Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 01, 03, 08 00, 00, 01
0 16, 19 11, 17 -
0 23, 27 27, 24, 24, 27 25, 21, 26, 23
0 31 31, 34 32, 36
0 40, 40, 46, 40 - 49, 41, 43
0 56, 54, 56 52 51
0 69, 69 60, 69 65, 65
0 72 76 76, 71
0 - - 88
0 92, 93, 95 97, 91, 94 -

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 23/06/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 04, 06 08 02, 02, 00
1 18, 12, 19 13, 14, 10 16, 17
1 23, 21, 23 29, 21 24, 22, 27, 25
1 37, 34 36 34, 39, 32
1 45 43, 43 48
1 56 57, 53 -
1 60, 66 61 61, 62
1 79 76, 77 75, 71
1 - 83, 87 -
1 91, 93, 95 96, 99 99

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 16/06/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
2 09, 09 00 05, 06
2 - 14, 15, 15 13, 12, 14, 12
2 25, 23 26 21
2 37, 39 31, 33 38, 32
2 - 45, 42 44, 40, 46
2 53 59, 54 50, 50
2 65, 67, 62 65 62
2 - - -
2 88, 81, 81, 84, 88 89, 86 81
2 90, 93, 93 90, 95, 90, 90 99, 91

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 09/06/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3 08 06, 09 05
3 15 19, 18 12, 17, 13
3 22 23, 24, 22 20, 28, 23
3 30 - -
3 45, 40, 41, 45 43, 41, 48, 43 -
3 59, 55 58, 51 58, 55
3 67, 63, 61 63, 60 66
3 73, 72, 74 70 71, 78, 76
3 86, 80 86, 83 81, 88
3 - - 96, 91, 96

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 02/06/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4 05 00, 03, 06 07
4 14, 11, 19 12 15, 10, 11, 10
4 25, 27, 22 - 23
4 31, 36 32, 37 34, 33
4 42, 49 49 47, 43
4 58, 52 55, 56, 57 56, 58, 57
4 61 64, 61, 66 63
4 76, 75 - 73
4 85 84, 85, 89, 83 81
4 98 97 99, 97

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 26/05/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5 07 03, 08 07
5 14, 15, 13 10 15, 16
5 22 24, 26, 24 29
5 35, 38, 35, 37 39 35
5 43 49, 47 40
5 53, 57 - 52, 56, 58
5 63, 65 - 61, 60, 62, 67
5 70, 78 77, 77, 78, 75, 76 -
5 88 82, 83 80
5 99 93, 97 93, 96, 93, 99

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 19/05/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6 08, 08, 06, 02 08, 00 02
6 13, 15, 19 14, 17, 13 12
6 23, 21, 27 28, 27, 20, 21 25, 28
6 - 38 38, 37, 33
6 - 47 49, 41
6 55, 57 - 56
6 68, 66 67, 69 62
6 - 73, 79, 72 76, 70, 73, 78
6 86, 80 - 80, 88
6 95, 93 91, 98 90