Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07 06 05, 00, 01, 09, 06
0 10, 17, 10, 11 - 18
0 26 26, 20 27, 21, 26
0 38, 36, 35 - 39
0 49, 49 42 44
0 52 58, 52 54, 53
0 63 68, 67, 66, 66, 68 62, 69
0 78, 78 70, 71, 77, 78 77, 71
0 88, 85 89, 82 -
0 99 90 99

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 22/07/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 00, 04 07, 03 04, 09, 07, 09
1 - 14 -
1 20, 20, 28 29, 29, 22 23, 25
1 35, 36, 35 - 39, 38
1 47 - 40, 49, 48
1 54, 51, 50, 53 53, 54 55, 55
1 63, 63, 62 69 63, 62, 67
1 - 76, 76, 75, 78, 78, 70, 72 -
1 86 84 87, 81
1 96 92 -

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 15/07/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
2 02, 04, 03 06, 06, 05, 07 09, 05, 02
2 16 17 17
2 22 - 27, 27
2 30, 37 36, 31 34, 31, 35
2 46 48, 46 40
2 56 50, 59, 59 52, 53
2 62, 67, 69, 68 61, 68 69
2 77, 76 - 75
2 86 82, 82, 84, 80 83
2 95, 90 - 95, 94, 99

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 08/07/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3 03, 03, 05 04 01, 02
3 12, 12 10 14
3 23 24, 21, 23 26
3 38, 36 30, 38 -
3 45, 42, 42, 47 44, 46 47, 47
3 55, 51 - 50, 51
3 60 60, 60, 63, 69, 65 69, 63, 62, 68, 67
3 79, 77 76 72, 71, 75, 77
3 86 80, 85 86
3 - 96 -

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 01/07/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4 - 07 00, 07, 02
4 19, 15 11, 16, 15 14
4 21, 26 23, 25, 23, 25, 26, 20, 24 23, 22, 21
4 36 - 31
4 41, 48, 43, 47 - 43, 48
4 52, 52 50, 59, 50 55
4 60, 65 - 68, 65, 63
4 76 73, 73 70, 73
4 84, 83, 80 88 -
4 97 98 96, 97

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 24/06/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5 08 06, 09 01, 00, 07
5 12 18, 18, 12 -
5 - 22, 23, 28, 21 -
5 35 34, 33, 36, 35 37, 31
5 43, 44, 43, 44 43, 45 46, 47
5 57 53 56
5 60, 61 - 69, 67
5 70, 72 - 77, 73
5 89, 83, 83, 84 - 80, 86
5 95, 91 98, 97 96, 99, 93, 95

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 17/06/2021

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6 02, 07 03, 02, 04 09
6 19 16, 10 13
6 23, 23, 23, 24 21 -
6 37 37 32
6 - 40 44, 40, 44, 44, 44, 46, 42, 48
6 55 55, 58, 54, 58 -
6 62, 65, 64, 64, 68 65 -
6 - 71, 79 70, 72
6 82, 89, 83, 80 87 81
6 - 99, 99 91, 97, 93, 91