Thống kê xổ số An Giang

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSAG trong vòng 30 ngày trước 26-02-2024

Thống kê số lần chưa về Xổ số An Giang trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
09 24 lần 07/09/2023 28 lần
08 22 lần 21/09/2023 25 lần
58 21 lần 28/09/2023 24 lần
97 21 lần 28/09/2023 27 lần
57 20 lần 05/10/2023 23 lần
16 18 lần 19/10/2023 36 lần
71 18 lần 19/10/2023 28 lần
38 15 lần 09/11/2023 20 lần
40 14 lần 16/11/2023 17 lần
73 14 lần 16/11/2023 26 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số An Giang trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 - 83 7 lần 04/01/2024 12 lần
37 - 73 6 lần 11/01/2024 13 lần
46 - 64 6 lần 11/01/2024 20 lần
03 - 30 4 lần 25/01/2024 20 lần
05 - 50 4 lần 25/01/2024 17 lần
14 - 41 4 lần 25/01/2024 11 lần
26 - 62 4 lần 25/01/2024 11 lần
89 - 98 4 lần 25/01/2024 13 lần
06 - 60 3 lần 01/02/2024 14 lần
27 - 72 3 lần 01/02/2024 13 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số An Giang trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
59 30 lần 19/11/2023 463 lần
69 30 lần 20/11/2023 572 lần
29 30 lần 23/11/2023 361 lần
71 30 lần 24/11/2023 292 lần
48 30 lần 25/11/2023 425 lần
99 30 lần 27/11/2023 752 lần
64 9 lần 16/02/2024 418 lần
73 30 lần 30/11/2023 535 lần
26 30 lần 04/12/2023 696 lần
94 8 lần 17/02/2024 435 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số An Giang trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
00 1 lượt 22/02/2024
01 1 lượt 15/02/2024
04 1 lượt 22/02/2024
11 2 lượt 08/02/2024 , 08/02/2024
12 1 lượt 22/02/2024
13 1 lượt 08/02/2024
15 1 lượt 15/02/2024
17 1 lượt 08/02/2024
18 2 lượt 01/02/2024 , 15/02/2024
20 3 lượt 15/02/2024 , 15/02/2024 , 22/02/2024
21 1 lượt 08/02/2024
24 2 lượt 01/02/2024 , 22/02/2024
28 1 lượt 08/02/2024
29 1 lượt 15/02/2024
32 1 lượt 15/02/2024
34 2 lượt 01/02/2024 , 15/02/2024
35 1 lượt 01/02/2024
36 1 lượt 01/02/2024
42 1 lượt 15/02/2024
43 1 lượt 22/02/2024
44 2 lượt 08/02/2024 , 22/02/2024
45 2 lượt 01/02/2024 , 15/02/2024
47 1 lượt 22/02/2024
48 2 lượt 01/02/2024 , 08/02/2024
51 1 lượt 01/02/2024
52 1 lượt 08/02/2024
54 1 lượt 15/02/2024
56 1 lượt 15/02/2024
59 1 lượt 01/02/2024
60 1 lượt 01/02/2024
61 2 lượt 08/02/2024 , 22/02/2024
65 1 lượt 22/02/2024
66 1 lượt 08/02/2024
67 3 lượt 01/02/2024 , 22/02/2024 , 22/02/2024
69 1 lượt 01/02/2024
70 1 lượt 22/02/2024
72 1 lượt 01/02/2024
74 2 lượt 08/02/2024 , 15/02/2024
75 2 lượt 08/02/2024 , 15/02/2024
76 2 lượt 01/02/2024 , 08/02/2024
77 1 lượt 08/02/2024
78 1 lượt 08/02/2024
79 3 lượt 01/02/2024 , 01/02/2024 , 15/02/2024
80 1 lượt 15/02/2024
81 1 lượt 22/02/2024
84 1 lượt 01/02/2024
85 1 lượt 15/02/2024
86 2 lượt 22/02/2024 , 22/02/2024
90 1 lượt 15/02/2024
91 2 lượt 08/02/2024 , 22/02/2024
92 1 lượt 01/02/2024
93 1 lượt 08/02/2024
94 1 lượt 22/02/2024

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSAG trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
04 1 lượt 22/02/2024
29 1 lượt 15/02/2024
36 1 lượt 01/02/2024
66 1 lượt 08/02/2024

Thống kê đầu đuôi XSAG trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 3 lượt 2 ngày
1 8 lượt 4 ngày
2 8 lượt 4 ngày
3 5 lượt 2 ngày
4 9 lượt 4 ngày
5 5 lượt 3 ngày
6 9 lượt 3 ngày
7 13 lượt 4 ngày
8 6 lượt 3 ngày
9 6 lượt 4 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 8 lượt 3 ngày
1 10 lượt 4 ngày
2 6 lượt 4 ngày
3 3 lượt 2 ngày
4 12 lượt 4 ngày
5 8 lượt 4 ngày
6 7 lượt 4 ngày
7 6 lượt 3 ngày
8 6 lượt 3 ngày
9 6 lượt 2 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
00 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2021, 2023
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2018, 2021
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018, 2021, 2023
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2020
06 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2016, 2022, 2023
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2016
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2023
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2017
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2020, 2021
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2021, 2022
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2016, 2017, 2020
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019, 2023
14 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019, 2020, 2021
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2015
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2019, 2020
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2016, 2018, 2022
18 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2018
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2020, 2023
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2018
21 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2021
22 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2021
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2017
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2018
25 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2019, 2021
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2019, 2021, 2022
27 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2016
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2018, 2023
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2016, 2017, 2018
30 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2016, 2020, 2021
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017, 2018, 2021, 2022
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018, 2019, 2022
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2021, 2022
34 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2020
35 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2014, 2015, 2019
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2021
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2021
39 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2018, 2022
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021, 2023
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018, 2023
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2018, 2021
43 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2021, 2022
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2023
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2021
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2020, 2022
47 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2018, 2020, 2022
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2019
50 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2018, 2019, 2022
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2020, 2021
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2015, 2019, 2022
53 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2020
54 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018, 2019
55 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022
56 Xuất hiện vào ngày này năm 2013
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2015
58 Xuất hiện vào ngày này năm 2016
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2016
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2014, 2015
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2020
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2020, 2023
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2019, 2023
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2021
67 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2021
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2020, 2021
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2023
72 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2017, 2019
74 Xuất hiện vào ngày này năm 2023
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2019
78 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2022
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2021, 2022
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2016, 2019, 2020, 2022
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2020
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019, 2020
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2016
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2020
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2017
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018, 2019
90 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2023
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2015, 2017, 2020
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2016, 2018, 2023
94 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2016, 2018, 2022
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2019
96 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2019, 2020, 2022
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2015, 2017, 2023
98 Xuất hiện vào ngày này năm 2016, 2020
99 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2017, 2022

Tìm hiểu về Thống kê xổ số An Giang

1. Thống kê xổ số An Giang

Thống kê xổ số An Giang hay còn gọi là thống kê XSAG, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số An Giang có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh An Giang được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số An Giang này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số An Giang gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số An Giang
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số An Giang
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số An Giang
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSAG
- Thống kê loto theo đầu XSAG
- Thống kê loto theo đuôi XSAG
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số An Giang
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X