Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
03 2 lượt 08 17 lượt
10 2 lượt 32 16 lượt
20 2 lượt 33 15 lượt
86 2 lượt 64 13 lượt
91 1 lượt 82 13 lượt
92 1 lượt 69 12 lượt
27 1 lượt 41 12 lượt
29 1 lượt 07 11 lượt
30 1 lượt 78 11 lượt
49 1 lượt 89 11 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
07 1 lượt 51 1 lượt
08 1 lượt 37 2 lượt
09 1 lượt 04 2 lượt
15 1 lượt 31 2 lượt
18 1 lượt 00 3 lượt
19 1 lượt 02 3 lượt
27 1 lượt 35 3 lượt
29 1 lượt 56 3 lượt
30 1 lượt 79 3 lượt
49 1 lượt 95 3 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.