Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 08, 07, 07 00, 06, 07 -
0 12, 10 17 18, 15
0 25, 21 20, 23, 24, 24 20, 24
0 38 37, 35, 37 37, 34
0 44 46 44
0 53, 50 57 55, 58, 56
0 68 64 -
0 - 74, 73, 74 71
0 85, 80 - 88, 83, 87
0 97, 96, 99 97 92, 90, 92, 94

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 08/04/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 06 04 04, 08
1 15 15, 12, 15, 10, 12, 14 10
1 29, 20 25 20
1 35, 33, 31, 31 - 35, 35
1 43, 47 - 47
1 50 55, 54 -
1 68, 67, 67, 60 66, 69 63, 61
1 72, 78 71, 79 76, 77
1 86 84, 81, 87 80, 87, 86, 86
1 - 97 99, 92, 94

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 01/04/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
2 01, 01 07, 05, 02 07, 04
2 - 17, 18, 15 12, 12, 13, 17, 16, 12
2 23 26, 24 -
2 35, 35 39 38
2 42, 41, 47 41, 49 -
2 57 51, 55, 51 54
2 69, 62 69 61, 62, 60
2 70, 70 79 74, 73, 77, 72
2 85, 83, 83, 82, 88 - -
2 - 90, 96 98

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 25/03/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3 04 04 03
3 - 13, 12, 16, 17 -
3 28, 21, 27, 28 23, 29, 24, 28 21
3 39, 37, 38, 35 37 32, 36
3 43 48, 49 45
3 50, 55, 54, 51 - 55, 50
3 62 64 63, 63, 69
3 - 76 79, 75
3 83 82, 82 86, 83, 83
3 92, 98 90, 94 99, 94, 99

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 18/03/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4 03, 05 - 09
4 16, 19 15 11, 19, 13
4 - 29, 24 21
4 37, 33, 36 32, 39 -
4 49, 47 40, 47 43
4 51 57 50
4 61, 69, 65, 61, 69 65, 66, 65, 65, 64 63, 64, 69
4 74, 77 74, 73, 70, 74 74
4 82 80 89, 80, 85
4 - - 95, 94, 95, 96

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 11/03/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5 06 04, 05, 06 -
5 18 - 14
5 27, 22, 25 - 25, 21
5 30, 39, 31 - 38, 33
5 45, 41, 44 49, 47 49, 46, 48
5 53, 50 56, 56, 52 57, 57, 55, 54, 56
5 - 69, 66 63, 67, 68
5 79, 76 - 70
5 84, 84, 86 82, 82, 82, 88 -
5 - 99, 97, 99, 90 94

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 04/03/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6 03, 08, 04, 04 01, 04, 05, 01, 00 06, 01, 01, 07
6 18, 13 - 13, 15
6 - 29, 25 22, 28, 23
6 - - 37
6 41 - 41
6 52, 56, 58, 56, 57 57 50, 52, 50
6 62 61, 63 64
6 78, 77 77, 77 -
6 84, 84 88, 80 88, 85
6 98 93, 92, 90, 94 98