Thống kê xổ số Bạc Liêu

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSBL trong vòng 30 ngày trước 23-02-2024

Thống kê số lần chưa về Xổ số Bạc Liêu trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
88 30 lần 04/07/2023 33 lần
21 27 lần 15/08/2023 28 lần
49 20 lần 03/10/2023 23 lần
93 20 lần 03/10/2023 20 lần
61 17 lần 24/10/2023 34 lần
11 16 lần 31/10/2023 19 lần
69 14 lần 14/11/2023 24 lần
76 14 lần 14/11/2023 34 lần
60 13 lần 21/11/2023 28 lần
97 13 lần 21/11/2023 21 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Bạc Liêu trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
39 - 93 11 lần 05/12/2023 11 lần
16 - 61 7 lần 02/01/2024 19 lần
12 - 21 6 lần 09/01/2024 15 lần
13 - 31 6 lần 09/01/2024 11 lần
28 - 82 6 lần 09/01/2024 13 lần
69 - 96 6 lần 09/01/2024 16 lần
49 - 94 5 lần 16/01/2024 20 lần
07 - 70 4 lần 23/01/2024 11 lần
35 - 53 4 lần 23/01/2024 16 lần
47 - 74 4 lần 23/01/2024 15 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Bạc Liêu trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
91 30 lần 15/11/2023 409 lần
12 30 lần 17/11/2023 444 lần
59 30 lần 19/11/2023 463 lần
69 30 lần 20/11/2023 572 lần
29 30 lần 23/11/2023 361 lần
71 30 lần 24/11/2023 292 lần
00 9 lần 13/02/2024 374 lần
48 30 lần 25/11/2023 425 lần
99 30 lần 27/11/2023 752 lần
73 30 lần 30/11/2023 535 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số Bạc Liêu trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
01 2 lượt 06/02/2024 , 20/02/2024
02 1 lượt 06/02/2024
05 2 lượt 30/01/2024 , 13/02/2024
06 1 lượt 30/01/2024
08 2 lượt 13/02/2024 , 20/02/2024
09 3 lượt 30/01/2024 , 13/02/2024 , 13/02/2024
10 1 lượt 13/02/2024
14 2 lượt 30/01/2024 , 13/02/2024
19 1 lượt 06/02/2024
20 1 lượt 06/02/2024
23 3 lượt 30/01/2024 , 13/02/2024 , 20/02/2024
24 1 lượt 13/02/2024
25 1 lượt 20/02/2024
26 1 lượt 30/01/2024
27 1 lượt 06/02/2024
29 1 lượt 20/02/2024
30 1 lượt 20/02/2024
32 1 lượt 20/02/2024
33 1 lượt 20/02/2024
34 1 lượt 13/02/2024
37 1 lượt 06/02/2024
38 1 lượt 20/02/2024
40 2 lượt 30/01/2024 , 20/02/2024
41 2 lượt 06/02/2024 , 13/02/2024
43 1 lượt 20/02/2024
45 1 lượt 13/02/2024
48 2 lượt 06/02/2024 , 20/02/2024
50 2 lượt 30/01/2024 , 06/02/2024
51 1 lượt 20/02/2024
52 1 lượt 06/02/2024
55 1 lượt 30/01/2024
57 2 lượt 30/01/2024 , 13/02/2024
58 1 lượt 30/01/2024
63 1 lượt 30/01/2024
64 1 lượt 06/02/2024
67 1 lượt 20/02/2024
68 2 lượt 06/02/2024 , 13/02/2024
71 1 lượt 13/02/2024
75 1 lượt 06/02/2024
78 1 lượt 30/01/2024
79 2 lượt 30/01/2024 , 20/02/2024
80 2 lượt 06/02/2024 , 06/02/2024
81 1 lượt 13/02/2024
83 1 lượt 30/01/2024
84 1 lượt 06/02/2024
85 2 lượt 13/02/2024 , 20/02/2024
87 1 lượt 13/02/2024
90 1 lượt 30/01/2024
91 1 lượt 20/02/2024
92 2 lượt 06/02/2024 , 20/02/2024
95 1 lượt 06/02/2024
98 1 lượt 30/01/2024
99 2 lượt 30/01/2024 , 13/02/2024

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSBL trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
01 1 lượt 20/02/2024
05 1 lượt 13/02/2024
55 1 lượt 30/01/2024
68 1 lượt 06/02/2024

Thống kê đầu đuôi XSBL trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 11 lượt 4 ngày
1 4 lượt 3 ngày
2 9 lượt 4 ngày
3 6 lượt 3 ngày
4 8 lượt 4 ngày
5 8 lượt 4 ngày
6 5 lượt 4 ngày
7 5 lượt 4 ngày
8 8 lượt 4 ngày
9 8 lượt 4 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 10 lượt 4 ngày
1 8 lượt 3 ngày
2 5 lượt 2 ngày
3 7 lượt 3 ngày
4 6 lượt 3 ngày
5 9 lượt 4 ngày
6 2 lượt 1 ngày
7 6 lượt 4 ngày
8 10 lượt 4 ngày
9 9 lượt 4 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2016, 2017, 2021
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018, 2020
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2017, 2020, 2022, 2023
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2016, 2019, 2020
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2023
06 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019, 2021, 2023
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019, 2020
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2021
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2022
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2021, 2023
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2019
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2022
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2016, 2019, 2021
14 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018, 2019
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2018
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2018
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
18 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022, 2023
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2019, 2020
21 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018, 2021
22 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2020
25 Xuất hiện vào ngày này năm 2019
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2016, 2020, 2021
27 Xuất hiện vào ngày này năm 2016
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2021, 2022
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2017
30 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2021, 2023
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2022
34 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2017, 2019, 2023
35 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2022, 2023
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2015, 2022, 2023
38 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2014, 2016, 2020, 2023
39 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019, 2020
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2016
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2020, 2022
43 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2021, 2022
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2017, 2018, 2020
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2017
47 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2023
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2022, 2023
50 Xuất hiện vào ngày này năm 2013
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2018, 2019, 2022
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2018
53 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2016, 2019
54 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2022, 2023
55 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2018, 2023
56 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2018, 2022, 2023
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2016, 2017, 2020
58 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2016, 2021, 2023
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2018, 2019, 2021
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2016, 2017, 2018
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2020
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2015, 2017
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2020, 2022
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2018, 2021, 2023
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2017, 2020, 2021, 2022
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2016
67 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2017, 2020
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2020, 2021, 2023
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2016
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2020, 2022
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2020
74 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2021
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2020, 2021
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2016, 2020
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2020
78 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2020, 2023
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2016, 2017, 2022, 2023
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2018
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2021
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018, 2023
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2021
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2018
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2017
86 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018, 2019, 2021
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2016, 2017
90 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2017, 2023
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2021, 2022
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2019, 2023
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2022
96 Xuất hiện vào ngày này năm 2019
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2020, 2021
98 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2021
99 Xuất hiện vào ngày này năm 2016

Tìm hiểu về Thống kê xổ số Bạc Liêu

1. Thống kê xổ số Bạc Liêu

Thống kê xổ số Bạc Liêu hay còn gọi là thống kê XSBL, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số Bạc Liêu có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh Bạc Liêu được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số Bạc Liêu này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số Bạc Liêu gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số Bạc Liêu
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số Bạc Liêu
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số Bạc Liêu
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSBL
- Thống kê loto theo đầu XSBL
- Thống kê loto theo đuôi XSBL
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số Bạc Liêu
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X