Thống kê xổ số Huế

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSTTH trong vòng 30 ngày trước 30-05-2024

Thống kê số lần chưa về Xổ số Huế trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
01 23 lần 10/03/2024 32 lần
93 20 lần 18/03/2024 48 lần
30 20 lần 18/03/2024 28 lần
94 19 lần 24/03/2024 25 lần
43 18 lần 25/03/2024 29 lần
36 17 lần 31/03/2024 29 lần
85 17 lần 31/03/2024 45 lần
73 16 lần 01/04/2024 27 lần
47 15 lần 07/04/2024 24 lần
11 15 lần 07/04/2024 31 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Huế trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
03 - 30 7 lần 05/05/2024 20 lần
34 - 43 7 lần 05/05/2024 22 lần
39 - 93 7 lần 05/05/2024 17 lần
49 - 94 7 lần 05/05/2024 16 lần
12 - 21 5 lần 12/05/2024 16 lần
08 - 80 4 lần 13/05/2024 14 lần
16 - 61 4 lần 13/05/2024 13 lần
37 - 73 4 lần 13/05/2024 20 lần
02 - 20 3 lần 19/05/2024 16 lần
06 - 60 3 lần 19/05/2024 13 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Huế trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 30 lần 20/02/2024 911 lần
37 30 lần 21/02/2024 501 lần
88 30 lần 22/02/2024 451 lần
48 30 lần 29/02/2024 425 lần
66 9 lần 20/05/2024 440 lần
32 30 lần 03/03/2024 348 lần
39 30 lần 06/03/2024 381 lần
07 30 lần 08/03/2024 441 lần
41 30 lần 09/03/2024 482 lần
00 8 lần 21/05/2024 374 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số Huế trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
00 2 lượt 12/05/2024 , 12/05/2024
03 1 lượt 05/05/2024
05 1 lượt 06/05/2024
06 2 lượt 19/05/2024 , 05/05/2024
07 5 lượt 19/05/2024 , 20/05/2024 , 27/05/2024 , 06/05/2024 , 13/05/2024
08 1 lượt 06/05/2024
09 1 lượt 12/05/2024
10 2 lượt 20/05/2024 , 05/05/2024
12 2 lượt 06/05/2024 , 12/05/2024
13 3 lượt 20/05/2024 , 26/05/2024 , 12/05/2024
14 1 lượt 27/05/2024
15 1 lượt 05/05/2024
17 2 lượt 26/05/2024 , 12/05/2024
18 3 lượt 19/05/2024 , 27/05/2024 , 12/05/2024
20 1 lượt 19/05/2024
21 1 lượt 05/05/2024
24 1 lượt 20/05/2024
25 1 lượt 19/05/2024
26 2 lượt 19/05/2024 , 06/05/2024
28 2 lượt 05/05/2024 , 06/05/2024
29 1 lượt 26/05/2024
31 1 lượt 19/05/2024
32 1 lượt 26/05/2024
34 1 lượt 05/05/2024
35 1 lượt 26/05/2024
37 1 lượt 13/05/2024
38 1 lượt 19/05/2024
39 1 lượt 05/05/2024
40 1 lượt 27/05/2024
41 3 lượt 26/05/2024 , 27/05/2024 , 13/05/2024
42 1 lượt 19/05/2024
44 3 lượt 20/05/2024 , 27/05/2024 , 12/05/2024
45 3 lượt 19/05/2024 , 26/05/2024 , 27/05/2024
46 2 lượt 19/05/2024 , 12/05/2024
49 1 lượt 05/05/2024
50 2 lượt 20/05/2024 , 27/05/2024
51 3 lượt 26/05/2024 , 27/05/2024 , 05/05/2024
52 5 lượt 20/05/2024 , 05/05/2024 , 05/05/2024 , 06/05/2024 , 06/05/2024
55 5 lượt 19/05/2024 , 20/05/2024 , 06/05/2024 , 06/05/2024 , 13/05/2024
56 3 lượt 19/05/2024 , 19/05/2024 , 26/05/2024
57 3 lượt 26/05/2024 , 26/05/2024 , 13/05/2024
58 1 lượt 26/05/2024
61 2 lượt 05/05/2024 , 13/05/2024
62 2 lượt 26/05/2024 , 13/05/2024
63 3 lượt 20/05/2024 , 20/05/2024 , 27/05/2024
64 2 lượt 05/05/2024 , 06/05/2024
65 5 lượt 19/05/2024 , 27/05/2024 , 27/05/2024 , 12/05/2024 , 13/05/2024
66 3 lượt 26/05/2024 , 06/05/2024 , 13/05/2024
67 1 lượt 27/05/2024
68 1 lượt 05/05/2024
69 2 lượt 20/05/2024 , 06/05/2024
70 3 lượt 20/05/2024 , 26/05/2024 , 05/05/2024
71 1 lượt 12/05/2024
72 4 lượt 19/05/2024 , 12/05/2024 , 12/05/2024 , 13/05/2024
74 5 lượt 20/05/2024 , 05/05/2024 , 12/05/2024 , 12/05/2024 , 13/05/2024
76 2 lượt 27/05/2024 , 06/05/2024
77 1 lượt 13/05/2024
79 2 lượt 05/05/2024 , 13/05/2024
80 2 lượt 12/05/2024 , 13/05/2024
82 1 lượt 27/05/2024
83 1 lượt 26/05/2024
84 3 lượt 26/05/2024 , 27/05/2024 , 13/05/2024
86 3 lượt 20/05/2024 , 06/05/2024 , 12/05/2024
87 3 lượt 20/05/2024 , 06/05/2024 , 13/05/2024
88 3 lượt 19/05/2024 , 27/05/2024 , 13/05/2024
89 1 lượt 20/05/2024
90 1 lượt 26/05/2024
91 1 lượt 20/05/2024
92 1 lượt 20/05/2024
95 1 lượt 19/05/2024
97 2 lượt 27/05/2024 , 13/05/2024
98 1 lượt 12/05/2024
99 2 lượt 06/05/2024 , 06/05/2024

