Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 1.23% 10 lượt
01 0.49% 4 lượt
02 0.62% 5 lượt
03 1.36% 11 lượt
04 1.11% 9 lượt
05 0.86% 7 lượt
06 0.99% 8 lượt
07 0.74% 6 lượt
08 0.74% 6 lượt
09 0.99% 8 lượt
10 0.49% 4 lượt
11 0.62% 5 lượt
12 1.36% 11 lượt
13 0.86% 7 lượt
14 0.86% 7 lượt
15 0.25% 2 lượt
16 0.86% 7 lượt
17 1.23% 10 lượt
18 1.11% 9 lượt
19 1.23% 10 lượt
20 1.73% 14 lượt
21 0.99% 8 lượt
22 0.86% 7 lượt
23 1.23% 10 lượt
24 1.36% 11 lượt
25 1.48% 12 lượt
26 0.86% 7 lượt
27 1.36% 11 lượt
28 1.11% 9 lượt
29 0.49% 4 lượt
30 0.99% 8 lượt
31 0.74% 6 lượt
32 0.99% 8 lượt
33 0.49% 4 lượt
34 0.86% 7 lượt
35 0.99% 8 lượt
36 1.11% 9 lượt
37 0.86% 7 lượt
38 1.23% 10 lượt
39 0.74% 6 lượt
40 1.11% 9 lượt
41 1.11% 9 lượt
42 0.62% 5 lượt
43 0.74% 6 lượt
44 1.11% 9 lượt
45 0.99% 8 lượt
46 0.62% 5 lượt
47 0.86% 7 lượt
48 1.23% 10 lượt
49 0.74% 6 lượt
50 0.99% 8 lượt
51 0.86% 7 lượt
52 0.86% 7 lượt
53 1.23% 10 lượt
54 0.62% 5 lượt
55 0.86% 7 lượt
56 0.74% 6 lượt
57 1.11% 9 lượt
58 1.36% 11 lượt
59 0.49% 4 lượt
60 1.11% 9 lượt
61 0.99% 8 lượt
62 1.23% 10 lượt
63 2.10% 17 lượt
64 1.48% 12 lượt
65 1.23% 10 lượt
66 0.99% 8 lượt
67 1.23% 10 lượt
68 1.73% 14 lượt
69 0.99% 8 lượt
70 1.60% 13 lượt
71 0.74% 6 lượt
72 1.11% 9 lượt
73 0.86% 7 lượt
74 0.86% 7 lượt
75 0.62% 5 lượt
76 0.86% 7 lượt
77 0.74% 6 lượt
78 1.60% 13 lượt
79 1.11% 9 lượt
80 0.86% 7 lượt
81 0.62% 5 lượt
82 1.60% 13 lượt
83 0.99% 8 lượt
84 1.23% 10 lượt
85 1.11% 9 lượt
86 0.37% 3 lượt
87 0.74% 6 lượt
88 0.49% 4 lượt
89 0.99% 8 lượt
90 0.86% 7 lượt
91 0.86% 7 lượt
92 0.99% 8 lượt
93 1.36% 11 lượt
94 0.99% 8 lượt
95 0.99% 8 lượt
96 1.23% 10 lượt
97 1.36% 11 lượt
98 0.99% 8 lượt
99 1.36% 11 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.