Trực tiếp Keno hôm nay - XS Keno trực tiếp

Trực tiếp xổ số Keno 17/04/2024

Keno 17/4/2024 / Kỳ vé: #190930

Còn lại:

Là tới giờ quay Keno kỳ #190931, tường thuật trực tiếp ngay khi bắt đầu

06
19
22
23
24
32
37
47
50
53
55
59
60
64
65
67
68
70
71
73
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng:965
lớn Lớn 13
nhỏ Nhỏ 7
Kỳ sau: 10:10
Kỳ: #190930 17/04/2024 10:00
06 19 22 23 24 32 37 47 50 53 55 59 60 64 65 67 68 70 71 73
Chẵn (9) Lẻ (11) Lớn (13) Nhỏ (7)
Kỳ: #190929 17/04/2024 09:52
01 03 09 10 14 17 20 22 24 28 30 32 36 41 43 58 59 62 65 75
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (7) Nhỏ (13)
Kỳ: #190928 17/04/2024 09:44
12 13 17 18 20 22 24 25 31 32 36 38 39 47 49 53 55 68 78 80
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (7) Nhỏ (13)
Kỳ: #190927 17/04/2024 09:36
04 05 17 24 27 29 34 36 42 43 47 55 57 58 59 61 63 74 77 79
Chẵn (7) Lẻ (13) Lớn (12) Nhỏ (8)
Kỳ: #190926 17/04/2024 09:28
16 18 20 21 24 25 29 30 32 36 38 42 50 57 60 61 63 64 74 77
Chẵn (13) Lẻ (7) Lớn (9) Nhỏ (11)
Kỳ: #190925 17/04/2024 09:20
01 02 05 06 07 11 12 23 34 43 46 50 53 55 58 60 63 67 69 75
Chẵn (8) Lẻ (12) Lớn (11) Nhỏ (9)
Kỳ: #190924 17/04/2024 09:12
10 20 25 27 32 34 37 38 43 47 48 49 54 55 61 69 71 72 76 77
Chẵn (9) Lẻ (11) Lớn (12) Nhỏ (8)
Kỳ: #190923 17/04/2024 09:04
02 20 21 22 33 36 37 41 42 43 48 49 51 53 54 62 63 76 77 78
Chẵn (10) Lẻ (10) Lớn (13) Nhỏ (7)
Kỳ: #190922 17/04/2024 08:56
01 06 13 14 17 19 20 23 26 33 35 37 41 45 46 49 53 57 64 74
Chẵn (7) Lẻ (13) Lớn (8) Nhỏ (12)
Kỳ: #190921 17/04/2024 08:48
01 03 06 08 15 18 24 28 32 34 35 36 44 49 56 63 65 68 77 80
Chẵn (12) Lẻ (8) Lớn (8) Nhỏ (12)
Kỳ: #190920 17/04/2024 08:40
10 11 16 17 28 33 34 35 36 44 46 47 48 51 53 56 57 61 74 80
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (11) Nhỏ (9)
Kỳ: #190919 17/04/2024 08:32
05 08 11 17 24 25 32 33 34 35 37 43 45 48 49 55 64 69 71 74
Chẵn (7) Lẻ (13) Lớn (9) Nhỏ (11)
Kỳ: #190918 17/04/2024 08:24
01 03 04 05 11 18 22 35 40 47 50 54 55 57 66 67 68 75 76 80
Chẵn (10) Lẻ (10) Lớn (11) Nhỏ (9)
Kỳ: #190917 17/04/2024 08:16
01 06 08 11 13 17 22 26 30 36 38 42 44 52 53 64 67 72 73 78
Chẵn (13) Lẻ (7) Lớn (9) Nhỏ (11)
Kỳ: #190916 17/04/2024 08:08
03 06 10 12 18 21 26 31 36 38 42 55 56 62 67 68 69 73 77 78
Chẵn (12) Lẻ (8) Lớn (10) Nhỏ (10)
Kỳ: #190915 17/04/2024 08:00
02 03 17 21 23 25 29 30 32 44 47 52 56 59 62 64 70 72 73 78
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (11) Nhỏ (9)
Kỳ: #190914 17/04/2024 07:52
04 13 18 22 25 27 30 34 36 38 39 42 47 48 50 55 56 63 68 80
Chẵn (13) Lẻ (7) Lớn (9) Nhỏ (11)
Kỳ: #190913 17/04/2024 07:44
02 06 12 18 26 32 37 40 43 48 51 53 59 60 62 63 65 69 77 80
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (12) Nhỏ (8)
Kỳ: #190912 17/04/2024 07:36
07 08 14 20 23 27 35 37 40 46 47 51 57 58 61 65 66 73 76 79
Chẵn (8) Lẻ (12) Lớn (11) Nhỏ (9)
Kỳ: #190911 17/04/2024 07:28
02 08 11 14 17 21 23 25 33 37 55 58 59 60 63 65 67 70 75 79
Chẵn (6) Lẻ (14) Lớn (10) Nhỏ (10)

