Thống kê xổ số Bình Thuận

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSBTH trong vòng 30 ngày trước 27-05-2024

Thống kê số lần chưa về Xổ số Bình Thuận trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
94 30 lần 05/10/2023 33 lần
55 24 lần 07/12/2023 24 lần
89 23 lần 14/12/2023 23 lần
98 22 lần 21/12/2023 32 lần
41 20 lần 04/01/2024 26 lần
45 19 lần 11/01/2024 20 lần
05 16 lần 01/02/2024 29 lần
52 16 lần 01/02/2024 26 lần
47 15 lần 08/02/2024 36 lần
70 15 lần 08/02/2024 28 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Bình Thuận trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
89 - 98 22 lần 21/12/2023 12 lần
18 - 81 11 lần 07/03/2024 11 lần
17 - 71 8 lần 28/03/2024 14 lần
02 - 20 6 lần 11/04/2024 15 lần
06 - 60 6 lần 11/04/2024 17 lần
14 - 41 6 lần 11/04/2024 14 lần
15 - 51 6 lần 11/04/2024 12 lần
25 - 52 6 lần 11/04/2024 12 lần
67 - 76 6 lần 11/04/2024 22 lần
34 - 43 5 lần 18/04/2024 16 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Bình Thuận trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
03 30 lần 18/02/2024 323 lần
01 30 lần 19/02/2024 503 lần
06 30 lần 20/02/2024 911 lần
37 30 lần 21/02/2024 501 lần
88 30 lần 22/02/2024 451 lần
68 9 lần 17/05/2024 819 lần
48 30 lần 29/02/2024 425 lần
32 30 lần 03/03/2024 348 lần
39 30 lần 06/03/2024 381 lần
22 8 lần 18/05/2024 420 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số Bình Thuận trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
01 1 lượt 02/05/2024
04 3 lượt 09/05/2024 , 16/05/2024 , 23/05/2024
07 1 lượt 09/05/2024
09 2 lượt 09/05/2024 , 16/05/2024
10 1 lượt 16/05/2024
16 1 lượt 16/05/2024
19 2 lượt 02/05/2024 , 23/05/2024
21 3 lượt 02/05/2024 , 02/05/2024 , 09/05/2024
22 2 lượt 23/05/2024 , 23/05/2024
23 2 lượt 02/05/2024 , 16/05/2024
24 1 lượt 23/05/2024
26 1 lượt 16/05/2024
27 2 lượt 23/05/2024 , 09/05/2024
28 1 lượt 23/05/2024
29 1 lượt 02/05/2024
30 3 lượt 02/05/2024 , 09/05/2024 , 16/05/2024
31 1 lượt 09/05/2024
32 1 lượt 23/05/2024
33 3 lượt 02/05/2024 , 16/05/2024 , 23/05/2024
35 1 lượt 23/05/2024
36 1 lượt 23/05/2024
38 1 lượt 02/05/2024
39 1 lượt 09/05/2024
40 1 lượt 09/05/2024
42 2 lượt 02/05/2024 , 02/05/2024
44 1 lượt 23/05/2024
46 1 lượt 23/05/2024
49 1 lượt 23/05/2024
50 2 lượt 16/05/2024 , 09/05/2024
54 1 lượt 09/05/2024
56 1 lượt 09/05/2024
57 2 lượt 02/05/2024 , 02/05/2024
59 2 lượt 23/05/2024 , 23/05/2024
61 1 lượt 09/05/2024
64 4 lượt 02/05/2024 , 16/05/2024 , 16/05/2024 , 09/05/2024
65 1 lượt 16/05/2024
69 1 lượt 09/05/2024
74 1 lượt 16/05/2024
75 1 lượt 02/05/2024
78 1 lượt 02/05/2024
79 2 lượt 16/05/2024 , 23/05/2024
83 2 lượt 16/05/2024 , 16/05/2024
84 1 lượt 16/05/2024
86 3 lượt 02/05/2024 , 09/05/2024 , 23/05/2024
88 1 lượt 02/05/2024
93 1 lượt 09/05/2024
97 1 lượt 16/05/2024
99 1 lượt 09/05/2024

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSBTH trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
28 1 lượt 23/05/2024
33 1 lượt 02/05/2024
64 1 lượt 09/05/2024
84 1 lượt 16/05/2024

Thống kê đầu đuôi XSBTH trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 7 lượt 4 ngày
1 4 lượt 3 ngày
2 13 lượt 4 ngày
3 12 lượt 4 ngày
4 6 lượt 3 ngày
5 8 lượt 4 ngày
6 7 lượt 3 ngày
7 5 lượt 3 ngày
8 7 lượt 4 ngày
9 3 lượt 2 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 7 lượt 3 ngày
1 6 lượt 2 ngày
2 5 lượt 2 ngày
3 8 lượt 4 ngày
4 12 lượt 4 ngày
5 3 lượt 3 ngày
6 8 lượt 4 ngày
7 6 lượt 4 ngày
8 4 lượt 2 ngày
9 13 lượt 4 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
00 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2019, 2022
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2023
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2021
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2020, 2021
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2022
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2020, 2022
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2018
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021, 2022
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2014, 2017, 2020
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2017, 2023
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2018, 2022
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
14 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2019, 2020
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018
18 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2017, 2018, 2021
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2023
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2021, 2022
21 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2018
22 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2014, 2019, 2020, 2022
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2018
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2023
25 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018, 2023
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019
27 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017, 2019
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
30 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2020
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017, 2019
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2022, 2023
34 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2015
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2015, 2023
38 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
39 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2020
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021, 2023
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2022
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019
43 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2019, 2020, 2021, 2023
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2023
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2014, 2017, 2019, 2023
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2022, 2023
47 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2017, 2019, 2021
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2020
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2023
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019, 2020
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019, 2022
54 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
55 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2017, 2020
56 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2017, 2020
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2022
58 Xuất hiện vào ngày này năm 2015
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2019, 2021, 2022
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2020
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2020
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2017, 2019, 2020, 2023
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2017
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2020, 2023
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2022
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017
67 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022, 2023
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018, 2020
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2018
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2017, 2022
72 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2019, 2021
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2018, 2020
74 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2020, 2021
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2020, 2022, 2023
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2022, 2023
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2018, 2021
78 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2019, 2021, 2022
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019, 2021, 2023
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2021, 2023
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019, 2020, 2022
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2018, 2019
86 Xuất hiện vào ngày này năm 2017
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2020
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2023
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2018, 2020, 2023
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2021, 2022
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2021
94 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2021
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014
98 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019, 2020, 2023
99 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2014, 2021

Tìm hiểu về Thống kê xổ số Bình Thuận

1. Thống kê xổ số Bình Thuận

Thống kê xổ số Bình Thuận hay còn gọi là thống kê XSBTH, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số Bình Thuận có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh Bình Thuận được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số Bình Thuận này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số Bình Thuận gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số Bình Thuận
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số Bình Thuận
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số Bình Thuận
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSBTH
- Thống kê loto theo đầu XSBTH
- Thống kê loto theo đuôi XSBTH
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số Bình Thuận
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X