Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

Advertisements

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 22/09/2023

XSTV / XSTV 22/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2
1 - 6 5,5,8
2 2,8 7 7,2
3 9 8 2
4 6,9,4 9 6,7,6,1

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 15/09/2023

XSTV / XSTV 15/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9 5 1
1 4,4 6 8
2 4,7 7 8,9
3 - 8 2,6,6,2,4
4 7 9 5,8

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 08/09/2023

XSTV / XSTV 08/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0
1 5,8,8,0 6 -
2 4,3,8,4 7 7,2,7
3 4,6 8 -
4 7,9 9 7,2

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 01/09/2023

XSTV / XSTV 01/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0,4 5 1,2,5
1 3,2,2 6 4
2 - 7 6
3 1,3 8 9
4 8,0 9 8,6

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 25/08/2023

XSTV / XSTV 25/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 1,8 6 -
2 2 7 3,7
3 9,4 8 5,0
4 3,5,8,0 9 2,7,3

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 18/08/2023

XSTV / XSTV 18/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,9 5 4
1 5,3,4 6 0,6,6,0
2 8 7 1,7
3 4 8 -
4 8,3 9 3
X