Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 09, 01, 04, 00
0 18, 10, 11, 12, 18 12
0 22 -
0 32 36, 38, 39
0 44, 44, 48 44
0 52 50, 55
0 65, 62, 61 69
0 79 74
0 81, 88 84, 81, 80
0 98 93, 97

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 25/11/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 09 02, 05
1 18, 14, 16, 16, 19 -
1 25 -
1 - 38, 31, 32, 37
1 - 44
1 56, 58, 50 52, 52, 55, 56
1 69, 68, 61, 61 63
1 72 76, 71, 75
1 88, 88 89, 83
1 92 95

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 18/11/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 02 05
2 13, 13, 17, 10 15, 15
2 23, 29 29
2 38 32, 39, 33
2 49, 46 44, 48
2 59 57
2 64 66, 62
2 75, 74 72, 75
2 84, 88 87, 87, 83
2 93, 96 96

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 11/11/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 03, 06, 00 08, 09
3 14, 12, 10 15, 19
3 21, 26, 23, 27 28
3 30 30
3 - 49
3 50, 51 52, 53, 53, 52
3 65 61, 63, 69
3 77, 79, 78, 72 -
3 - 82, 89
3 - 90, 97

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 04/11/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 04, 02, 05, 05, 05, 07 -
4 - 10, 12
4 29 23, 27
4 - 38, 38
4 40, 41 47
4 50 58
4 65, 61 65, 66
4 78, 73 78
4 81, 81, 86 80
4 95 93, 98, 99, 97, 92, 92

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 28/10/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 03 08, 00, 04
5 15 13, 17, 11
5 - 21
5 33, 30, 39 30
5 46, 46, 46 49, 42, 47
5 53, 56, 58 53, 56
5 63, 69 60, 68
5 76 -
5 82 87
5 90, 90, 97 93, 99

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 21/10/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 01, 05 -
6 15, 18 11
6 28, 26 24, 25, 25
6 32 32, 35, 31, 36
6 42 47, 41, 46
6 54, 51 53, 57, 54
6 64, 69, 67 61, 61
6 75, 77 -
6 82 80
6 90, 96 91