Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.86% 7 lượt
01 1.36% 11 lượt
02 0.25% 2 lượt
03 0.86% 7 lượt
04 0.74% 6 lượt
05 1.11% 9 lượt
06 0.49% 4 lượt
07 1.73% 14 lượt
08 0.86% 7 lượt
09 1.23% 10 lượt
10 0.62% 5 lượt
11 1.73% 14 lượt
12 1.11% 9 lượt
13 1.60% 13 lượt
14 1.23% 10 lượt
15 1.23% 10 lượt
16 0.99% 8 lượt
17 0.62% 5 lượt
18 1.73% 14 lượt
19 1.23% 10 lượt
20 1.23% 10 lượt
21 0.74% 6 lượt
22 1.48% 12 lượt
23 1.98% 16 lượt
24 0.74% 6 lượt
25 0.74% 6 lượt
26 1.36% 11 lượt
27 1.48% 12 lượt
28 0.99% 8 lượt
29 0.62% 5 lượt
30 1.73% 14 lượt
31 0.74% 6 lượt
32 0.86% 7 lượt
33 0.74% 6 lượt
34 1.98% 16 lượt
35 0.99% 8 lượt
36 0.37% 3 lượt
37 0.74% 6 lượt
38 1.23% 10 lượt
39 1.23% 10 lượt
40 0.74% 6 lượt
41 0.62% 5 lượt
42 1.85% 15 lượt
43 0.86% 7 lượt
44 0.62% 5 lượt
45 1.48% 12 lượt
46 0.37% 3 lượt
47 0.99% 8 lượt
48 0.99% 8 lượt
49 1.36% 11 lượt
50 0.99% 8 lượt
51 0.49% 4 lượt
52 0.62% 5 lượt
53 0.25% 2 lượt
54 0.86% 7 lượt
55 1.23% 10 lượt
56 1.48% 12 lượt
57 0.49% 4 lượt
58 0.62% 5 lượt
59 1.11% 9 lượt
60 0.74% 6 lượt
61 1.36% 11 lượt
62 1.23% 10 lượt
63 1.23% 10 lượt
64 0.62% 5 lượt
65 0.74% 6 lượt
66 0.86% 7 lượt
67 0.86% 7 lượt
68 1.60% 13 lượt
69 1.23% 10 lượt
70 0.86% 7 lượt
71 1.23% 10 lượt
72 1.36% 11 lượt
73 1.11% 9 lượt
74 1.60% 13 lượt
75 0.99% 8 lượt
76 0.49% 4 lượt
77 1.11% 9 lượt
78 0.99% 8 lượt
79 0.62% 5 lượt
80 0.74% 6 lượt
81 0.86% 7 lượt
82 0.37% 3 lượt
83 1.11% 9 lượt
84 1.23% 10 lượt
85 1.36% 11 lượt
86 0.99% 8 lượt
87 0.99% 8 lượt
88 0.37% 3 lượt
89 0.74% 6 lượt
90 1.23% 10 lượt
91 1.11% 9 lượt
92 0.62% 5 lượt
93 1.23% 10 lượt
94 0.99% 8 lượt
95 0.62% 5 lượt
96 0.74% 6 lượt
97 0.99% 8 lượt
98 0.74% 6 lượt
99 0.49% 4 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.