Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
88 3 lượt 52 18 lượt
84 2 lượt 96 15 lượt
19 2 lượt 02 14 lượt
20 1 lượt 18 14 lượt
22 1 lượt 20 13 lượt
29 1 lượt 97 13 lượt
34 1 lượt 82 12 lượt
36 1 lượt 00 12 lượt
41 1 lượt 12 12 lượt
42 1 lượt 64 12 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
20 1 lượt 25 2 lượt
22 1 lượt 33 3 lượt
29 1 lượt 53 3 lượt
34 1 lượt 55 3 lượt
36 1 lượt 67 3 lượt
41 1 lượt 78 3 lượt
42 1 lượt 79 4 lượt
43 1 lượt 87 4 lượt
48 1 lượt 04 4 lượt
58 1 lượt 11 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.