Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 30-05-2020
08 17 18 19 21 22
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 27-05-2020
01 05 13 15 29 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 23-05-2020
03 09 11 20 22 31
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 20-05-2020
01 08 11 12 24 28
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 16-05-2020
10 15 19 22 26 28
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 13-05-2020
06 18 21 23 28 33
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 09-05-2020
09 12 15 17 18 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 06-05-2020
11 12 18 22 25 28
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 02-05-2020
01 15 18 25 28 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 29-04-2020
03 04 11 23 31 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 25-04-2020
09 10 12 19 25 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 28-03-2020
8 19 21 22 25 29
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 25-03-2020
08 12 19 20 31 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 21-03-2020
01 19 21 32 34 36