Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09, 01 06, 07
0 10, 15, 12 -
0 - 22, 27
0 33 38
0 40 44, 41
0 54, 58 50
0 62, 69, 61 67, 68
0 79 71, 72, 71
0 85, 89, 84 84
0 95, 96 96, 97, 95, 95

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 09/04/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 05 06
1 19, 11 12, 14, 11
1 - -
1 38 31, 32
1 44, 49, 40 -
1 58, 56 59, 51, 53, 50
1 - 60, 62
1 77 76, 70
1 82, 89, 80, 89, 85, 80 85, 86
1 94, 97 96, 93

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 02/04/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 09 -
2 16, 19, 14 14, 12, 18
2 27, 23, 20 20, 20, 28
2 38, 30 -
2 - 46, 49, 46
2 - 52, 53
2 63 60, 67, 64
2 75, 76, 72 78, 76
2 81, 82 85
2 99, 99, 95 90

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 26/03/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 03, 01 05
3 - 12, 18, 14
3 20, 29 25, 27, 20, 21
3 38, 31 36, 38
3 49, 42, 47 -
3 50 54, 53
3 67, 66 -
3 - 75, 70
3 86, 82, 88, 84, 87 83, 87, 81
3 99 93

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 19/03/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 02 03, 04
4 19, 15, 15 12, 15
4 20, 21 23, 27
4 36, 32 -
4 49, 40, 44 40, 43
4 50, 50 55, 52
4 68 60, 67
4 74, 78 72
4 88 81, 80
4 96 96, 91, 96

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 12/03/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 07 00
5 13, 14 10, 10
5 23 28, 25, 25, 22
5 31 35, 31
5 49, 49, 48 45, 47
5 50 54, 50
5 64, 67 -
5 74, 73, 71 72, 79
5 83, 81, 85 80
5 95 90, 90

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 05/03/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 02, 05, 09 04, 07, 08
6 11, 16 15
6 22 -
6 30 31, 33
6 49 49
6 50, 52, 51, 53 55, 52, 54
6 64, 60 63, 62
6 79, 74 -
6 80 86, 86
6 92 91, 93, 91, 90