Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Advertisements

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 26/05/2023

XSNT / XSNT 26/05/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4 5 5
1 3,5,9 6 8
2 9,9,0 7 9
3 2,9,0 8 5,8
4 0 9 8

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 19/05/2023

XSNT / XSNT 19/05/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3
1 5 6 9
2 9,0,8,9 7 9,4,2,5,2,3
3 0,0 8 -
4 - 9 4,8,5

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 12/05/2023

XSNT / XSNT 12/05/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,4
1 3,4 6 6,8
2 1 7 8,7
3 - 8 9,9,5
4 5,4,0 9 3,3

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 05/05/2023

XSNT / XSNT 05/05/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8,6 5 8
1 7 6 1,1
2 0,2 7 -
3 8,3,7,4,0 8 6
4 - 9 0,5,1

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 28/04/2023

XSNT / XSNT 28/04/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 5,0,4
1 6,8,5 6 7,6
2 8,8,6 7 -
3 9 8 6,5
4 5 9 4,9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 21/04/2023

XSNT / XSNT 21/04/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,9 5 9,5,6
1 6,7 6 3,9
2 1,3 7 3
3 - 8 9
4 1 9 0,4,4
X