Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 27/03/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - - 05, 05, 03, 09
1 14, 15 19, 10 11, 19
2 22 29, 21, 28, 23 26, 24, 24
3 34, 35, 33, 36, 33 - 38, 33, 35
4 44, 47, 42 43, 48, 42 42
5 56 52, 57, 53 -
6 60 60, 60, 66 61
7 77 73 77, 76
8 89 88 -
9 96, 92, 94 96 95, 99

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 20/03/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 09 09 -
1 16, 11, 18 11, 10 -
2 20, 27, 26, 21 23 27
3 34 33 36
4 43 49, 45 44, 48
5 - 52 54, 56, 52, 55, 58
6 69 61, 61, 62, 68, 65 60
7 - 77, 79, 75 76, 76, 76, 71
8 83, 86, 85, 81 - 82, 84, 83, 85
9 90, 91 90, 97 -

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 13/03/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 01, 04 04, 05, 08 02, 09, 03
1 - 11, 19 19
2 25 - -
3 39, 35, 30 37, 30 32, 30
4 47 42 48, 48
5 57, 51 54 50, 58
6 - - 61
7 70, 70, 75 78, 70 79, 77, 77
8 87, 88 81, 85, 82 88, 85
9 91, 95, 97 98, 94, 99, 93 91, 96

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 06/03/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03 04 08, 07, 02
1 16, 12, 17, 12 12 -
2 20, 23, 24 25, 22, 25 26
3 31 31, 33 31, 31
4 47 46 49, 47
5 - 59, 51 57, 55, 55
6 65, 63, 65 68, 60 68
7 71 76 75
8 86, 86, 88 83, 89, 86 83, 84, 84
9 99 96, 95 96, 97

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 28/02/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 07 05 07, 06
1 14 - 18, 10
2 22 28, 20 28
3 31 30 38, 38
4 43, 47, 45 45, 44 -
5 55, 53 - 54, 59, 50
6 63, 68, 63 62, 62, 65 62
7 79, 78, 76 75, 71, 71, 71, 76 74
8 82, 84 87, 89, 88 81, 86
9 - 96 98, 99, 95, 90

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 21/02/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09, 09, 04 04, 05 -
1 14, 18 18, 15 17, 14, 16
2 21 24 24, 26, 27
3 35, 39, 38 38, 36 37, 31, 30
4 49 44 43, 46, 42
5 59 58, 50 -
6 62 61, 64 64
7 76, 73, 73 77, 70 74, 73
8 80, 82 83 88
9 95 91, 92, 90 98, 99

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 14/02/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 04 09, 08, 02 08, 07
1 13, 14 19, 17 12, 15, 13
2 24 23 25, 25
3 30 38 -
4 40, 47, 47 - 43, 47, 41, 46
5 56, 55, 59, 56 56, 55 51
6 65, 67 68, 66 63, 64
7 74 76 72
8 86, 86 86 82
9 - 90, 95, 99, 99, 99 94, 99