XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 624 724
G2 106 019 121 714
G3 236 859 301 961 636 677
GKK 137 785 695 574 134 400 292 563

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 624 724 55 1.000.000
Giải Nhì 106 019 121 714 75 350.000
Giải Ba 236 859 301 961 636 677 95 210.000
Giải khuyến khích 137 785 695 574 134 400 292 563 209 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 287 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3113 40.000

XS Max 3D thứ 6, 13/05/2022

G1 838 832
G2 654 428 162 146
G3 686 061 883 432 139 126
GKK 815 758 334 711 510 417 616 202

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 838 832 40 1.000.000
Giải Nhì 654 428 162 146 69 350.000
Giải Ba 686 061 883 432 139 126 224 210.000
Giải khuyến khích 815 758 334 711 510 417 616 202 145 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 46 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 427 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3331 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 06/05/2022

G1 759 209
G2 491 386 443 352
G3 261 856 656 474 279 393
GKK 068 360 566 124 433 565 841 065

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 759 209 14 1.000.000
Giải Nhì 491 386 443 352 69 350.000
Giải Ba 261 856 656 474 279 393 106 210.000
Giải khuyến khích 068 360 566 124 433 565 841 065 222 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 345 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3441 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 29/04/2022

G1 617 377
G2 041 995 258 614
G3 322 031 480 802 417 768
GKK 256 057 351 370 972 242 479 108

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 617 377 40 1.000.000
Giải Nhì 041 995 258 614 56 350.000
Giải Ba 322 031 480 802 417 768 66 210.000
Giải khuyến khích 256 057 351 370 972 242 479 108 130 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 325 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3144 40.000

XS Max 3D thứ 6, 22/04/2022

G1 751 486
G2 881 505 332 620
G3 078 520 020 469 141 645
GKK 519 496 315 239 124 579 859 189

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 751 486 41 1.000.000
Giải Nhì 881 505 332 620 56 350.000
Giải Ba 078 520 020 469 141 645 113 210.000
Giải khuyến khích 519 496 315 239 124 579 859 189 208 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 274 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2937 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 15/04/2022

G1 070 033
G2 542 778 225 215
G3 395 742 061 728 066 032
GKK 257 247 995 194 273 619 027 048

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 070 033 18 1.000.000
Giải Nhì 542 778 225 215 139 350.000
Giải Ba 395 742 061 728 066 032 103 210.000
Giải khuyến khích 257 247 995 194 273 619 027 048 161 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 338 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3213 40.000