Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Advertisements

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 01/12/2023

XSNT / XSNT 01/12/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 -
1 3,3,8 6 -
2 6,0 7 -
3 1,6 8 5,4,5,9
4 4,5,4,4,0 9 6

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 24/11/2023

XSNT / XSNT 24/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,5
1 - 6 8,4,4
2 - 7 8,9,0
3 5,7,5 8 1,5,8
4 3 9 6,8,4

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 17/11/2023

XSNT / XSNT 17/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6,5,4,4
1 5,7 6 4
2 5,5 7 8
3 4,5 8 0
4 7 9 5,4,6

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 10/11/2023

XSNT / XSNT 10/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5 5 -
1 0,1 6 7,2,5,6
2 7,6 7 4,9
3 9 8 9
4 6,1 9 9,9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 03/11/2023

XSNT / XSNT 03/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 5,0 6 2,8
2 9,9,5,9 7 1,0
3 9 8 8,8
4 7 9 5,6

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 27/10/2023

XSNT / XSNT 27/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7 5 6,8
1 7 6 4,7
2 7,3 7 0,6
3 2,8 8 9,0,1,3
4 - 9 2
X