Lô gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB Hôm Nay Chuẩn Xác Nhất

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
39 12 lần 04/01/2021 38 lần
12 10 lần 06/01/2021 23 lần
21 10 lần 06/01/2021 28 lần
18 9 lần 07/01/2021 30 lần
45 9 lần 07/01/2021 21 lần
57 9 lần 07/01/2021 30 lần
66 9 lần 07/01/2021 29 lần
81 9 lần 07/01/2021 22 lần
52 8 lần 08/01/2021 22 lần
94 8 lần 08/01/2021 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 10 lần 06/01/2021 12 lần
18 - 81 9 lần 07/01/2021 18 lần
57 - 75 5 lần 11/01/2021 10 lần
89 - 98 5 lần 11/01/2021 12 lần
02 - 20 4 lần 12/01/2021 11 lần
56 - 65 4 lần 12/01/2021 20 lần
35 - 53 3 lần 13/01/2021 15 lần
45 - 54 3 lần 13/01/2021 10 lần
78 - 87 3 lần 13/01/2021 13 lần
01 - 10 2 lần 14/01/2021 10 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 18 lần 29/12/2020 70 lần
7 11 lần 05/01/2021 41 lần
5 9 lần 07/01/2021 58 lần
2 8 lần 08/01/2021 67 lần
0 5 lần 11/01/2021 61 lần
9 4 lần 12/01/2021 51 lần
6 3 lần 13/01/2021 56 lần
3 2 lần 14/01/2021 59 lần
8 1 lần 15/01/2021 56 lần
4 0 lần 16/01/2021 66 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 23 lần 24/12/2020 57 lần
0 16 lần 31/12/2020 57 lần
1 14 lần 02/01/2021 52 lần
4 7 lần 09/01/2021 45 lần
7 5 lần 11/01/2021 61 lần
2 4 lần 12/01/2021 78 lần
9 3 lần 13/01/2021 71 lần
8 2 lần 14/01/2021 70 lần
5 1 lần 15/01/2021 61 lần
6 0 lần 16/01/2021 56 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 25 lần 22/12/2020 56 lần
6 12 lần 04/01/2021 66 lần
2 10 lần 06/01/2021 64 lần
9 9 lần 07/01/2021 38 lần
8 8 lần 08/01/2021 59 lần
7 5 lần 11/01/2021 54 lần
5 3 lần 13/01/2021 58 lần
1 2 lần 14/01/2021 52 lần
3 1 lần 15/01/2021 56 lần
0 0 lần 16/01/2021 52 lần