Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03 04
0 16, 16 11, 16, 15, 11
0 26, 23 29
0 34, 34, 34 -
0 - 47
0 56, 59, 50 59, 53, 52, 56, 58
0 60 69, 69
0 73, 71 75
0 83, 85 -
0 92, 94 96, 91, 90

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 07/01/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 - 02, 03
1 - 16, 11, 14, 18
1 28 27
1 38 -
1 42 42, 41, 45
1 58, 58, 50, 58, 58 56, 52
1 62, 69 -
1 71, 72 74, 74, 77
1 84, 82 85
1 96, 97, 90, 97 99, 91

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 31/12/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 02 03
2 18, 19 18, 18
2 20, 29 29
2 32, 36 33, 39, 30
2 40, 49 40, 43
2 54, 54, 53 -
2 69 66
2 78, 76 74, 75, 78, 76, 70
2 88 85
2 91, 94 94, 93

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 24/12/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 - 02, 00
3 15 19, 10
3 28, 21 27
3 32, 35, 35, 39 32
3 43, 45, 44 42, 49, 41
3 56, 52 55
3 62 64, 69, 66
3 77, 73 74, 78, 75
3 80 87, 82
3 98, 90 -

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 17/12/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 05, 08 04, 09
4 - 13
4 22 26, 20
4 34 -
4 44 40
4 50 52
4 68 64, 61, 63, 65
4 79, 78, 76, 79, 73 71, 72, 76, 73, 77
4 80, 81, 84 -
4 97, 91, 90 96, 97

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 10/12/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 06 03, 03
5 12, 18, 11, 18 16, 15, 14, 10, 13
5 26, 21 25, 20
5 - 36
5 44, 41 41, 48
5 59, 50, 59, 50 -
5 67 62
5 74, 72 76
5 - 81
5 95, 98 97, 92, 99

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 03/12/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 - 08
6 16 14, 17
6 20, 26 29, 21
6 32, 39, 34 36
6 40, 43, 41, 42 43, 42
6 55, 53, 56 -
6 69 64, 62, 60
6 74 71, 72
6 85, 89 83, 85
6 93 94, 95, 99