Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
41 25 lần 22/10/2019 25 lần
53 24 lần 23/10/2019 24 lần
89 16 lần 31/10/2019 23 lần
12 13 lần 03/11/2019 23 lần
64 13 lần 03/11/2019 25 lần
22 11 lần 05/11/2019 24 lần
15 10 lần 06/11/2019 27 lần
43 10 lần 06/11/2019 19 lần
31 9 lần 07/11/2019 20 lần
99 9 lần 07/11/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 5 lần 11/11/2019 11 lần
12 - 21 4 lần 12/11/2019 12 lần
34 - 43 4 lần 12/11/2019 14 lần
06 - 60 3 lần 13/11/2019 16 lần
07 - 70 3 lần 13/11/2019 13 lần
18 - 81 3 lần 13/11/2019 18 lần
27 - 72 3 lần 13/11/2019 12 lần
67 - 76 3 lần 13/11/2019 13 lần
04 - 40 2 lần 14/11/2019 12 lần
09 - 90 2 lần 14/11/2019 11 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 23 lần 24/10/2019 39 lần
3 19 lần 28/10/2019 59 lần
6 15 lần 01/11/2019 56 lần
2 9 lần 07/11/2019 67 lần
9 8 lần 08/11/2019 51 lần
4 4 lần 12/11/2019 55 lần
1 3 lần 13/11/2019 70 lần
5 2 lần 14/11/2019 58 lần
0 1 lần 15/11/2019 61 lần
8 0 lần 16/11/2019 56 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 41 lần 06/10/2019 61 lần
7 25 lần 22/10/2019 61 lần
9 19 lần 28/10/2019 71 lần
3 12 lần 04/11/2019 57 lần
1 10 lần 06/11/2019 52 lần
0 6 lần 10/11/2019 57 lần
6 5 lần 11/11/2019 56 lần
4 4 lần 12/11/2019 45 lần
8 1 lần 15/11/2019 70 lần
2 0 lần 16/11/2019 78 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 31 lần 16/10/2019 58 lần
4 15 lần 01/11/2019 56 lần
6 9 lần 07/11/2019 66 lần
2 7 lần 09/11/2019 64 lần
1 6 lần 10/11/2019 52 lần
7 5 lần 11/11/2019 54 lần
9 3 lần 13/11/2019 38 lần
3 2 lần 14/11/2019 56 lần
8 1 lần 15/11/2019 59 lần
0 0 lần 16/11/2019 52 lần