Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,7,8
1 3,7,2 6 3
2 4,0 7 8,9
3 9,8,4 8 8
4 - 9 0,9,3

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 26/06/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8,6
1 - 6 8
2 1,7,6 7 8,5
3 - 8 3,4,9
4 0,4,7,8 9 8,1

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 19/06/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 -
1 4,0,7,8 6 2,8,1
2 9,3,8 7 -
3 2 8 3,2
4 5,8 9 2

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 12/06/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,1 5 7,2,8,3
1 7,7,8,8 6 2,1,9
2 0,5,6 7 2
3 - 8 5
4 - 9 -

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 05/06/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4,4
1 2,6,3,8,8 6 2,9,2,0
2 1 7 7,4
3 5 8 5
4 - 9 3

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 29/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,3
1 6,5 6 0,7
2 9 7 3,5
3 6,9 8 2,4
4 9,6,6,1 9 0

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 22/05/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 5
1 1 6 0,1
2 7,3 7 1,8,1,7
3 2 8 1,9,4
4 8 9 9