Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 1.48% 12 lượt
01 1.11% 9 lượt
02 1.60% 13 lượt
03 0.37% 3 lượt
04 0.74% 6 lượt
05 0.99% 8 lượt
06 0.99% 8 lượt
07 1.36% 11 lượt
08 0.99% 8 lượt
09 1.11% 9 lượt
10 1.23% 10 lượt
11 0.49% 4 lượt
12 0.74% 6 lượt
13 0.99% 8 lượt
14 0.99% 8 lượt
15 0.49% 4 lượt
16 0.86% 7 lượt
17 0.62% 5 lượt
18 0.99% 8 lượt
19 0.74% 6 lượt
20 1.73% 14 lượt
21 0.62% 5 lượt
22 0.62% 5 lượt
23 1.11% 9 lượt
24 0.86% 7 lượt
25 0.62% 5 lượt
26 0.74% 6 lượt
27 0.86% 7 lượt
28 1.11% 9 lượt
29 0.74% 6 lượt
30 1.11% 9 lượt
31 0.49% 4 lượt
32 0.86% 7 lượt
33 1.11% 9 lượt
34 0.99% 8 lượt
35 0.86% 7 lượt
36 0.86% 7 lượt
37 1.23% 10 lượt
38 1.23% 10 lượt
39 1.48% 12 lượt
40 1.23% 10 lượt
41 0.62% 5 lượt
42 1.23% 10 lượt
43 0.99% 8 lượt
44 0.99% 8 lượt
45 1.36% 11 lượt
46 0.99% 8 lượt
47 0.74% 6 lượt
48 0.74% 6 lượt
49 1.11% 9 lượt
50 0.62% 5 lượt
51 1.48% 12 lượt
52 1.36% 11 lượt
53 1.23% 10 lượt
54 1.36% 11 lượt
55 0.74% 6 lượt
56 0.74% 6 lượt
57 1.23% 10 lượt
58 1.23% 10 lượt
59 1.11% 9 lượt
60 0.86% 7 lượt
61 1.11% 9 lượt
62 1.11% 9 lượt
63 0.62% 5 lượt
64 0.86% 7 lượt
65 1.23% 10 lượt
66 1.48% 12 lượt
67 1.48% 12 lượt
68 0.86% 7 lượt
69 0.62% 5 lượt
70 0.62% 5 lượt
71 0.49% 4 lượt
72 0.74% 6 lượt
73 1.36% 11 lượt
74 0.37% 3 lượt
75 1.60% 13 lượt
76 0.86% 7 lượt
77 0.99% 8 lượt
78 1.73% 14 lượt
79 1.23% 10 lượt
80 0.99% 8 lượt
81 1.36% 11 lượt
82 0.86% 7 lượt
83 1.60% 13 lượt
84 0.74% 6 lượt
85 0.49% 4 lượt
86 1.60% 13 lượt
87 0.99% 8 lượt
88 0.62% 5 lượt
89 0.99% 8 lượt
90 0.62% 5 lượt
91 0.62% 5 lượt
92 0.74% 6 lượt
93 1.36% 11 lượt
94 1.36% 11 lượt
95 1.36% 11 lượt
96 0.99% 8 lượt
97 0.86% 7 lượt
98 1.36% 11 lượt
99 0.99% 8 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.