Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 25-01-2023
14 17 19 26 28 31
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 18-01-2023
09 13 22 27 28 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 14-01-2023
06 07 13 14 20 21
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 11-01-2023
10 14 16 18 22 24
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 07-01-2023
07 13 22 24 28 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 04-01-2023
05 18 19 20 25 28
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 31-12-2022
03 12 14 16 30 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 28-12-2022
04 07 08 15 18 21
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 24-12-2022
03 06 11 17 24 28
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 21-12-2022
08 15 18 21 23 25
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 17-12-2022
07 15 21 22 35 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 14-12-2022
04 12 14 18 22 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 10-12-2022
06 11 24 26 27 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 07-12-2022
08 19 23 25 34 35