Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

Advertisements

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 05/04/2024

XSBD / XSBD 05/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4,2
1 9,2,1 6 1,9
2 7,5 7 0
3 1,2 8 1
4 - 9 8,4,1,4

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 29/03/2024

XSBD / XSBD 29/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3,2,0
1 3 6 2
2 3,0,5,8 7 -
3 0,5,5,3 8 8,2
4 8,9 9 -

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 22/03/2024

XSBD / XSBD 22/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6,9
1 4 6 6,1,5
2 9 7 4
3 1,7,9 8 5
4 4,1 9 7,1,9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 15/03/2024

XSBD / XSBD 15/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1,1,5,5 5 3,3,8
1 3,9,5 6 -
2 - 7 -
3 4,2 8 9
4 9,6 9 8,3

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 08/03/2024

XSBD / XSBD 08/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6 5 1,7,4
1 8,7,0 6 6,2,5
2 1 7 0
3 0,0,7 8 2
4 - 9 7

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 01/03/2024

XSBD / XSBD 01/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1
1 0,8,0 6 8,8
2 8,7 7 2,0
3 5 8 2,5,9
4 9 9 9,5
X