Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max3D Pro

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 5 / Max 3D Pro 30-11-2023

ĐB 167 536
G1 691 004 225 504
G2 988 306 326 641 837 397
G3 732 329 505 266 233 760 206 399
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 1 400.000.000
Giải Nhất 0 30.000.000
Giải Nhì 5 10.000.000
Giải Ba 7 4.000.000
Giải Tư 49 1.000.000
Giải Năm 581 100.000
Giải Sáu 4669 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 3, 28/11/2023

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 3 / Max 3D Pro 28-11-2023

ĐB 965 447
G1 190 435 355 370
G2 843 472 051 469 855 048
G3 303 684 316 223 692 359 484 748
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 4 30.000.000
Giải Nhì 0 10.000.000
Giải Ba 5 4.000.000
Giải Tư 54 1.000.000
Giải Năm 510 100.000
Giải Sáu 4960 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 7, 25/11/2023

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 7 / Max 3D Pro 25-11-2023

ĐB 330 159
G1 756 314 043 612
G2 541 103 801 622 686 304
G3 436 660 579 720 087 014 589 159
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 2 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 1 400.000.000
Giải Nhất 1 30.000.000
Giải Nhì 4 10.000.000
Giải Ba 3 4.000.000
Giải Tư 71 1.000.000
Giải Năm 459 100.000
Giải Sáu 4184 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 5, 23/11/2023

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 5 / Max 3D Pro 23-11-2023

ĐB 473 651
G1 729 892 759 119
G2 874 374 751 096 524 661
G3 590 367 059 147 714 707 220 808
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 5 30.000.000
Giải Nhì 0 10.000.000
Giải Ba 9 4.000.000
Giải Tư 49 1.000.000
Giải Năm 485 100.000
Giải Sáu 4498 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 3, 21/11/2023

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 3 / Max 3D Pro 21-11-2023

ĐB 563 922
G1 042 574 064 598
G2 805 659 163 125 940 696
G3 678 688 000 089 186 982 793 654
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 2 30.000.000
Giải Nhì 3 10.000.000
Giải Ba 8 4.000.000
Giải Tư 38 1.000.000
Giải Năm 488 100.000
Giải Sáu 4237 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 7, 18/11/2023

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 7 / Max 3D Pro 18-11-2023

ĐB 522 050
G1 447 250 702 798
G2 485 088 103 599 345 090
G3 207 414 779 129 187 024 493 765
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 1 30.000.000
Giải Nhì 1 10.000.000
Giải Ba 2 4.000.000
Giải Tư 28 1.000.000
Giải Năm 431 100.000
Giải Sáu 4051 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 5, 16/11/2023

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 5 / Max 3D Pro 16-11-2023

ĐB 373 044
G1 456 253 270 876
G2 728 306 136 417 172 688
G3 722 563 424 197 197 617 920 641
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 1 30.000.000
Giải Nhì 3 10.000.000
Giải Ba 10 4.000.000
Giải Tư 44 1.000.000
Giải Năm 361 100.000
Giải Sáu 4168 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản

a) Gồm 8 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ số trúng giải, cụ thể như sau:

- Bộ số Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Bộ số Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Bộ số Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

- Bộ số Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Đặc Biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay 2 tỷ
Giải Phụ Đặc Biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400 triệu
Giải Nhất Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải sNhất 30 triệu
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì 10 triệu
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba 4 triệu
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1 triệu
Giải Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100 ngàn
Giải Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Babất kỳ 40 ngàn

- Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên cho các hạng giải thưởng từ giải Nhất đến giải Sáu, bằng tổng giá trị giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt cho hạng giải Đặc biệt/phụ Đặc biệt.

- Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi nhiều bộ số

a) Chơi bao bộ ba số:

- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số đầu để kết hợp tham gia dự thưởng.

- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số sau để kết hợp tham gia dự thưởng.

So sánh kết hợp hai bộ ba số trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Cách chọn số cho bộ 3 số đầu Cách chọn số cho bộ 3 số sau Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng Tổng giá trị tham gia dự thưởng
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 36 360.000 đồng
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) 18 180.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 18 180.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) 09 90.000 đồng
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 06 60.000 đồng
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) 06 60.000 đồng
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) 03 30.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) 03 30.000 đồng

b) Chơi bao nhiều bộ ba số:

Người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 3 đến 20 bộ ba số. Mỗi số trong bộ ba số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số mà người chơi đã chọn để tham gia dự thưởng. So sánh các kết hợp hai bộ ba số với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Số lượng các bộ ba số được chọn Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng Tổng giá trị tham gia dự thưởng
3 bộ ba số 06 60.000 đồng
4 bộ ba số 12 120.000 đồng
5 bộ ba số 20 200.000 đồng
6 bộ ba số 30 300.000 đồng
7 bộ ba số 42 420.000 đồng
8 bộ ba số 56 560.000 đồng
9 bộ ba số 72 720.000 đồng
10 bộ ba số 90 900.000 đồng
11 bộ ba số 110 1.100.000 đồng
12 bộ ba số 132 1.320.000 đồng
13 bộ ba số 156 1.560.000 đồng
14 bộ ba số 182 1.820.000 đồng
15 bộ ba số 210 2.100.000 đồng
16 bộ ba số 240 2.400.000 đồng
17 bộ ba số 272 2.720.000 đồng
18 bộ ba số 306 3.060.000 đồng
19 bộ ba số 342 3.420.000 đồng
20 bộ ba số 380 3.800.000 đồng

c) Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

X