Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

Advertisements

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 22/09/2023

XSBD / XSBD 22/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0,0,9,7,7
1 9,1 6 3,7
2 - 7 7,4,6
3 9 8 5
4 1,4,4 9 -

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 15/09/2023

XSBD / XSBD 15/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0,3
1 6,7 6 0,7,2,6
2 3,4,9 7 -
3 6,2 8 1
4 - 9 2,4,4

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 08/09/2023

XSBD / XSBD 08/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,8 5 0,9,1
1 3 6 8
2 4,5,2 7 -
3 5,6,3 8 0,7
4 1,7 9 7

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 01/09/2023

XSBD / XSBD 01/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 5
1 5,0 6 9
2 7 7 1
3 0,8 8 4,9
4 5,2 9 3,3,1,0

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 25/08/2023

XSBD / XSBD 25/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,0,1,6 5 9,2,0
1 2 6 0
2 2 7 3,4
3 6,1 8 2,4,8
4 7 9 -

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 18/08/2023

XSBD / XSBD 18/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,1,6 5 8,0,4
1 8,8 6 6,7
2 7 7 2,7,2
3 0 8 -
4 1 9 1,2
X