Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 18/10/2019

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 09 - 06, 08, 00, 00
1 10, 12 15 10
2 20, 29 23, 21, 29 -
3 31 31, 38 33
4 48, 42 48 45, 47
5 50, 57 56, 52 55, 53, 50
6 61, 66, 63 65, 68 60
7 79 71 76, 79, 77
8 82 88, 85 89, 85
9 92, 93 95, 91, 98, 91 99

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 11/10/2019

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 00, 07 01 07
1 18 15, 17, 16, 19, 19 -
2 24, 24, 26 - 20, 20
3 38 32, 39, 30 32, 30, 30
4 40, 41 46, 44, 49, 47 42, 40
5 - - 52, 52, 54
6 67 66, 61 63, 68
7 74, 72 - 79, 72, 75
8 84, 85 88, 86 83
9 91, 93, 99 90 93

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 04/10/2019

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 08, 09 07
1 16, 16 15, 14, 17, 14 16, 18
2 28 28 27
3 32, 36 - 31, 39, 32
4 43, 43, 46 43 41
5 52, 55 58, 58 52
6 63, 66 69, 67, 67, 60 63, 67
7 - - 73, 72, 72
8 80, 85, 82 82 86, 85
9 98, 94 92, 93, 95 93, 98

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 27/09/2019

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 06 03
1 17 18, 17 10, 14
2 26, 20, 21 28, 22 25, 27, 20
3 32, 37, 32, 32 - 38, 38, 32, 30
4 45, 41 41, 41 46
5 52, 59, 53 54 57
6 66 67 69, 67, 61
7 - 71, 78 71
8 85 81, 89, 81, 84 86, 89
9 91, 97, 99 96, 92, 98 -

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 20/09/2019

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07 06, 02, 07 06
1 - 18 -
2 26, 25, 20 23, 20 28, 21
3 37 30 34
4 46, 49 49 44, 46, 44, 42, 45, 43
5 53, 51, 51, 52 57, 57, 54 58
6 66, 69 62 64, 63, 62
7 73 79, 79 78
8 88, 82 86, 82 84
9 91, 99 91, 97 99, 95

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 13/09/2019

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 09 02, 02, 07, 01 06, 06
1 - 18, 12 16
2 26, 29, 26, 27 - 25
3 31, 38, 30 31 32, 37, 36
4 48 44, 45 -
5 55, 57 53, 59 -
6 - 67, 61 68, 66
7 - 77, 71 72, 70, 73
8 88, 88, 89, 84, 88 80 83, 85
9 94 90, 99 98, 93, 91, 98

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 06/09/2019

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 00, 09, 01 03
1 12, 12, 14 - 13, 18, 19
2 25 20, 26 27
3 32 33, 32 33, 31
4 40, 43 48, 43 46
5 59 55 50, 58, 58
6 66, 65, 61, 65 64, 69, 64 68, 65
7 71, 75, 73, 72, 79 75 73, 71, 77
8 - 80, 83 -
9 96 99, 92 95, 93