Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 -
0 12 13, 17, 12
0 - 24, 20
0 - 39, 38, 34
0 47, 47, 42 -
0 55, 58, 52 54, 57, 58
0 66 63
0 73, 76, 72, 76, 71 78, 79
0 82, 88 88
0 97, 94 90, 99, 93

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 26/06/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 - 07
1 10, 16, 13, 14 -
1 - 21, 27, 26
1 39, 39 -
1 - 40, 44, 47, 48
1 56, 59, 54 58, 56
1 61, 61, 62, 67 68
1 71 78, 75
1 88, 82, 89 83, 84, 89
1 93 98, 91

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 19/06/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 02, 05, 01, 05, 03, 06 00, 09
2 18, 13, 11 14, 10, 17, 18
2 29, 29 29, 23, 28
2 - 32
2 49 45, 48
2 - -
2 64, 63 62, 68, 61
2 76 -
2 88 83, 82
2 96, 91 92

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 12/06/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 08, 02, 06 01, 01
3 11 17, 17, 18, 18
3 - 20, 25, 26
3 34 -
3 48 -
3 56, 58 57, 52, 58, 53
3 66, 63, 62 62, 61, 69
3 77 72
3 81, 89, 80, 88, 82 85
3 96 -

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 05/06/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 09 09
4 - 12, 16, 13, 18, 18
4 - 21
4 30, 33 35
4 45, 42, 42 -
4 51, 55, 57, 55 54, 54
4 60, 60 62, 69, 62, 60
4 79, 76 77, 74
4 87, 86, 86 85
4 93 93

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 29/05/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 00 -
5 19, 14 16, 15
5 22, 22, 22 29
5 31 36, 39
5 45, 49 49, 46, 46, 41
5 57, 54 56, 53
5 64 60, 67
5 77, 77, 76 73, 75
5 84, 81 82, 84
5 99 90

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 22/05/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 02, 04, 01, 01, 00, 06 03, 06
6 17 11
6 28 27, 23
6 34, 36, 39 32
6 - 48
6 - 55
6 64, 61, 60, 64 60, 61
6 78, 74 71, 78, 71, 77
6 81 81, 89, 84
6 - 99