Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 28-09-2022
04 12 15 28 29 34
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 24-09-2022
01 08 10 18 33 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 21-09-2022
02 16 20 24 28 31
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 17-09-2022
01 08 12 25 30 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 14-09-2022
06 14 20 21 28 32
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 10-09-2022
04 07 09 15 22 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 07-09-2022
05 08 17 23 26 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 03-09-2022
13 17 18 23 30 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 31-08-2022
06 09 19 27 34 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 27-08-2022
05 06 07 09 35 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 24-08-2022
10 15 16 17 27 32
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 20-08-2022
05 15 16 22 24 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 17-08-2022
15 17 25 27 30 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 13-08-2022
12 14 17 21 31 34