Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

Advertisements

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 19/05/2024

XSTG / XSTG 19/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7,9
1 3 6 5,9,9
2 0,6 7 0,9,2,8
3 - 8 6,3,4
4 - 9 2,3

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 12/05/2024

XSTG / XSTG 12/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5 5 7,9,8
1 0,1 6 7
2 1 7 4,1
3 1,5 8 -
4 7,3 9 7,0,2

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 05/05/2024

XSTG / XSTG 05/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5,4,6,9 5 7,3
1 8 6 0
2 0 7 1,3
3 1,2 8 9,5
4 9 9 6

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 28/04/2024

XSTG / XSTG 28/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,2 5 2,0,3
1 - 6 3,8
2 9 7 7,5,1,6
3 - 8 7
4 7,9,6 9 0

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 21/04/2024

XSTG / XSTG 21/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 8
1 5,1,9,6 6 6
2 4 7 -
3 5 8 9
4 1,3,4 9 3,7,2,7

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 14/04/2024

XSTG / XSTG 14/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 9,5
1 - 6 5,7,1,5,3
2 8 7 8,0,3
3 1,5 8 7
4 7 9 5
X