Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 09 09, 06, 00
0 15, 14 13
0 28 -
0 33 35
0 42, 40, 44 46, 48, 48
0 51 58, 57
0 - 68
0 75, 78 78, 79, 76
0 84, 81, 82, 82, 87 81, 82, 82
0 91, 98 91

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 13/10/2019

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
1 00 05
1 16 -
1 21 28, 24
1 - -
1 49, 48, 45, 40 46, 49, 43
1 52, 54 56, 55, 55, 53
1 69 -
1 77, 70, 79, 71, 70 73
1 87, 87 82, 84, 82
1 95 90, 96, 92, 94

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 06/10/2019

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
2 01, 05, 05 04, 06, 08
2 13, 19, 14 14, 11, 14, 17
2 22 27, 20, 25, 25
2 35, 34 32
2 44, 45 42
2 56 -
2 - 68
2 70, 71, 77 77
2 87, 88 87, 81
2 90 93

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 29/09/2019

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
3 02, 04 05
3 - -
3 29, 25, 21, 24 -
3 35 33, 37, 35
3 45, 45, 44, 41 43, 45, 42
3 - 59, 55
3 63, 64 67, 65, 62, 61, 67
3 77 79, 76
3 83, 80 -
3 93, 90 99, 98

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 22/09/2019

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
4 03, 05 09
4 16 10, 17, 12
4 28, 24 25
4 - 37
4 48, 42, 46, 48, 40 42
4 - 54
4 68, 61 65, 69, 66
4 73, 78 75, 73
4 86, 83 80, 89
4 99, 93 98, 92, 94

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 15/09/2019

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
5 - 07
5 16, 17, 19 17, 18, 19
5 28 26, 29
5 - 33, 30
5 48, 44, 40, 41 47, 47
5 52, 55 -
5 63, 67 66, 61
5 76, 76, 76 78, 76, 71, 72, 71
5 87, 88 89
5 95 -

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 08/09/2019

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
6 05 05, 03, 00
6 17 19, 15
6 22, 20, 26, 24 25, 20
6 30 36
6 40, 43 42
6 56, 53, 54 51, 56, 54
6 65 67, 62, 62
6 - 71, 76
6 88, 80, 80, 83 -
6 98 98