Xổ Số Điện Toán 6x36 - KQXS Điện Toán 6X36

Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng vào 18h Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 24-04-2019
03 10 12 13 24 32
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 20-04-2019
04 20 21 22 28 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 17-04-2019
12 18 21 24 32 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 13-04-2019
05 15 17 20 31 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 10-04-2019
07 10 15 18 19 20
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 06-04-2019
02 06 09 16 27 32
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 03-04-2019
03 11 25 27 31 34
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 30-03-2019
01 09 15 23 28 30
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 27-03-2019
01 02 13 21 28 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 23-03-2019
16 21 24 25 27 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 20-03-2019
05 06 08 11 34 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 16-03-2019
06 08 10 17 20 33
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 13-03-2019
02 06 09 11 20 36
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 09-03-2019
03 07 23 25 26 27