Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 21-05-2022
19 20 21 24 33 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 18-05-2022
14 15 16 17 19 31
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 14-05-2022
06 08 13 24 29 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 11-05-2022
01 05 12 18 21 24
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 07-05-2022
09 13 15 20 30 31
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 04-05-2022
05 06 16 18 27 33
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 30-04-2022
04 05 14 21 29 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 27-04-2022
01 04 06 11 18 19
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 23-04-2022
02 04 07 15 27 35
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 20-04-2022
04 09 14 17 23 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 16-04-2022
01 06 15 22 27 29
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 13-04-2022
06 09 15 17 19 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 09-04-2022
02 06 17 19 29 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 06-04-2022
03 07 14 24 25 29