Lo Kien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Kiên Giang - XSKG - SXKG

Advertisements

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XS Kiên Giang 24/09/2023

XSKG / XSKG 24/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 6,0
1 6,2,8 6 6,6,7,1
2 - 7 9
3 6,3 8 -
4 - 9 0,7,0,3

Lô XS Kiên Giang Chủ Nhật, SXKG 17/09/2023

XSKG / XSKG 17/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7
1 5,9 6 4,4
2 3,9 7 2,3
3 4 8 1,0,5
4 0 9 1,4,6,3

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Xổ số KG 10/09/2023

XSKG / XSKG 10/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4,8,3 5 4,4,8,0
1 6 6 -
2 8,1,3 7 0,1
3 8,1 8 6,1
4 - 9 -

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XSKG 03/09/2023

XSKG / XSKG 03/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0
1 7 6 9,5,7
2 - 7 3
3 2,4,0 8 2,9,3,7
4 1,7,1 9 3,5

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Sổ số Kiên Giang 27/08/2023

XSKG / XSKG 27/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2 5 3
1 8,7,3 6 1
2 5,3 7 -
3 - 8 8,2
4 5,3 9 4,0,6,1,8

Lo SXKG Chủ Nhật, SXKG 20/08/2023

XSKG / XSKG 20/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,6 5 0,9,3
1 2,3 6 3
2 9,1 7 -
3 3,4 8 -
4 6,3 9 5,6,7
X