Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 22-01-2020
05 14 22 25 27 30
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 18-01-2020
04 10 18 26 29 30
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 15-01-2020
04 22 24 29 30 33
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 11-01-2020
02 18 22 24 25 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 08-01-2020
06 19 20 22 28 30
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 04-01-2020
01 06 09 23 25 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 01-01-2020
10 12 22 24 25 27
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 28-12-2019
07 11 16 24 32 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 25-12-2019
08 13 14 15 17 23
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 21-12-2019
10 11 20 27 29 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 18-12-2019
09 11 18 22 27 34
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 14-12-2019
06 16 20 23 30 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 11-12-2019
02 08 16 29 31 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 07-12-2019
05 08 11 15 21 32