Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,1,4,0 5 0,5
1 2 6 9
2 - 7 4
3 6,8,9 8 4,1,0
4 4 9 3,7

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 25/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5 5 2,2,5,6
1 - 6 3
2 - 7 6,1,5
3 8,1,2,7 8 9,3
4 4 9 5

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 18/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7
1 5,5 6 6,2
2 9 7 2,5
3 2,9,3 8 7,7,3
4 4,8 9 6

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 11/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9 5 2,3,3,2
1 5,9 6 1,3,9
2 8 7 -
3 0 8 2,9
4 9 9 0,7

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 04/11/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 0,2 6 5,6
2 3,7 7 8
3 8,8 8 0
4 7 9 3,8,9,7,2,2

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 28/10/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0,4 5 3,6
1 3,7,1 6 0,8
2 1 7 -
3 0 8 7
4 9,2,7 9 3,9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 21/10/2022

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,7,4
1 1 6 1,1
2 4,5,5 7 -
3 2,5,1,6 8 0
4 7,1,6 9 1