Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
13 3 lượt 36 16 lượt
65 2 lượt 80 16 lượt
78 2 lượt 13 15 lượt
80 2 lượt 16 14 lượt
82 1 lượt 21 14 lượt
89 1 lượt 56 14 lượt
92 1 lượt 88 14 lượt
93 1 lượt 99 14 lượt
95 1 lượt 52 13 lượt
66 1 lượt 37 13 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
16 1 lượt 85 2 lượt
25 1 lượt 74 3 lượt
33 1 lượt 03 3 lượt
36 1 lượt 31 3 lượt
39 1 lượt 18 4 lượt
47 1 lượt 24 4 lượt
52 1 lượt 09 4 lượt
55 1 lượt 57 4 lượt
59 1 lượt 91 4 lượt
60 1 lượt 93 5 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.