Lo Da Lat - Bảng Kết quả Lô tô Đà Lạt - XSDL - SXDL

Advertisements

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XS Đà Lạt 24/09/2023

XSDL / XSDL 24/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 5,0,3 6 8
2 - 7 7,6,6,7,0
3 7,5,9 8 -
4 1,7 9 3,3,4

Lô XS Đà Lạt Chủ Nhật, SXDL 17/09/2023

XSDL / XSDL 17/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0 5 2,2,9
1 - 6 5,0
2 7,0,6,0 7 -
3 3 8 -
4 2 9 6,6,7,9,0

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Xổ số DL 10/09/2023

XSDL / XSDL 10/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,8,1
1 1,4 6 2,3,1,4
2 - 7 -
3 6,0,7,7 8 1
4 7,2 9 3,5

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XSDL 03/09/2023

XSDL / XSDL 03/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8
1 - 6 0,4,1,4
2 5,3,8 7 8
3 1,6 8 6,0,5,9
4 1 9 6

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Sổ số Đà Lạt 27/08/2023

XSDL / XSDL 27/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0,7 5 0,1,0
1 9 6 -
2 - 7 4,4,5
3 4,8 8 2
4 4,4,8 9 0,6

Lo SXDL Chủ Nhật, SXDL 20/08/2023

XSDL / XSDL 20/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1,5
1 4,6 6 6
2 0 7 8,3
3 - 8 2,4
4 0 9 6,9,3,2,9,5
X