Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 05-08-2020
07 10 22 26 34 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 01-08-2020
06 09 17 24 29 31
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 29-07-2020
13 16 24 25 26 31
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 25-07-2020
08 10 31 32 34 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 22-07-2020
04 15 24 25 33 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 18-07-2020
05 09 12 17 27 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 15-07-2020
07 12 13 14 15 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 11-07-2020
02 03 05 09 15 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 08-07-2020
02 04 05 13 18 34
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 04-07-2020
02 08 20 24 25 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 01-07-2020
02 09 20 21 29 32
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 27-06-2020
20 23 25 26 30 32
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 24-06-2020
04 12 25 28 33 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 20-06-2020
07 11 14 22 24 26