Thống kê xổ số Kiên Giang

Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9

Thống kê tổng hợp loto XSKG trong vòng 30 ngày trước 19-04-2024

Thống kê số lần chưa về Xổ số Kiên Giang trong 30 lần quay

Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
93 23 lần 05/11/2023 23 lần
35 21 lần 19/11/2023 36 lần
86 20 lần 26/11/2023 28 lần
98 18 lần 10/12/2023 21 lần
00 18 lần 10/12/2023 22 lần
33 17 lần 17/12/2023 18 lần
42 17 lần 17/12/2023 26 lần
75 14 lần 07/01/2024 24 lần
79 13 lần 14/01/2024 31 lần
51 13 lần 14/01/2024 17 lần

Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Kiên Giang trong 30 lần quay

Cặp Loto Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 - 74 7 lần 25/02/2024 18 lần
24 - 42 6 lần 03/03/2024 14 lần
13 - 31 5 lần 10/03/2024 13 lần
36 - 63 5 lần 10/03/2024 11 lần
48 - 84 5 lần 10/03/2024 15 lần
07 - 70 4 lần 17/03/2024 9 lần
17 - 71 4 lần 17/03/2024 13 lần
39 - 93 4 lần 17/03/2024 15 lần
45 - 54 4 lần 17/03/2024 12 lần
79 - 97 4 lần 17/03/2024 15 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Kiên Giang trong 30 lần quay

Đặc biệt Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 30 lần 11/01/2024 594 lần
77 30 lần 13/01/2024 468 lần
85 30 lần 15/01/2024 318 lần
13 30 lần 16/01/2024 766 lần
86 30 lần 17/01/2024 485 lần
10 9 lần 09/04/2024 266 lần
98 30 lần 22/01/2024 488 lần
75 30 lần 29/01/2024 391 lần
38 8 lần 10/04/2024 471 lần
46 30 lần 02/02/2024 419 lần

Thống kê số lần xuất hiện loto xổ số Kiên Giang trong 30 lần quay

Loto Xuất hiện Ngày về
02 2 lượt 07/04/2024 , 14/04/2024
03 1 lượt 24/03/2024
04 2 lượt 24/03/2024 , 07/04/2024
05 1 lượt 31/03/2024
08 1 lượt 31/03/2024
09 1 lượt 14/04/2024
10 4 lượt 31/03/2024 , 31/03/2024 , 07/04/2024 , 14/04/2024
14 1 lượt 07/04/2024
15 2 lượt 24/03/2024 , 07/04/2024
16 1 lượt 24/03/2024
20 1 lượt 31/03/2024
21 1 lượt 07/04/2024
22 4 lượt 31/03/2024 , 07/04/2024 , 07/04/2024 , 14/04/2024
23 1 lượt 07/04/2024
25 1 lượt 14/04/2024
26 1 lượt 24/03/2024
29 2 lượt 31/03/2024 , 07/04/2024
32 1 lượt 14/04/2024
37 2 lượt 07/04/2024 , 14/04/2024
38 1 lượt 24/03/2024
40 1 lượt 24/03/2024
43 2 lượt 24/03/2024 , 31/03/2024
44 1 lượt 14/04/2024
46 1 lượt 31/03/2024
49 2 lượt 07/04/2024 , 14/04/2024
50 1 lượt 24/03/2024
52 1 lượt 07/04/2024
53 1 lượt 07/04/2024
55 1 lượt 31/03/2024
56 1 lượt 14/04/2024
57 1 lượt 24/03/2024
59 1 lượt 24/03/2024
60 1 lượt 07/04/2024
61 1 lượt 14/04/2024
65 1 lượt 31/03/2024
68 1 lượt 31/03/2024
69 1 lượt 31/03/2024
72 1 lượt 31/03/2024
73 4 lượt 24/03/2024 , 24/03/2024 , 07/04/2024 , 07/04/2024
76 1 lượt 31/03/2024
78 1 lượt 14/04/2024
81 1 lượt 24/03/2024
82 1 lượt 14/04/2024
85 1 lượt 24/03/2024
87 1 lượt 14/04/2024
88 1 lượt 07/04/2024
89 2 lượt 24/03/2024 , 31/03/2024
90 3 lượt 24/03/2024 , 14/04/2024 , 14/04/2024
91 1 lượt 14/04/2024
92 1 lượt 31/03/2024
94 1 lượt 24/03/2024
95 1 lượt 14/04/2024
99 1 lượt 31/03/2024

Thống kê số lần xuất hiện 2 số cuối giải Đặc biệt XSKG trong 30 ngày gần nhất

Giải đặc biệt Xuất hiện Ngày về
26 1 lượt 24/03/2024
44 1 lượt 14/04/2024
69 1 lượt 31/03/2024
73 1 lượt 07/04/2024

Thống kê đầu đuôi XSKG trong 30 ngày gần nhất

Đầu Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 8 lượt 4 ngày
1 8 lượt 4 ngày
2 11 lượt 4 ngày
3 4 lượt 3 ngày
4 7 lượt 4 ngày
5 7 lượt 4 ngày
6 5 lượt 3 ngày
7 7 lượt 4 ngày
8 7 lượt 4 ngày
9 8 lượt 3 ngày
Đuôi Tổng số lần về Tổng số ngày về
0 11 lượt 4 ngày
1 4 lượt 3 ngày
2 11 lượt 3 ngày
3 9 lượt 3 ngày
4 5 lượt 3 ngày
5 8 lượt 4 ngày
6 5 lượt 3 ngày
7 4 lượt 3 ngày
8 5 lượt 4 ngày
9 10 lượt 4 ngày

