Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 04 03, 04, 06
0 13 17, 12, 12
0 21 25, 27
0 38, 36, 35 37
0 47 40
0 58 51, 51
0 63, 61 66
0 71, 76 72
0 84, 82 84
0 99, 96, 96, 92 92, 96, 93

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 08/05/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
1 00 05, 04, 02
1 - 13, 19, 19
1 25 25, 20
1 32 32
1 41, 45 45
1 53, 59, 51, 50 53
1 63, 65 64, 67, 60
1 72, 75, 73 -
1 81, 87 86
1 97, 95 93, 90, 99

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 01/05/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
2 02, 09 03, 08
2 11, 11, 15 11
2 - -
2 32, 31 33
2 45, 44 41
2 50, 52 57
2 67 62, 66, 61, 69, 60
2 - 79, 70, 75, 75
2 86 83, 81, 86
2 91, 96, 97, 98, 93 -

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 24/04/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
3 01, 09 03
3 17, 17 10, 19
3 - 21, 22, 24
3 33 34
3 41, 49, 43 49
3 57, 57 -
3 68, 65 62, 69
3 75, 71 76, 74
3 88 85, 89
3 93, 95, 98 96, 98, 91, 99

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 17/04/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
4 - 01
4 15, 19, 10, 19 12, 13, 19, 10
4 25 23, 23, 24, 24
4 36, 37, 37, 35 -
4 42 48, 49, 43
4 59, 56 -
4 61, 68 68, 62
4 72 71
4 87 83
4 97, 99 95, 93

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 10/04/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
5 01 05, 09, 07, 07
5 - 14, 18, 18, 13, 15
5 27, 28 -
5 34, 32, 38, 31, 30 -
5 47, 49 42
5 - 51, 56
5 62 62, 69
5 - 76, 74, 70, 76
5 85, 85 -
5 90, 98, 91, 95, 96 -

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 03/04/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
6 - 07
6 18, 18, 17, 14, 12 14, 19
6 - -
6 37 34, 35
6 45, 43, 49 43
6 50, 50 57, 56, 58, 56
6 69 60, 60
6 70, 73 -
6 87, 87, 89 82, 89, 85
6 92 93, 98, 97