Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
90 16 lần 07/09/2019 23 lần
51 13 lần 10/09/2019 25 lần
58 13 lần 10/09/2019 35 lần
71 13 lần 10/09/2019 24 lần
17 11 lần 12/09/2019 29 lần
64 11 lần 12/09/2019 25 lần
91 10 lần 13/09/2019 25 lần
50 9 lần 14/09/2019 26 lần
63 8 lần 15/09/2019 26 lần
73 8 lần 15/09/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
17 - 71 11 lần 12/09/2019 14 lần
15 - 51 6 lần 17/09/2019 11 lần
28 - 82 6 lần 17/09/2019 17 lần
19 - 91 5 lần 18/09/2019 10 lần
36 - 63 5 lần 18/09/2019 16 lần
16 - 61 4 lần 19/09/2019 14 lần
23 - 32 4 lần 19/09/2019 12 lần
45 - 54 4 lần 19/09/2019 10 lần
25 - 52 3 lần 20/09/2019 14 lần
46 - 64 3 lần 20/09/2019 16 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 33 lần 21/08/2019 59 lần
5 18 lần 05/09/2019 58 lần
6 15 lần 08/09/2019 56 lần
1 11 lần 12/09/2019 70 lần
8 10 lần 13/09/2019 56 lần
9 7 lần 16/09/2019 51 lần
0 6 lần 17/09/2019 61 lần
4 5 lần 18/09/2019 55 lần
7 1 lần 22/09/2019 39 lần
2 0 lần 23/09/2019 67 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 21 lần 02/09/2019 61 lần
2 10 lần 13/09/2019 78 lần
3 8 lần 15/09/2019 57 lần
7 7 lần 16/09/2019 61 lần
1 6 lần 17/09/2019 52 lần
0 4 lần 19/09/2019 57 lần
6 3 lần 20/09/2019 56 lần
8 2 lần 21/09/2019 70 lần
4 1 lần 22/09/2019 45 lần
9 0 lần 23/09/2019 71 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 20 lần 03/09/2019 38 lần
4 15 lần 08/09/2019 56 lần
8 11 lần 12/09/2019 59 lần
7 9 lần 14/09/2019 54 lần
6 7 lần 16/09/2019 66 lần
0 5 lần 18/09/2019 52 lần
2 4 lần 19/09/2019 64 lần
3 3 lần 20/09/2019 56 lần
5 2 lần 21/09/2019 58 lần
1 0 lần 23/09/2019 52 lần