Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
24 2 lượt 95 15 lượt
49 2 lượt 74 14 lượt
68 2 lượt 77 13 lượt
71 2 lượt 85 13 lượt
77 2 lượt 08 13 lượt
79 1 lượt 12 13 lượt
81 1 lượt 32 13 lượt
84 1 lượt 40 13 lượt
90 1 lượt 43 13 lượt
91 1 lượt 64 12 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
25 1 lượt 14 2 lượt
27 1 lượt 15 2 lượt
32 1 lượt 83 2 lượt
39 1 lượt 81 3 lượt
40 1 lượt 86 3 lượt
42 1 lượt 09 3 lượt
46 1 lượt 20 3 lượt
08 1 lượt 56 3 lượt
16 1 lượt 52 4 lượt
18 1 lượt 73 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.