Lô gan miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
53 19 lần 04/03/2023 25 lần
71 17 lần 06/03/2023 25 lần
14 15 lần 08/03/2023 33 lần
73 14 lần 09/03/2023 36 lần
30 13 lần 10/03/2023 29 lần
66 11 lần 12/03/2023 29 lần
25 10 lần 13/03/2023 22 lần
55 10 lần 13/03/2023 42 lần
80 10 lần 13/03/2023 20 lần
87 10 lần 13/03/2023 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
35 - 53 8 lần 15/03/2023 15 lần
03 - 30 4 lần 19/03/2023 15 lần
08 - 80 4 lần 19/03/2023 11 lần
01 - 10 3 lần 20/03/2023 10 lần
14 - 41 3 lần 20/03/2023 11 lần
17 - 71 3 lần 20/03/2023 14 lần
25 - 52 3 lần 20/03/2023 21 lần
02 - 20 2 lần 21/03/2023 11 lần
12 - 21 2 lần 21/03/2023 12 lần
15 - 51 2 lần 21/03/2023 11 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 35 lần 17/02/2023 59 lần
4 20 lần 04/03/2023 66 lần
1 18 lần 06/03/2023 70 lần
2 9 lần 15/03/2023 67 lần
7 6 lần 18/03/2023 41 lần
0 5 lần 19/03/2023 61 lần
6 3 lần 21/03/2023 56 lần
9 2 lần 22/03/2023 51 lần
8 1 lần 23/03/2023 56 lần
5 0 lần 24/03/2023 58 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 13 lần 11/03/2023 56 lần
5 11 lần 13/03/2023 61 lần
1 8 lần 16/03/2023 58 lần
9 7 lần 17/03/2023 71 lần
0 6 lần 18/03/2023 57 lần
2 4 lần 20/03/2023 78 lần
4 3 lần 21/03/2023 47 lần
8 2 lần 22/03/2023 70 lần
3 1 lần 23/03/2023 60 lần
7 0 lần 24/03/2023 61 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 34 lần 18/02/2023 59 lần
5 15 lần 09/03/2023 58 lần
4 12 lần 12/03/2023 56 lần
6 9 lần 15/03/2023 66 lần
9 8 lần 16/03/2023 45 lần
3 5 lần 19/03/2023 67 lần
0 3 lần 21/03/2023 52 lần
7 2 lần 22/03/2023 54 lần
1 1 lần 23/03/2023 63 lần
2 0 lần 24/03/2023 64 lần
X