Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Advertisements

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 1.36% 11 lượt
01 0.74% 6 lượt
02 0.99% 8 lượt
03 0.62% 5 lượt
04 0.74% 6 lượt
05 1.11% 9 lượt
06 0.49% 4 lượt
07 0.99% 8 lượt
08 1.60% 13 lượt
09 0.62% 5 lượt
10 0.62% 5 lượt
11 0.62% 5 lượt
12 0.86% 7 lượt
13 0.99% 8 lượt
14 0.62% 5 lượt
15 0.86% 7 lượt
16 1.48% 12 lượt
17 0.86% 7 lượt
18 0.99% 8 lượt
19 1.36% 11 lượt
20 0.62% 5 lượt
21 1.48% 12 lượt
22 0.37% 3 lượt
23 0.62% 5 lượt
24 0.74% 6 lượt
25 0.86% 7 lượt
26 1.23% 10 lượt
27 1.48% 12 lượt
28 0.74% 6 lượt
29 0.49% 4 lượt
30 1.23% 10 lượt
31 0.99% 8 lượt
32 1.11% 9 lượt
33 0.74% 6 lượt
34 0.99% 8 lượt
35 0.49% 4 lượt
36 1.48% 12 lượt
37 1.36% 11 lượt
38 1.23% 10 lượt
39 0.99% 8 lượt
40 1.48% 12 lượt
41 1.60% 13 lượt
42 1.98% 16 lượt
43 1.60% 13 lượt
44 1.23% 10 lượt
45 0.86% 7 lượt
46 0.74% 6 lượt
47 0.49% 4 lượt
48 0.74% 6 lượt
49 1.36% 11 lượt
50 0.99% 8 lượt
51 1.23% 10 lượt
52 0.86% 7 lượt
53 1.36% 11 lượt
54 1.36% 11 lượt
55 0.74% 6 lượt
56 1.60% 13 lượt
57 0.86% 7 lượt
58 0.86% 7 lượt
59 0.99% 8 lượt
60 1.11% 9 lượt
61 0.86% 7 lượt
62 1.60% 13 lượt
63 0.99% 8 lượt
64 1.23% 10 lượt
65 1.11% 9 lượt
66 0.74% 6 lượt
67 1.85% 15 lượt
68 0.86% 7 lượt
69 0.37% 3 lượt
70 0.99% 8 lượt
71 1.36% 11 lượt
72 1.23% 10 lượt
73 0.37% 3 lượt
74 0.86% 7 lượt
75 0.86% 7 lượt
76 0.99% 8 lượt
77 0.74% 6 lượt
78 0.86% 7 lượt
79 1.36% 11 lượt
80 0.74% 6 lượt
81 0.99% 8 lượt
82 0.99% 8 lượt
83 0.86% 7 lượt
84 1.73% 14 lượt
85 0.74% 6 lượt
86 0.62% 5 lượt
87 1.73% 14 lượt
88 0.74% 6 lượt
89 0.49% 4 lượt
90 0.99% 8 lượt
91 1.60% 13 lượt
92 0.74% 6 lượt
93 0.99% 8 lượt
94 0.62% 5 lượt
95 0.74% 6 lượt
96 1.11% 9 lượt
97 1.23% 10 lượt
98 0.49% 4 lượt
99 0.74% 6 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

X