Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
03 3 lượt 64 15 lượt
19 2 lượt 44 14 lượt
30 2 lượt 52 14 lượt
31 1 lượt 68 13 lượt
33 1 lượt 92 13 lượt
37 1 lượt 78 12 lượt
38 1 lượt 88 12 lượt
41 1 lượt 71 12 lượt
45 1 lượt 56 11 lượt
47 1 lượt 46 11 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
31 1 lượt 10 3 lượt
33 1 lượt 15 3 lượt
37 1 lượt 45 4 lượt
38 1 lượt 72 4 lượt
41 1 lượt 83 4 lượt
45 1 lượt 79 5 lượt
47 1 lượt 85 5 lượt
57 1 lượt 96 5 lượt
61 1 lượt 40 5 lượt
69 1 lượt 50 5 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.