Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 1.46% 11 lượt
01 0.66% 5 lượt
02 1.46% 11 lượt
03 1.06% 8 lượt
04 1.19% 9 lượt
05 0.93% 7 lượt
06 1.32% 10 lượt
07 0.53% 4 lượt
08 0.66% 5 lượt
09 1.06% 8 lượt
10 1.46% 11 lượt
11 1.19% 9 lượt
12 1.32% 10 lượt
13 0.93% 7 lượt
14 2.12% 16 lượt
15 1.72% 13 lượt
16 0.53% 4 lượt
17 0.79% 6 lượt
18 0.66% 5 lượt
19 1.19% 9 lượt
20 0.26% 2 lượt
21 1.72% 13 lượt
22 1.19% 9 lượt
23 1.06% 8 lượt
24 1.59% 12 lượt
25 0.40% 3 lượt
26 0.66% 5 lượt
27 0.40% 3 lượt
28 0.93% 7 lượt
29 1.06% 8 lượt
30 0.66% 5 lượt
31 1.06% 8 lượt
32 0.79% 6 lượt
33 0.66% 5 lượt
34 0.66% 5 lượt
35 1.06% 8 lượt
36 0.66% 5 lượt
37 0.93% 7 lượt
38 1.32% 10 lượt
39 0.40% 3 lượt
40 0.93% 7 lượt
41 0.66% 5 lượt
42 0.79% 6 lượt
43 0.93% 7 lượt
44 0.66% 5 lượt
45 0.93% 7 lượt
46 0.79% 6 lượt
47 0.53% 4 lượt
48 0.93% 7 lượt
49 0.66% 5 lượt
50 0.40% 3 lượt
51 1.72% 13 lượt
52 0.53% 4 lượt
53 1.19% 9 lượt
54 0.93% 7 lượt
55 1.19% 9 lượt
56 1.06% 8 lượt
57 1.19% 9 lượt
58 1.19% 9 lượt
59 1.32% 10 lượt
60 0.53% 4 lượt
61 1.19% 9 lượt
62 0.66% 5 lượt
63 1.59% 12 lượt
64 1.06% 8 lượt
65 1.06% 8 lượt
66 0.93% 7 lượt
67 0.53% 4 lượt
68 0.79% 6 lượt
69 0.26% 2 lượt
70 0.40% 3 lượt
71 1.06% 8 lượt
72 0.93% 7 lượt
73 1.46% 11 lượt
74 1.59% 12 lượt
75 0.53% 4 lượt
76 1.06% 8 lượt
77 1.32% 10 lượt
78 0.66% 5 lượt
79 2.25% 17 lượt
80 0.79% 6 lượt
81 0.93% 7 lượt
82 1.19% 9 lượt
83 0.79% 6 lượt
84 1.06% 8 lượt
85 1.32% 10 lượt
86 0.40% 3 lượt
87 1.06% 8 lượt
88 1.32% 10 lượt
89 0.93% 7 lượt
90 1.32% 10 lượt
91 1.19% 9 lượt
92 0.66% 5 lượt
93 1.59% 12 lượt
94 1.32% 10 lượt
95 1.59% 12 lượt
96 0.93% 7 lượt
97 1.06% 8 lượt
98 1.59% 12 lượt
99 0.93% 7 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.