Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Advertisements

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
09 2 lượt 79 17 lượt
66 2 lượt 61 15 lượt
69 2 lượt 69 14 lượt
74 2 lượt 42 14 lượt
79 1 lượt 13 13 lượt
82 1 lượt 71 13 lượt
89 1 lượt 89 12 lượt
96 1 lượt 09 12 lượt
71 1 lượt 10 12 lượt
73 1 lượt 32 12 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
10 1 lượt 64 2 lượt
12 1 lượt 76 2 lượt
19 1 lượt 77 2 lượt
23 1 lượt 88 3 lượt
35 1 lượt 43 3 lượt
36 1 lượt 34 3 lượt
38 1 lượt 36 4 lượt
42 1 lượt 30 4 lượt
44 1 lượt 31 4 lượt
45 1 lượt 45 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.

X