Lo Da Lat - Bảng Kết quả Lô tô Đà Lạt - XSDL - SXDL

Advertisements

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XS Đà Lạt 19/05/2024

XSDL / XSDL 19/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 -
1 3,9 6 3,4
2 0,0 7 0,5,7
3 0,7 8 1,2
4 0 9 2,7

Lô XS Đà Lạt Chủ Nhật, SXDL 12/05/2024

XSDL / XSDL 12/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 -
1 1,7,7 6 7
2 9,3,8 7 3,4,2
3 0 8 4,3
4 5 9 5,4

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Xổ số DL 05/05/2024

XSDL / XSDL 05/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 -
1 6,9,8,7 6 8,9
2 9,6 7 1,4
3 - 8 1,5,1,2
4 - 9 1,0,8

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XSDL 28/04/2024

XSDL / XSDL 28/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9
1 9,1 6 8,7,5,0,1
2 8,3 7 -
3 4,0,0 8 5,8
4 5 9 0

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Sổ số Đà Lạt 21/04/2024

XSDL / XSDL 21/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5,3,3,6
1 5 6 -
2 2,8 7 9,0,8,3
3 8 8 0
4 - 9 8,8,7,1

Lo SXDL Chủ Nhật, SXDL 14/04/2024

XSDL / XSDL 14/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7,1 5 7
1 - 6 9
2 3 7 4,0,8
3 0,6 8 4,3
4 3,5,2 9 3,2
X