Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
76 2 lượt 42 17 lượt
42 2 lượt 68 15 lượt
97 2 lượt 78 15 lượt
47 1 lượt 76 14 lượt
51 1 lượt 84 13 lượt
57 1 lượt 87 13 lượt
67 1 lượt 93 13 lượt
68 1 lượt 01 13 lượt
78 1 lượt 13 13 lượt
82 1 lượt 06 12 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
00 1 lượt 33 2 lượt
03 1 lượt 70 2 lượt
06 1 lượt 67 2 lượt
15 1 lượt 74 3 lượt
19 1 lượt 88 3 lượt
30 1 lượt 52 4 lượt
31 1 lượt 53 4 lượt
32 1 lượt 55 4 lượt
33 1 lượt 45 4 lượt
36 1 lượt 18 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.