Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 04, 09
0 - 10, 15
0 21, 23 25, 28
0 37, 36, 32, 31 38, 33
0 40 41, 41
0 59, 59, 50, 58 51, 52
0 66, 63 61, 63
0 77, 73, 76 -
0 - 83, 88
0 90 95, 97

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 23/07/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 02, 08, 02 -
1 17 13, 10, 14
1 28 24, 25, 26
1 33, 34, 33 33
1 43, 46 45
1 52, 57, 55, 50, 59 54, 54
1 62 67, 64, 61
1 75 70, 70, 76, 70
1 82 -
1 - 98

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 16/07/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 04 01, 04
2 14, 14 17
2 21 24
2 36 38, 36
2 48, 44, 43 44, 40
2 58 -
2 64, 68, 62 69, 62, 61
2 71 71, 70, 76
2 89 84, 85
2 91, 98, 96, 90 99, 92

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 09/07/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 06 02, 09, 09, 03, 00
3 - 13, 15
3 22, 27, 26, 24 23, 28, 29, 23
3 34, 38 31, 39, 38, 34
3 48, 47 -
3 - 56
3 65, 69, 63 -
3 76, 72, 77 78
3 84 83
3 94, 98 -

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 02/07/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 07 01
4 16 16, 13
4 26, 25, 27, 22 20
4 32, 36 31
4 40 43, 41
4 56, 58, 59 52, 52
4 64, 69, 61, 62 62, 61
4 - 76, 77
4 - 88, 84, 87, 88
4 90, 99 96

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 25/06/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 07, 03, 03 05, 05
5 11, 16, 10 12
5 25 28, 25, 27
5 35, 38 -
5 - 42, 42, 40, 48, 40
5 59 58, 56, 53
5 62, 68 62
5 79, 71 71
5 82 82, 81
5 93, 99, 96 -

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 18/06/2021

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 05 00, 00, 04, 00
6 15 11
6 29, 20, 20 27, 21, 20, 29
6 33, 32 39, 35
6 47 44, 40
6 50, 58, 57 51
6 65, 65 -
6 71 76
6 87, 80 86
6 95, 96 96, 90