Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 06 01, 00 06
0 11, 11 13, 13 16, 15, 14, 10
0 - 29 -
0 - 34 31
0 46, 46, 40, 40 45, 44 40, 46
0 51, 54 57 56, 50, 52, 57, 51
0 - 63, 67 69, 63
0 - 75, 79 76, 73
0 86, 85, 82, 82 84, 83, 83, 88 -
0 96, 92, 99, 96 91 90

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 10/09/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 03 05 00, 01
1 12 10 14, 10
1 28, 27 22 25, 20
1 38, 36 35, 30, 38 39, 36, 30
1 47, 49, 48 49, 47, 49 48, 41, 44
1 53, 54 58, 52 57, 56
1 68, 63, 69 69 63
1 77, 71 71, 74, 77 74
1 83, 82 89 84
1 - 91, 99 95

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 03/09/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
2 - 00, 00 06, 06, 01
2 18, 12 19, 18, 19, 14 19, 10, 19, 17
2 21, 29, 26, 22 - 27, 21
2 35, 34 - 36, 37
2 43, 49, 43 - 41, 46
2 - 50, 51, 53 -
2 63, 62, 60 65, 66, 63, 60 -
2 77 72, 76, 76, 74, 72 73
2 88 - 83, 80
2 99, 90 - 97, 97

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 27/08/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3 05, 06 - 05, 07
3 10, 12 16, 19 15, 17, 16, 11
3 26, 27, 21 24 25, 27, 26, 29
3 31 - 39
3 40, 43 43 45, 40
3 57, 59 53 52, 56, 54
3 64, 64 68, 66, 65, 64 64
3 72, 74 76 -
3 85 81, 85, 88, 80, 82, 89, 88 -
3 92 90 94

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 20/08/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4 09 04, 09 05
4 18 18, 12, 16, 14 13, 16, 11
4 - 28, 28 28, 26
4 36 36 37, 38
4 - 40, 42, 41, 41, 43 45, 44, 46
4 59 55, 56 53
4 66, 63, 67 - 68
4 72, 76, 71, 71, 78, 70, 75, 76 70 70, 75, 75, 73
4 85 80 -
4 92, 93 - 94

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 13/08/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5 08, 01 02, 06, 09 05, 02, 01
5 - - 15, 15
5 27, 23 21, 24 20, 28
5 32, 30, 32 37 33, 33, 30
5 - 43, 44, 48 46, 41
5 58, 56 - 59
5 62, 68 69, 64 62
5 76, 76 72 77
5 86, 89, 83 82, 85 84, 87
5 94, 95 92, 95, 92, 93 99

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 06/08/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6 09 02, 01, 06, 06 07
6 19 13, 12 17
6 20, 21 - 28, 21, 20
6 34 39, 38 35, 35
6 47, 48 49, 44, 48 49, 46, 46
6 - 54, 59 50, 51
6 63, 60 67 68, 68
6 74, 76 76 75, 72, 77
6 83, 83 89, 87, 83 86
6 96, 95, 93, 98, 98 - -