Lo Kien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Kiên Giang - XSKG - SXKG

Advertisements

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XS Kiên Giang 19/05/2024

XSKG / XSKG 19/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 4 6 6
2 4 7 9,7,9,1
3 5,1,7 8 2
4 6,5,7 9 3,9

Lô XS Kiên Giang Chủ Nhật, SXKG 12/05/2024

XSKG / XSKG 12/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7 5 0
1 7,2 6 9,4
2 9,9 7 9,1,5
3 6,3 8 6
4 2 9 5,3

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Xổ số KG 05/05/2024

XSKG / XSKG 05/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 6,0
1 9,0 6 2
2 9,0 7 3,2,3,0,1
3 0 8 -
4 2,3 9 9

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XSKG 28/04/2024

XSKG / XSKG 28/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1,2 5 2,4,3
1 7,1,9,0 6 -
2 5,6 7 -
3 6 8 7
4 3,7,0 9 7

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Sổ số Kiên Giang 21/04/2024

XSKG / XSKG 21/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7,6,7,7
1 4 6 9,9
2 8,1 7 9
3 5,5 8 0,0,8
4 6 9 9

Lo SXKG Chủ Nhật, SXKG 14/04/2024

XSKG / XSKG 14/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 6
1 0 6 1
2 5,2 7 8
3 2,7 8 2,7
4 9,4 9 1,0,5,0
X