Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 14/02/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 04 09, 08, 02 08, 07
1 13, 14 19, 17 12, 15, 13
2 24 23 25, 25
3 30 38 -
4 40, 47, 47 - 43, 47, 41, 46
5 56, 55, 59, 56 56, 55 51
6 65, 67 68, 66 63, 64
7 74 76 72
8 86, 86 86 82
9 - 90, 95, 99, 99, 99 94, 99

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 07/02/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 08, 09 00 06
1 14, 15, 11 15 16, 16, 11
2 25, 21 20, 24, 28, 25 27, 25, 29, 24, 27, 27
3 31, 31 36 -
4 47, 41, 49 41, 41, 48 45
5 50 58, 56, 50 -
6 66 64, 69 65
7 72 76, 75 70, 78, 78, 79
8 81, 80 - 81
9 96 94 94

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 31/01/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 - 09
1 17 17, 18 17
2 21, 21 29, 21, 28, 28, 20 22
3 - 36, 35, 36 30, 33, 33, 33, 36
4 46, 43, 45 48 -
5 53, 51, 50 53, 57, 56 52
6 61 68 66, 69
7 72, 70, 74 76 77, 72, 79, 78
8 80, 80, 84 - 87, 81
9 99 99, 92 95

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 24/01/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04 09, 03, 01, 09 05, 04, 04
1 16, 14, 19 18 -
2 - - 26, 21, 25, 20, 28
3 30, 32, 31 30 31, 33
4 46, 42 41, 40 45, 44
5 51, 58 52, 56 53
6 66 63, 63, 61 61, 61
7 - 78, 78 77, 71
8 80, 87 85, 80 86
9 93, 96, 98, 94 90 -

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 17/01/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 01, 00, 07, 04 04 04
1 15, 13 - 17
2 24, 27 21, 24 21, 23
3 - 31, 37 31, 34, 30
4 41 - 46, 43
5 - 55, 58 57
6 63, 64 66, 65, 68, 68, 61 60, 62, 67, 61, 65
7 75, 74, 78 79, 76 70
8 82 86 86, 85
9 98, 98 95, 92, 99 -

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 10/01/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01 09, 07, 09, 06 02, 08, 07
1 13 15 19
2 28, 24, 29 29 -
3 - 31 38, 35, 39, 30
4 - 44, 46 47
5 52, 51, 56 54 57
6 66, 63 64, 67 60, 66
7 77 75 77, 70, 79
8 85, 80, 86, 83 83, 82, 89 84, 82
9 98, 90, 91 96, 94 98

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 03/01/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 00 02, 09 01, 03
1 16 14, 12 -
2 22 24, 28 20, 25, 22
3 39, 33 - 37
4 48, 42, 42, 43 44 45, 40, 41
5 53 56, 59, 53 58, 54
6 60, 65 - 68, 62, 67
7 76, 72 77, 74, 72, 75 75, 74
8 85 82, 89 85
9 97, 98 91, 99 98