Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

Advertisements

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 22/09/2023

XSVL / XSVL 22/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5,1,0,7
1 7,2,2 6 3,0,4,1
2 1 7 1
3 - 8 8
4 0,2,2 9 -

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 15/09/2023

XSVL / XSVL 15/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,4 5 0
1 7 6 0,3
2 7 7 3
3 8,2,4,2,5 8 5
4 - 9 8,9,5

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 08/09/2023

XSVL / XSVL 08/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0
1 7,7,1 6 0,4,1
2 0,6,1,8 7 3,6,1,7
3 - 8 4
4 2 9 -

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 01/09/2023

XSVL / XSVL 01/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4,0 5 9
1 9,3,3 6 6
2 3,9 7 3
3 - 8 0,7
4 5,7 9 8,3,7

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 25/08/2023

XSVL / XSVL 25/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7
1 0,5,6,3 6 0
2 3,3,8 7 -
3 1,5,0,0 8 3
4 4,1 9 1

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 18/08/2023

XSVL / XSVL 18/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6,9 5 7
1 0 6 1,3,9
2 1,6,5 7 5
3 0,7,8 8 -
4 8 9 5,5
X