Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09, 03, 06 04, 09, 04 09
0 18, 18, 18, 18, 13, 12 16 12
0 - 22, 23 20, 24
0 - 33, 34, 36 36, 38, 31
0 - 48 44, 49
0 51, 58 - 53, 57
0 - 66, 60 65
0 71, 75, 74, 74, 74, 74 71, 73, 74, 75 70, 75, 77
0 - 81, 88 87, 87, 82
0 99 - -

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 07/01/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 08 00, 07 03
1 12, 15, 12 10 19, 14
1 - 27, 21 20, 22
1 30, 39, 36 33, 33 33, 33
1 - 48 48
1 55 52, 51, 55 58, 53, 53, 54
1 68, 68, 65, 64 61 63
1 73, 72 72, 74, 79, 77 74, 75
1 82, 80, 89 - 88
1 95 93, 98 99, 99

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 31/12/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
2 09 01 07, 06, 09
2 19, 12, 19, 17 16, 12 16
2 - 27 26, 28, 21
2 39, 39, 30 39, 31, 33, 33, 31 36
2 40, 49 49 -
2 56 53 57, 54
2 - 61 65
2 78, 74 77, 78, 73 72
2 84, 83, 86 84, 87 85, 86
2 97, 98 98 97, 98, 96, 95

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 24/12/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3 08 00 08
3 14, 17 - -
3 29, 27 - 28
3 33, 34 35, 33, 31 33, 38
3 40, 40 45, 47, 46, 49, 46 47, 46
3 55, 51 - 52, 54, 51, 52, 56, 51
3 60 60, 67, 67 -
3 74 75, 74, 79 72
3 84, 86, 84 86 -
3 94, 93 97, 99 98, 90, 93, 92, 97

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 17/12/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4 07, 08, 03 - 08
4 12, 15, 17 17, 12, 12 14, 12, 18
4 28 23, 22 20
4 32, 32 35, 38, 34, 33, 38, 34, 31 39, 31, 31
4 47, 40 - 40, 45, 47, 49
4 54, 55 - 52
4 61 - 62, 61
4 - - -
4 83, 86, 87 85, 84, 88 89, 89
4 98 92, 96, 93 94

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 10/12/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5 09, 06 09 00
5 11 19, 15, 18 18, 14
5 20 22, 22, 26 22, 22, 20, 26, 21
5 33 34, 35 39
5 45, 47, 49, 45, 47 41, 46 47, 40, 40
5 53, 50 54, 56, 57, 54 59
5 63 69, 61 60, 64
5 73, 79 - 75
5 85 - 81, 87
5 99, 98 99 -

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 03/12/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6 01, 09 00, 05, 00, 00 03
6 15 18, 12 11, 18, 15, 18
6 26 - 26, 21, 27
6 30 38, 30 32
6 49 - 48, 41
6 55, 50, 57 52, 59 59, 52, 55
6 67, 65 61, 61, 64, 62 66
6 76, 76, 78 79 -
6 89 89, 83 82, 86
6 95, 94, 97 94 96