Trực tiếp Keno hôm nay - XS Keno trực tiếp

Trực tiếp xổ số Keno 02/12/2023

Keno 2/12/2023 / Kỳ vé: #174622

Còn lại:

Là tới giờ quay Keno kỳ #174623, tường thuật trực tiếp ngay khi bắt đầu

01
04
10
13
14
18
23
31
32
39
48
50
53
61
65
67
68
69
71
76
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng:813
lớn Lớn 10
nhỏ Nhỏ 10
Kỳ sau: 9:30
Kỳ: #174622 02/12/2023 09:20
01 04 10 13 14 18 23 31 32 39 48 50 53 61 65 67 68 69 71 76
Chẵn (9) Lẻ (11) Lớn (10) Nhỏ (10)
Kỳ: #174621 02/12/2023 09:12
03 04 08 11 16 17 18 20 30 31 35 39 45 48 49 50 51 57 58 62
Chẵn (10) Lẻ (10) Lớn (8) Nhỏ (12)
Kỳ: #174620 02/12/2023 09:04
01 04 11 18 19 25 28 30 38 40 42 46 47 49 51 54 57 64 73 76
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (10) Nhỏ (10)
Kỳ: #174619 02/12/2023 08:56
04 05 07 09 10 12 22 26 31 37 42 51 54 55 57 58 60 63 65 79
Chẵn (9) Lẻ (11) Lớn (10) Nhỏ (10)
Kỳ: #174618 02/12/2023 08:48
03 05 07 14 18 23 27 29 33 36 55 56 58 59 65 70 72 74 75 79
Chẵn (8) Lẻ (12) Lớn (10) Nhỏ (10)
Kỳ: #174617 02/12/2023 08:40
03 05 08 11 13 15 18 24 26 29 32 36 45 46 47 59 61 63 64 76
Chẵn (9) Lẻ (11) Lớn (8) Nhỏ (12)
Kỳ: #174616 02/12/2023 08:32
04 05 13 16 24 25 26 27 32 39 43 45 47 52 59 61 66 67 72 75
Chẵn (8) Lẻ (12) Lớn (10) Nhỏ (10)
Kỳ: #174615 02/12/2023 08:24
04 07 12 19 24 26 33 36 37 41 47 48 49 53 55 58 71 73 77 80
Chẵn (8) Lẻ (12) Lớn (11) Nhỏ (9)
Kỳ: #174614 02/12/2023 08:16
06 07 16 19 27 34 36 44 49 51 54 56 58 62 63 68 71 72 73 75
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (13) Nhỏ (7)
Kỳ: #174613 02/12/2023 08:08
05 07 10 11 15 16 18 22 32 38 41 44 47 58 59 60 63 74 75 77
Chẵn (10) Lẻ (10) Lớn (10) Nhỏ (10)
Kỳ: #174612 02/12/2023 08:00
01 05 11 14 22 29 30 36 42 46 48 49 50 54 61 65 66 74 77 78
Chẵn (12) Lẻ (8) Lớn (12) Nhỏ (8)
Kỳ: #174611 02/12/2023 07:52
04 12 13 15 20 21 24 30 31 32 35 36 46 49 55 59 62 66 67 80
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (8) Nhỏ (12)
Kỳ: #174610 02/12/2023 07:44
03 05 10 16 17 19 20 25 29 32 40 44 47 53 58 60 64 66 67 74
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (9) Nhỏ (11)
Kỳ: #174609 02/12/2023 07:36
03 04 05 09 13 14 17 20 21 25 26 44 46 49 57 61 68 69 72 80
Chẵn (9) Lẻ (11) Lớn (9) Nhỏ (11)
Kỳ: #174608 02/12/2023 07:28
02 04 12 14 17 24 30 31 32 34 36 39 44 53 55 61 68 69 72 80
Chẵn (13) Lẻ (7) Lớn (8) Nhỏ (12)
Kỳ: #174607 02/12/2023 07:20
01 05 06 15 16 24 26 28 31 32 36 38 40 43 47 48 52 59 61 71
Chẵn (11) Lẻ (9) Lớn (7) Nhỏ (13)
Kỳ: #174606 02/12/2023 07:12
04 05 07 14 16 17 22 26 27 35 36 38 41 43 45 47 50 56 57 63
Chẵn (9) Lẻ (11) Lớn (8) Nhỏ (12)
Kỳ: #174605 02/12/2023 07:04
01 10 18 28 31 32 36 41 42 44 46 52 59 62 65 66 68 71 73 80
Chẵn (13) Lẻ (7) Lớn (13) Nhỏ (7)
Kỳ: #174604 02/12/2023 06:56
01 10 15 19 20 21 25 31 41 42 44 47 52 53 57 62 68 72 73 74
Chẵn (9) Lẻ (11) Lớn (12) Nhỏ (8)
Kỳ: #174603 02/12/2023 06:48
05 07 09 10 17 23 27 30 31 41 44 49 52 53 55 56 65 68 70 74
Chẵn (8) Lẻ (12) Lớn (11) Nhỏ (9)

