Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8 5 4,3,6
1 9,8,4 6 4,7
2 - 7 1,1,4,2,4
3 - 8 3,6
4 8 9 -

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 12/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5,5
1 2 6 1,0,1,6
2 9,9,1 7 -
3 - 8 0
4 6 9 9,5,7,9,6

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 05/07/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3
1 4,1,6 6 7,8,7,7
2 7 7 4,3,6,5
3 8 8 -
4 7 9 0,5,5

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 28/06/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4 5 -
1 6,5,5 6 -
2 7,9,1,3,6 7 0,9,5
3 0 8 1,6
4 6 9 3

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 21/06/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5,6,4 5 7
1 9,1 6 7,0,1,7,8
2 9 7 -
3 - 8 1,6
4 5 9 0,5

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 14/06/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6,7,1,5 5 7,3,1,8
1 - 6 9,0
2 3,4 7 7,3
3 2 8 9
4 - 9 1

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 07/06/2019

Loto XSMT - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Ninh Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0 5 4,0
1 3 6 6,1
2 5,2 7 -
3 1,9,0 8 7,6,7
4 7,6 9 3