Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max3D Pro

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 3 / Max 3D Pro 28-05-2024

ĐB 343 229
G1 258 218 479 835
G2 426 018 238 899 964 521
G3 220 318 632 953 416 541 388 204
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 14 30.000.000
Giải Nhì 5 10.000.000
Giải Ba 14 4.000.000
Giải Tư 67 1.000.000
Giải Năm 703 100.000
Giải Sáu 5844 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 7, 25/05/2024

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 7 / Max 3D Pro 25-05-2024

ĐB 371 239
G1 270 633 859 723
G2 070 392 525 784 621 024
G3 437 934 699 041 464 657 518 090
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 0 30.000.000
Giải Nhì 5 10.000.000
Giải Ba 4 4.000.000
Giải Tư 35 1.000.000
Giải Năm 407 100.000
Giải Sáu 3564 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 5, 23/05/2024

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 5 / Max 3D Pro 23-05-2024

ĐB 728 387
G1 343 403 791 356
G2 176 856 098 351 245 399
G3 446 014 839 935 631 353 970 238
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 0 30.000.000
Giải Nhì 4 10.000.000
Giải Ba 6 4.000.000
Giải Tư 52 1.000.000
Giải Năm 624 100.000
Giải Sáu 5120 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 3, 21/05/2024

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 3 / Max 3D Pro 21-05-2024

ĐB 159 024
G1 533 200 464 637
G2 816 943 113 777 600 624
G3 116 977 700 963 731 367 216 434
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 1 30.000.000
Giải Nhì 0 10.000.000
Giải Ba 11 4.000.000
Giải Tư 61 1.000.000
Giải Năm 704 100.000
Giải Sáu 5681 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 7, 18/05/2024

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 7 / Max 3D Pro 18-05-2024

ĐB 837 331
G1 138 416 422 735
G2 382 896 979 359 593 845
G3 012 045 372 082 894 860 075 736
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 1 30.000.000
Giải Nhì 2 10.000.000
Giải Ba 5 4.000.000
Giải Tư 40 1.000.000
Giải Năm 505 100.000
Giải Sáu 4887 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 5, 16/05/2024

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 5 / Max 3D Pro 16-05-2024

ĐB 307 696
G1 140 536 036 320
G2 029 297 014 587 690 635
G3 723 480 947 226 973 891 743 588
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 4 30.000.000
Giải Nhì 4 10.000.000
Giải Ba 15 4.000.000
Giải Tư 56 1.000.000
Giải Năm 560 100.000
Giải Sáu 4752 40.000

XS Max 3D Pro Thứ 3, 14/05/2024

XS Max 3D Pro / Max 3D Pro Thứ 3 / Max 3D Pro 14-05-2024

ĐB 350 052
G1 556 659 500 103
G2 929 654 055 666 492 840
G3 925 656 962 049 253 292 704 915
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởng Số lượng Giá trị (VNĐ)
Giải Đặc biệt 1 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt 0 400.000.000
Giải Nhất 3 30.000.000
Giải Nhì 9 10.000.000
Giải Ba 8 4.000.000
Giải Tư 51 1.000.000
Giải Năm 572 100.000
Giải Sáu 5110 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản

a) Gồm 8 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ số trúng giải, cụ thể như sau:

- Bộ số Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Bộ số Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Bộ số Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

- Bộ số Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Đặc Biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay 2 tỷ
Giải Phụ Đặc Biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400 triệu
Giải Nhất Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải sNhất 30 triệu
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì 10 triệu
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba 4 triệu
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1 triệu
Giải Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100 ngàn
Giải Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Babất kỳ 40 ngàn

- Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên cho các hạng giải thưởng từ giải Nhất đến giải Sáu, bằng tổng giá trị giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt cho hạng giải Đặc biệt/phụ Đặc biệt.

- Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi nhiều bộ số

a) Chơi bao bộ ba số:

- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số đầu để kết hợp tham gia dự thưởng.

- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số sau để kết hợp tham gia dự thưởng.

So sánh kết hợp hai bộ ba số trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Cách chọn số cho bộ 3 số đầu Cách chọn số cho bộ 3 số sau Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng Tổng giá trị tham gia dự thưởng
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 36 360.000 đồng
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) 18 180.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 18 180.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) 09 90.000 đồng
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 06 60.000 đồng
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) 06 60.000 đồng
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) 03 30.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) 03 30.000 đồng

b) Chơi bao nhiều bộ ba số:

Người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 3 đến 20 bộ ba số. Mỗi số trong bộ ba số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số mà người chơi đã chọn để tham gia dự thưởng. So sánh các kết hợp hai bộ ba số với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Số lượng các bộ ba số được chọn Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng Tổng giá trị tham gia dự thưởng
3 bộ ba số 06 60.000 đồng
4 bộ ba số 12 120.000 đồng
5 bộ ba số 20 200.000 đồng
6 bộ ba số 30 300.000 đồng
7 bộ ba số 42 420.000 đồng
8 bộ ba số 56 560.000 đồng
9 bộ ba số 72 720.000 đồng
10 bộ ba số 90 900.000 đồng
11 bộ ba số 110 1.100.000 đồng
12 bộ ba số 132 1.320.000 đồng
13 bộ ba số 156 1.560.000 đồng
14 bộ ba số 182 1.820.000 đồng
15 bộ ba số 210 2.100.000 đồng
16 bộ ba số 240 2.400.000 đồng
17 bộ ba số 272 2.720.000 đồng
18 bộ ba số 306 3.060.000 đồng
19 bộ ba số 342 3.420.000 đồng
20 bộ ba số 380 3.800.000 đồng

c) Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

X