Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

Advertisements

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 24/09/2023

XSTG / XSTG 24/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,1 5 6,5
1 - 6 9,6
2 5,3 7 -
3 2 8 9,2,8,4,2
4 6,8 9 1,6

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 17/09/2023

XSTG / XSTG 17/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5,3 5 1
1 7,8 6 8,8,2
2 6 7 5
3 8,1,0,1 8 5
4 6 9 3

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 10/09/2023

XSTG / XSTG 10/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,0 5 9,9,2,4,2
1 6,0,8,5,9 6 -
2 - 7 3,5,4
3 1,4 8 1
4 - 9 -

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 03/09/2023

XSTG / XSTG 03/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 1,3,6,8 6 3
2 7,3,9 7 8
3 5,3,8,4,0 8 -
4 2,3 9 -

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 27/08/2023

XSTG / XSTG 27/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7,2
1 9,3,6,5 6 8,2
2 - 7 7,3
3 5,2 8 6
4 7,2 9 4,9

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 20/08/2023

XSTG / XSTG 20/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,4,8
1 4 6 8,7
2 8,9 7 6,6
3 6 8 9,4,9
4 4,1 9 1,3
X