Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
77 2 lượt 46 14 lượt
79 2 lượt 56 14 lượt
64 2 lượt 58 14 lượt
70 1 lượt 41 13 lượt
75 1 lượt 04 13 lượt
76 1 lượt 05 13 lượt
81 1 lượt 26 13 lượt
83 1 lượt 34 13 lượt
87 1 lượt 92 13 lượt
89 1 lượt 97 13 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
02 1 lượt 80 2 lượt
03 1 lượt 76 3 lượt
05 1 lượt 98 3 lượt
15 1 lượt 14 3 lượt
18 1 lượt 31 3 lượt
19 1 lượt 16 4 lượt
20 1 lượt 13 4 lượt
24 1 lượt 29 4 lượt
27 1 lượt 30 4 lượt
43 1 lượt 53 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.

X