Thống kê xổ số Bến Tre

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSBTR trong vòng 30 ngày trước 20-06-2024

Thống kê số lần chưa về Xổ số Bến Tre trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
43 30 lần 21/11/2023 31 lần
83 21 lần 23/01/2024 21 lần
03 17 lần 20/02/2024 22 lần
75 16 lần 27/02/2024 29 lần
82 15 lần 05/03/2024 35 lần
45 14 lần 12/03/2024 30 lần
67 13 lần 19/03/2024 18 lần
49 13 lần 19/03/2024 31 lần
40 12 lần 26/03/2024 23 lần
14 12 lần 26/03/2024 18 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Bến Tre trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 - 83 9 lần 16/04/2024 15 lần
37 - 73 8 lần 23/04/2024 17 lần
15 - 51 7 lần 30/04/2024 12 lần
27 - 72 6 lần 07/05/2024 16 lần
78 - 87 6 lần 07/05/2024 18 lần
56 - 65 5 lần 14/05/2024 14 lần
03 - 30 4 lần 21/05/2024 17 lần
07 - 70 4 lần 21/05/2024 16 lần
09 - 90 4 lần 21/05/2024 18 lần
26 - 62 4 lần 21/05/2024 13 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Bến Tre trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
53 30 lần 12/03/2024 713 lần
99 30 lần 16/03/2024 752 lần
23 30 lần 17/03/2024 565 lần
44 30 lần 19/03/2024 510 lần
71 30 lần 21/03/2024 292 lần
09 9 lần 10/06/2024 430 lần
19 30 lần 25/03/2024 555 lần
45 30 lần 26/03/2024 432 lần
35 30 lần 29/03/2024 504 lần
55 8 lần 11/06/2024 574 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số Bến Tre trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
01 2 lượt 11/06/2024 , 11/06/2024
02 1 lượt 18/06/2024
04 1 lượt 18/06/2024
05 1 lượt 28/05/2024
06 1 lượt 11/06/2024
08 2 lượt 21/05/2024 , 11/06/2024
09 2 lượt 21/05/2024 , 21/05/2024
11 2 lượt 28/05/2024 , 11/06/2024
12 3 lượt 28/05/2024 , 18/06/2024 , 18/06/2024
13 1 lượt 04/06/2024
16 2 lượt 04/06/2024 , 04/06/2024
17 1 lượt 04/06/2024
18 3 lượt 04/06/2024 , 18/06/2024 , 18/06/2024
19 2 lượt 21/05/2024 , 28/05/2024
21 1 lượt 28/05/2024
22 1 lượt 21/05/2024
23 3 lượt 21/05/2024 , 21/05/2024 , 28/05/2024
25 2 lượt 21/05/2024 , 11/06/2024
28 1 lượt 28/05/2024
29 2 lượt 21/05/2024 , 11/06/2024
30 1 lượt 21/05/2024
31 1 lượt 04/06/2024
32 1 lượt 04/06/2024
34 1 lượt 11/06/2024
35 1 lượt 28/05/2024
36 3 lượt 28/05/2024 , 04/06/2024 , 11/06/2024
39 1 lượt 28/05/2024
41 1 lượt 11/06/2024
42 1 lượt 18/06/2024
44 1 lượt 28/05/2024
48 1 lượt 11/06/2024
50 1 lượt 04/06/2024
52 3 lượt 21/05/2024 , 04/06/2024 , 04/06/2024
53 2 lượt 21/05/2024 , 11/06/2024
54 2 lượt 04/06/2024 , 04/06/2024
57 2 lượt 28/05/2024 , 28/05/2024
58 1 lượt 28/05/2024
59 2 lượt 04/06/2024 , 04/06/2024
60 1 lượt 11/06/2024
61 1 lượt 18/06/2024
62 1 lượt 21/05/2024
64 1 lượt 18/06/2024
66 1 lượt 18/06/2024
68 2 lượt 18/06/2024 , 18/06/2024
70 1 lượt 21/05/2024
71 1 lượt 11/06/2024
74 3 lượt 28/05/2024 , 04/06/2024 , 18/06/2024
76 3 lượt 11/06/2024 , 18/06/2024 , 18/06/2024
77 1 lượt 21/05/2024
79 2 lượt 21/05/2024 , 21/05/2024
81 1 lượt 21/05/2024
84 2 lượt 28/05/2024 , 18/06/2024
85 1 lượt 11/06/2024
86 1 lượt 04/06/2024
89 1 lượt 11/06/2024
91 1 lượt 18/06/2024
93 1 lượt 11/06/2024
94 1 lượt 28/05/2024
95 2 lượt 28/05/2024 , 04/06/2024
96 1 lượt 18/06/2024

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSBTR trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
23 1 lượt 28/05/2024
30 1 lượt 21/05/2024
31 1 lượt 04/06/2024
48 1 lượt 11/06/2024
68 1 lượt 18/06/2024

Thống kê đầu đuôi XSBTR trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 10 lượt 4 ngày
1 14 lượt 5 ngày
2 10 lượt 3 ngày
3 9 lượt 4 ngày
4 4 lượt 3 ngày
5 13 lượt 4 ngày
6 7 lượt 3 ngày
7 11 lượt 5 ngày
8 6 lượt 5 ngày
9 6 lượt 4 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 4 lượt 3 ngày
1 11 lượt 5 ngày
2 11 lượt 4 ngày
3 7 lượt 4 ngày
4 12 lượt 4 ngày
5 7 lượt 4 ngày
6 12 lượt 4 ngày
7 4 lượt 3 ngày
8 10 lượt 5 ngày
9 12 lượt 4 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2021, 2023
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2023
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2021, 2022
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2021, 2022
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
06 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2023
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2023
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2022, 2023
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2019
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2017
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018, 2019, 2020, 2023
14 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2021
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018, 2021, 2022, 2023
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2019
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2020
18 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2020, 2021, 2023
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2019, 2022
21 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
22 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2022, 2023
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2021
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2023
25 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2023
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2021
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2020
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2019, 2023
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2020, 2021
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2019, 2023
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2021, 2022, 2023
35 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2021
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2019
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2020
38 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017
39 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2015
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2020
43 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2021
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2018, 2020, 2022
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2022
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019, 2021
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018, 2019, 2023
50 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019, 2022
53 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2018, 2019, 2023
54 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2020, 2022
55 Xuất hiện vào ngày này năm 2015
56 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
58 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018, 2019, 2020
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2020, 2022
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2020, 2021, 2023
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2015, 2017, 2018, 2019
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2023
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2020, 2022
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2023
67 Xuất hiện vào ngày này năm 2021, 2023
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2018, 2021, 2023
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2018, 2020
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021, 2022
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015
72 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2020
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2023
74 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2022
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2021
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2020, 2023
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2018
78 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2018, 2020, 2021
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2019, 2020, 2022
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2020, 2021, 2022
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2023
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2017, 2022
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2018, 2020
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2021
86 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2019, 2021, 2022
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2023
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2020
90 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2020, 2021
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2022
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014
94 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2022, 2023
96 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2015, 2017, 2019
98 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018, 2020, 2022
99 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017, 2020, 2021

Tìm hiểu về Thống kê xổ số Bến Tre

1. Thống kê xổ số Bến Tre

Thống kê xổ số Bến Tre hay còn gọi là thống kê XSBTR, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số Bến Tre có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh Bến Tre được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số Bến Tre này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số Bến Tre gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số Bến Tre
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số Bến Tre
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số Bến Tre
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSBTR
- Thống kê loto theo đầu XSBTR
- Thống kê loto theo đuôi XSBTR
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số Bến Tre
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X