Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1 5 8,0,6
1 8 6 9,5,5
2 4,2 7 8,2
3 0 8 -
4 8,0 9 1,4

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 24/06/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 4,2
1 4,5,0 6 6
2 8 7 1,4
3 2,7,1,6 8 8,5
4 8,8 9 -

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 17/06/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3 5 1,9,9
1 6 6 9
2 0 7 8,3,9,4,7
3 4 8 7,8
4 3 9 7

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 10/06/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 0,1,7
1 - 6 -
2 - 7 8,8
3 2,9,7,7 8 8
4 5,7,4 9 8,6,6

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 03/06/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3,3,0 5 6,0
1 1 6 -
2 3 7 7,4
3 2,8,1 8 8,6,7
4 9 9 2

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 27/05/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3 5 4
1 2,4,7,1,9 6 7
2 7,8 7 -
3 6,5,3,6 8 4,3
4 7 9 -

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 20/05/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7,8,3,9
1 6 6 -
2 5 7 9
3 6,7,7,3 8 9,9,4
4 8,0 9 5