Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Advertisements

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.86% 7 lượt
01 1.11% 9 lượt
02 1.48% 12 lượt
03 1.36% 11 lượt
04 1.23% 10 lượt
05 0.49% 4 lượt
06 0.99% 8 lượt
07 0.99% 8 lượt
08 0.62% 5 lượt
09 0.74% 6 lượt
10 0.74% 6 lượt
11 1.23% 10 lượt
12 0.86% 7 lượt
13 0.99% 8 lượt
14 0.86% 7 lượt
15 0.37% 3 lượt
16 1.98% 16 lượt
17 0.86% 7 lượt
18 0.74% 6 lượt
19 0.74% 6 lượt
20 0.86% 7 lượt
21 0.99% 8 lượt
22 1.11% 9 lượt
23 1.36% 11 lượt
24 0.74% 6 lượt
25 0.99% 8 lượt
26 1.36% 11 lượt
27 0.99% 8 lượt
28 0.99% 8 lượt
29 1.48% 12 lượt
30 0.25% 2 lượt
31 0.62% 5 lượt
32 1.85% 15 lượt
33 0.99% 8 lượt
34 0.62% 5 lượt
35 0.86% 7 lượt
36 0.99% 8 lượt
37 1.11% 9 lượt
38 0.74% 6 lượt
39 1.23% 10 lượt
40 0.74% 6 lượt
41 1.11% 9 lượt
42 0.99% 8 lượt
43 1.36% 11 lượt
44 0.62% 5 lượt
45 1.60% 13 lượt
46 1.23% 10 lượt
47 0.49% 4 lượt
48 0.99% 8 lượt
49 1.36% 11 lượt
50 0.99% 8 lượt
51 0.62% 5 lượt
52 0.99% 8 lượt
53 1.11% 9 lượt
54 0.86% 7 lượt
55 0.99% 8 lượt
56 1.11% 9 lượt
57 0.99% 8 lượt
58 0.37% 3 lượt
59 1.98% 16 lượt
60 0.62% 5 lượt
61 1.23% 10 lượt
62 0.49% 4 lượt
63 1.48% 12 lượt
64 0.86% 7 lượt
65 1.11% 9 lượt
66 1.60% 13 lượt
67 0.99% 8 lượt
68 0.74% 6 lượt
69 1.11% 9 lượt
70 1.11% 9 lượt
71 0.99% 8 lượt
72 1.11% 9 lượt
73 0.86% 7 lượt
74 0.86% 7 lượt
75 0.86% 7 lượt
76 1.23% 10 lượt
77 0.99% 8 lượt
78 1.23% 10 lượt
79 1.23% 10 lượt
80 0.62% 5 lượt
81 1.23% 10 lượt
82 1.11% 9 lượt
83 1.11% 9 lượt
84 0.99% 8 lượt
85 0.74% 6 lượt
86 0.74% 6 lượt
87 0.37% 3 lượt
88 0.37% 3 lượt
89 1.73% 14 lượt
90 1.11% 9 lượt
91 0.49% 4 lượt
92 0.99% 8 lượt
93 0.62% 5 lượt
94 1.23% 10 lượt
95 1.23% 10 lượt
96 1.36% 11 lượt
97 0.86% 7 lượt
98 1.23% 10 lượt
99 1.23% 10 lượt

10 loto về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Số lần về
16 16 lần
59 16 lần
32 15 lần
89 14 lần
45 13 lần
66 13 lần
02 12 lần
29 12 lần
63 12 lần
03 11 lần

10 loto về ít trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Số lần về
30 2 lần
15 3 lần
58 3 lần
87 3 lần
88 3 lần
05 4 lần
47 4 lần
62 4 lần
91 4 lần
08 5 lần

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

X