Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
19 2 lượt 21 16 lượt
70 2 lượt 76 15 lượt
71 2 lượt 70 14 lượt
34 2 lượt 36 13 lượt
96 2 lượt 82 13 lượt
36 1 lượt 90 13 lượt
57 1 lượt 96 13 lượt
65 1 lượt 83 12 lượt
67 1 lượt 61 12 lượt
76 1 lượt 51 12 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
05 1 lượt 63 1 lượt
06 1 lượt 27 2 lượt
07 1 lượt 18 3 lượt
10 1 lượt 01 3 lượt
11 1 lượt 45 3 lượt
12 1 lượt 49 3 lượt
23 1 lượt 88 3 lượt
29 1 lượt 93 3 lượt
30 1 lượt 86 4 lượt
76 1 lượt 47 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 03, 04, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.