Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.74% 6 lượt
01 1.23% 10 lượt
02 0.99% 8 lượt
03 0.49% 4 lượt
04 0.99% 8 lượt
05 0.99% 8 lượt
06 1.36% 11 lượt
07 0.62% 5 lượt
08 1.73% 14 lượt
09 1.11% 9 lượt
10 1.36% 11 lượt
11 1.48% 12 lượt
12 1.11% 9 lượt
13 2.10% 17 lượt
14 0.99% 8 lượt
15 1.23% 10 lượt
16 1.11% 9 lượt
17 0.37% 3 lượt
18 1.85% 15 lượt
19 0.49% 4 lượt
20 0.62% 5 lượt
21 0.74% 6 lượt
22 0.86% 7 lượt
23 0.49% 4 lượt
24 0.99% 8 lượt
25 1.11% 9 lượt
26 0.86% 7 lượt
27 0.62% 5 lượt
28 1.23% 10 lượt
29 0.74% 6 lượt
30 0.99% 8 lượt
31 1.11% 9 lượt
32 0.62% 5 lượt
33 0.62% 5 lượt
34 0.86% 7 lượt
35 0.99% 8 lượt
36 0.99% 8 lượt
37 0.74% 6 lượt
38 1.60% 13 lượt
39 1.11% 9 lượt
40 0.37% 3 lượt
41 1.11% 9 lượt
42 0.99% 8 lượt
43 1.23% 10 lượt
44 0.99% 8 lượt
45 0.99% 8 lượt
46 1.48% 12 lượt
47 1.36% 11 lượt
48 1.60% 13 lượt
49 0.99% 8 lượt
50 1.11% 9 lượt
51 1.11% 9 lượt
52 0.99% 8 lượt
53 1.11% 9 lượt
54 0.99% 8 lượt
55 1.11% 9 lượt
56 1.48% 12 lượt
57 1.48% 12 lượt
58 1.36% 11 lượt
59 0.62% 5 lượt
60 1.48% 12 lượt
61 0.49% 4 lượt
62 0.49% 4 lượt
63 1.23% 10 lượt
64 0.99% 8 lượt
65 1.23% 10 lượt
66 1.36% 11 lượt
67 0.62% 5 lượt
68 0.99% 8 lượt
69 0.74% 6 lượt
70 0.49% 4 lượt
71 1.48% 12 lượt
72 1.11% 9 lượt
73 0.74% 6 lượt
74 1.23% 10 lượt
75 0.62% 5 lượt
76 1.48% 12 lượt
77 1.11% 9 lượt
78 0.99% 8 lượt
79 1.11% 9 lượt
80 0.99% 8 lượt
81 0.37% 3 lượt
82 0.62% 5 lượt
83 0.62% 5 lượt
84 0.62% 5 lượt
85 0.86% 7 lượt
86 0.99% 8 lượt
87 0.74% 6 lượt
88 0.86% 7 lượt
89 0.99% 8 lượt
90 1.23% 10 lượt
91 1.23% 10 lượt
92 1.11% 9 lượt
93 0.49% 4 lượt
94 0.74% 6 lượt
95 1.48% 12 lượt
96 0.49% 4 lượt
97 0.86% 7 lượt
98 0.74% 6 lượt
99 1.23% 10 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.