Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7,6
1 4,0 6 7
2 1 7 3,9,4
3 2,0,7,8 8 4
4 3,3 9 2

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 23/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1 5 0,8
1 2,9,6,1 6 6
2 - 7 3
3 8 8 -
4 2,4,6 9 1,8,7,7

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 16/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,1 5 7,4
1 0,7 6 9,4
2 5 7 5
3 5 8 3,1,9
4 1,7 9 7

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 09/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 -
1 8 6 5,4,0
2 5 7 9,1
3 6,1 8 8
4 7,3,7 9 1,1,7

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 02/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 - 6 0
2 8,8,1 7 5
3 5,7 8 9,3,3,0,3
4 9 9 8,7,9,2

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 25/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,8,5,3
1 4 6 7,8,7
2 1 7 -
3 9 8 1
4 8,0,2,9,2 9 3,0

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 18/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8 5 4,8,7
1 6,1,9 6 3
2 3,6 7 4,1,0
3 - 8 0,6
4 6 9 4