Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4
1 1 6 6,3,1
2 8,1 7 7,4,6
3 0,3 8 4,4
4 7,6,2,3 9 -

Lô tô XSTTH Chủ Nhật, XS Huế 27/11/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 6
1 9,2 6 6,8,0
2 6 7 2,9
3 6 8 7,6,3,7
4 - 9 2,4,8

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 21/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5 5 3,8,9
1 1 6 4
2 0,0 7 -
3 6,8 8 5,5
4 7,0,1 9 0,4

Lô Huế Chủ Nhật, Xổ số TTH 20/11/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8,9,9,2
1 5,8 6 9
2 5 7 6
3 9,0 8 0,5,9,0
4 - 9 7,0

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 14/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6,4,7,7 5 2
1 8,8,7 6 9,7
2 9,0 7 1
3 - 8 0,3
4 8 9 5

Lô Huế Chủ Nhật, Sổ số Huế 13/11/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,8,3,7
1 9,2 6 2
2 1,3,3 7 3,4,9
3 - 8 1,6
4 7 9 0,0

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 07/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 1,5,5
1 - 6 0,2
2 6,1 7 2,2
3 2,5,4 8 -
4 1,0 9 7,9