Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,3,2,6,8
1 1,6,5,1 6 9,9
2 9 7 5
3 - 8 -
4 7 9 6,1,0

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 07/01/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5 6,2
1 6,1,4,8 6 -
2 7 7 4,4,7
3 - 8 5
4 2,1,5 9 9,1

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 31/12/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 8,8 6 6
2 9 7 4,5,8,6,0
3 3,9,0 8 5
4 0,3 9 4,3

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 24/12/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0 5 5
1 9,0 6 4,9,6
2 7 7 4,8,5
3 2 8 7,2
4 2,9,1 9 -

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 17/12/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9 5 2
1 3 6 4,1,3,5
2 6,0 7 1,2,6,3,7
3 - 8 -
4 0 9 6,7

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 10/12/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 -
1 6,5,4,0,3 6 2
2 5,0 7 6
3 6 8 1
4 1,8 9 7,2,9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 03/12/2021

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 -
1 4,7 6 4,2,0
2 9,1 7 1,2
3 6 8 3,5
4 3,2 9 4,5,9