Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

Advertisements

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 05/04/2024

XSVL / XSVL 05/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 -
1 0,9,8 6 4,5,6
2 6 7 -
3 3,2,3 8 5,5
4 1,6 9 3,9,5

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 29/03/2024

XSVL / XSVL 29/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4 5 -
1 0,7,9,4 6 7,0,8,2,6,1
2 4 7 -
3 9 8 -
4 8,3,7 9 1

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 22/03/2024

XSVL / XSVL 22/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3,4 5 -
1 2 6 7
2 5,7,7,9 7 8
3 6 8 3,3
4 5,0,0,5 9 8

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 15/03/2024

XSVL / XSVL 15/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7 5 2,5,3
1 6 6 -
2 5 7 4,5
3 6,5,6 8 3,6,7
4 7 9 2,9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 08/03/2024

XSVL / XSVL 08/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,4 5 4,6,8
1 - 6 5,2
2 3 7 9,1
3 4,9 8 2
4 0,3,2,5 9 -

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 01/03/2024

XSVL / XSVL 01/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7,2,2
1 5,3 6 3
2 1,2,6 7 2
3 4,0 8 6
4 1,1,1 9 4
X