Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.86% 7 lượt
01 0.74% 6 lượt
02 1.23% 10 lượt
03 0.99% 8 lượt
04 0.62% 5 lượt
05 1.36% 11 lượt
06 0.62% 5 lượt
07 0.86% 7 lượt
08 0.99% 8 lượt
09 0.99% 8 lượt
10 0.49% 4 lượt
11 0.99% 8 lượt
12 0.99% 8 lượt
13 0.49% 4 lượt
14 1.11% 9 lượt
15 0.99% 8 lượt
16 1.36% 11 lượt
17 0.86% 7 lượt
18 0.99% 8 lượt
19 0.74% 6 lượt
20 0.99% 8 lượt
21 0.99% 8 lượt
22 0.74% 6 lượt
23 0.99% 8 lượt
24 1.23% 10 lượt
25 1.11% 9 lượt
26 0.86% 7 lượt
27 1.36% 11 lượt
28 0.74% 6 lượt
29 2.22% 18 lượt
30 0.86% 7 lượt
31 0.86% 7 lượt
32 0.37% 3 lượt
33 0.86% 7 lượt
34 0.74% 6 lượt
35 1.48% 12 lượt
36 1.11% 9 lượt
37 1.36% 11 lượt
38 0.62% 5 lượt
39 0.62% 5 lượt
40 1.11% 9 lượt
41 0.99% 8 lượt
42 0.86% 7 lượt
43 1.23% 10 lượt
44 0.99% 8 lượt
45 0.74% 6 lượt
46 0.74% 6 lượt
47 1.36% 11 lượt
48 0.99% 8 lượt
49 0.74% 6 lượt
50 1.11% 9 lượt
51 0.37% 3 lượt
52 0.74% 6 lượt
53 1.11% 9 lượt
54 1.36% 11 lượt
55 0.25% 2 lượt
56 0.99% 8 lượt
57 1.36% 11 lượt
58 1.23% 10 lượt
59 1.60% 13 lượt
60 0.99% 8 lượt
61 0.74% 6 lượt
62 0.99% 8 lượt
63 0.62% 5 lượt
64 1.23% 10 lượt
65 0.37% 3 lượt
66 0.74% 6 lượt
67 1.11% 9 lượt
68 1.48% 12 lượt
69 0.86% 7 lượt
70 1.23% 10 lượt
71 0.86% 7 lượt
72 0.86% 7 lượt
73 1.11% 9 lượt
74 1.48% 12 lượt
75 1.60% 13 lượt
76 1.23% 10 lượt
77 1.36% 11 lượt
78 1.73% 14 lượt
79 0.49% 4 lượt
80 0.99% 8 lượt
81 1.98% 16 lượt
82 0.62% 5 lượt
83 1.23% 10 lượt
84 1.23% 10 lượt
85 0.74% 6 lượt
86 1.48% 12 lượt
87 0.74% 6 lượt
88 1.48% 12 lượt
89 0.62% 5 lượt
90 0.37% 3 lượt
91 0.62% 5 lượt
92 2.10% 17 lượt
93 1.11% 9 lượt
94 0.86% 7 lượt
95 0.86% 7 lượt
96 0.49% 4 lượt
97 1.11% 9 lượt
98 1.23% 10 lượt
99 0.74% 6 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.