Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 31-10-2020
08 10 30 32 33 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 28-10-2020
03 05 06 20 22 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 24-10-2020
09 13 14 22 25 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 21-10-2020
02 16 17 21 24 30
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 17-10-2020
03 08 14 20 25 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 14-10-2020
01 09 14 20 21 27
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 10-10-2020
05 10 13 20 21 26
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 07-10-2020
05 12 15 22 26 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 03-10-2020
03 05 07 12 26 29
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 30-09-2020
18 22 28 30 33 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 26-09-2020
09 13 14 20 26 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 23-09-2020
02 15 21 22 34 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 19-09-2020
01 02 04 20 25 32
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 16-09-2020
01 02 13 26 30 35