Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00 02
0 - 17, 12, 11, 11
0 - 20, 26, 29
0 30, 30, 31 35, 32
0 42, 41, 40 40
0 53, 57 55, 57
0 68, 63, 61, 66 66
0 74 74
0 87, 88 83, 82
0 95, 95 98

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 24/05/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
1 06, 01 00
1 11 16, 19, 12
1 27, 21, 29 23, 26, 29, 24, 22
1 37 -
1 49, 42 -
1 - 56, 50, 55
1 65, 68, 63, 66 69, 60, 68
1 70, 70, 70 76
1 84 89
1 95 99

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 17/05/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
2 06 08, 01, 01
2 12 16, 13
2 25, 21, 20, 25 29
2 - 30, 32
2 47, 46 -
2 51, 54, 52, 59 -
2 - 69, 63, 60, 65
2 79, 79 71
2 85, 84 89, 80, 89, 84
2 96, 95 97

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 10/05/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
3 06 03, 09, 04, 07
3 16, 12 18, 19
3 - 26
3 32 39
3 48, 41 46, 48, 47
3 58 50, 51, 58, 50
3 65 -
3 78, 77, 71 70
3 88 84
3 98, 93, 94, 91, 94, 99 94

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 03/05/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
4 05 -
4 18, 11 18, 13
4 29, 25 27, 20
4 37, 30 -
4 42, 41, 47 40, 40
4 54 52, 50, 53, 53, 53
4 67, 64 66, 60
4 79, 76 78, 74
4 - 87, 82, 83
4 99, 93, 94 -

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 26/04/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
5 - 09, 01, 00
5 13 17, 12, 14, 16
5 23, 28 27, 24
5 - -
5 41, 44, 47, 44 40
5 51 56, 50
5 67 61, 65
5 76, 78, 70, 79 -
5 80, 86, 83, 89 -
5 97 95, 90, 99, 91

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 29/03/2020

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
6 06, 06 04, 08
6 15 12
6 20 -
6 - 33, 31, 35
6 44 48, 41
6 50 53, 59, 59
6 67, 66 63, 60
6 74 73, 71, 72
6 80, 85, 85, 89, 81 82
6 95, 90, 91, 97 93