Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

Advertisements

Lô tô XSTTH Chủ Nhật, XS Huế 01/10/2023

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 25/09/2023

XSTTH / XSTTH 25/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 6,7,4
1 9 6 2,6
2 0 7 3,3
3 6,9 8 2,2,7
4 9,8 9 8

Lô Huế Chủ Nhật, Xổ số TTH 24/09/2023

XSTTH / XSTTH 24/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8 5 8
1 2,7 6 4,6
2 5 7 5
3 8,6 8 2,5,8
4 5,2 9 3,3

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 18/09/2023

XSTTH / XSTTH 18/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 6,5,8
1 8,0 6 -
2 7,6,0 7 6,1,1
3 - 8 5,5,4,2
4 2 9 6

Lô Huế Chủ Nhật, Sổ số Huế 17/09/2023

XSTTH / XSTTH 17/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9 5 3
1 - 6 5
2 1,9,8 7 7,1
3 6,3,4 8 4,7
4 7,8 9 3,2

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 11/09/2023

XSTTH / XSTTH 11/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 3 6 0
2 8,0,5,9,1,5 7 8
3 0 8 3,1
4 8 9 6,3,1,4
X