Thống kê Keno

100 kỳ số gần nhất
Bộ số Số lần về
1 25 lần
4 31 lần
10 28 lần
13 22 lần
14 25 lần
18 22 lần
23 28 lần
31 20 lần
32 30 lần
39 20 lần
48 24 lần
50 22 lần
53 26 lần
61 28 lần
65 28 lần
67 25 lần
68 27 lần
69 31 lần
71 25 lần
76 18 lần
3 30 lần
8 21 lần
11 27 lần
16 31 lần
17 24 lần
20 25 lần
30 27 lần
Bộ số Số lần về
35 26 lần
45 24 lần
49 26 lần
51 16 lần
57 19 lần
58 30 lần
62 23 lần
19 24 lần
25 27 lần
28 23 lần
38 28 lần
40 21 lần
42 26 lần
46 28 lần
47 20 lần
54 32 lần
64 23 lần
73 26 lần
5 30 lần
7 24 lần
9 25 lần
12 28 lần
22 26 lần
26 36 lần
37 19 lần
55 29 lần
60 27 lần
Bộ số Số lần về
63 29 lần
79 20 lần
27 20 lần
29 24 lần
33 23 lần
36 27 lần
56 18 lần
59 26 lần
70 24 lần
72 24 lần
74 23 lần
75 29 lần
15 23 lần
24 26 lần
43 21 lần
52 26 lần
66 24 lần
41 27 lần
77 22 lần
80 25 lần
6 15 lần
34 28 lần
44 28 lần
78 26 lần
21 26 lần
2 20 lần
Nhiều nhất
26 36 lần
54 32 lần
4 31 lần
69 31 lần
16 31 lần
32 30 lần
3 30 lần
58 30 lần
5 30 lần
55 29 lần
Ít nhất
6 15 lần
51 16 lần
76 18 lần
56 18 lần
57 19 lần
37 19 lần
31 20 lần
39 20 lần
47 20 lần
79 20 lần
Chưa về
02 14 lần
21 11 lần
78 10 lần
06 8 lần
34 8 lần
44 8 lần
41 7 lần
77 7 lần
80 7 lần
43 6 lần

Thông Tin Về Xổ Số Keno Vietlott

1. Lịch mở thưởng

Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 5 phút/kỳ.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi đơn giản

a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80.

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Cách chọn số Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (đồng) Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch
Chọn 01 số Trùng 01 số trong 20 số 20.000 50%
Chọn 02 số Trùng 02 số trong 20 số 90.000 54%
Chọn 03 số Trùng 02 số trong 20 số 20.000 56%
Trùng 03 số trong 20 số 200.000
Chọn 04 số Trùng 02 số trong 20 số 10.000 55%
Trùng 03 số trong 20 số 50.000
Trùng 04 số trong 20 số 400.000
Chọn 05 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 55%
Trùng 04 số trong 20 số 150.000
Trùng 05 số trong 20 số 4.400.000
Chọn 06 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 54%
Trùng 04 số trong 20 số 40.000
Trùng 05 số trong 20 số 450.000
Trùng 06 số trong 20 số 12.500.000
Chọn 07 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 55%
Trùng 04 số trong 20 số 20.000
Trùng 05 số trong 20 số 100.000
Trùng 06 số trong 20 số 1.200.000
Trùng 07 số trong 20 số 40.000.000
Chọn 08 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 46%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000
Trùng 05 số trong 20 số 50.000
Trùng 06 số trong 20 số 500.000
Trùng 07 số trong 20 số 5.000.000
Trùng 08 số trong 20 số 200.000.000*
Chọn 09 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 49%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000
Trùng 05 số trong 20 số 30.000
Trùng 06 số trong 20 số 150.000
Trùng 07 số trong 20 số 1.500.000
Trùng 08 số trong 20 số 12.000.000
Trùng 09 số trong 20 số 800.000.000**
Chọn 10 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 56%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000
Trùng 05 số trong 20 số 20.000
Trùng 06 số trong 20 số 80.000
Trùng 07 số trong 20 số 710.000
Trùng 08 số trong 20 số 8.000.000
Trùng 09 số trong 20 số 150.000.000
Trùng 10 số trong 20 số 2 tỷ***

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng.

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, thì mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng.

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, thì giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì sẽ có thông báo bổ sung từ Vietlott.

3. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung:

a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng như sau:

Chơi bổ sung Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (đồng) Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch
Lớn 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 10.000 56%
Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 26.000
Hòa nhỏ hơn 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 26.000 53%
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 10.000 56%
Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 26.000
Chẵn 13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000 54%
Từ 15 số trở lên là số chẵn 200.000
Chẵn 11 - 12 11 hoặc 12 số là số chẵn 20.000 60%
Hòa Chẵn Lẻ 10 số chẵn và 10 số lẻ 20.000 41%
Lẻ 11 - 12 11 hoặc 12 là số lẻ 20.000 60%
Lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 40.000 54%
Từ 15 số trở lên là số lẻ 200.000

Người trúng thưởng chỉ được lãnh 1 giải duy nhất tương ứng với cách chọn bổ sung.

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau: - Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng. - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng, sẽ có thông báo bổ sung từ Vietlott.

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, sẽ có thông báo bổ sung từ Vietlott.

X