Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.37% 3 lượt
01 0.86% 7 lượt
02 1.73% 14 lượt
03 1.48% 12 lượt
04 1.36% 11 lượt
05 0.86% 7 lượt
06 0.62% 5 lượt
07 1.23% 10 lượt
08 1.36% 11 lượt
09 0.74% 6 lượt
10 1.11% 9 lượt
11 0.86% 7 lượt
12 0.86% 7 lượt
13 0.62% 5 lượt
14 0.99% 8 lượt
15 1.48% 12 lượt
16 0.86% 7 lượt
17 0.49% 4 lượt
18 1.11% 9 lượt
19 0.86% 7 lượt
20 0.86% 7 lượt
21 1.60% 13 lượt
22 0.99% 8 lượt
23 0.99% 8 lượt
24 0.99% 8 lượt
25 0.99% 8 lượt
26 0.62% 5 lượt
27 0.99% 8 lượt
28 0.74% 6 lượt
29 0.86% 7 lượt
30 0.99% 8 lượt
31 1.36% 11 lượt
32 0.86% 7 lượt
33 1.36% 11 lượt
34 0.49% 4 lượt
35 1.48% 12 lượt
36 1.11% 9 lượt
37 0.86% 7 lượt
38 0.86% 7 lượt
39 1.48% 12 lượt
40 0.49% 4 lượt
41 0.37% 3 lượt
42 1.73% 14 lượt
43 0.86% 7 lượt
44 1.48% 12 lượt
45 0.86% 7 lượt
46 1.60% 13 lượt
47 0.86% 7 lượt
48 0.99% 8 lượt
49 0.86% 7 lượt
50 0.99% 8 lượt
51 0.37% 3 lượt
52 0.99% 8 lượt
53 0.99% 8 lượt
54 0.74% 6 lượt
55 1.23% 10 lượt
56 1.23% 10 lượt
57 0.74% 6 lượt
58 0.25% 2 lượt
59 0.86% 7 lượt
60 0.62% 5 lượt
61 0.49% 4 lượt
62 0.99% 8 lượt
63 1.48% 12 lượt
64 0.99% 8 lượt
65 0.62% 5 lượt
66 1.11% 9 lượt
67 0.74% 6 lượt
68 0.99% 8 lượt
69 0.99% 8 lượt
70 0.86% 7 lượt
71 1.23% 10 lượt
72 1.36% 11 lượt
73 0.99% 8 lượt
74 0.62% 5 lượt
75 1.48% 12 lượt
76 0.74% 6 lượt
77 0.99% 8 lượt
78 0.74% 6 lượt
79 0.86% 7 lượt
80 1.11% 9 lượt
81 1.48% 12 lượt
82 1.73% 14 lượt
83 0.99% 8 lượt
84 1.11% 9 lượt
85 1.36% 11 lượt
86 0.62% 5 lượt
87 0.86% 7 lượt
88 1.11% 9 lượt
89 0.62% 5 lượt
90 1.36% 11 lượt
91 0.99% 8 lượt
92 0.49% 4 lượt
93 0.86% 7 lượt
94 1.11% 9 lượt
95 0.74% 6 lượt
96 1.98% 16 lượt
97 1.23% 10 lượt
98 0.86% 7 lượt
99 1.60% 13 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.