Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 02, 07, 08, 09 02, 07
0 - 14
0 27, 20, 26 25, 24, 20, 28
0 31, 31 31, 33, 36
0 45 47, 40, 41, 48
0 54 -
0 - 68
0 71, 72 -
0 83, 82, 88 -
0 90, 97 93, 94, 92

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 22/11/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
1 03, 09 02, 00
1 14, 15 15, 14, 13
1 22, 28 -
1 34, 39 33, 36
1 47 40
1 56 58
1 69 61, 63, 64
1 77, 78, 74 73, 73
1 88, 82 85, 87, 80
1 96, 90 93

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 15/11/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
2 00, 02, 08, 07 07, 05
2 17 10
2 29, 21, 28 21, 22, 20
2 38 32
2 46, 42 46, 44
2 - -
2 69, 68, 67 61, 67, 64, 62
2 76, 75 -
2 80 83, 88, 89, 89, 87
2 96 -

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 08/11/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
3 00 03, 09
3 17, 14 14, 10, 12, 18, 14
3 27, 29, 22 21
3 - 33
3 43 45, 43
3 51, 50 51, 59
3 63, 60, 60 -
3 75, 74, 77 79, 75, 72, 76
3 88, 88 -
3 93 99

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 01/11/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
4 04, 05, 05 06, 04
4 14, 12, 17 10
4 - 22, 26
4 30, 33 38
4 40 41
4 57 51, 56, 53, 55
4 65, 64 67
4 72, 75 73
4 85 80
4 91, 98, 91 91, 98, 95, 94

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 25/10/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
5 - 06
5 19 16, 12, 13, 15
5 - 29
5 30, 38, 36, 33 36, 32
5 47, 41, 44, 46, 42 46
5 52, 59 59, 55, 51
5 65, 67 -
5 77 74, 70, 70
5 88, 82, 88 86, 84
5 - 94

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 18/10/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
6 07 01, 09, 05
6 - 18
6 27, 20, 21 23, 26
6 38 30
6 49, 49, 44, 46 -
6 - 52, 57, 53
6 67, 66, 66 65, 63, 60
6 72, 73, 75 72
6 86 85
6 96, 93 94, 99, 98