Thống kê xổ số Đồng Tháp

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSDT trong vòng 30 ngày trước 19-04-2024

Thống kê số lần chưa về Xổ số Đồng Tháp trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 26 lần 16/10/2023 26 lần
62 25 lần 23/10/2023 27 lần
09 21 lần 20/11/2023 38 lần
96 20 lần 27/11/2023 21 lần
91 18 lần 11/12/2023 19 lần
05 15 lần 01/01/2024 16 lần
73 15 lần 01/01/2024 35 lần
07 15 lần 01/01/2024 32 lần
71 15 lần 01/01/2024 25 lần
03 14 lần 08/01/2024 20 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Đồng Tháp trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 - 75 12 lần 22/01/2024 15 lần
07 - 70 9 lần 12/02/2024 19 lần
28 - 82 7 lần 26/02/2024 13 lần
03 - 30 6 lần 04/03/2024 9 lần
89 - 98 6 lần 04/03/2024 28 lần
12 - 21 5 lần 11/03/2024 11 lần
02 - 20 4 lần 18/03/2024 14 lần
06 - 60 4 lần 18/03/2024 13 lần
23 - 32 4 lần 18/03/2024 15 lần
47 - 74 4 lần 18/03/2024 14 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Đồng Tháp trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 30 lần 11/01/2024 594 lần
77 30 lần 13/01/2024 468 lần
85 30 lần 15/01/2024 318 lần
13 30 lần 16/01/2024 766 lần
86 30 lần 17/01/2024 485 lần
10 9 lần 09/04/2024 266 lần
98 30 lần 22/01/2024 488 lần
75 30 lần 29/01/2024 391 lần
38 8 lần 10/04/2024 471 lần
46 30 lần 02/02/2024 419 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số Đồng Tháp trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
00 1 lượt 01/04/2024
01 1 lượt 01/04/2024
04 1 lượt 01/04/2024
08 1 lượt 25/03/2024
11 1 lượt 25/03/2024
14 1 lượt 15/04/2024
15 4 lượt 25/03/2024 , 25/03/2024 , 08/04/2024 , 15/04/2024
17 2 lượt 25/03/2024 , 01/04/2024
18 1 lượt 15/04/2024
19 2 lượt 08/04/2024 , 15/04/2024
22 2 lượt 15/04/2024 , 15/04/2024
24 1 lượt 08/04/2024
25 1 lượt 08/04/2024
26 4 lượt 25/03/2024 , 25/03/2024 , 01/04/2024 , 08/04/2024
27 3 lượt 25/03/2024 , 08/04/2024 , 15/04/2024
29 1 lượt 08/04/2024
31 1 lượt 01/04/2024
33 2 lượt 25/03/2024 , 15/04/2024
36 1 lượt 25/03/2024
37 1 lượt 08/04/2024
39 1 lượt 08/04/2024
41 1 lượt 15/04/2024
43 2 lượt 01/04/2024 , 15/04/2024
44 2 lượt 08/04/2024 , 15/04/2024
46 1 lượt 08/04/2024
48 1 lượt 15/04/2024
49 1 lượt 15/04/2024
50 1 lượt 15/04/2024
51 1 lượt 01/04/2024
53 1 lượt 15/04/2024
54 1 lượt 25/03/2024
56 3 lượt 25/03/2024 , 01/04/2024 , 08/04/2024
58 1 lượt 01/04/2024
59 1 lượt 01/04/2024
61 1 lượt 01/04/2024
66 1 lượt 25/03/2024
67 1 lượt 15/04/2024
68 2 lượt 01/04/2024 , 08/04/2024
69 2 lượt 01/04/2024 , 01/04/2024
77 1 lượt 01/04/2024
78 1 lượt 08/04/2024
81 1 lượt 25/03/2024
83 1 lượt 25/03/2024
84 3 lượt 25/03/2024 , 01/04/2024 , 15/04/2024
85 1 lượt 08/04/2024
88 2 lượt 01/04/2024 , 15/04/2024
90 1 lượt 08/04/2024
92 1 lượt 25/03/2024
93 1 lượt 25/03/2024
94 1 lượt 08/04/2024
99 1 lượt 08/04/2024

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSDT trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
04 1 lượt 01/04/2024
15 1 lượt 25/03/2024
22 1 lượt 15/04/2024
68 1 lượt 08/04/2024

Thống kê đầu đuôi XSDT trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 4 lượt 2 ngày
1 11 lượt 4 ngày
2 12 lượt 4 ngày
3 6 lượt 4 ngày
4 8 lượt 3 ngày
5 9 lượt 4 ngày
6 7 lượt 4 ngày
7 2 lượt 2 ngày
8 8 lượt 4 ngày
9 5 lượt 2 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 3 lượt 3 ngày
1 7 lượt 3 ngày
2 3 lượt 2 ngày
3 7 lượt 3 ngày
4 10 lượt 4 ngày
5 6 lượt 3 ngày
6 10 lượt 3 ngày
7 8 lượt 4 ngày
8 9 lượt 4 ngày
9 9 lượt 3 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
00 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2023
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2017, 2023
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2019, 2021
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017, 2021, 2023
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019, 2021, 2022, 2023
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2017
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2019, 2021, 2022
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2021
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2015
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2022
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021, 2022, 2023
14 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2017, 2023
18 Xuất hiện vào ngày này năm 2013
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2021
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2019, 2022
22 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2019, 2022
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
25 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015
27 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2017
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2022
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
30 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2018
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2014
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
34 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2018
35 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2022, 2023
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
38 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2017, 2022
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2022
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
43 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2022
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2018
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
47 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2021, 2023
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2023
50 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2015, 2022, 2023
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2021
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2023
53 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2015, 2017, 2021
54 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2022
55 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2023
58 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019, 2022
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2015, 2017
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2022
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2015, 2018, 2021
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2021
67 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2021, 2022
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2018, 2019
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2022
72 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2022
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013
74 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2019, 2021
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2022, 2023
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2022, 2023
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2021, 2023
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2022
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2018, 2023
86 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2021
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019, 2021, 2022, 2023
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2017
90 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2018, 2021, 2023
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2018, 2019
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
94 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2015
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2019, 2023
96 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2018
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013
98 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2021
99 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2023

Tìm hiểu về Thống kê xổ số Đồng Tháp

1. Thống kê xổ số Đồng Tháp

Thống kê xổ số Đồng Tháp hay còn gọi là thống kê XSDT, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số Đồng Tháp có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh Đồng Tháp được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số Đồng Tháp này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số Đồng Tháp gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số Đồng Tháp
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số Đồng Tháp
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số Đồng Tháp
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSDT
- Thống kê loto theo đầu XSDT
- Thống kê loto theo đuôi XSDT
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số Đồng Tháp
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X