Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
18 2 lượt 96 15 lượt
30 2 lượt 86 14 lượt
71 2 lượt 88 14 lượt
61 2 lượt 48 14 lượt
64 2 lượt 42 13 lượt
69 1 lượt 56 13 lượt
74 1 lượt 30 13 lượt
80 1 lượt 26 12 lượt
87 1 lượt 05 12 lượt
93 1 lượt 64 12 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
06 1 lượt 50 3 lượt
10 1 lượt 65 4 lượt
11 1 lượt 00 4 lượt
16 1 lượt 14 4 lượt
17 1 lượt 19 4 lượt
21 1 lượt 29 4 lượt
25 1 lượt 31 4 lượt
26 1 lượt 75 4 lượt
36 1 lượt 76 5 lượt
42 1 lượt 79 5 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.