Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.49% 4 lượt
01 0.86% 7 lượt
02 0.99% 8 lượt
03 0.74% 6 lượt
04 1.36% 11 lượt
05 1.48% 12 lượt
06 1.23% 10 lượt
07 0.99% 8 lượt
08 1.60% 13 lượt
09 0.99% 8 lượt
10 0.86% 7 lượt
11 1.23% 10 lượt
12 1.48% 12 lượt
13 0.99% 8 lượt
14 0.62% 5 lượt
15 0.62% 5 lượt
16 0.99% 8 lượt
17 1.11% 9 lượt
18 1.23% 10 lượt
19 0.99% 8 lượt
20 1.23% 10 lượt
21 0.62% 5 lượt
22 0.99% 8 lượt
23 0.86% 7 lượt
24 0.86% 7 lượt
25 0.86% 7 lượt
26 1.48% 12 lượt
27 1.11% 9 lượt
28 0.74% 6 lượt
29 0.49% 4 lượt
30 1.48% 12 lượt
31 0.49% 4 lượt
32 1.11% 9 lượt
33 0.74% 6 lượt
34 0.37% 3 lượt
35 0.86% 7 lượt
36 0.74% 6 lượt
37 0.74% 6 lượt
38 0.62% 5 lượt
39 0.74% 6 lượt
40 1.36% 11 lượt
41 0.99% 8 lượt
42 1.48% 12 lượt
43 0.86% 7 lượt
44 0.86% 7 lượt
45 1.36% 11 lượt
46 0.86% 7 lượt
47 1.48% 12 lượt
48 1.48% 12 lượt
49 1.60% 13 lượt
50 0.49% 4 lượt
51 0.62% 5 lượt
52 0.74% 6 lượt
53 0.62% 5 lượt
54 1.11% 9 lượt
55 0.99% 8 lượt
56 1.48% 12 lượt
57 1.11% 9 lượt
58 1.36% 11 lượt
59 0.74% 6 lượt
60 0.62% 5 lượt
61 0.62% 5 lượt
62 1.11% 9 lượt
63 0.74% 6 lượt
64 1.73% 14 lượt
65 0.62% 5 lượt
66 0.49% 4 lượt
67 1.60% 13 lượt
68 1.11% 9 lượt
69 1.23% 10 lượt
70 0.99% 8 lượt
71 1.48% 12 lượt
72 0.86% 7 lượt
73 1.11% 9 lượt
74 0.62% 5 lượt
75 0.74% 6 lượt
76 0.74% 6 lượt
77 0.86% 7 lượt
78 0.86% 7 lượt
79 0.49% 4 lượt
80 0.86% 7 lượt
81 0.74% 6 lượt
82 0.74% 6 lượt
83 0.86% 7 lượt
84 0.99% 8 lượt
85 1.48% 12 lượt
86 1.60% 13 lượt
87 1.73% 14 lượt
88 1.11% 9 lượt
89 0.74% 6 lượt
90 0.86% 7 lượt
91 0.99% 8 lượt
92 0.99% 8 lượt
93 0.99% 8 lượt
94 0.62% 5 lượt
95 1.11% 9 lượt
96 2.10% 17 lượt
97 0.99% 8 lượt
98 0.99% 8 lượt
99 1.23% 10 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.