Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 1.48% 12 lượt
01 1.23% 10 lượt
02 1.73% 14 lượt
03 0.99% 8 lượt
04 0.49% 4 lượt
05 1.11% 9 lượt
06 1.23% 10 lượt
07 1.11% 9 lượt
08 0.86% 7 lượt
09 0.74% 6 lượt
10 1.23% 10 lượt
11 0.49% 4 lượt
12 1.48% 12 lượt
13 0.99% 8 lượt
14 1.36% 11 lượt
15 0.62% 5 lượt
16 0.99% 8 lượt
17 0.62% 5 lượt
18 1.73% 14 lượt
19 1.11% 9 lượt
20 1.60% 13 lượt
21 0.74% 6 lượt
22 1.23% 10 lượt
23 0.99% 8 lượt
24 1.11% 9 lượt
25 0.25% 2 lượt
26 0.99% 8 lượt
27 0.99% 8 lượt
28 0.86% 7 lượt
29 0.74% 6 lượt
30 0.86% 7 lượt
31 1.11% 9 lượt
32 1.36% 11 lượt
33 0.37% 3 lượt
34 1.23% 10 lượt
35 0.99% 8 lượt
36 1.48% 12 lượt
37 0.74% 6 lượt
38 0.74% 6 lượt
39 0.99% 8 lượt
40 0.62% 5 lượt
41 0.74% 6 lượt
42 1.23% 10 lượt
43 0.99% 8 lượt
44 0.74% 6 lượt
45 0.99% 8 lượt
46 1.11% 9 lượt
47 1.11% 9 lượt
48 1.11% 9 lượt
49 1.11% 9 lượt
50 0.74% 6 lượt
51 1.23% 10 lượt
52 2.22% 18 lượt
53 0.37% 3 lượt
54 0.74% 6 lượt
55 0.37% 3 lượt
56 0.99% 8 lượt
57 0.74% 6 lượt
58 1.11% 9 lượt
59 1.11% 9 lượt
60 0.99% 8 lượt
61 0.74% 6 lượt
62 1.23% 10 lượt
63 0.99% 8 lượt
64 1.48% 12 lượt
65 0.99% 8 lượt
66 1.11% 9 lượt
67 0.37% 3 lượt
68 1.11% 9 lượt
69 0.86% 7 lượt
70 0.86% 7 lượt
71 1.23% 10 lượt
72 0.99% 8 lượt
73 1.36% 11 lượt
74 0.86% 7 lượt
75 0.86% 7 lượt
76 0.86% 7 lượt
77 0.99% 8 lượt
78 0.37% 3 lượt
79 0.49% 4 lượt
80 0.86% 7 lượt
81 0.86% 7 lượt
82 1.48% 12 lượt
83 0.86% 7 lượt
84 1.23% 10 lượt
85 0.99% 8 lượt
86 1.11% 9 lượt
87 0.49% 4 lượt
88 1.36% 11 lượt
89 0.74% 6 lượt
90 0.99% 8 lượt
91 0.99% 8 lượt
92 1.11% 9 lượt
93 0.62% 5 lượt
94 0.86% 7 lượt
95 1.11% 9 lượt
96 1.85% 15 lượt
97 1.60% 13 lượt
98 0.86% 7 lượt
99 0.86% 7 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.