Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 16-10-2021
04 08 18 23 28 29
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 13-10-2021
03 06 09 16 22 27
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 09-10-2021
03 07 09 16 24 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 06-10-2021
17 19 29 32 33 34
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 02-10-2021
01 02 13 24 26 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 29-09-2021
02 09 21 30 31 32
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 25-09-2021
07 11 24 26 29 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 22-09-2021
01 04 06 11 13 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 24-07-2021
02 12 15 17 18 20
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 21-07-2021
01 08 11 22 25 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 17-07-2021
06 22 24 26 27 32
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 14-07-2021
09 14 28 34 35 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 10-07-2021
05 13 15 29 33 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 07-07-2021
02 05 10 21 23 32