Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07 00, 08
0 11, 17, 15 19, 18, 14
0 26 -
0 37, 34, 32 -
0 - 48
0 56, 59, 54, 57, 54 54, 53, 56
0 68 64, 67
0 74, 71 71, 71, 74, 72, 74
0 88 83, 86
0 93 -

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 12/07/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 06 09
1 - 12
1 - 29, 29, 21
1 37, 37, 30 -
1 41, 40 46
1 57 55, 55
1 67, 69 61, 60, 61, 66
1 73, 79, 77, 73 -
1 82 80
1 90, 90, 91, 92 99, 95, 97, 99, 96

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 05/07/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 06, 03, 05 -
2 11, 12, 15 14, 11, 16
2 27, 21 27
2 - 38
2 48, 47 47
2 59, 55, 50 53
2 68, 63 67, 68, 67, 67
2 - 74, 73, 76, 75
2 83, 81, 87 -
2 - 90, 95, 95

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 28/06/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 01, 06 08, 04
3 - 16, 15, 15
3 23, 20 27, 29, 21, 23, 26
3 31 30
3 45 46
3 54, 53, 58 -
3 61, 69, 64 -
3 79 70, 79, 75
3 87, 85, 80, 87 81, 86
3 92 93

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 21/06/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 03, 05, 04 07, 05, 06, 04
4 15 19, 11
4 24 29
4 31, 32, 35 -
4 45, 42, 43 45
4 55 57
4 62, 69 67, 60, 61, 67, 68
4 70, 71 -
4 86, 81 81, 86
4 - 90, 95

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 14/06/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 09, 09 00, 06, 07, 01, 05
5 19, 19 -
5 28 23, 24
5 38, 32, 35 32
5 46 -
5 53, 53, 57, 56 57, 53, 51, 58
5 61, 69 69, 60
5 - 77, 73
5 87, 88 89
5 94 91

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 07/06/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 01, 09, 02 02, 00
6 18 13
6 27, 29, 28 25, 22
6 36, 36 31, 39, 30
6 46, 45 47, 46
6 55 54, 50
6 61 66, 61
6 78, 75 -
6 84 87, 86, 87
6 98, 92 93