Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

Advertisements

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 26/09/2023

XSDLK / XSDLK 26/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,7,5
1 - 6 3,8,6
2 3 7 4,7,1
3 9 8 2,9
4 9,2,3,0 9 8

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 19/09/2023

XSDLK / XSDLK 19/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6 5 -
1 7,0,8 6 7,3
2 7,8,4 7 1,6
3 0,3 8 9
4 - 9 7,9,0

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 12/09/2023

XSDLK / XSDLK 12/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,6,0,5
1 0,2 6 1,1,8
2 8,4 7 2
3 - 8 7,9,6,0
4 8,2 9 -

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 05/09/2023

XSDLK / XSDLK 05/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,8,4 5 7
1 4 6 4,5
2 - 7 3,5,6
3 2 8 5
4 0,3,8,5,0 9 -

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 29/08/2023

XSDLK / XSDLK 29/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1
1 1,2,1 6 3,6,7,4
2 7 7 8,9
3 5 8 7,4
4 1,2 9 3

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 22/08/2023

XSDLK / XSDLK 22/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,8
1 - 6 4,7,3,5,0
2 1 7 4,8
3 7,4,9,0 8 5,9
4 3 9 1
X