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSTTH trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
14 1 lượt 27/05/2024
35 1 lượt 26/05/2024
52 1 lượt 05/05/2024
56 1 lượt 19/05/2024
62 1 lượt 13/05/2024
66 1 lượt 06/05/2024
74 1 lượt 12/05/2024
91 1 lượt 20/05/2024

Thống kê đầu đuôi XSTTH trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 13 lượt 7 ngày
1 14 lượt 7 ngày
2 9 lượt 5 ngày
3 7 lượt 4 ngày
4 14 lượt 7 ngày
5 22 lượt 7 ngày
6 21 lượt 8 ngày
7 18 lượt 8 ngày
8 17 lượt 7 ngày
9 9 lượt 7 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 14 lượt 7 ngày
1 12 lượt 7 ngày
2 17 lượt 8 ngày
3 8 lượt 5 ngày
4 16 lượt 7 ngày
5 18 lượt 8 ngày
6 17 lượt 8 ngày
7 18 lượt 7 ngày
8 13 lượt 7 ngày
9 11 lượt 6 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
00 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017, 2021, 2023
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2022
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2020
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2013
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2022, 2023
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015
06 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2023
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018, 2020
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2018, 2021, 2022
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2018, 2021
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
14 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2020
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2022
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2020, 2021
18 Xuất hiện vào ngày này năm 2023
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2017, 2018, 2019
21 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2021, 2023
22 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2020, 2022
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2019
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2020
25 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2020
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2017, 2021
30 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018, 2019, 2023
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2017, 2021
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2015, 2020, 2022
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2023
35 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019, 2021, 2022
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2018
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2023
38 Xuất hiện vào ngày này năm 2015
39 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2018
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2020
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2020
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019, 2023
47 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2019
50 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2020, 2021, 2023
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2023
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013
53 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2021
54 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2017, 2022
56 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2019
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2014
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2023
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2017, 2023
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2023
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2015, 2018, 2021
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2018, 2020, 2022
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2020, 2021, 2023
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2015, 2021, 2022
67 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2018, 2022, 2023
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2020
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2015
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2020, 2021, 2023
72 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2018, 2020
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2019, 2021
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2020
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2018, 2019
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021, 2022
78 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2020
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2018, 2020, 2022
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2021
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2019
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2019
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2023
86 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019, 2022
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2023
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2020
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
90 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2021
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2022
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2017, 2019, 2022
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2018, 2023
94 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2022
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2020
96 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2019, 2021, 2022, 2023
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2017, 2021
99 Xuất hiện vào ngày này năm 2021

Tìm hiểu về Thống kê xổ số Huế

1. Thống kê xổ số Huế

Thống kê xổ số Huế hay còn gọi là thống kê XSTTH, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số Huế có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh Huế được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số Huế này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số Huế gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số Huế
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số Huế
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số Huế
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSTTH
- Thống kê loto theo đầu XSTTH
- Thống kê loto theo đuôi XSTTH
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số Huế
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X