Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07 08, 05
0 17, 18, 16, 19 18, 13, 18
0 - 26, 26, 23
0 33, 30, 38, 33 34
0 48, 43 48, 48
0 58 -
0 67 62, 61
0 71 79, 73
0 81 89
0 91, 99, 93 99, 93
Advertisements

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 01/12/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 01, 03, 07, 04 09
1 15, 14 13, 13, 18
1 29, 24, 27 26, 20
1 - 31, 36
1 46, 41 44, 45, 44, 44, 40
1 54, 58, 52, 57 -
1 64, 69, 66 -
1 - -
1 - 85, 84, 85, 89
1 - 96

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 24/11/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 05, 03 -
2 14 -
2 - -
2 37 35, 37, 35
2 46 43
2 51, 51, 59, 53 51, 55
2 64, 67, 65, 67 68, 64, 64
2 79, 74, 75 78, 79, 70
2 - 81, 85, 88
2 92, 90 96, 98, 94

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 17/11/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 00, 09, 04 04
3 15 15, 17
3 24, 23 25, 25
3 37, 35 34, 35
3 42, 45 47
3 50 56, 55, 54, 54
3 - 64
3 73, 79 78
3 87, 82, 85 80
3 95, 90 95, 94, 96

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 10/11/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 00 08, 05
4 15 10, 11
4 28, 26, 23 27, 26
4 37, 37 39
4 40 46, 41
4 59, 51 -
4 65 67, 62, 65, 66
4 72, 73, 76 74, 79
4 89, 82 89
4 99, 91 99, 99

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 03/11/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 05 05
5 - 15, 10
5 21, 25 29, 29, 25, 29
5 31, 34, 31 39
5 49 47
5 - 53
5 66, 60, 62, 65 62, 68
5 77, 73 71, 70
5 89, 89, 89 88, 88
5 90, 91 95, 96

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 27/10/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 03 05, 07
6 18, 18, 10, 16, 19, 17 17
6 26, 29 27, 23
6 36 32, 38
6 - -
6 57, 51 56, 58
6 69 64, 67
6 72 70, 76
6 85, 81 89, 80, 81, 83
6 97, 94 92
X