Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

Advertisements

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 16/02/2024

XSTV / XSTV 16/02/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6,7 5 4
1 3,6,5 6 -
2 0,1,9 7 5
3 2 8 9,1,5
4 8 9 2,8

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 09/02/2024

XSTV / XSTV 09/02/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9,6,0
1 4,4,2,0,9 6 2,5
2 0 7 6
3 1,7 8 0
4 - 9 7,8

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 02/02/2024

XSTV / XSTV 02/02/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8 5 7
1 9 6 6
2 8,4 7 9
3 0 8 9,9
4 1,8,2,4,7 9 5,8

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 26/01/2024

XSTV / XSTV 26/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9,2 5 3,5,1
1 2,3 6 5,4
2 6,1 7 -
3 3 8 4
4 5 9 3,8,6

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 19/01/2024

XSTV / XSTV 19/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2,8,3 5 -
1 4,3 6 -
2 2 7 8
3 8 8 3,2,0,9,4
4 2,8,1 9 1

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 12/01/2024

XSTV / XSTV 12/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 - 6 2,1
2 0,6 7 2
3 4 8 1,7,7,0,3
4 4,7 9 5,1,9,3,0
X