Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06 06
0 14, 19 14
0 22, 27, 28 26, 20
0 32, 30 31, 38, 37
0 42 49
0 55, 57 -
0 62, 68 62, 67, 61, 60
0 79 78
0 - 88
0 97, 92, 97, 98 96, 97, 93, 90

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 18/07/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
1 02, 01, 09 -
1 11 15, 16, 13, 11, 18
1 21 24
1 30, 37 33
1 - 40, 47
1 56, 50, 57 -
1 67, 68 60, 61, 62
1 72, 74, 73, 76 78, 74, 74
1 - 85, 81
1 93, 94 97

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 11/07/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
2 00, 01, 03 00
2 12 11, 19
2 25 28
2 32, 36 38, 31, 33, 35
2 41, 42, 46, 46, 48 42
2 52 51, 52
2 68 67, 66, 66
2 71 72, 72
2 - -
2 91, 96, 95 97, 93

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 04/07/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
3 01 -
3 12 14
3 22, 21 28, 27
3 38, 39 38, 33, 36, 38
3 42, 41, 43 40, 40, 46
3 57, 56, 59 59, 56
3 61 67
3 74, 73, 79 -
3 82, 80 86, 82
3 - 93, 91, 92

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 27/06/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
4 05, 09, 07 01, 06, 05
4 19, 15, 13 16, 14
4 20 27, 21
4 36, 37 38
4 - -
4 59 54, 56
4 66, 68, 62, 64, 67 65, 64
4 74 79
4 81 80, 81
4 93 97, 98, 93

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 20/06/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
5 04, 09, 05, 05 02, 00, 01
5 - 11, 12, 11
5 29, 25, 24, 26, 23, 21 22
5 38 39
5 43 -
5 51, 50 56, 58
5 68 64
5 - 79, 70, 78
5 82, 80 87, 85, 85, 87
5 90 -

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 13/06/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
6 07 -
6 10 13
6 25, 27, 29 23, 25, 28
6 34, 30, 37 33
6 47 43, 43
6 - 53, 58
6 61, 66 68, 65, 60, 69
6 75, 75 73, 75, 75, 70
6 83 88
6 94, 93, 97, 93 -