Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
15 2 lượt 49 13 lượt
17 2 lượt 63 13 lượt
47 2 lượt 68 12 lượt
75 2 lượt 41 12 lượt
76 1 lượt 11 12 lượt
89 1 lượt 21 12 lượt
91 1 lượt 97 12 lượt
96 1 lượt 96 11 lượt
97 1 lượt 92 11 lượt
49 1 lượt 78 11 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
07 1 lượt 03 2 lượt
10 1 lượt 27 2 lượt
12 1 lượt 31 3 lượt
21 1 lượt 26 3 lượt
30 1 lượt 01 3 lượt
32 1 lượt 35 3 lượt
34 1 lượt 67 3 lượt
40 1 lượt 80 3 lượt
45 1 lượt 86 3 lượt
49 1 lượt 91 3 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 14,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.