Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Advertisements

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 1.36% 11 lượt
01 0.62% 5 lượt
02 0.99% 8 lượt
03 1.36% 11 lượt
04 1.11% 9 lượt
05 1.85% 15 lượt
06 0.86% 7 lượt
07 1.36% 11 lượt
08 0.74% 6 lượt
09 1.36% 11 lượt
10 1.11% 9 lượt
11 0.99% 8 lượt
12 0.99% 8 lượt
13 0.62% 5 lượt
14 1.48% 12 lượt
15 0.99% 8 lượt
16 1.23% 10 lượt
17 0.99% 8 lượt
18 0.62% 5 lượt
19 0.99% 8 lượt
20 0.74% 6 lượt
21 0.99% 8 lượt
22 0.99% 8 lượt
23 1.60% 13 lượt
24 1.36% 11 lượt
25 0.86% 7 lượt
26 0.74% 6 lượt
27 0.99% 8 lượt
28 1.11% 9 lượt
29 0.99% 8 lượt
30 0.99% 8 lượt
31 0.99% 8 lượt
32 1.36% 11 lượt
33 1.48% 12 lượt
34 0.99% 8 lượt
35 0.86% 7 lượt
36 0.62% 5 lượt
37 0.37% 3 lượt
38 0.99% 8 lượt
39 1.11% 9 lượt
40 1.36% 11 lượt
41 1.11% 9 lượt
42 0.99% 8 lượt
43 0.62% 5 lượt
44 0.99% 8 lượt
45 0.12% 1 lượt
46 0.99% 8 lượt
47 0.37% 3 lượt
48 0.99% 8 lượt
49 1.23% 10 lượt
50 1.11% 9 lượt
51 1.11% 9 lượt
52 1.36% 11 lượt
53 0.86% 7 lượt
54 0.99% 8 lượt
55 0.62% 5 lượt
56 1.36% 11 lượt
57 0.99% 8 lượt
58 0.37% 3 lượt
59 0.99% 8 lượt
60 0.37% 3 lượt
61 0.62% 5 lượt
62 1.11% 9 lượt
63 1.23% 10 lượt
64 1.23% 10 lượt
65 0.62% 5 lượt
66 1.98% 16 lượt
67 0.74% 6 lượt
68 0.99% 8 lượt
69 1.60% 13 lượt
70 0.62% 5 lượt
71 0.86% 7 lượt
72 1.23% 10 lượt
73 0.99% 8 lượt
74 0.99% 8 lượt
75 1.48% 12 lượt
76 0.86% 7 lượt
77 0.62% 5 lượt
78 1.11% 9 lượt
79 0.86% 7 lượt
80 1.60% 13 lượt
81 1.11% 9 lượt
82 0.49% 4 lượt
83 0.99% 8 lượt
84 0.86% 7 lượt
85 0.49% 4 lượt
86 0.74% 6 lượt
87 0.62% 5 lượt
88 0.99% 8 lượt
89 0.99% 8 lượt
90 0.49% 4 lượt
91 0.86% 7 lượt
92 1.23% 10 lượt
93 1.36% 11 lượt
94 1.48% 12 lượt
95 0.74% 6 lượt
96 0.62% 5 lượt
97 1.98% 16 lượt
98 0.86% 7 lượt
99 1.11% 9 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

X