Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.99% 8 lượt
01 0.86% 7 lượt
02 0.99% 8 lượt
03 0.37% 3 lượt
04 0.74% 6 lượt
05 0.99% 8 lượt
06 1.23% 10 lượt
07 0.86% 7 lượt
08 0.99% 8 lượt
09 0.49% 4 lượt
10 1.48% 12 lượt
11 1.23% 10 lượt
12 1.11% 9 lượt
13 1.85% 15 lượt
14 0.62% 5 lượt
15 1.11% 9 lượt
16 1.73% 14 lượt
17 0.99% 8 lượt
18 0.49% 4 lượt
19 0.86% 7 lượt
20 1.11% 9 lượt
21 1.73% 14 lượt
22 0.86% 7 lượt
23 0.99% 8 lượt
24 0.49% 4 lượt
25 0.99% 8 lượt
26 0.74% 6 lượt
27 1.23% 10 lượt
28 0.99% 8 lượt
29 1.23% 10 lượt
30 0.62% 5 lượt
31 0.37% 3 lượt
32 1.23% 10 lượt
33 0.86% 7 lượt
34 0.74% 6 lượt
35 0.74% 6 lượt
36 1.98% 16 lượt
37 1.60% 13 lượt
38 1.23% 10 lượt
39 0.74% 6 lượt
40 0.86% 7 lượt
41 0.99% 8 lượt
42 1.11% 9 lượt
43 0.86% 7 lượt
44 0.99% 8 lượt
45 0.86% 7 lượt
46 1.36% 11 lượt
47 0.99% 8 lượt
48 1.23% 10 lượt
49 1.23% 10 lượt
50 0.74% 6 lượt
51 0.86% 7 lượt
52 1.60% 13 lượt
53 1.23% 10 lượt
54 0.74% 6 lượt
55 0.74% 6 lượt
56 1.73% 14 lượt
57 0.49% 4 lượt
58 0.74% 6 lượt
59 0.86% 7 lượt
60 1.23% 10 lượt
61 0.62% 5 lượt
62 0.86% 7 lượt
63 0.62% 5 lượt
64 0.86% 7 lượt
65 0.86% 7 lượt
66 1.36% 11 lượt
67 1.36% 11 lượt
68 1.23% 10 lượt
69 0.86% 7 lượt
70 0.62% 5 lượt
71 1.11% 9 lượt
72 0.99% 8 lượt
73 0.62% 5 lượt
74 0.37% 3 lượt
75 0.99% 8 lượt
76 1.11% 9 lượt
77 0.86% 7 lượt
78 1.11% 9 lượt
79 1.11% 9 lượt
80 1.98% 16 lượt
81 0.74% 6 lượt
82 1.23% 10 lượt
83 0.99% 8 lượt
84 1.23% 10 lượt
85 0.25% 2 lượt
86 1.36% 11 lượt
87 0.74% 6 lượt
88 1.73% 14 lượt
89 1.36% 11 lượt
90 0.74% 6 lượt
91 0.49% 4 lượt
92 0.74% 6 lượt
93 0.62% 5 lượt
94 0.62% 5 lượt
95 0.86% 7 lượt
96 0.99% 8 lượt
97 0.86% 7 lượt
98 1.23% 10 lượt
99 1.73% 14 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.