Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4,0,0
1 - 6 0,0
2 2,3,0,8 7 2
3 0,4 8 1,7,2
4 1 9 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 07/02/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,7 5 6
1 1,2,5 6 -
2 3,9 7 -
3 9,6 8 -
4 0,2,9,1,3 9 9,7

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 31/01/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 8
1 - 6 2,2,0,2
2 4,2,7,2 7 5
3 8,1,0,2 8 4,4
4 5 9 -

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 24/01/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2
1 9 6 -
2 2 7 6
3 5,5,9,8 8 3,6,4,3,1
4 9,9,7,9 9 7

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 17/01/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9,1 5 2,1,3
1 4,5 6 0,8
2 7 7 8,3
3 - 8 2,8
4 5,2 9 4

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 10/01/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4 5 8
1 1,9,3 6 6,6
2 0 7 6,3
3 - 8 8
4 6,8,5 9 3,4,1

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 03/01/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2,0,7
1 9 6 3
2 6,2,0 7 5,8,4
3 3,4 8 0,1
4 7 9 1