Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
65 10 lần 15/04/2019 29 lần
22 9 lần 16/04/2019 24 lần
43 9 lần 16/04/2019 19 lần
45 9 lần 16/04/2019 21 lần
16 8 lần 17/04/2019 20 lần
50 8 lần 17/04/2019 26 lần
56 8 lần 17/04/2019 20 lần
67 8 lần 17/04/2019 23 lần
77 8 lần 17/04/2019 19 lần
94 8 lần 17/04/2019 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
56 - 65 8 lần 17/04/2019 20 lần
16 - 61 7 lần 18/04/2019 14 lần
49 - 94 7 lần 18/04/2019 13 lần
07 - 70 5 lần 20/04/2019 13 lần
45 - 54 5 lần 20/04/2019 10 lần
06 - 60 4 lần 21/04/2019 16 lần
35 - 53 3 lần 22/04/2019 15 lần
02 - 20 2 lần 23/04/2019 9 lần
14 - 41 2 lần 23/04/2019 11 lần
17 - 71 2 lần 23/04/2019 14 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 28 lần 28/03/2019 39 lần
5 20 lần 05/04/2019 58 lần
3 14 lần 11/04/2019 59 lần
6 11 lần 14/04/2019 56 lần
9 5 lần 20/04/2019 51 lần
0 4 lần 21/04/2019 61 lần
1 3 lần 22/04/2019 70 lần
4 2 lần 23/04/2019 55 lần
2 1 lần 24/04/2019 67 lần
8 0 lần 25/04/2019 56 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 17 lần 08/04/2019 57 lần
5 16 lần 09/04/2019 61 lần
4 15 lần 10/04/2019 45 lần
6 14 lần 11/04/2019 56 lần
2 9 lần 16/04/2019 78 lần
7 5 lần 20/04/2019 61 lần
3 4 lần 21/04/2019 57 lần
1 2 lần 23/04/2019 52 lần
9 1 lần 24/04/2019 71 lần
8 0 lần 25/04/2019 70 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 15 lần 10/04/2019 64 lần
9 12 lần 13/04/2019 38 lần
7 10 lần 15/04/2019 54 lần
4 9 lần 16/04/2019 56 lần
8 7 lần 18/04/2019 59 lần
3 4 lần 21/04/2019 56 lần
0 3 lần 22/04/2019 52 lần
5 2 lần 23/04/2019 58 lần
1 1 lần 24/04/2019 52 lần
6 0 lần 25/04/2019 66 lần