Lô tô miền Nam Chủ Nhật, XSMN 28/06/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 07 06
1 19, 16 - -
2 21, 20, 24, 26 23, 23, 29, 24 25, 29
3 37 - 30, 32, 34, 30, 35
4 40, 41 - -
5 - 53 53, 51
6 69 - 69
7 74, 72, 70, 75 76, 73, 73, 71, 73 78, 70
8 89 89, 80, 86, 80 86, 81, 86, 86, 85
9 91, 90 97, 91, 93 -

Lô tô SXMN Chủ Nhật, XSMN 21/06/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 00, 00 02, 03 02, 02
1 19, 13, 12 - 16, 16, 14
2 27 24, 24 23
3 33, 34 - 31, 30, 39, 30
4 - 49, 45, 46 -
5 54, 50 55, 55 55, 54
6 62, 66 62, 63, 63 65, 69, 63
7 76 70 78
8 85, 86, 85 84, 84, 87 85, 88
9 98 92, 98 -

Lô tô XS miền Nam Chủ Nhật, XSMN 14/06/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 08 09
1 13, 19, 18 10 -
2 23, 28, 22 27, 22, 23, 24, 27, 26 -
3 36, 38 - -
4 - - -
5 53 - 51, 54
6 67, 60 60, 69, 64, 69 60, 68, 64
7 77, 75, 77 73 77, 73
8 80, 80 85, 80 82, 87, 87, 82, 82
9 96, 95 94, 92, 96 93, 93, 99, 91, 98

Lô tô SXMN Chủ Nhật, XSMNam 07/06/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09, 07 02, 02 03, 01, 01, 06
1 16, 16 13, 14, 16 15
2 20, 26 20, 28 24, 23, 29
3 - 30, 37, 39, 31 -
4 43, 49, 41, 49 45 -
5 51, 59, 56 50 56, 54
6 60 65 65, 67, 62
7 73, 71 78, 79, 74 74, 79
8 - 89 88
9 97, 93 - 97, 94

Lô tô KQXSMN Chủ Nhật, So xo mien Nam 31/05/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09, 09, 07, 02 06 09, 04
1 17, 17, 14 19, 18 11, 13
2 - 27, 20 20, 25, 20, 23
3 35 38 33, 31, 34, 31, 39
4 49, 41, 49 42 -
5 59 59, 56, 56 -
6 63 60 69, 61, 69, 63
7 75, 71 72, 79, 70 -
8 80, 89 84, 87, 82 -
9 98 92 99

Lô tô MN Chủ Nhật, SXMN 24/05/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 00, 06, 03 08
1 - 15, 15 15
2 28, 23, 20 27, 28 -
3 39, 32 33, 38 32, 36, 32, 39, 34
4 42, 40, 43 40 43
5 57 50 50
6 68 61, 69, 61 64, 64, 69
7 72, 71 77 70
8 84, 81 86 83, 86, 84, 88
9 90, 95, 97, 97 95, 93 90

Lô tô XS MN Chủ Nhật, XSMN 17/05/2020

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09 00, 02 03
1 18, 12, 14, 19 12, 14 12
2 28, 26 - 24, 25, 21
3 38, 35, 35 36, 38, 37 30, 36
4 40 42, 44 49
5 54, 53 57, 55, 54 51, 56
6 - 69 68
7 76 75, 76 71
8 82, 89 80 89, 86, 86
9 97, 91 90, 92 95, 98, 94