Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07, 06, 00, 04, 00, 00 01, 01, 09
0 16 11
0 - 23, 24, 24
0 - -
0 - 46, 49
0 58, 56 54
0 65, 68, 66 63, 69
0 74 78, 70, 76
0 87, 87, 88 80, 85
0 90, 95 98
Advertisements

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 26/05/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 03, 03, 00 00, 04
1 15 13, 15, 19
1 25, 24, 23 29, 29, 20
1 30 32, 39, 30
1 41 40
1 - 55
1 - 68
1 71, 73, 77, 74 79
1 81 85, 88
1 94, 99, 97, 91 98

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 19/05/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 06, 01 -
2 12 15
2 20 29, 20, 28, 29
2 37, 34 30, 30
2 43, 44, 45 -
2 - 53
2 64, 65, 64, 62, 64 69
2 70, 72 79, 74, 72, 75, 72, 73
2 82 -
2 99 94, 98, 95

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 12/05/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 05, 01, 00 04
3 15, 14 13, 14
3 21 21
3 32 -
3 - 45, 44, 40
3 - 59, 54
3 61, 69 66, 68
3 79, 78, 78 78, 77
3 85, 83 89, 89, 85
3 95, 90, 93, 95 93, 93

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 05/05/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 08, 06 05, 08, 06
4 - 17
4 23, 20, 23 20, 22
4 31, 32, 34, 34 38, 33, 37, 34, 30
4 41 -
4 52 58
4 63, 69 61, 61
4 74, 77, 70 -
4 - 86
4 99, 94 90, 95, 91

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 28/04/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 02 02
5 14, 14 16, 18, 15
5 26, 25, 24 28, 28, 26
5 30, 36, 35 39
5 45, 42 45
5 54, 59, 59 55, 50, 54
5 63 67, 66
5 72, 79 -
5 - 86, 85
5 97 94, 99

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 21/04/2023

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 - 07, 07, 09
6 17, 16, 13, 10, 18, 16 16, 17
6 26, 21, 22 21, 23
6 31, 31 -
6 41, 41, 42 41
6 55 59, 55, 56
6 62, 68 63, 69
6 - 73
6 - 89
6 93 90, 94, 94
X