Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04 00 -
0 14, 16 18 14, 11
0 24, 26, 27 24 27, 26, 27
0 32, 36 - 38, 39, 32
0 41, 40, 45 48, 44, 40, 44 45, 46, 42
0 59, 58 59, 54, 52 -
0 63, 65 62, 67, 64 62, 64, 61
0 - 77, 72 76, 75, 75
0 88 - -
0 91, 96 91, 96, 92 95

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 09/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 03 06 09
1 17, 10 16 15
1 - 21 25, 27
1 36 32 38, 32, 35, 36, 39, 30, 39
1 46, 44 41, 44, 44, 43 -
1 51, 57 51, 55, 52 -
1 - 69 66, 61, 63
1 79, 76, 75, 73 - 70
1 85, 87, 82 85, 88, 80 89
1 99, 99, 99 97, 93, 94 95, 99

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 02/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
2 09, 05, 03, 04 00 01
2 12, 16 18, 11, 12 17, 16, 15, 11
2 20, 20, 26 26, 21, 24 23, 26, 20
2 37 39, 37, 32 33, 34, 38, 33
2 - - -
2 50, 56 57 50
2 65 62 66
2 74 73, 70 72
2 86, 82 88, 82 86, 89, 84
2 97, 94 90, 96 -

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 26/12/2019

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3 04, 07 09 00, 00
3 11 14, 18 16, 19, 16
3 27, 24, 28 21, 28, 27, 26 -
3 30 34, 31 31, 34, 32
3 47 45, 40, 42 43, 49
3 57 59, 57 59, 51
3 66, 61, 61, 67, 65 - 69, 62
3 78 73 -
3 85, 89 87 85, 83, 84, 87
3 94 94, 96 -

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 19/12/2019

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4 02, 08, 01 06 04, 09, 05, 03, 01, 06
4 17 15, 19, 13 19, 18, 11, 11, 13
4 21 - -
4 37, 35, 35 39 34
4 - 48, 40, 42, 42 -
4 53, 54, 52, 52 52, 50, 54, 52 55
4 60, 61 60 66
4 71 79, 79 72
4 84, 84, 85 - 88, 89
4 - 97, 90 92

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 12/12/2019

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5 05, 07, 01 06 08, 04
5 17 18 18, 17, 16
5 27, 21 27 27
5 31 - 32, 31
5 40 43 45
5 - 50, 57 -
5 66, 61 68 64, 63
5 71, 72 76, 70, 77, 75, 76, 79 -
5 80, 84, 82, 82, 89 83, 89, 80, 87 86, 89
5 92 95 98, 98, 97, 93, 94

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 05/12/2019

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6 04, 07, 06, 08 07, 05 -
6 17, 15, 16 16 15, 13, 12, 17
6 - 25, 29 -
6 - 37, 38, 38 35, 31
6 48, 44 45 43
6 58, 54 52, 58 56
6 65, 63, 65 65 62
6 75 75, 76 79, 78, 78
6 88 89, 81, 89 80, 87, 84
6 92, 97 96 94, 93, 92