Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,2 5 6,7,1,5
1 2 6 3
2 7,4 7 2,6,1
3 - 8 3
4 8 9 8,1,7

Lô tô XSTTH Chủ Nhật, XS Huế 19/03/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,2,0 5 -
1 2,3 6 -
2 1,6,8 7 8
3 8,6,5,3 8 8,3
4 - 9 9,2,3

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 13/03/2023

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5 5 -
1 - 6 1
2 2,8,2 7 2,9
3 4,0 8 0,6,8,8,4
4 0,5 9 4

Lô Huế Chủ Nhật, Xổ số TTH 12/03/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1,7,9
1 3,3 6 0,6,4
2 - 7 0,8,4
3 9,1 8 1
4 8 9 7,4

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 06/03/2023

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5
1 7,9,6 6 7,2
2 - 7 3
3 4 8 5,6,5
4 5,1 9 0,6,4,7,6

Lô Huế Chủ Nhật, Sổ số Huế 05/03/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4,4 5 -
1 2,5 6 6,7,2
2 8 7 -
3 - 8 3,1,5,4
4 3 9 0,2,7,3

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 27/02/2023

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Huế
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3,8
1 8,0,9 6 5,6,0
2 1,5,7 7 -
3 - 8 0,6
4 5 9 6,1,5
X