Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 1.23% 10 lượt
01 0.99% 8 lượt
02 1.48% 12 lượt
03 1.23% 10 lượt
04 1.36% 11 lượt
05 1.11% 9 lượt
06 0.99% 8 lượt
07 0.86% 7 lượt
08 0.99% 8 lượt
09 0.99% 8 lượt
10 1.11% 9 lượt
11 1.23% 10 lượt
12 0.49% 4 lượt
13 0.74% 6 lượt
14 0.99% 8 lượt
15 0.99% 8 lượt
16 1.60% 13 lượt
17 1.36% 11 lượt
18 0.86% 7 lượt
19 0.74% 6 lượt
20 0.86% 7 lượt
21 1.48% 12 lượt
22 0.99% 8 lượt
23 1.60% 13 lượt
24 0.99% 8 lượt
25 0.37% 3 lượt
26 1.73% 14 lượt
27 1.11% 9 lượt
28 0.74% 6 lượt
29 0.74% 6 lượt
30 0.12% 1 lượt
31 0.74% 6 lượt
32 0.49% 4 lượt
33 0.74% 6 lượt
34 1.11% 9 lượt
35 1.36% 11 lượt
36 1.36% 11 lượt
37 1.48% 12 lượt
38 0.99% 8 lượt
39 1.11% 9 lượt
40 1.36% 11 lượt
41 0.49% 4 lượt
42 1.11% 9 lượt
43 1.73% 14 lượt
44 0.25% 2 lượt
45 0.62% 5 lượt
46 0.99% 8 lượt
47 0.99% 8 lượt
48 1.36% 11 lượt
49 1.23% 10 lượt
50 1.48% 12 lượt
51 0.99% 8 lượt
52 0.25% 2 lượt
53 0.86% 7 lượt
54 0.99% 8 lượt
55 1.48% 12 lượt
56 0.99% 8 lượt
57 0.62% 5 lượt
58 0.37% 3 lượt
59 0.37% 3 lượt
60 0.74% 6 lượt
61 0.49% 4 lượt
62 0.99% 8 lượt
63 0.74% 6 lượt
64 1.23% 10 lượt
65 1.48% 12 lượt
66 1.23% 10 lượt
67 1.60% 13 lượt
68 1.11% 9 lượt
69 0.86% 7 lượt
70 0.99% 8 lượt
71 1.60% 13 lượt
72 0.99% 8 lượt
73 0.25% 2 lượt
74 0.99% 8 lượt
75 0.62% 5 lượt
76 0.99% 8 lượt
77 0.99% 8 lượt
78 0.86% 7 lượt
79 0.49% 4 lượt
80 0.99% 8 lượt
81 0.74% 6 lượt
82 1.11% 9 lượt
83 1.36% 11 lượt
84 1.60% 13 lượt
85 0.99% 8 lượt
86 1.48% 12 lượt
87 1.11% 9 lượt
88 1.48% 12 lượt
89 0.74% 6 lượt
90 1.11% 9 lượt
91 0.37% 3 lượt
92 1.73% 14 lượt
93 0.62% 5 lượt
94 1.23% 10 lượt
95 1.11% 9 lượt
96 0.74% 6 lượt
97 0.49% 4 lượt
98 0.49% 4 lượt
99 1.36% 11 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.