Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 09 04, 02, 00
0 13, 10, 14 10, 11, 17
0 28 27, 26
0 - -
0 49, 46, 45, 46 49, 43
0 57 53
0 - 60, 62
0 79, 79 -
0 84, 86 86, 80, 88
0 99, 92, 98 91, 98

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 13/09/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 - 00
1 - 17, 11, 15, 14
1 20, 23, 24 29
1 37, 32, 31, 31 31
1 41, 48, 42 49
1 57, 58, 52, 58, 59 53, 50, 55, 55
1 - 68, 62
1 70 72, 75, 72
1 - 81
1 92, 92 -

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 06/09/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 - 02
2 15, 17, 17, 14, 16 10, 14
2 28, 29, 26 27, 26
2 38 37, 30
2 43 47, 47
2 57 50
2 67, 64, 64 69
2 78 77, 74
2 86, 81 85
2 99 90, 94, 91, 95

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 30/08/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 07, 00, 07 04
3 13, 18, 14, 12 14
3 24 29, 21
3 - 39, 32
3 48, 43 -
3 52, 54, 52 57, 54, 58
3 - 69, 60
3 72 75, 71, 72
3 82, 80 84, 88
3 90, 90 92, 93

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 23/08/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 02 01, 05
4 10, 14 16, 18
4 23, 22 21
4 37, 35 39, 39
4 - 41, 45, 45, 46
4 57, 50, 50, 55 55, 57, 52
4 69 67, 63
4 78 -
4 81, 82, 88, 81 -
4 95 92, 99

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 16/08/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 08 09, 05, 02
5 17 12
5 22 22, 24
5 38, 30 -
5 48 42, 48, 40
5 55, 59, 53, 58 53
5 62, 69 65, 60
5 78 73
5 86 83, 80
5 94, 97, 92, 97 95, 97, 96

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 09/08/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 08 02
6 18, 19 13, 11, 18, 17
6 20, 24, 23 23
6 39, 32 38, 36, 31, 34
6 46 43, 41
6 55, 51 -
6 62, 66, 65 67, 63
6 - 74, 77
6 86, 84, 89 -
6 98 99, 98