Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,2,1,8
1 7,7 6 1,6
2 5 7 8
3 0,8,7 8 6
4 4,6 9 9,1

Lô tô XSTTH Chủ Nhật, XS Huế 07/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9 5 5,4
1 1 6 7,2
2 2,1 7 9
3 3,2 8 5,1,8
4 0,7,5 9 -

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 01/08/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1,7,1,5
1 9,3 6 2,4
2 9,0 7 -
3 0,9 8 7
4 9 9 5,7,4

Lô Huế Chủ Nhật, Xổ số TTH 31/07/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1,7,3 5 7
1 4,1,0,7 6 4,9
2 5 7 9
3 9 8 -
4 1,6 9 6,9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 25/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5 5 4,1,6,1
1 7 6 4
2 5,0,1 7 7
3 0,1 8 2,0
4 9 9 6

Lô Huế Chủ Nhật, Sổ số Huế 24/07/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 8,4,4,1
1 1,3 6 5
2 9 7 -
3 5,5 8 9,8,6,0
4 - 9 7,5,2

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 18/07/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,8 5 -
1 - 6 -
2 1,4,7 7 8,7
3 0 8 4,7,6
4 5,7,8 9 3,4,9,9