Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

Advertisements

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 05/07/2024

XSTV / XSTV 05/07/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,4,2,7
1 0,8 6 2,9,3
2 5 7 5
3 4 8 8,0
4 9,3 9 4,6

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 28/06/2024

XSTV / XSTV 28/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9,8,2
1 - 6 -
2 4 7 -
3 4,6 8 9,5,1,2,6
4 7,5,1,2 9 0,8

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 21/06/2024

XSTV / XSTV 21/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5 3
1 7,2 6 -
2 2,7 7 5
3 9,7,8,4 8 8,6
4 8,3 9 9,5

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 14/06/2024

XSTV / XSTV 14/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1,7,1,4
1 1,9 6 7,0
2 8,7 7 6,4,6
3 4 8 4
4 9 9 8

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 07/06/2024

XSTV / XSTV 07/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9 5 8
1 7,5,4,5 6 4,9
2 3,6 7 0,3
3 9,0 8 2,0
4 - 9 5

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 31/05/2024

XSTV / XSTV 31/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0 5 3,7,8,6
1 8 6 3
2 - 7 9,0,4
3 0,9 8 7
4 - 9 5,4,0,3
X