Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09, 06, 04 -
0 12, 18 12, 13
0 - -
0 39, 38 36, 37
0 43, 45, 45, 40 44, 48, 40
0 55 53, 50
0 66, 66 63, 67
0 78 71
0 83, 86, 88 87
0 - 90, 93, 95, 95, 95

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 08/01/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 07, 06, 03 06, 09, 03, 03, 02
1 18 11
1 25, 28, 25 -
1 32, 33 30, 30, 39, 35
1 43, 44 45, 48, 45
1 59 -
1 66 63
1 - 72, 75, 75
1 81, 85 83
1 92, 98, 96 -

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 01/01/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 06, 02 02
2 10, 15 11, 10
2 22 22, 26, 20
2 33 30
2 46, 42 41, 47, 42
2 50 53, 57
2 - 61
2 74, 75 76, 77
2 82, 88, 83, 87, 85, 88, 81 82, 89
2 - 99

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 25/12/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 08, 06 03
3 - 13, 13, 11
3 - 26, 24, 26
3 30, 31 37, 30, 36
3 48, 43, 48, 40 -
3 55, 52, 54 55, 58, 58
3 66 69, 62
3 78 -
3 86, 82, 81 88, 85
3 91, 95 97

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 18/12/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 01, 00, 09, 00 00
4 - -
4 24 24, 29, 27
4 31 31, 35
4 45 -
4 58 52, 52
4 68, 67, 68, 64 61, 67, 63
4 70 79, 77
4 86, 85, 84 84, 86, 86
4 99, 98 94, 96

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 11/12/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 02, 07 01, 02
5 15 12
5 - 23, 22, 22
5 38, 35, 32, 33 34, 35
5 47, 44 -
5 53 56
5 69 61, 62, 65
5 - 78, 71, 79
5 88, 82, 86 84, 87, 81
5 91, 94, 93, 93 -

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 04/12/2020

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 08 05
6 19 11, 19
6 21 21
6 39, 36, 31, 31, 32, 36 37, 37, 36
6 45 42, 43
6 59 51, 59, 54
6 62, 64 69
6 79, 77 74, 78
6 81, 89, 80 80, 86, 86
6 - -