Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9 5 8,9
1 6,2,2 6 9,3
2 5 7 7,4
3 4 8 -
4 3,3,1 9 7,1

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 11/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,2
1 0,3 6 3,5
2 - 7 2
3 5,3,7,4 8 -
4 5,6,4,4 9 7,9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 04/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9
1 6,7 6 8,0,6
2 4,8 7 1,1,3
3 9,4 8 0
4 0,5,8 9 -

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 28/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 7,6,7,4
1 7 6 1
2 - 7 9,1,3,9,0
3 9,9 8 3,9
4 0 9 -

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 21/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1 5 4
1 3,2 6 9,7
2 8 7 7,2,2
3 8 8 5
4 9,8,6 9 5,3

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 14/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6
1 6,1 6 2,9
2 6,0,4,4,1 7 6
3 5 8 8,8
4 - 9 1,2,5

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 07/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 4,3 6 -
2 7,1,4,7 7 5,7,7,6,6
3 7,2 8 -
4 5 9 3,1