Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 03
0 12, 11, 19 14, 15, 10
0 27 28
0 32, 31, 39, 39 32, 37, 31, 36
0 47 48, 48
0 51, 59, 59 54, 52
0 60, 66 66
0 76, 74, 73 71, 74
0 - 88, 85
0 - -

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 17/06/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 04 07, 03
1 11, 12 16
1 22 20
1 30 34
1 41, 44, 46 43
1 55, 50, 58, 51, 51, 52 51, 59, 59
1 62, 65, 66 69
1 - 78, 73, 79, 74, 77
1 - 87, 88
1 97 97

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 10/06/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 00, 01, 07, 05, 01 04, 05
2 15, 17, 10 -
2 - -
2 37, 38, 30 32, 39, 37, 37
2 - 45, 47, 44
2 52, 55 50, 51, 57
2 69, 62 -
2 77 78, 78
2 87 88
2 95 98, 96, 96

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 03/06/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 06, 02, 01 01, 03, 03, 00
3 - 11
3 21, 23 23
3 36, 39 32, 38, 31
3 - 49
3 - 56, 50
3 66, 68 -
3 79, 74 77, 74
3 86, 87, 80, 88 88, 86, 87
3 98, 92, 92 92

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 27/05/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 06, 04, 09 05, 03
4 10 12, 14, 17, 11, 19
4 27 27, 28
4 30, 38, 33 36, 35, 33, 36
4 44, 43 47
4 58, 58, 57 54
4 69 67
4 78 -
4 84 84, 83
4 92, 98 -

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 20/05/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 02, 07 00
5 19, 15 16
5 25, 27 25
5 - 36, 37, 37, 33
5 41 48, 40
5 55, 53 57, 58, 53, 59
5 65, 62 -
5 78 79
5 86, 88, 80 89, 89, 84
5 95, 91, 93 95

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 13/05/2022

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 09, 04, 00 00
6 17 12
6 28, 21 23, 25, 29
6 - -
6 - 41, 43, 43
6 54, 50, 55, 56, 58 59, 50
6 - 63, 65, 65
6 77, 70 71, 78
6 84, 88, 85 83
6 93, 94 95, 97