Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
51 22 lần 11/07/2021 26 lần
89 14 lần 19/07/2021 23 lần
49 11 lần 22/07/2021 23 lần
93 11 lần 22/07/2021 23 lần
01 10 lần 23/07/2021 24 lần
32 10 lần 23/07/2021 24 lần
00 9 lần 24/07/2021 28 lần
45 9 lần 24/07/2021 21 lần
83 9 lần 24/07/2021 27 lần
34 8 lần 25/07/2021 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 - 32 5 lần 28/07/2021 12 lần
46 - 64 5 lần 28/07/2021 16 lần
49 - 94 4 lần 29/07/2021 13 lần
67 - 76 4 lần 29/07/2021 13 lần
29 - 92 3 lần 30/07/2021 13 lần
34 - 43 3 lần 30/07/2021 14 lần
45 - 54 3 lần 30/07/2021 10 lần
56 - 65 3 lần 30/07/2021 20 lần
79 - 97 3 lần 30/07/2021 12 lần
06 - 60 2 lần 31/07/2021 16 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 25 lần 08/07/2021 66 lần
0 20 lần 13/07/2021 61 lần
5 18 lần 15/07/2021 58 lần
3 13 lần 20/07/2021 59 lần
6 11 lần 22/07/2021 56 lần
7 6 lần 27/07/2021 41 lần
9 5 lần 28/07/2021 51 lần
1 2 lần 31/07/2021 70 lần
8 1 lần 01/08/2021 56 lần
2 0 lần 02/08/2021 67 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 18 lần 15/07/2021 61 lần
9 16 lần 17/07/2021 71 lần
2 15 lần 18/07/2021 78 lần
3 14 lần 19/07/2021 57 lần
0 8 lần 25/07/2021 57 lần
8 5 lần 28/07/2021 70 lần
6 4 lần 29/07/2021 56 lần
5 3 lần 30/07/2021 61 lần
1 1 lần 01/08/2021 58 lần
4 0 lần 02/08/2021 47 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 28 lần 05/07/2021 52 lần
4 27 lần 06/07/2021 56 lần
3 22 lần 11/07/2021 67 lần
2 11 lần 22/07/2021 64 lần
0 7 lần 26/07/2021 52 lần
7 5 lần 28/07/2021 54 lần
8 4 lần 29/07/2021 59 lần
5 2 lần 31/07/2021 58 lần
9 1 lần 01/08/2021 44 lần
6 0 lần 02/08/2021 66 lần