Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.74% 6 lượt
01 0.74% 6 lượt
02 0.62% 5 lượt
03 1.73% 14 lượt
04 0.74% 6 lượt
05 1.60% 13 lượt
06 0.86% 7 lượt
07 0.74% 6 lượt
08 0.86% 7 lượt
09 0.74% 6 lượt
10 0.37% 3 lượt
11 1.11% 9 lượt
12 1.60% 13 lượt
13 0.37% 3 lượt
14 0.74% 6 lượt
15 0.49% 4 lượt
16 0.37% 3 lượt
17 0.99% 8 lượt
18 1.36% 11 lượt
19 1.23% 10 lượt
20 1.36% 11 lượt
21 0.74% 6 lượt
22 1.48% 12 lượt
23 1.11% 9 lượt
24 0.49% 4 lượt
25 0.86% 7 lượt
26 0.74% 6 lượt
27 0.37% 3 lượt
28 0.99% 8 lượt
29 0.49% 4 lượt
30 1.73% 14 lượt
31 0.86% 7 lượt
32 0.99% 8 lượt
33 1.23% 10 lượt
34 0.86% 7 lượt
35 1.11% 9 lượt
36 1.11% 9 lượt
37 0.99% 8 lượt
38 1.23% 10 lượt
39 1.48% 12 lượt
40 0.99% 8 lượt
41 1.11% 9 lượt
42 0.49% 4 lượt
43 0.86% 7 lượt
44 1.73% 14 lượt
45 0.86% 7 lượt
46 0.49% 4 lượt
47 1.36% 11 lượt
48 0.74% 6 lượt
49 0.86% 7 lượt
50 1.36% 11 lượt
51 0.86% 7 lượt
52 1.60% 13 lượt
53 1.73% 14 lượt
54 0.74% 6 lượt
55 0.86% 7 lượt
56 1.60% 13 lượt
57 0.99% 8 lượt
58 1.11% 9 lượt
59 0.86% 7 lượt
60 0.37% 3 lượt
61 0.74% 6 lượt
62 1.11% 9 lượt
63 1.11% 9 lượt
64 1.11% 9 lượt
65 1.36% 11 lượt
66 0.62% 5 lượt
67 1.11% 9 lượt
68 1.48% 12 lượt
69 1.11% 9 lượt
70 0.74% 6 lượt
71 0.86% 7 lượt
72 1.48% 12 lượt
73 0.37% 3 lượt
74 0.86% 7 lượt
75 0.99% 8 lượt
76 1.23% 10 lượt
77 0.62% 5 lượt
78 1.73% 14 lượt
79 0.62% 5 lượt
80 0.86% 7 lượt
81 0.99% 8 lượt
82 1.23% 10 lượt
83 0.62% 5 lượt
84 1.48% 12 lượt
85 0.74% 6 lượt
86 0.62% 5 lượt
87 0.74% 6 lượt
88 0.74% 6 lượt
89 1.11% 9 lượt
90 0.74% 6 lượt
91 1.98% 16 lượt
92 1.73% 14 lượt
93 1.48% 12 lượt
94 1.48% 12 lượt
95 0.99% 8 lượt
96 0.74% 6 lượt
97 0.86% 7 lượt
98 0.86% 7 lượt
99 0.86% 7 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.