Thống kê xổ số Cà Mau

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSCM trong vòng 30 ngày trước 19-04-2024

Thống kê số lần chưa về Xổ số Cà Mau trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
60 30 lần 18/09/2023 34 lần
47 28 lần 02/10/2023 28 lần
02 22 lần 13/11/2023 36 lần
52 18 lần 11/12/2023 19 lần
20 17 lần 18/12/2023 25 lần
19 17 lần 18/12/2023 22 lần
59 17 lần 18/12/2023 35 lần
24 17 lần 18/12/2023 24 lần
38 16 lần 25/12/2023 22 lần
04 14 lần 08/01/2024 27 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Cà Mau trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 - 20 17 lần 18/12/2023 18 lần
01 - 10 13 lần 15/01/2024 10 lần
13 - 31 10 lần 05/02/2024 24 lần
23 - 32 9 lần 12/02/2024 14 lần
06 - 60 7 lần 26/02/2024 16 lần
25 - 52 5 lần 11/03/2024 13 lần
04 - 40 4 lần 18/03/2024 13 lần
16 - 61 4 lần 18/03/2024 16 lần
24 - 42 4 lần 18/03/2024 18 lần
26 - 62 4 lần 18/03/2024 15 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Cà Mau trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 30 lần 11/01/2024 594 lần
77 30 lần 13/01/2024 468 lần
85 30 lần 15/01/2024 318 lần
13 30 lần 16/01/2024 766 lần
86 30 lần 17/01/2024 485 lần
10 9 lần 09/04/2024 266 lần
98 30 lần 22/01/2024 488 lần
75 30 lần 29/01/2024 391 lần
38 8 lần 10/04/2024 471 lần
46 30 lần 02/02/2024 419 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số Cà Mau trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
03 2 lượt 25/03/2024 , 08/04/2024
05 1 lượt 01/04/2024
07 1 lượt 08/04/2024
09 1 lượt 08/04/2024
11 2 lượt 01/04/2024 , 01/04/2024
14 2 lượt 08/04/2024 , 08/04/2024
17 2 lượt 25/03/2024 , 15/04/2024
18 1 lượt 25/03/2024
21 1 lượt 08/04/2024
22 1 lượt 25/03/2024
28 2 lượt 25/03/2024 , 01/04/2024
29 2 lượt 01/04/2024 , 15/04/2024
30 1 lượt 15/04/2024
33 1 lượt 15/04/2024
35 2 lượt 25/03/2024 , 15/04/2024
36 1 lượt 25/03/2024
39 2 lượt 25/03/2024 , 15/04/2024
43 1 lượt 15/04/2024
45 1 lượt 25/03/2024
46 1 lượt 01/04/2024
48 3 lượt 15/04/2024 , 15/04/2024 , 15/04/2024
49 1 lượt 08/04/2024
50 1 lượt 15/04/2024
51 1 lượt 01/04/2024
55 1 lượt 08/04/2024
56 2 lượt 08/04/2024 , 15/04/2024
58 1 lượt 15/04/2024
63 1 lượt 25/03/2024
64 1 lượt 01/04/2024
65 1 lượt 15/04/2024
67 1 lượt 25/03/2024
68 1 lượt 15/04/2024
69 1 lượt 08/04/2024
72 3 lượt 01/04/2024 , 08/04/2024 , 08/04/2024
74 2 lượt 01/04/2024 , 01/04/2024
76 1 lượt 15/04/2024
78 2 lượt 25/03/2024 , 01/04/2024
79 1 lượt 25/03/2024
80 1 lượt 15/04/2024
82 1 lượt 25/03/2024
83 1 lượt 01/04/2024
84 1 lượt 01/04/2024
85 1 lượt 25/03/2024
86 1 lượt 01/04/2024
87 1 lượt 15/04/2024
88 2 lượt 25/03/2024 , 01/04/2024
89 1 lượt 08/04/2024
90 2 lượt 25/03/2024 , 25/03/2024
91 1 lượt 08/04/2024
92 1 lượt 01/04/2024
95 1 lượt 08/04/2024
96 2 lượt 08/04/2024 , 08/04/2024
97 1 lượt 08/04/2024
99 1 lượt 01/04/2024

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSCM trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
43 1 lượt 15/04/2024
56 1 lượt 08/04/2024
64 1 lượt 01/04/2024
85 1 lượt 25/03/2024

Thống kê đầu đuôi XSCM trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 5 lượt 3 ngày
1 7 lượt 4 ngày
2 6 lượt 4 ngày
3 7 lượt 2 ngày
4 7 lượt 4 ngày
5 6 lượt 3 ngày
6 6 lượt 4 ngày
7 9 lượt 4 ngày
8 10 lượt 4 ngày
9 9 lượt 3 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 5 lượt 2 ngày
1 5 lượt 2 ngày
2 6 lượt 3 ngày
3 6 lượt 4 ngày
4 6 lượt 2 ngày
5 8 lượt 4 ngày
6 8 lượt 4 ngày
7 6 lượt 3 ngày
8 12 lượt 3 ngày
9 10 lượt 4 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
00 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2023
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2017, 2023
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2019, 2021
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017, 2021, 2023
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019, 2021, 2022, 2023
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2017
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2019, 2021, 2022
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2021
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2015
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2022
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021, 2022, 2023
14 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2017, 2023
18 Xuất hiện vào ngày này năm 2013
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2021
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2019, 2022
22 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2019, 2022
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
25 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015
27 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2017
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2022
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
30 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2018
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2014
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
34 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2018
35 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2022, 2023
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
38 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2017, 2022
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2022
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
43 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2022
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2018
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
47 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2021, 2023
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2023
50 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2015, 2022, 2023
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2021
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2023
53 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2015, 2017, 2021
54 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2022
55 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2023
58 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019, 2022
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2015, 2017
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2022
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2015, 2018, 2021
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2021
67 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2021, 2022
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2018, 2019
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2022
72 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2022
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013
74 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2019, 2021
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2022, 2023
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2022, 2023
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2021, 2023
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2022
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2018, 2023
86 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2021
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019, 2021, 2022, 2023
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2017
90 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2018, 2021, 2023
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2018, 2019
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
94 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2015
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2019, 2023
96 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2018
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013
98 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2021
99 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2023

Tìm hiểu về Thống kê xổ số Cà Mau

1. Thống kê xổ số Cà Mau

Thống kê xổ số Cà Mau hay còn gọi là thống kê XSCM, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số Cà Mau có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh Cà Mau được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số Cà Mau này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số Cà Mau gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số Cà Mau
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số Cà Mau
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số Cà Mau
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSCM
- Thống kê loto theo đầu XSCM
- Thống kê loto theo đuôi XSCM
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số Cà Mau
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X