Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
11 2 lượt 34 16 lượt
18 2 lượt 23 16 lượt
19 2 lượt 42 15 lượt
34 2 lượt 11 14 lượt
47 2 lượt 07 14 lượt
77 2 lượt 30 14 lượt
67 2 lượt 18 14 lượt
69 1 lượt 74 13 lượt
73 1 lượt 68 13 lượt
78 1 lượt 13 13 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
08 1 lượt 53 2 lượt
09 1 lượt 02 2 lượt
40 1 lượt 36 3 lượt
42 1 lượt 46 3 lượt
45 1 lượt 82 3 lượt
20 1 lượt 88 3 lượt
22 1 lượt 57 4 lượt
50 1 lượt 06 4 lượt
56 1 lượt 76 4 lượt
78 1 lượt 51 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.