 lần
1 12 lần 19/03/2020 52 lần
9 11 lần 20/03/2020 38 lần
3 10 lần 21/03/2020 56 lần
6 9 lần 22/03/2020 66 lần
8 5 lần 26/03/2020 59 lần
4 3 lần 28/03/2020 56 lần
5 2 lần 29/03/2020 58 lần
2 1 lần 30/03/2020 64 lần
0 0 lần 31/03/2020 52 lần