Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
82 3 lượt 91 16 lượt
74 2 lượt 92 14 lượt
76 1 lượt 78 14 lượt
81 1 lượt 03 14 lượt
84 1 lượt 30 14 lượt
90 1 lượt 44 14 lượt
91 1 lượt 53 14 lượt
93 1 lượt 52 13 lượt
94 1 lượt 56 13 lượt
98 1 lượt 05 13 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
02 1 lượt 10 3 lượt
08 1 lượt 13 3 lượt
11 1 lượt 16 3 lượt
18 1 lượt 27 3 lượt
20 1 lượt 60 3 lượt
26 1 lượt 73 3 lượt
32 1 lượt 42 4 lượt
33 1 lượt 46 4 lượt
37 1 lượt 29 4 lượt
40 1 lượt 15 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 95, 96, 97, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.