Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.55% 4 lượt
01 1.23% 9 lượt
02 0.82% 6 lượt
03 0.69% 5 lượt
04 0.96% 7 lượt
05 1.23% 9 lượt
06 1.23% 9 lượt
07 1.65% 12 lượt
08 1.51% 11 lượt
09 0.82% 6 lượt
10 1.10% 8 lượt
11 1.78% 13 lượt
12 1.51% 11 lượt
13 0.82% 6 lượt
14 0.82% 6 lượt
15 0.69% 5 lượt
16 0.69% 5 lượt
17 0.69% 5 lượt
18 1.10% 8 lượt
19 1.23% 9 lượt
20 1.78% 13 lượt
21 1.10% 8 lượt
22 0.69% 5 lượt
23 0.96% 7 lượt
24 0.82% 6 lượt
25 0.41% 3 lượt
26 0.41% 3 lượt
27 0.82% 6 lượt
28 1.10% 8 lượt
29 1.23% 9 lượt
30 0.96% 7 lượt
31 0.82% 6 lượt
32 0.55% 4 lượt
33 1.10% 8 lượt
34 0.55% 4 lượt
35 1.10% 8 lượt
36 1.10% 8 lượt
37 1.37% 10 lượt
38 0.96% 7 lượt
39 0.69% 5 lượt
40 0.55% 4 lượt
41 0.69% 5 lượt
42 1.10% 8 lượt
43 0.82% 6 lượt
44 1.23% 9 lượt
45 0.82% 6 lượt
46 0.96% 7 lượt
47 1.23% 9 lượt
48 1.10% 8 lượt
49 1.51% 11 lượt
50 0.82% 6 lượt
51 1.37% 10 lượt
52 0.41% 3 lượt
53 0.41% 3 lượt
54 1.23% 9 lượt
55 0.82% 6 lượt
56 0.82% 6 lượt
57 0.55% 4 lượt
58 1.65% 12 lượt
59 0.82% 6 lượt
60 0.96% 7 lượt
61 0.69% 5 lượt
62 0.96% 7 lượt
63 0.82% 6 lượt
64 1.65% 12 lượt
65 0.69% 5 lượt
66 0.41% 3 lượt
67 0.82% 6 lượt
68 0.41% 3 lượt
69 0.96% 7 lượt
70 1.51% 11 lượt
71 2.19% 16 lượt
72 1.23% 9 lượt
73 0.55% 4 lượt
74 1.23% 9 lượt
75 1.10% 8 lượt
76 1.23% 9 lượt
77 0.96% 7 lượt
78 0.69% 5 lượt
79 0.27% 2 lượt
80 0.96% 7 lượt
81 1.65% 12 lượt
82 0.82% 6 lượt
83 0.82% 6 lượt
84 1.65% 12 lượt
85 0.82% 6 lượt
86 1.37% 10 lượt
87 1.10% 8 lượt
88 1.10% 8 lượt
89 1.37% 10 lượt
90 0.96% 7 lượt
91 1.23% 9 lượt
92 1.10% 8 lượt
93 1.10% 8 lượt
94 1.51% 11 lượt
95 0.69% 5 lượt
96 0.96% 7 lượt
97 1.10% 8 lượt
98 1.10% 8 lượt
99 0.69% 5 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.