Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 19-06-2019
02 09 22 23 31 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 15-06-2019
07 09 10 12 23 30
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 12-06-2019
04 10 22 23 26 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 08-06-2019
05 13 19 30 33 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 05-06-2019
02 08 15 21 30 34
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 01-06-2019
13 14 18 20 28 29
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 29-05-2019
03 08 09 18 27 28
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 25-05-2019
03 05 19 22 25 30
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 22-05-2019
02 04 08 12 13 18
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 18-05-2019
03 05 11 17 18 28
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 15-05-2019
01 11 19 20 28 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 11-05-2019
10 17 20 22 24 25
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 08-05-2019
03 08 09 15 21 25
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 04-05-2019
02 07 10 14 17 27