Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
51 16 lần 04/10/2019 25 lần
52 15 lần 05/10/2019 21 lần
99 13 lần 07/10/2019 20 lần
56 12 lần 08/10/2019 20 lần
89 12 lần 08/10/2019 23 lần
04 10 lần 10/10/2019 34 lần
46 10 lần 10/10/2019 25 lần
72 10 lần 10/10/2019 20 lần
01 9 lần 11/10/2019 24 lần
82 8 lần 12/10/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 - 20 4 lần 16/10/2019 9 lần
12 - 21 4 lần 16/10/2019 12 lần
36 - 63 4 lần 16/10/2019 16 lần
56 - 65 4 lần 16/10/2019 20 lần
07 - 70 3 lần 17/10/2019 13 lần
09 - 90 3 lần 17/10/2019 11 lần
15 - 51 3 lần 17/10/2019 11 lần
27 - 72 3 lần 17/10/2019 12 lần
45 - 54 3 lần 17/10/2019 10 lần
46 - 64 3 lần 17/10/2019 16 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 17 lần 03/10/2019 67 lần
5 15 lần 05/10/2019 58 lần
7 14 lần 06/10/2019 39 lần
8 11 lần 09/10/2019 56 lần
0 8 lần 12/10/2019 61 lần
1 6 lần 14/10/2019 70 lần
3 5 lần 15/10/2019 59 lần
6 3 lần 17/10/2019 56 lần
9 1 lần 19/10/2019 51 lần
4 0 lần 20/10/2019 55 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 35 lần 15/09/2019 57 lần
2 15 lần 05/10/2019 78 lần
5 14 lần 06/10/2019 61 lần
4 11 lần 09/10/2019 45 lần
6 10 lần 10/10/2019 56 lần
0 5 lần 15/10/2019 57 lần
1 3 lần 17/10/2019 52 lần
7 2 lần 18/10/2019 61 lần
8 1 lần 19/10/2019 70 lần
9 0 lần 20/10/2019 71 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 38 lần 12/09/2019 59 lần
1 12 lần 08/10/2019 52 lần
0 10 lần 10/10/2019 52 lần
4 9 lần 11/10/2019 56 lần
9 8 lần 12/10/2019 38 lần
2 6 lần 14/10/2019 64 lần
5 4 lần 16/10/2019 58 lần
6 2 lần 18/10/2019 66 lần
7 1 lần 19/10/2019 54 lần
3 0 lần 20/10/2019 56 lần