Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Advertisements

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
01 1 lượt 16 16 lượt
02 1 lượt 59 16 lượt
03 1 lượt 32 15 lượt
13 1 lượt 89 14 lượt
18 1 lượt 66 13 lượt
20 1 lượt 45 13 lượt
23 1 lượt 63 12 lượt
26 1 lượt 29 12 lượt
29 1 lượt 02 12 lượt
32 1 lượt 03 11 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
01 1 lượt 30 2 lượt
02 1 lượt 87 3 lượt
03 1 lượt 58 3 lượt
13 1 lượt 15 3 lượt
18 1 lượt 88 3 lượt
20 1 lượt 47 4 lượt
23 1 lượt 05 4 lượt
26 1 lượt 91 4 lượt
29 1 lượt 62 4 lượt
32 1 lượt 80 5 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 98,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.

X