Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 04
0 12 19, 14
0 22, 29 27, 25, 29
0 - 32
0 42 43, 41, 42
0 54, 53 52, 53, 55
0 61, 62, 61, 60 61, 66
0 79 -
0 80 89, 82, 87
0 97, 90, 95, 90, 92, 92 -

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 14/02/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
1 03 02, 09
1 - 12
1 20 20, 23, 24
1 33, 35, 38 36, 38
1 46, 47 47
1 52 58
1 64, 61 62, 63
1 74, 75, 70, 77, 72, 70, 71 76, 73, 78
1 89 -
1 - 93, 94, 96

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 07/02/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
2 02, 06, 07 08
2 12, 18, 17, 19 15
2 - 27, 23
2 - 34, 32
2 46 40, 48
2 - 57
2 65, 65, 64 64, 69
2 78, 76, 71, 79 71, 72, 77, 72, 72
2 87 86
2 96, 97 90

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 31/01/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
3 - 04, 06, 07
3 15, 15 10
3 27, 26 20
3 32, 31 -
3 49, 45, 49 43
3 57, 53 50
3 66, 65, 66 68, 67, 69
3 72, 74, 75 74, 71, 72
3 89 83, 88, 80
3 - 99, 96

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 24/01/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
4 00, 01 09
4 15, 10 10, 18
4 26, 26, 26 23, 21
4 36, 32, 33 35, 38, 33, 36
4 43, 43, 48 -
4 - 57, 50
4 60, 63 61
4 75, 74 75
4 84 83, 86, 83, 80
4 - 97

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 17/01/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
5 01 07
5 12, 13 18, 17
5 23, 27 20, 25, 22
5 30 -
5 48 48, 40, 46
5 52, 58 57
5 68, 61 65
5 78, 71, 76 74
5 81, 86, 87, 87 81, 87
5 - 97, 90, 99, 94

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 10/01/2021

XSMT - XSMT Chủ Nhật - Bảng Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
6 00, 03 07, 07
6 17, 16, 19, 18 -
6 22 24, 24, 21
6 30 32, 34, 34, 30
6 42 46, 41
6 52, 50 53, 53
6 63, 61 61
6 71, 70 -
6 - 81, 84, 84
6 97, 96, 99 90