Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 18/09/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09, 09 09, 05 02, 08
1 16, 12, 12 18, 15, 11 16, 11, 19
2 25 - 23, 26
3 34 38 -
4 43, 43, 41 - 46
5 58, 59 52, 56, 51, 55 54, 58, 57
6 69, 63 61, 60 63
7 77, 74 71, 74 74, 71, 70
8 - 88 80, 86
9 97, 91 98, 98, 96 94

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 11/09/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 03, 05 08, 03
1 10, 13 11 11
2 - - 24
3 35, 33, 37, 34 33 33, 33
4 45, 46, 44, 44 45, 42 -
5 57, 52 57, 56, 59 58, 59
6 63, 65 - 64
7 72 - 77, 70
8 - 84, 83, 81, 85 88, 86, 86
9 97, 99 93, 97, 99, 96, 98 94, 94, 96, 94

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 04/09/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 08, 08 04, 03, 09, 05
1 16, 17 11 14
2 24, 28 27 28
3 39, 34 35, 34 31
4 40, 45, 48 47, 48 46, 47
5 59 59, 56 59
6 68, 60, 66 69, 67, 65 67
7 71, 71, 73 77, 70 76, 76, 74, 76
8 80 88, 87 87, 88, 84
9 - 94 -

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 28/08/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 01 06, 03, 08, 08 01
1 17 17 12, 17
2 - 21, 23, 23, 27 23, 23, 23, 26
3 39, 39 - 35
4 40 41 -
5 57, 56, 57, 54 55, 50, 51 52
6 61 - 62, 66, 65, 68, 69
7 79, 71, 73, 79, 70 - 74, 72
8 83, 89 80, 83, 83 81, 85
9 - 96, 90 -

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 21/08/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 01 07 -
1 13, 12 13 12
2 28 - 28
3 38 34, 34 -
4 49, 48, 46 43 48, 41, 43
5 54 52 53, 59
6 69, 67 65, 69, 64, 67, 65, 62 -
7 77, 72, 72 72 74, 71, 71
8 85 80, 81 83, 81, 87, 83
9 95, 93 93, 91, 97 95, 95, 98, 90

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 14/08/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 06, 00 02
1 16, 11 19 10, 19, 12
2 26, 20, 24, 24, 21 21 23, 24
3 35 30 37, 37
4 - 45, 47, 45 48
5 56 - 52
6 62, 69 60, 67, 60 -
7 76 74, 73, 73, 74 75, 73
8 88, 88 83 87, 87
9 91, 92, 95 97, 98 96, 90, 96, 97

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 07/08/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 - 04
1 14, 13 12 16, 18, 10, 11
2 27, 21, 24, 27 25, 28, 20 25, 25
3 37, 32 30, 32, 34 34
4 45 42 47
5 57 50, 56, 50 54, 53, 50, 50
6 - - 68, 65
7 75, 77, 77, 76, 76 76, 70 79, 75
8 - 85, 82, 88, 84, 83 80
9 93, 91 - -