Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 12 lần 11/08/2019 28 lần
86 12 lần 11/08/2019 28 lần
10 11 lần 12/08/2019 33 lần
02 10 lần 13/08/2019 22 lần
15 10 lần 13/08/2019 19 lần
24 10 lần 13/08/2019 25 lần
29 9 lần 14/08/2019 25 lần
92 9 lần 14/08/2019 23 lần
36 8 lần 15/08/2019 27 lần
49 8 lần 15/08/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 9 lần 14/08/2019 13 lần
03 - 30 4 lần 19/08/2019 10 lần
07 - 70 4 lần 19/08/2019 13 lần
15 - 51 3 lần 20/08/2019 11 lần
35 - 53 3 lần 20/08/2019 15 lần
68 - 86 3 lần 20/08/2019 13 lần
79 - 97 3 lần 20/08/2019 12 lần
05 - 50 2 lần 21/08/2019 19 lần
09 - 90 2 lần 21/08/2019 11 lần
24 - 42 2 lần 21/08/2019 11 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 16 lần 07/08/2019 67 lần
0 14 lần 09/08/2019 61 lần
5 11 lần 12/08/2019 58 lần
7 7 lần 16/08/2019 39 lần
1 5 lần 18/08/2019 70 lần
8 4 lần 19/08/2019 56 lần
6 3 lần 20/08/2019 56 lần
3 2 lần 21/08/2019 59 lần
9 1 lần 22/08/2019 51 lần
4 0 lần 23/08/2019 55 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 13 lần 10/08/2019 57 lần
6 12 lần 11/08/2019 56 lần
9 11 lần 12/08/2019 71 lần
4 7 lần 16/08/2019 45 lần
8 6 lần 17/08/2019 70 lần
1 5 lần 18/08/2019 52 lần
2 4 lần 19/08/2019 78 lần
5 3 lần 20/08/2019 61 lần
3 1 lần 22/08/2019 57 lần
7 0 lần 23/08/2019 61 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 20 lần 03/08/2019 66 lần
5 19 lần 04/08/2019 58 lần
8 15 lần 08/08/2019 59 lần
3 12 lần 11/08/2019 56 lần
4 11 lần 12/08/2019 56 lần
9 10 lần 13/08/2019 38 lần
7 6 lần 17/08/2019 54 lần
0 2 lần 21/08/2019 52 lần
2 1 lần 22/08/2019 64 lần
1 0 lần 23/08/2019 52 lần