Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
55 19 lần 11/09/2020 25 lần
62 12 lần 18/09/2020 28 lần
14 11 lần 19/09/2020 33 lần
27 10 lần 20/09/2020 22 lần
70 10 lần 20/09/2020 22 lần
09 8 lần 22/09/2020 24 lần
06 8 lần 22/09/2020 24 lần
25 8 lần 22/09/2020 22 lần
26 7 lần 23/09/2020 28 lần
32 7 lần 23/09/2020 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
14 - 41 7 lần 23/09/2020 11 lần
26 - 62 7 lần 23/09/2020 13 lần
07 - 70 5 lần 25/09/2020 13 lần
15 - 51 4 lần 26/09/2020 11 lần
03 - 30 3 lần 27/09/2020 10 lần
25 - 52 3 lần 27/09/2020 14 lần
37 - 73 3 lần 27/09/2020 15 lần
46 - 64 3 lần 27/09/2020 16 lần
09 - 90 2 lần 28/09/2020 11 lần
13 - 31 2 lần 28/09/2020 13 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 13 lần 17/09/2020 41 lần
9 12 lần 18/09/2020 51 lần
0 11 lần 19/09/2020 61 lần
5 9 lần 21/09/2020 58 lần
8 6 lần 24/09/2020 56 lần
1 5 lần 25/09/2020 70 lần
4 3 lần 27/09/2020 66 lần
3 2 lần 28/09/2020 59 lần
2 1 lần 29/09/2020 67 lần
6 0 lần 30/09/2020 56 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 25 lần 05/09/2020 61 lần
0 12 lần 18/09/2020 57 lần
4 11 lần 19/09/2020 45 lần
7 9 lần 21/09/2020 61 lần
2 6 lần 24/09/2020 78 lần
9 4 lần 26/09/2020 71 lần
6 3 lần 27/09/2020 56 lần
1 2 lần 28/09/2020 52 lần
3 1 lần 29/09/2020 57 lần
8 0 lần 30/09/2020 70 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 19 lần 11/09/2020 52 lần
8 18 lần 12/09/2020 59 lần
3 15 lần 15/09/2020 56 lần
7 13 lần 17/09/2020 54 lần
6 10 lần 20/09/2020 66 lần
2 7 lần 23/09/2020 64 lần
9 5 lần 25/09/2020 38 lần
0 3 lần 27/09/2020 52 lần
5 1 lần 29/09/2020 58 lần
4 0 lần 30/09/2020 56 lần