Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

Advertisements

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 02/12/2023

XSDNO / XSDNO 02/12/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,6,2,9
1 7,6,5 6 8
2 - 7 4,0,0
3 9,2,8 8 9,8
4 - 9 5,4

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 25/11/2023

XSDNO / XSDNO 25/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7 5 7,1,0,1
1 0 6 3
2 3,2 7 8
3 9,7,7 8 -
4 6,8 9 2,3

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 18/11/2023

XSDNO / XSDNO 18/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2
1 5 6 4,1
2 1,4 7 1
3 2 8 9,0,8
4 5,3 9 4,8,5,9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 11/11/2023

XSDNO / XSDNO 11/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4 5 6
1 8,6 6 4
2 7,9,1,2 7 5
3 3,6,3 8 5
4 - 9 8,6,5

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 04/11/2023

XSDNO / XSDNO 04/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4,9
1 5,7,7 6 -
2 - 7 3,1,1,9
3 2,9 8 9
4 0 9 0,3,1,8

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 28/10/2023

XSDNO / XSDNO 28/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,7,1
1 3 6 1,1
2 8,8 7 -
3 9,6 8 6,8,0
4 0 9 6,3,0,0
X