Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

Advertisements

Lô tô XSTTH Chủ Nhật, XS Huế 14/04/2024

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 08/04/2024

XSTTH / XSTTH 08/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9 5 1,9,7
1 7,6 6 5,5
2 1,9,7,6 7 6,1,2
3 - 8 0
4 - 9 1

Lô Huế Chủ Nhật, Xổ số TTH 07/04/2024

XSTTH / XSTTH 07/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3
1 1,8,2,7 6 8,9,0
2 3,7 7 8,8
3 7,7 8 -
4 7,2 9 8,9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 01/04/2024

XSTTH / XSTTH 01/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,6,4
1 1,5 6 0,2,2,6
2 - 7 0,4,3,9
3 9 8 4,6,7
4 9 9 -

Lô Huế Chủ Nhật, Sổ số Huế 31/03/2024

XSTTH / XSTTH 31/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,7,0 5 9,9,3,5
1 - 6 -
2 1 7 0
3 3,6 8 5,6
4 5 9 7,7,6

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 25/03/2024

XSTTH / XSTTH 25/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4
1 8 6 4,1,1
2 4,4 7 7
3 4,1,9,8 8 3,2
4 3,5 9 1
X