Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.43% 3 lượt
01 0.71% 5 lượt
02 0.43% 3 lượt
03 0.71% 5 lượt
04 0.28% 2 lượt
05 0.85% 6 lượt
06 1.42% 10 lượt
07 1.57% 11 lượt
08 2.42% 17 lượt
09 1.28% 9 lượt
10 1.00% 7 lượt
11 1.14% 8 lượt
12 0.85% 6 lượt
13 0.85% 6 lượt
14 1.14% 8 lượt
15 1.14% 8 lượt
16 1.28% 9 lượt
17 1.00% 7 lượt
18 1.28% 9 lượt
19 0.71% 5 lượt
20 1.42% 10 lượt
21 1.28% 9 lượt
22 0.71% 5 lượt
23 1.00% 7 lượt
24 1.00% 7 lượt
25 1.28% 9 lượt
26 0.71% 5 lượt
27 0.85% 6 lượt
28 0.85% 6 lượt
29 1.28% 9 lượt
30 0.85% 6 lượt
31 0.28% 2 lượt
32 2.28% 16 lượt
33 2.14% 15 lượt
34 1.00% 7 lượt
35 0.43% 3 lượt
36 0.71% 5 lượt
37 0.28% 2 lượt
38 1.14% 8 lượt
39 0.71% 5 lượt
40 1.00% 7 lượt
41 1.71% 12 lượt
42 0.57% 4 lượt
43 1.28% 9 lượt
44 0.85% 6 lượt
45 0.57% 4 lượt
46 0.85% 6 lượt
47 1.14% 8 lượt
48 0.57% 4 lượt
49 0.57% 4 lượt
50 1.14% 8 lượt
51 0.14% 1 lượt
52 0.71% 5 lượt
53 1.00% 7 lượt
54 1.14% 8 lượt
55 1.00% 7 lượt
56 0.43% 3 lượt
57 0.85% 6 lượt
58 1.14% 8 lượt
59 0.85% 6 lượt
60 0.71% 5 lượt
61 0.57% 4 lượt
62 0.71% 5 lượt
63 1.14% 8 lượt
64 1.85% 13 lượt
65 1.42% 10 lượt
66 0.71% 5 lượt
67 1.00% 7 lượt
68 1.28% 9 lượt
69 1.71% 12 lượt
70 1.14% 8 lượt
71 1.14% 8 lượt
72 0.85% 6 lượt
73 0.57% 4 lượt
74 0.71% 5 lượt
75 1.42% 10 lượt
76 0.85% 6 lượt
77 1.14% 8 lượt
78 1.57% 11 lượt
79 0.43% 3 lượt
80 0.85% 6 lượt
81 1.14% 8 lượt
82 1.85% 13 lượt
83 0.71% 5 lượt
84 1.00% 7 lượt
85 1.14% 8 lượt
86 1.28% 9 lượt
87 1.00% 7 lượt
88 1.14% 8 lượt
89 1.57% 11 lượt
90 1.28% 9 lượt
91 1.00% 7 lượt
92 0.85% 6 lượt
93 1.14% 8 lượt
94 0.85% 6 lượt
95 0.43% 3 lượt
96 0.57% 4 lượt
97 0.57% 4 lượt
98 1.28% 9 lượt
99 1.14% 8 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.