Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 1.11% 9 lượt
01 1.11% 9 lượt
02 0.74% 6 lượt
03 0.74% 6 lượt
04 0.86% 7 lượt
05 0.99% 8 lượt
06 0.99% 8 lượt
07 0.62% 5 lượt
08 0.62% 5 lượt
09 0.99% 8 lượt
10 0.49% 4 lượt
11 1.73% 14 lượt
12 0.99% 8 lượt
13 1.11% 9 lượt
14 0.74% 6 lượt
15 0.74% 6 lượt
16 0.62% 5 lượt
17 0.86% 7 lượt
18 0.86% 7 lượt
19 1.11% 9 lượt
20 0.99% 8 lượt
21 1.60% 13 lượt
22 0.49% 4 lượt
23 0.86% 7 lượt
24 0.99% 8 lượt
25 0.86% 7 lượt
26 0.37% 3 lượt
27 0.49% 4 lượt
28 0.62% 5 lượt
29 0.86% 7 lượt
30 0.99% 8 lượt
31 1.48% 12 lượt
32 0.86% 7 lượt
33 1.60% 13 lượt
34 1.36% 11 lượt
35 0.99% 8 lượt
36 1.11% 9 lượt
37 1.11% 9 lượt
38 0.86% 7 lượt
39 0.86% 7 lượt
40 1.48% 12 lượt
41 1.11% 9 lượt
42 1.48% 12 lượt
43 0.86% 7 lượt
44 0.37% 3 lượt
45 0.49% 4 lượt
46 0.49% 4 lượt
47 0.49% 4 lượt
48 0.99% 8 lượt
49 1.23% 10 lượt
50 0.62% 5 lượt
51 0.86% 7 lượt
52 1.48% 12 lượt
53 1.36% 11 lượt
54 0.99% 8 lượt
55 0.74% 6 lượt
56 1.11% 9 lượt
57 1.23% 10 lượt
58 0.99% 8 lượt
59 0.99% 8 lượt
60 0.49% 4 lượt
61 2.10% 17 lượt
62 0.37% 3 lượt
63 0.74% 6 lượt
64 1.11% 9 lượt
65 0.49% 4 lượt
66 0.62% 5 lượt
67 1.23% 10 lượt
68 1.23% 10 lượt
69 1.60% 13 lượt
70 0.86% 7 lượt
71 0.62% 5 lượt
72 0.62% 5 lượt
73 0.99% 8 lượt
74 1.36% 11 lượt
75 0.49% 4 lượt
76 0.62% 5 lượt
77 0.25% 2 lượt
78 1.36% 11 lượt
79 0.99% 8 lượt
80 1.23% 10 lượt
81 0.74% 6 lượt
82 1.36% 11 lượt
83 1.11% 9 lượt
84 1.23% 10 lượt
85 1.11% 9 lượt
86 1.60% 13 lượt
87 1.11% 9 lượt
88 1.23% 10 lượt
89 0.99% 8 lượt
90 0.62% 5 lượt
91 1.85% 15 lượt
92 1.23% 10 lượt
93 2.47% 20 lượt
94 1.23% 10 lượt
95 1.11% 9 lượt
96 0.86% 7 lượt
97 1.73% 14 lượt
98 1.11% 9 lượt
99 1.11% 9 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.