Lô tô miền Nam Chủ Nhật, XSMN 02/10/2022

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 06, 09 05
1 19 18 13
2 22, 28 20, 24 25
3 38, 31 31, 30, 35, 36, 37 36
4 46, 45 - 42, 47, 47, 48, 41
5 - 53, 51 52, 57, 50, 55
6 64, 65, 63, 62 62, 69 63
7 - 77, 77 79
8 82, 88, 82, 82 88 -
9 98, 92, 96 99 93, 92, 99

Lô tô SXMN Chủ Nhật, XSMN 25/09/2022

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 02, 04 07
1 18, 14 12, 19, 10 14, 14, 18
2 27, 26, 23, 27 - 23, 25
3 30 37 30
4 40, 46 41 43, 41
5 54, 50 54, 55 52
6 60, 67, 69 67 62
7 75, 79 71, 75, 79, 71 79, 70, 76
8 89 84, 83 85, 86
9 98 91, 94 93, 91

Lô tô XS miền Nam Chủ Nhật, XSMN 18/09/2022

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06, 03 04, 02, 07 00
1 - 11 15, 16, 11, 11, 13
2 29, 28, 24 21, 22, 23, 22, 27 -
3 36, 37, 32, 36 39 38, 39
4 - 40 40, 47
5 56 54 56, 56, 56
6 63, 66 61 64
7 76 75, 76 74, 75
8 88, 89 - 89, 84
9 97, 96, 97 92, 97, 95 -

Lô tô SXMN Chủ Nhật, XSMNam 11/09/2022

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 01 06 00
1 13 - 11
2 23 28, 25, 25 24, 22, 24, 21
3 35 31, 36, 32 34, 34, 33, 37
4 40 40, 41, 48 42, 42
5 56, 50 52, 54 51, 51
6 61 64, 67 69, 61
7 74, 73 75 77
8 85, 82, 85, 85 82, 87 -
9 95, 93, 94 97 92

Lô tô KQXSMN Chủ Nhật, So xo mien Nam 04/09/2022

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 08, 00, 01 - -
1 19 17, 14, 18 15
2 23 25 26, 22, 29, 24
3 35, 37, 30 36, 39, 38, 33 33
4 49 - -
5 55, 54, 53 59, 57 54, 58, 54
6 67, 65 65, 69, 60 61
7 78 - 70, 76
8 86, 84 88, 89, 83, 88, 83 81, 86, 87, 86
9 95 - 96, 91

Lô tô MN Chủ Nhật, SXMN 28/08/2022

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 09, 02, 07, 07 05, 06, 00, 02
1 12, 15 10, 13 11
2 26, 20 21 20, 29
3 39, 33 31 34
4 43 46 44, 48
5 58, 58 55 51, 58
6 67, 62 61 69, 61
7 74, 77 73, 79, 79, 72 79, 79
8 87, 86 81 88
9 99, 94, 92 92, 91 93

Lô tô XS MN Chủ Nhật, XSMN 21/08/2022

XSMN - XSMN Chủ Nhật - Bảng Loto miền Nam
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07 03, 01, 02 07, 05
1 14 - 17, 13
2 21, 21 22, 21 24
3 39 37 30
4 41 48, 42 47, 47
5 56, 58, 52 50, 50, 55, 50 55, 57
6 62 61, 60 68
7 76, 73 - 71, 71, 70, 72
8 80, 86 85, 86, 89 89
9 98, 91, 90, 94 92 99, 99