Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

Advertisements

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 09/04/2024

XSDLK / XSDLK 09/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 7,1 6 1,3,1,0,1
2 6 7 6,9
3 2,3,3 8 -
4 9,9 9 9,9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 02/04/2024

XSDLK / XSDLK 02/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,2,1 5 5
1 4,0 6 0
2 - 7 -
3 8,9,6,7,7 8 7
4 6,5,4,9 9 3

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 26/03/2024

XSDLK / XSDLK 26/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1
1 0 6 4,3
2 2,6 7 -
3 9 8 1,0,1,6
4 2,0,8 9 4,3,7

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 19/03/2024

XSDLK / XSDLK 19/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5 5 3,4,8,2,8
1 8,1,1 6 5,5,3
2 0,9 7 1
3 - 8 -
4 2 9 5

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 12/03/2024

XSDLK / XSDLK 12/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3 5 5
1 3,2,9 6 6
2 - 7 9,0,1
3 9 8 8
4 5 9 1,4,8,0,1

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 05/03/2024

XSDLK / XSDLK 05/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 4,0,4 6 3,5
2 8,7,3 7 7
3 4,5,3 8 -
4 0,6,2 9 5,3
X