Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.86% 7 lượt
01 0.86% 7 lượt
02 1.23% 10 lượt
03 0.74% 6 lượt
04 1.48% 12 lượt
05 0.86% 7 lượt
06 1.48% 12 lượt
07 1.11% 9 lượt
08 1.23% 10 lượt
09 1.48% 12 lượt
10 0.62% 5 lượt
11 0.86% 7 lượt
12 0.49% 4 lượt
13 0.86% 7 lượt
14 0.62% 5 lượt
15 0.25% 2 lượt
16 0.99% 8 lượt
17 1.85% 15 lượt
18 0.49% 4 lượt
19 1.36% 11 lượt
20 1.36% 11 lượt
21 1.36% 11 lượt
22 1.36% 11 lượt
23 0.37% 3 lượt
24 0.74% 6 lượt
25 0.49% 4 lượt
26 0.74% 6 lượt
27 1.11% 9 lượt
28 1.85% 15 lượt
29 0.62% 5 lượt
30 1.48% 12 lượt
31 1.11% 9 lượt
32 0.86% 7 lượt
33 1.11% 9 lượt
34 0.86% 7 lượt
35 0.86% 7 lượt
36 1.23% 10 lượt
37 0.99% 8 lượt
38 1.60% 13 lượt
39 0.99% 8 lượt
40 0.74% 6 lượt
41 1.23% 10 lượt
42 1.11% 9 lượt
43 1.11% 9 lượt
44 0.49% 4 lượt
45 0.74% 6 lượt
46 1.36% 11 lượt
47 0.74% 6 lượt
48 0.99% 8 lượt
49 1.48% 12 lượt
50 0.99% 8 lượt
51 1.11% 9 lượt
52 1.23% 10 lượt
53 1.48% 12 lượt
54 0.74% 6 lượt
55 1.23% 10 lượt
56 1.36% 11 lượt
57 0.86% 7 lượt
58 0.86% 7 lượt
59 1.36% 11 lượt
60 0.99% 8 lượt
61 0.99% 8 lượt
62 0.74% 6 lượt
63 0.25% 2 lượt
64 1.60% 13 lượt
65 0.49% 4 lượt
66 0.49% 4 lượt
67 1.11% 9 lượt
68 0.37% 3 lượt
69 0.49% 4 lượt
70 1.23% 10 lượt
71 0.86% 7 lượt
72 1.11% 9 lượt
73 0.37% 3 lượt
74 1.23% 10 lượt
75 0.62% 5 lượt
76 0.74% 6 lượt
77 1.48% 12 lượt
78 1.36% 11 lượt
79 1.73% 14 lượt
80 1.36% 11 lượt
81 0.74% 6 lượt
82 0.62% 5 lượt
83 0.86% 7 lượt
84 0.99% 8 lượt
85 0.74% 6 lượt
86 1.11% 9 lượt
87 1.36% 11 lượt
88 0.86% 7 lượt
89 0.99% 8 lượt
90 1.60% 13 lượt
91 0.37% 3 lượt
92 0.86% 7 lượt
93 1.36% 11 lượt
94 1.36% 11 lượt
95 0.99% 8 lượt
96 0.37% 3 lượt
97 1.11% 9 lượt
98 0.99% 8 lượt
99 0.99% 8 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.