Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 07 04
0 12, 15 -
0 22, 24, 20 22, 23, 20, 28
0 - 30, 34
0 41, 40 41
0 58, 57 54, 50, 50
0 65, 67 60, 60
0 79, 73, 71 72
0 - 81, 87, 82
0 93, 96 99

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 07/02/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 01 05, 07, 07
1 14 11, 12, 15
1 22, 20 23, 29
1 36 39, 36
1 46, 40 40, 42, 49, 41, 43
1 - 56
1 68, 60, 62, 63 -
1 72 -
1 80, 86, 83 -
1 96, 96, 99 99, 97

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 31/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 04 00
2 14, 14, 11, 16 -
2 21, 26 24, 22, 27, 22
2 - 38, 31, 30, 32
2 40, 48 45
2 55 58
2 60, 68, 69, 66 62, 62, 60, 62
2 78, 70 75
2 84 84, 84
2 99 -

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 24/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 02, 03 -
3 19, 15 19
3 26, 28, 24 22
3 32 35, 35, 39, 38
3 - 49, 49, 47, 49
3 51, 58 52
3 62 -
3 76, 73, 75 76
3 85, 87, 83 83, 86, 84, 83, 81
3 90 97

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 17/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 08, 02 03, 09, 01
4 19, 19 14, 15
4 25, 25 27
4 37, 38 -
4 43 45, 42
4 59 52, 51, 53
4 68, 63 60, 68
4 78, 74 78, 73
4 83, 85, 85 82, 88
4 97 94

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 10/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 00, 02 04, 04
5 12 11, 19, 13
5 27, 22 20
5 32, 38 -
5 - 46, 48, 45
5 50, 57, 59 58
5 66, 65 66, 66
5 77 76, 73
5 88 88
5 95, 91, 92, 90 93, 94, 91

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 03/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 08, 07, 06 01
6 - 19
6 - 26, 22, 20
6 - 33, 34
6 43, 47, 46 47
6 51 52, 50, 57
6 69, 61 63
6 72, 76, 76, 77 75, 78, 74
6 85, 87 80, 81
6 97, 93, 95 91