Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2,0 5 3
1 0,1,7 6 0,2
2 7,6 7 -
3 - 8 6,0,8
4 9,3 9 1,8

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 13/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3,0,5,5
1 7,1,5,4 6 8,2
2 9 7 2,5,2
3 1 8 1
4 9 9 -

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 06/09/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0
1 0,4 6 9
2 7,6 7 7,4
3 7,0 8 5
4 7,7 9 0,4,1,5

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 30/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7,4,8
1 4 6 9,0
2 9,1 7 5,1,2
3 9,2 8 4,8
4 - 9 2,3

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 23/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5 5 5,7,2
1 6,8 6 7,3
2 1 7 -
3 9,9 8 -
4 1,5,5,6 9 2,9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 16/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5,2 5 3
1 2 6 5,0
2 2,4 7 3
3 - 8 3,0
4 2,8,0 9 5,7,6

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 09/08/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 3,1,8,7 6 7,3
2 3 7 4,7
3 8,6,1,4 8 -
4 3,1 9 9,8