Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 24/06/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07, 01, 06, 08 01, 05 06
1 17 14, 19, 16, 14, 17 16, 16, 15
2 29 27, 24, 22 25, 25, 21
3 38 35 -
4 44, 41 - 45
5 58 - 53, 55, 55, 53, 54
6 63, 65, 64 65 62
7 78 72, 73 75
8 - 88, 86, 82 83
9 94, 93, 94, 93 94 94, 92

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 17/06/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 08 01, 06 -
1 14, 14 13, 10, 19 18
2 26, 26 22 -
3 37 - 37, 37
4 45, 47, 49 49 41, 41
5 57, 58 58 58, 57
6 69, 66 65, 63 62
7 - 74, 79, 70, 78 70, 72, 79
8 82 85, 88 81, 82
9 92, 95, 94 92, 99 98, 96, 93, 91, 91

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 10/06/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 09, 08 00, 04
1 13 18, 14 19, 16, 19, 18, 19
2 - 29, 21 -
3 36, 34 38 31, 35
4 45 43, 43, 46 40, 49, 41
5 56 52 51
6 65, 62, 69 - 66
7 79, 73, 73 73, 76, 73 75, 78
8 82, 88 81 -
9 95, 96, 93, 98, 95 97, 93, 90 93, 98

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 03/06/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 00, 04 06, 07, 08, 09 04, 05
1 19, 14, 12, 17 11 -
2 26, 28 - 24, 29, 20
3 37 34, 35, 37, 35, 30 38, 36, 38, 35
4 47 - 40
5 58, 56, 55, 58 59 51, 51
6 62 69, 65, 64 67
7 74, 75 70 75
8 - 89, 83 82, 81
9 - 97 98, 98

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 27/05/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 08, 07, 02, 03, 03, 09 08 07
1 16, 14 16 19, 11
2 26 20 26
3 31, 37 33, 36 34, 34
4 48 48 43, 48
5 55 50, 54, 53 54, 52, 58, 52
6 60, 62, 60 63, 62 61
7 79 79, 74 70
8 - 83, 89 85
9 99 94, 99, 93 95, 94, 92

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 20/05/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 - 05, 01
1 11 12, 14, 11 19
2 20 26 -
3 31, 32 38, 30 34, 38
4 48, 46, 49, 48, 45 49, 45 -
5 - 58 55
6 67, 67 67, 63 67, 63, 64
7 74, 77, 72 71, 70, 77, 72 75, 78, 76
8 86 83 87, 88, 82, 83, 85
9 91, 92 94, 97 92

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 13/05/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 03 08, 05, 09 06
1 15 16 12
2 24, 23 22, 22, 26 29
3 33, 34, 33, 38 35, 39 31, 36
4 43 - 45, 43
5 58 51, 50, 56, 51, 59 55, 53, 54
6 67 66, 69 69, 62, 62, 68, 61
7 76 - 72
8 87, 83 81 84, 87
9 99, 91, 98 91 -