Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,7
1 0,7 6 3,6,0
2 0 7 2,9,1,6
3 - 8 7
4 1 9 0,5,7,5

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 20/03/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,7,7 5 8,8,0
1 2,4,3 6 -
2 4,8,0,4 7 0
3 6 8 8
4 - 9 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 13/03/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 4
1 7,4,3,6 6 1
2 - 7 7,9
3 2 8 8,0,6,8
4 7 9 9,0

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 06/03/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1 5 -
1 4,2,3 6 0,8
2 7,0,0 7 0
3 8,5 8 -
4 6,9,1 9 1,5

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 28/02/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9 5 -
1 - 6 7,4
2 - 7 2,4
3 2,7,2 8 1,2,1
4 5,7,1,3 9 7,8

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 21/02/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2 5 3,5,5
1 - 6 1
2 8,6 7 2
3 5,3 8 9,5,4
4 1,0 9 1,6

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 14/02/2020

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4,0,0
1 - 6 0,0
2 2,3,0,8 7 2
3 0,4 8 1,7,2
4 1 9 9