Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 19-10-2019
02 12 13 16 17 18
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 16-10-2019
09 16 23 26 27 33
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 12-10-2019
19 20 21 28 31 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 09-10-2019
03 04 06 14 21 30
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 05-10-2019
03 04 09 17 18 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 02-10-2019
01 04 08 09 14 18
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 28-09-2019
01 06 09 13 20 29
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 25-09-2019
03 06 12 21 32 34
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 21-09-2019
04 12 18 19 28 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 18-09-2019
06 08 15 22 30 32
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 14-09-2019
11 13 16 22 29 30
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 11-09-2019
08 10 15 17 26 28
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 07-09-2019
01 04 16 17 20 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 04-09-2019
04 06 07 09 28 30