Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 23-01-2021
08 09 10 15 17 23
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 20-01-2021
03 11 14 15 24 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 16-01-2021
03 04 08 09 13 30
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 13-01-2021
10 13 19 32 34 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 09-01-2021
22 26 31 32 33 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 06-01-2021
03 07 17 22 35 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 02-01-2021
04 06 26 27 30 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 30-12-2020
04 15 18 28 30 32
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 26-12-2020
01 09 11 14 18 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 23-12-2020
04 08 09 10 24 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 19-12-2020
11 18 25 29 33 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 16-12-2020
15 16 24 26 29 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 12-12-2020
03 17 19 29 31 32
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 09-12-2020
07 19 24 27 35 36