Thống kê loto ngày này năm xưa

Loto Xuất hiện vào ngày này năm xưa
00 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2023
01 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2017, 2023
02 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2019, 2021
03 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2017, 2021, 2023
04 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019, 2021, 2022, 2023
05 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2017
07 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2019, 2021, 2022
08 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
09 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2021
10 Xuất hiện vào ngày này năm 2015
11 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2022
12 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
13 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021, 2022, 2023
14 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
15 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
16 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
17 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2017, 2023
18 Xuất hiện vào ngày này năm 2013
19 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2021
20 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2019, 2022
22 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
23 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2019, 2022
24 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
25 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017
26 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015
27 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2017
28 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2022
29 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
30 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2019
31 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2015, 2018
32 Xuất hiện vào ngày này năm 2014
33 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
34 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2018
35 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019
36 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2022, 2023
37 Xuất hiện vào ngày này năm 2021
38 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2017, 2022
40 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2021
41 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2022
42 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2019
43 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2017, 2022
44 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2018
45 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2018
46 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
47 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
48 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2021, 2023
49 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2023
50 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2015, 2022, 2023
51 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2019, 2021
52 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2017, 2023
53 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013, 2015, 2017, 2021
54 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2022
55 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
57 Xuất hiện vào ngày này năm 2023
58 Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2019, 2022
59 Xuất hiện vào ngày này năm 2011
60 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2015, 2017
61 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022
62 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2018
63 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2018
64 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2022
65 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2015, 2018, 2021
66 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2021
67 Xuất hiện vào ngày này năm 2022
68 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
69 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2021, 2022
70 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2014, 2018, 2019
71 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2017, 2022
72 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2022
73 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013
74 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2014, 2019, 2021
75 Xuất hiện vào ngày này năm 2022, 2023
76 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018
77 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2014, 2022, 2023
79 Xuất hiện vào ngày này năm 2018
80 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018, 2021, 2023
81 Xuất hiện vào ngày này năm 2017, 2022
82 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2017, 2022
83 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
84 Xuất hiện vào ngày này năm 2019, 2023
85 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2018, 2023
86 Xuất hiện vào ngày này năm 2015, 2017, 2021
87 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2018
88 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2019, 2021, 2022, 2023
89 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2013, 2017
90 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2018, 2021, 2023
91 Xuất hiện vào ngày này năm 2012
92 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2018, 2019
93 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2019
94 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2012, 2013, 2015
95 Xuất hiện vào ngày này năm 2012, 2015, 2019, 2023
96 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2018
97 Xuất hiện vào ngày này năm 2011, 2013
98 Xuất hiện vào ngày này năm 2014, 2015, 2021
99 Xuất hiện vào ngày này năm 2013, 2023

Tìm hiểu về Thống kê xổ số Kiên Giang

1. Thống kê xổ số Kiên Giang

Thống kê xổ số Kiên Giang hay còn gọi là thống kê XSKG, là hình thức thống kê xổ số tổng hợp đầy đủ các loại thống kê như tần suất, số lần xuất hiện về nhiều ít, loto gan, giải đặc biệt, thống kê loto, ngày này năm xưa.... chi tiết nhất, nhằm mang đến cho độc giả công cụ thống kê tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một vài cú click chuột.

2. Thống kê xổ số Kiên Giang có ý nghĩa gì?

Hiện nay trên website có rất nhiều công cụ thống kê khác nhau, mỗi loại thống kê xổ số tỉnh Kiên Giang được sắp xếp theo từng tiêu chí riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, việc xem nhiều loại thống kê ở nhiều page khác nhau dẫn đến rời rạc, khó bao quát các loại thống kê của 1 tỉnh thành cụ thể. Với công cụ thống kê xổ số Kiên Giang này sẽ gom đầy đủ các loại/hình thức thống kê khác nhau lại và trình bày chúng trên cùng một trang. Từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng quát các hình thức thống kê. Người chơi chỉ với vài thao tác như chọn bộ số bất kỳ và biên độ ngày, còn lại hệ thống sẽ tự trả kết quả thống kê với tốc độ nhanh đến từng mili giây, cực kỳ tiện lợi.

Hình thức thống kê này đã được chúng tôi lập trình hoàn hoàn tự động với thuật toán logic cùng công nghệ 4.0, do đó kết quả chính xác cao.

3. Thống kê xổ số Kiên Giang gồm những gì?

- Thống kê số lần chưa về xổ số Kiên Giang
- Thống kê số lần chưa về theo cặp xổ số Kiên Giang
- Thống kê lần xuất hiện loto xổ số Kiên Giang
- Thống kê lần xuất hiện ở giải đặc biệt XSKG
- Thống kê loto theo đầu XSKG
- Thống kê loto theo đuôi XSKG
- Thống kê ngày này năm xưa Xổ số Kiên Giang
- Thống kê chi tiết theo từng bộ số

Công cụ thống kê trên chỉ có tính chất tham khảo. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.

X