Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 01, 06, 03, 09 07, 06
0 14, 15 -
0 29 23, 28, 23
0 32 39, 32, 32
0 47, 40 45
0 - 56
0 69, 68 60
0 70, 74 75, 77, 77, 78
0 82, 80 89, 83, 81
0 92 -

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 20/11/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
1 07, 09, 04 02, 05, 04, 09
1 13, 17, 16 19
1 28, 21, 21, 26 25, 22, 24
1 30 -
1 42 46, 41
1 56 -
1 61 63, 62, 67
1 74, 73, 75 71, 77
1 86 -
1 - 94, 94, 98

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 13/11/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
2 05 04
2 11 13, 15, 19, 13
2 21 26, 29, 29
2 - -
2 43, 48 41, 45, 46
2 59, 57, 55, 54, 51, 59 56
2 63 64, 69
2 71 70, 74
2 81, 80, 88 89, 81
2 91, 91 -

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 06/11/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
3 04 08, 09
3 17, 19 14
3 24 27
3 38 33, 31, 31, 30
3 46, 42, 40, 41 44, 42, 47
3 - 55, 59
3 62, 67, 61, 64 66
3 72, 75, 74 -
3 82, 89 88
3 - 94, 99, 98

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 30/10/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
4 08 00
4 13, 18 16
4 25, 28, 29, 26, 22 25, 24, 25
4 36 -
4 44 40, 46
4 51 57, 57
4 61 60, 61
4 78, 76 76, 71, 71
4 - 85, 80, 89
4 90, 95, 96, 91 90

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 23/10/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
5 00, 09, 00 00, 07
5 15, 18 19, 16, 11
5 28 27, 26, 29, 26
5 34 38
5 41 -
5 55, 59 51
5 - 62
5 74 76, 71, 79
5 87, 83 86, 83, 86
5 93, 91, 97, 91, 99 -

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 16/10/2022

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
6 08 09
6 14, 17 15, 17
6 29, 24 24
6 34 33, 37, 33, 32
6 44, 45, 44, 43, 41, 43 -
6 58 56, 59, 58, 50
6 68 65, 67
6 73 -
6 87 86, 83
6 95, 98 94, 92