Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07, 00, 07, 00 07 02, 02, 03, 08
0 - 13, 10, 17, 11 16
0 24 - 22
0 34 39 34
0 - 44 44, 48, 45
0 59, 59, 52 53 -
0 67, 69 69, 66 65, 69, 60, 66
0 77, 73, 79 78, 76, 78, 76 72
0 86, 80, 81 81, 80 -
0 96 96, 93 91, 93, 97

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 16/03/2023

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 05, 08 04 08, 02, 03
1 11, 12, 15 16, 13 15, 19
1 21, 22, 23 22, 22 24
1 34 34, 37, 31, 39, 37 39
1 45 40 43, 48, 49
1 51, 59, 53 59 57, 59
1 65 69, 67 63, 61
1 70 - 70
1 89 84 87
1 93, 98 98, 96, 99 99, 95

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 09/03/2023

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
2 04, 08 03, 00, 07 00, 09, 02
2 19 - 16, 18, 16, 13
2 - 29, 21, 29, 29 -
2 37, 38 34 36, 31, 35
2 46, 45, 46 47 42, 46, 49
2 54, 59 57 53, 55
2 60, 68 - 65
2 72 72 75
2 84, 80, 81 85, 83, 85, 85, 88, 87 -
2 97, 93 93 92

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 02/03/2023

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3 00, 00, 08 03 08, 00, 05
3 17, 10 18, 18 15, 14
3 20 22 21
3 39 32 -
3 - 46, 43, 45, 45 40
3 51, 58, 52, 50 53, 51, 50 56, 58, 55
3 68, 63, 68 66, 63, 67 67, 64
3 - - -
3 81, 88 84 81, 86
3 97, 96 94, 98 90, 92, 92, 91

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 23/02/2023

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4 02, 06, 03 06 -
4 13 18 11, 13
4 29, 28, 26, 25 - -
4 - 34, 35, 34 30, 36, 34, 31
4 48 - 45, 45
4 59, 54, 58, 58, 55 57, 51, 51 58, 59
4 68 69, 64, 65, 62 66, 62
4 70, 70 74 79, 76
4 - 80 80, 87
4 90 99, 91, 93, 95 94, 93

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 16/02/2023

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5 07, 04 - -
5 17, 15 13 19
5 23 23, 23 20
5 39 31 34, 36
5 43, 41 42, 48, 42 45, 43
5 59, 55, 55 53 56, 55
5 67, 65, 66 65 62, 68, 66
5 74, 77 79, 79, 73, 73, 78 76, 71
5 83 87, 87 81, 82, 85, 87, 88
5 94 91, 95 -

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 09/02/2023

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6 04, 02, 04 01, 02, 00 -
6 - 18 16, 12
6 29 24 22, 26
6 - - 31
6 48, 46 47, 44, 46, 43 43, 41, 44, 48
6 59 58, 55, 54 51
6 66, 63, 67 64, 61 68
6 79, 70 73 73, 70, 78, 70
6 82, 89, 80 88 84
6 96, 93, 90 98, 99 95, 97
X