Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 19/02/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 - 05, 07, 03
1 16 - 18
2 29, 21 26, 28, 28 24
3 32, 37, 39, 36, 38 36, 30 31
4 43, 45, 40 48, 45, 48 42, 40, 46, 40
5 59, 57, 57 55, 53 -
6 69 64, 65, 61 67, 61, 63
7 75 79, 71, 78 78, 71
8 - - 82
9 93 91, 99 90, 95

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 12/02/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09, 06, 08 03, 08 01, 09
1 - 10 17, 12, 13, 10, 14
2 27, 20 27, 29, 24 23, 22
3 38, 39 35, 38, 32 36, 36
4 42, 42, 43 46 43
5 55, 53 52, 55 59
6 67 67, 64 68
7 - 78, 79 71, 77, 74
8 81, 88, 86 85, 86 -
9 91, 91 - 97

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 05/02/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 08, 02 05, 01, 06 06, 00
1 16, 15 11 12, 15, 16
2 - 28, 25, 25, 28 29
3 38, 31, 32 33, 35 39
4 - 41 47
5 55, 56 53, 53 52
6 67 68 64, 61, 65, 67, 66
7 75, 72, 79, 76 - -
8 81, 87 80, 85 84, 86, 82
9 91 97, 92 91

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 29/01/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 03 - 03, 04
1 - - -
2 24, 25 24, 29, 24 20, 20, 29, 28
3 35, 31 30, 30 30
4 44, 44, 48 41, 48, 41 49, 45, 48
5 51, 54, 54, 58, 55 56, 51 52, 58, 57, 57
6 63 60, 60, 69, 69, 61 66, 67
7 - 77, 76 -
8 89, 85 - 83
9 99 98 95

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 22/01/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 08, 09 00, 05, 04
1 14 19, 16, 14 17
2 28, 22 24, 22, 27 23, 26, 25
3 39 39 -
4 44, 43, 49 47, 45, 42, 46 44, 44, 48, 45, 44, 49, 40, 42
5 54, 50, 53, 50 52 50
6 69 60 -
7 70 79 -
8 88, 89 - 82, 87
9 95, 92 99, 96 -

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 15/01/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 07, 07, 04, 08 07
1 11, 11, 13, 17 15, 16 14
2 24, 21 26, 23 21, 28, 21
3 39 39, 34 37, 36
4 47 45, 49, 46 46, 40
5 - 53 55
6 69, 67 64 61, 63, 68, 63
7 71, 79, 78, 78 - -
8 88, 88 83, 87 86, 89, 88
9 94 91 96

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 08/01/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 04, 08, 09 00
1 11, 17 17 11, 11, 16
2 26 28, 23 21, 23
3 - 32, 34, 30 33, 39
4 - 49 43
5 58 51 54, 52
6 68, 61 62, 64 68, 63, 64, 63, 66
7 70, 79 73 -
8 88, 86, 89 81, 89, 86, 81 85
9 99, 92, 90, 94, 91, 98 - 90