Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 03 05
0 - 19, 12, 13, 19
0 28, 20 22, 23
0 39 38
0 43 44
0 51, 53, 52, 52 55
0 65 62, 62, 61, 63
0 79, 72, 70, 70 77
0 89, 81 81, 84
0 96 96

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 11/09/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 07, 07 05, 09, 01, 06
1 19 18
1 20, 29 23
1 30, 31 30, 33, 39
1 - -
1 51, 51 57, 54, 55, 54
1 - 61
1 71, 77, 75, 71 71, 76
1 86 -
1 94, 90, 98, 92 94, 94

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 04/09/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 03 02, 09, 08, 01
2 18, 10, 14 11, 13
2 26, 27, 21 28
2 34, 38, 34 -
2 49, 40 43
2 53, 56, 50, 50, 54 56
2 - 62, 67, 68
2 73 78, 70
2 - -
2 - 96, 94, 99, 90

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 28/08/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 06, 08, 02 01, 00
3 11, 15 17, 19, 17
3 24, 22 27, 23, 24
3 - -
3 47, 41 44
3 57 59
3 65 65, 69
3 73, 79 71
3 83, 80 81, 82
3 94, 92, 97 93, 98, 90

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 21/08/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 06, 05, 02, 05 06
4 11 14
4 22 29, 26
4 30, 31 37
4 42, 44, 46 43, 47, 48
4 - 59, 54, 53, 50
4 69, 64 68
4 71, 77 70, 71, 78
4 - 81
4 97, 91, 92 95

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 14/08/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 00 -
5 15, 14, 10 11, 14, 18, 10, 12
5 - 20, 21, 27
5 31 35, 39, 34
5 48 43, 49
5 57, 54, 57 52
5 69, 66 60
5 77, 73, 74, 73 74
5 80, 81 -
5 94 91, 92

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 07/08/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 - -
6 15, 16 17, 11, 12
6 25, 28, 24 22
6 36 38, 39, 35
6 44 43
6 51, 52, 57, 57 53, 57, 57
6 68 64
6 72, 74, 76, 71, 76 70, 70
6 - 89
6 93 98, 98, 90