Thống kê xổ số Phú Yên

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSPY trong vòng 30 ngày trước 12-07-2024

Thống kê số lần chưa về Xổ số Phú Yên trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
33 18 lần 04/03/2024 24 lần
72 16 lần 18/03/2024 46 lần
25 15 lần 25/03/2024 25 lần
01 15 lần 25/03/2024 28 lần
65 14 lần 01/04/2024 23 lần
00 14 lần 01/04/2024 34 lần
22 13 lần 08/04/2024 28 lần
85 13 lần 08/04/2024 17 lần
23 12 lần 15/04/2024 30 lần
13 11 lần 22/04/2024 27 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Phú Yên trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 - 32 8 lần 13/05/2024 13 lần
02 - 20 6 lần 27/05/2024 14 lần
34 - 43 6 lần 27/05/2024 16 lần
36 - 63 6 lần 27/05/2024 17 lần
28 - 82 5 lần 03/06/2024 13 lần
46 - 64 5 lần 03/06/2024 12 lần
05 - 50 4 lần 10/06/2024 12 lần
07 - 70 4 lần 10/06/2024 12 lần
18 - 81 4 lần 10/06/2024 20 lần
29 - 92 4 lần 10/06/2024 15 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Phú Yên trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
74 30 lần 06/04/2024 489 lần
47 30 lần 07/04/2024 388 lần
10 30 lần 08/04/2024 266 lần
38 30 lần 09/04/2024 471 lần
89 9 lần 02/07/2024 560 lần
04 30 lần 17/04/2024 480 lần
92 30 lần 18/04/2024 428 lần
79 30 lần 19/04/2024 705 lần
81 30 lần 22/04/2024 840 lần
13 8 lần 03/07/2024 766 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số Phú Yên trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
03 3 lượt 17/06/2024 , 24/06/2024 , 01/07/2024
04 2 lượt 08/07/2024 , 08/07/2024
06 1 lượt 08/07/2024
08 3 lượt 17/06/2024 , 24/06/2024 , 08/07/2024
09 2 lượt 17/06/2024 , 24/06/2024
10 1 lượt 17/06/2024
12 2 lượt 17/06/2024 , 17/06/2024
15 1 lượt 17/06/2024
16 1 lượt 24/06/2024
17 1 lượt 24/06/2024
19 1 lượt 08/07/2024
21 1 lượt 24/06/2024
26 1 lượt 08/07/2024
27 2 lượt 01/07/2024 , 08/07/2024
31 1 lượt 01/07/2024
35 1 lượt 08/07/2024
37 2 lượt 01/07/2024 , 08/07/2024
38 2 lượt 01/07/2024 , 01/07/2024
41 1 lượt 17/06/2024
42 1 lượt 24/06/2024
45 2 lượt 01/07/2024 , 08/07/2024
47 1 lượt 24/06/2024
48 2 lượt 17/06/2024 , 24/06/2024
49 2 lượt 24/06/2024 , 08/07/2024
52 1 lượt 17/06/2024
54 1 lượt 08/07/2024
55 1 lượt 24/06/2024
56 1 lượt 08/07/2024
58 1 lượt 24/06/2024
60 2 lượt 24/06/2024 , 01/07/2024
61 1 lượt 17/06/2024
62 2 lượt 17/06/2024 , 01/07/2024
67 1 lượt 01/07/2024
68 1 lượt 17/06/2024
69 1 lượt 17/06/2024
71 1 lượt 17/06/2024
73 1 lượt 01/07/2024
77 1 lượt 17/06/2024
78 1 lượt 24/06/2024
79 3 lượt 24/06/2024 , 24/06/2024 , 01/07/2024
80 1 lượt 24/06/2024
83 1 lượt 08/07/2024
84 2 lượt 17/06/2024 , 08/07/2024
86 2 lượt 17/06/2024 , 08/07/2024
87 1 lượt 08/07/2024
88 1 lượt 01/07/2024
89 1 lượt 01/07/2024
91 1 lượt 01/07/2024
94 1 lượt 08/07/2024
95 1 lượt 01/07/2024
96 2 lượt 01/07/2024 , 01/07/2024
97 1 lượt 24/06/2024

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSPY trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
08 1 lượt 08/07/2024
77 1 lượt 17/06/2024
79 1 lượt 24/06/2024
91 1 lượt 01/07/2024

Thống kê đầu đuôi XSPY trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 11 lượt 4 ngày
1 7 lượt 3 ngày
2 4 lượt 3 ngày
3 6 lượt 2 ngày
4 9 lượt 4 ngày
5 5 lượt 3 ngày
6 8 lượt 3 ngày
7 7 lượt 3 ngày
8 9 lượt 4 ngày
9 6 lượt 3 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 4 lượt 3 ngày
1 6 lượt 3 ngày
2 6 lượt 3 ngày
3 5 lượt 4 ngày
4 6 lượt 2 ngày
5 6 lượt 4 ngày
6 8 lượt 4 ngày
7 10 lượt 4 ngày
8 11 lượt 4 ngày
9 10 lượt 4 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
00 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2014, 2020
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2018
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2021, 2023
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017
06 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2017
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2018, 2021, 2022
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2017, 2018, 2020
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2013
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018, 2019, 2022, 2023
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2019, 2020
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022, 2023
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2022
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2020, 2022, 2023
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2018, 2023
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2020
18 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2015, 2020
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2017, 2018, 2022
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
21 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2021, 2023
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2020, 2021, 2023
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2022
27 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2018, 2021, 2022
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2019
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015
30 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2020
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2022
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2023
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019, 2021
34 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013
35 Xuất hiện vào ngày này năm 2015
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2018, 2019
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2017, 2019, 2020, 2021
38 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2022
39 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2019, 2022
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2017, 2022
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2020, 2021
43 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019, 2021
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2021, 2023
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2014
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2021
47 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2015, 2020, 2023
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2020, 2021
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2021
50 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2022
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
53 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018, 2021
55 Xuất hiện vào ngày này năm 2023
56 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2019, 2021, 2022, 2023
58 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2019
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2018, 2020
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2023
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2022
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019, 2023
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2020, 2021, 2022, 2023
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2017
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2020
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2023
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2021
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2020, 2022, 2023
72 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2021
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2019, 2021, 2023
74 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2018, 2022
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2017, 2019, 2020
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2022
78 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2018, 2019
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2020
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2017
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2017, 2018, 2019
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2018, 2021
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2023
86 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2014, 2019, 2023
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2019
90 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2020
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2015, 2018
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2020
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018, 2020
94 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2020
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2023
96 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019, 2023
98 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019, 2022
99 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2021

Tìm hiểu về Thống kê xổ số Phú Yên

1. Thống kê xổ số Phú Yên

Thống kê xổ số Phú Yên hay còn gọi là thống kê XSPY, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số Phú Yên có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh Phú Yên được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số Phú Yên này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số Phú Yên gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số Phú Yên
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số Phú Yên
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số Phú Yên
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSPY
- Thống kê loto theo đầu XSPY
- Thống kê loto theo đuôi XSPY
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số Phú Yên
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X