Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 07
0 18, 11 13, 17
0 27 27
0 30, 33, 32 39
0 48 45, 49, 47, 45, 40
0 50, 55 54, 59, 53
0 - 68, 65
0 70, 77 78
0 81, 81 84
0 90, 90, 95, 93, 98 97

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 02/05/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
1 - -
1 10 -
1 25 25
1 38, 32, 34 32, 31
1 45 41, 40
1 51, 58, 51 56, 52, 50
1 62, 61, 61, 60 64, 69
1 - 74, 75
1 86, 88, 86 84, 86, 85, 82, 87
1 93, 97 91

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 25/04/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
2 - 07, 04
2 10, 12, 14, 17 19, 15, 12, 14, 15
2 26, 29, 20 -
2 31, 31, 30, 33, 33 37
2 46, 43 41, 45, 42
2 52 -
2 - 68
2 - 75
2 - 81, 84
2 95, 99, 99 90, 90, 90

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 18/04/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
3 08, 03 -
3 14 11
3 21 -
3 33, 30, 36, 32, 30 36, 39
3 45, 47 46
3 - 51, 58
3 - 61, 62
3 77, 78, 76 71, 74, 79, 71, 76
3 83 87, 84, 86
3 91, 98, 91 94, 97

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 11/04/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
4 01, 01 05, 03
4 17 11, 19
4 20 26
4 36, 34, 32 33, 33
4 47, 47 41
4 59 56, 58, 51
4 69, 67, 64, 63 69
4 79 75
4 89, 89 -
4 93 92, 92, 99, 95, 94

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 04/04/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
5 07, 09, 05 01, 07
5 - 17, 15, 17
5 22, 29 29, 23, 27
5 35, 30 32
5 44 43, 47
5 - 59, 56, 56
5 61, 60 -
5 70, 77 71
5 86, 89, 86, 80, 84 88, 85
5 91 91

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 28/03/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
6 - 04, 07
6 11 14, 17, 14
6 21, 27, 23, 24 -
6 32, 36 -
6 - 49, 45, 41
6 52 59, 52
6 65 66, 68
6 70, 75, 79, 77 74
6 88, 81, 81, 89 80, 82, 83
6 96 90, 96