Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.85% 6 lượt
01 0.85% 6 lượt
02 0.85% 6 lượt
03 0.57% 4 lượt
04 0.85% 6 lượt
05 1.14% 8 lượt
06 0.71% 5 lượt
07 0.85% 6 lượt
08 0.85% 6 lượt
09 0.71% 5 lượt
10 1.57% 11 lượt
11 1.00% 7 lượt
12 1.14% 8 lượt
13 1.00% 7 lượt
14 0.71% 5 lượt
15 0.71% 5 lượt
16 1.71% 12 lượt
17 0.85% 6 lượt
18 1.42% 10 lượt
19 0.14% 1 lượt
20 0.85% 6 lượt
21 0.71% 5 lượt
22 0.85% 6 lượt
23 0.57% 4 lượt
24 0.43% 3 lượt
25 1.00% 7 lượt
26 1.00% 7 lượt
27 1.14% 8 lượt
28 0.57% 4 lượt
29 1.14% 8 lượt
30 1.28% 9 lượt
31 1.57% 11 lượt
32 1.28% 9 lượt
33 0.43% 3 lượt
34 1.57% 11 lượt
35 1.99% 14 lượt
36 0.57% 4 lượt
37 0.43% 3 lượt
38 1.42% 10 lượt
39 0.43% 3 lượt
40 1.42% 10 lượt
41 1.00% 7 lượt
42 1.71% 12 lượt
43 1.00% 7 lượt
44 0.85% 6 lượt
45 1.14% 8 lượt
46 0.71% 5 lượt
47 1.14% 8 lượt
48 0.85% 6 lượt
49 1.42% 10 lượt
50 1.00% 7 lượt
51 0.85% 6 lượt
52 1.00% 7 lượt
53 0.85% 6 lượt
54 1.00% 7 lượt
55 1.71% 12 lượt
56 1.14% 8 lượt
57 1.71% 12 lượt
58 0.71% 5 lượt
59 0.71% 5 lượt
60 1.42% 10 lượt
61 0.71% 5 lượt
62 0.85% 6 lượt
63 1.00% 7 lượt
64 1.14% 8 lượt
65 1.28% 9 lượt
66 1.28% 9 lượt
67 1.57% 11 lượt
68 1.00% 7 lượt
69 0.85% 6 lượt
70 0.71% 5 lượt
71 0.28% 2 lượt
72 0.43% 3 lượt
73 1.57% 11 lượt
74 1.00% 7 lượt
75 1.28% 9 lượt
76 0.43% 3 lượt
77 1.14% 8 lượt
78 0.57% 4 lượt
79 1.85% 13 lượt
80 0.71% 5 lượt
81 0.71% 5 lượt
82 1.85% 13 lượt
83 1.14% 8 lượt
84 0.85% 6 lượt
85 1.28% 9 lượt
86 1.14% 8 lượt
87 0.71% 5 lượt
88 0.85% 6 lượt
89 0.85% 6 lượt
90 0.43% 3 lượt
91 1.71% 12 lượt
92 1.42% 10 lượt
93 0.71% 5 lượt
94 1.14% 8 lượt
95 1.14% 8 lượt
96 1.28% 9 lượt
97 1.14% 8 lượt
98 0.43% 3 lượt
99 0.43% 3 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.