Thống kê xổ số Quảng Nam

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSQNA trong vòng 30 ngày trước 02-12-2023

Thống kê số lần chưa về Xổ số Quảng Nam trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
85 26 lần 30/05/2023 27 lần
76 25 lần 06/06/2023 27 lần
88 23 lần 20/06/2023 26 lần
68 19 lần 18/07/2023 32 lần
63 17 lần 01/08/2023 27 lần
69 15 lần 15/08/2023 27 lần
64 13 lần 29/08/2023 16 lần
81 13 lần 29/08/2023 33 lần
72 12 lần 05/09/2023 22 lần
04 10 lần 19/09/2023 25 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Quảng Nam trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
69 - 96 10 lần 19/09/2023 16 lần
35 - 53 8 lần 03/10/2023 11 lần
38 - 83 8 lần 03/10/2023 11 lần
03 - 30 6 lần 17/10/2023 14 lần
58 - 85 6 lần 17/10/2023 12 lần
01 - 10 5 lần 24/10/2023 12 lần
18 - 81 5 lần 24/10/2023 19 lần
47 - 74 5 lần 24/10/2023 15 lần
05 - 50 4 lần 31/10/2023 17 lần
16 - 61 4 lần 31/10/2023 14 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Quảng Nam trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
43 30 lần 25/08/2023 382 lần
85 30 lần 28/08/2023 318 lần
51 30 lần 30/08/2023 430 lần
70 9 lần 22/11/2023 513 lần
86 30 lần 03/09/2023 485 lần
11 30 lần 04/09/2023 350 lần
02 30 lần 10/09/2023 600 lần
68 30 lần 11/09/2023 819 lần
32 30 lần 12/09/2023 348 lần
99 8 lần 23/11/2023 752 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số Quảng Nam trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
00 1 lượt 28/11/2023
02 1 lượt 14/11/2023
06 1 lượt 14/11/2023
07 1 lượt 07/11/2023
09 2 lượt 07/11/2023 , 14/11/2023
12 2 lượt 21/11/2023 , 21/11/2023
15 1 lượt 07/11/2023
17 1 lượt 21/11/2023
20 1 lượt 28/11/2023
21 1 lượt 14/11/2023
22 1 lượt 07/11/2023
25 2 lượt 07/11/2023 , 28/11/2023
28 1 lượt 21/11/2023
29 2 lượt 07/11/2023 , 28/11/2023
31 2 lượt 07/11/2023 , 14/11/2023
32 1 lượt 28/11/2023
33 1 lượt 21/11/2023
34 1 lượt 14/11/2023
36 1 lượt 14/11/2023
37 2 lượt 14/11/2023 , 28/11/2023
39 2 lượt 21/11/2023 , 28/11/2023
40 1 lượt 28/11/2023
41 2 lượt 07/11/2023 , 07/11/2023
44 1 lượt 21/11/2023
46 1 lượt 28/11/2023
48 1 lượt 14/11/2023
49 1 lượt 14/11/2023
51 4 lượt 07/11/2023 , 07/11/2023 , 14/11/2023 , 28/11/2023
52 1 lượt 28/11/2023
54 2 lượt 14/11/2023 , 28/11/2023
55 1 lượt 21/11/2023
57 1 lượt 07/11/2023
59 1 lượt 21/11/2023
60 2 lượt 21/11/2023 , 28/11/2023
62 1 lượt 21/11/2023
65 3 lượt 21/11/2023 , 21/11/2023 , 28/11/2023
67 1 lượt 07/11/2023
70 1 lượt 07/11/2023
71 2 lượt 07/11/2023 , 14/11/2023
73 1 lượt 14/11/2023
75 2 lượt 21/11/2023 , 28/11/2023
77 1 lượt 07/11/2023
80 1 lượt 28/11/2023
82 1 lượt 07/11/2023
86 1 lượt 21/11/2023
87 2 lượt 07/11/2023 , 14/11/2023
89 1 lượt 21/11/2023
91 1 lượt 28/11/2023
92 3 lượt 14/11/2023 , 21/11/2023 , 21/11/2023
93 1 lượt 28/11/2023
95 1 lượt 14/11/2023
97 1 lượt 14/11/2023

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSQNA trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
20 1 lượt 28/11/2023
39 1 lượt 21/11/2023
82 1 lượt 07/11/2023
95 1 lượt 14/11/2023

Thống kê đầu đuôi XSQNA trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 6 lượt 3 ngày
1 4 lượt 2 ngày
2 8 lượt 4 ngày
3 10 lượt 4 ngày
4 7 lượt 4 ngày
5 10 lượt 4 ngày
6 7 lượt 3 ngày
7 7 lượt 4 ngày
8 6 lượt 4 ngày
9 7 lượt 3 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 7 lượt 3 ngày
1 12 lượt 3 ngày
2 11 lượt 4 ngày
3 3 lượt 3 ngày
4 4 lượt 3 ngày
5 10 lượt 4 ngày
6 4 lượt 3 ngày
7 10 lượt 4 ngày
8 2 lượt 2 ngày
9 9 lượt 4 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
00 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2018, 2021
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2022
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2021, 2022
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2020
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2022
06 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2011, 2016, 2021, 2022
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2019
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2020
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2018
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2020, 2021
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2019, 2020
14 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2015, 2016, 2020, 2021
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2016, 2021, 2022
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2022
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2020
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2020
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2020
21 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019, 2021, 2022
22 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2022
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2020, 2021, 2022
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020
25 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2021
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2016
27 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2018
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2021
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2017
30 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2012, 2015, 2018
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2013, 2021
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2020
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2020, 2022
34 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2021
35 Xuất hiện vào ngày này năm 2017
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2011, 2014
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2018
38 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2012, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022
39 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2017
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2013, 2015, 2016, 2022
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2011, 2013, 2019, 2021
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2021
43 Xuất hiện vào ngày này năm 2014
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2021
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2016, 2021
47 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2011, 2015, 2018, 2020
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2016
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012
50 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2017, 2021
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2019
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015
53 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2016
54 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2019
55 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2015
56 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2011, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019, 2020
58 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2018, 2020
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018, 2022
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2016, 2017, 2022
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2015, 2019
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2015, 2020
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2011, 2013, 2017
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2020, 2021, 2022
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018
67 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2021
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2017, 2018
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2017
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2018, 2020, 2022
72 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2016, 2017
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2015, 2017
74 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2020
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2016, 2017
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2018
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2022
78 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2019, 2020, 2022
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2021, 2022
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2016, 2017
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2020
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2021
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2016, 2018
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019
86 Xuất hiện vào ngày này năm 2014
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2020, 2021
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2022
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2018, 2019
90 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2019
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2016, 2017, 2022
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2021
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2012, 2014, 2018, 2022
94 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2016, 2019
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2010, 2012, 2014, 2018
96 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2019, 2020, 2021
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
98 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019

Tìm hiểu về Thống kê xổ số Quảng Nam

1. Thống kê xổ số Quảng Nam

Thống kê xổ số Quảng Nam hay còn gọi là thống kê XSQNA, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số Quảng Nam có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh Quảng Nam được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số Quảng Nam này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số Quảng Nam gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số Quảng Nam
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số Quảng Nam
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số Quảng Nam
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSQNA
- Thống kê loto theo đầu XSQNA
- Thống kê loto theo đuôi XSQNA
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số Quảng Nam
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X