Lô tô miền Nam Chủ Nhật, XSMN 29/11/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 - 06, 03
1 18, 18 - 10, 10, 13
2 - 21, 27, 23 -
3 37, 38 33, 38, 39 32
4 47, 45 46 41, 46, 47
5 53, 54 55, 54 52
6 66, 63, 62 62, 64 66, 66
7 71 79, 78 74, 74, 70
8 88, 87, 84 89, 81 84, 87
9 92, 93 93, 93, 93 92

Lô tô SXMN Chủ Nhật, XSMN 22/11/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 - 04, 03
1 14 12, 16, 11, 16 15, 18, 12, 12
2 26, 22 20 27, 23
3 32, 38 - 36
4 40, 44, 41 49 42, 44, 48, 46
5 50, 57 58 57, 55
6 61, 66, 66 65, 68, 60, 66 68, 61
7 78, 72 77, 77 -
8 - 81, 87, 82 89
9 95, 98 94, 99 -

Lô tô XS miền Nam Chủ Nhật, XSMN 15/11/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05 02, 07, 09 -
1 11, 10, 14, 14, 12 10, 16 12
2 28, 23 23, 21 23, 29, 23, 21, 21
3 - 35, 34, 36, 35 31
4 - 40 -
5 - 56, 50 58
6 66, 67 - 62, 64
7 78, 77, 76 70, 76 78, 75, 77
8 89, 88, 81 83 84, 88
9 91, 93 98 95, 90, 92

Lô tô SXMN Chủ Nhật, XSMNam 08/11/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 09, 04 07
1 12, 11, 17 16, 18 15, 16, 13, 15
2 27, 28, 21 - 29, 21, 23, 23
3 33, 33 - 34, 34
4 - 45, 44, 49, 45, 47 48
5 55 51 51
6 68, 62 64, 68, 67 69, 67
7 74 76 71, 72
8 83, 88, 84 84, 86 -
9 96, 94, 92 99, 99 95

Lô tô KQXSMN Chủ Nhật, So xo mien Nam 01/11/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 07, 04 09
1 13 12, 11 19
2 29, 27, 20, 28 27, 23 26, 26, 20
3 36 38, 30, 38, 36 34, 35, 32, 36
4 48, 47, 45, 40, 44, 41 46, 41 40
5 58, 50 54, 57, 55 50, 57
6 65 69 63
7 78 73 71, 72, 77
8 - - 81
9 96, 92 94 90

Lô tô MN Chủ Nhật, SXMN 25/10/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07 07, 03 08
1 - 11, 13 12, 13, 18
2 21, 27 22 24
3 36 35, 33, 32, 34 37, 36, 39
4 - 41, 41 43
5 59, 56, 53 58, 59 -
6 60 65, 67 67, 67
7 71, 73, 72 - 74, 78, 79
8 80, 82, 89, 88, 85 84 88, 83, 81, 85
9 96, 92 93, 90 -

Lô tô XS MN Chủ Nhật, XSMN 18/10/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 01 02
1 12 12, 11, 17 -
2 21, 21, 25 - 26
3 34, 39 39 33, 32, 31, 37, 37
4 48 41, 44 47, 47
5 - 56, 54, 56, 58 54, 50, 57
6 65, 60 69 63, 63, 65
7 79, 78, 70, 71 70 77
8 86, 85 82, 83 84
9 96, 99, 91 95, 94, 98 97