Thống kê Keno

100 kỳ số gần nhất
Bộ số Số lần về
6 27 lần
19 20 lần
22 19 lần
23 24 lần
24 25 lần
32 37 lần
37 25 lần
47 24 lần
50 21 lần
53 32 lần
55 29 lần
59 31 lần
60 27 lần
64 26 lần
65 29 lần
67 31 lần
68 29 lần
70 17 lần
71 26 lần
73 22 lần
1 35 lần
3 30 lần
9 26 lần
10 29 lần
14 28 lần
17 33 lần
20 21 lần
Bộ số Số lần về
28 23 lần
30 23 lần
36 29 lần
41 25 lần
43 30 lần
58 30 lần
62 25 lần
75 25 lần
12 25 lần
13 21 lần
18 27 lần
25 25 lần
31 23 lần
38 23 lần
39 21 lần
49 20 lần
78 24 lần
80 29 lần
4 24 lần
5 15 lần
27 18 lần
29 16 lần
34 28 lần
42 29 lần
57 24 lần
61 22 lần
63 29 lần
Bộ số Số lần về
74 33 lần
77 24 lần
79 20 lần
16 19 lần
21 23 lần
2 33 lần
7 19 lần
11 26 lần
46 21 lần
69 30 lần
48 23 lần
54 23 lần
72 17 lần
76 25 lần
33 28 lần
51 23 lần
26 25 lần
35 22 lần
45 16 lần
8 24 lần
15 20 lần
44 34 lần
56 29 lần
40 25 lần
66 17 lần
52 25 lần
Nhiều nhất
32 37 lần
1 35 lần
44 34 lần
17 33 lần
74 33 lần
2 33 lần
53 32 lần
59 31 lần
67 31 lần
3 30 lần
Ít nhất
5 15 lần
29 16 lần
45 16 lần
70 17 lần
72 17 lần
66 17 lần
27 18 lần
22 19 lần
16 19 lần
7 19 lần
Chưa về
52 13 lần
40 12 lần
66 12 lần
08 9 lần
15 9 lần
44 9 lần
56 9 lần
26 8 lần
35 8 lần
45 8 lần

Thông Tin Về Xổ Số Keno Vietlott

1. Lịch mở thưởng

Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 5 phút/kỳ.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi đơn giản

a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80.

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Cách chọn số Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (đồng) Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch
Chọn 01 số Trùng 01 số trong 20 số 20.000 50%
Chọn 02 số Trùng 02 số trong 20 số 90.000 54%
Chọn 03 số Trùng 02 số trong 20 số 20.000 56%
Trùng 03 số trong 20 số 200.000
Chọn 04 số Trùng 02 số trong 20 số 10.000 55%
Trùng 03 số trong 20 số 50.000
Trùng 04 số trong 20 số 400.000
Chọn 05 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 55%
Trùng 04 số trong 20 số 150.000
Trùng 05 số trong 20 số 4.400.000
Chọn 06 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 54%
Trùng 04 số trong 20 số 40.000
Trùng 05 số trong 20 số 450.000
Trùng 06 số trong 20 số 12.500.000
Chọn 07 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 55%
Trùng 04 số trong 20 số 20.000
Trùng 05 số trong 20 số 100.000
Trùng 06 số trong 20 số 1.200.000
Trùng 07 số trong 20 số 40.000.000
Chọn 08 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 46%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000
Trùng 05 số trong 20 số 50.000
Trùng 06 số trong 20 số 500.000
Trùng 07 số trong 20 số 5.000.000
Trùng 08 số trong 20 số 200.000.000*
Chọn 09 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 49%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000
Trùng 05 số trong 20 số 30.000
Trùng 06 số trong 20 số 150.000
Trùng 07 số trong 20 số 1.500.000
Trùng 08 số trong 20 số 12.000.000
Trùng 09 số trong 20 số 800.000.000**
Chọn 10 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 56%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000
Trùng 05 số trong 20 số 20.000
Trùng 06 số trong 20 số 80.000
Trùng 07 số trong 20 số 710.000
Trùng 08 số trong 20 số 8.000.000
Trùng 09 số trong 20 số 150.000.000
Trùng 10 số trong 20 số 2 tỷ***

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng.

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, thì mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng.

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, thì giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì sẽ có thông báo bổ sung từ Vietlott.

3. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung:

a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng như sau:

Chơi bổ sung Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (đồng) Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch
Lớn 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 10.000 56%
Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 26.000
Hòa nhỏ hơn 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 26.000 53%
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 10.000 56%
Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 26.000
Chẵn 13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000 54%
Từ 15 số trở lên là số chẵn 200.000
Chẵn 11 - 12 11 hoặc 12 số là số chẵn 20.000 60%
Hòa Chẵn Lẻ 10 số chẵn và 10 số lẻ 20.000 41%
Lẻ 11 - 12 11 hoặc 12 là số lẻ 20.000 60%
Lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 40.000 54%
Từ 15 số trở lên là số lẻ 200.000

Người trúng thưởng chỉ được lãnh 1 giải duy nhất tương ứng với cách chọn bổ sung.

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau: - Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng. - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng, sẽ có thông báo bổ sung từ Vietlott.

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, sẽ có thông báo bổ sung từ Vietlott.

X