XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 023 769
G2 668 327 671 187
G3 851 452 307 068 725 423
GKK 462 603 248 667 733 183 342 566

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 023 769 58 1.000.000
Giải Nhì 668 327 671 187 197 350.000
Giải Ba 851 452 307 068 725 423 665 210.000
Giải khuyến khích 462 603 248 667 733 183 342 566 362 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 406 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4270 40.000

XS Max 3D thứ 6, 10/05/2019

G1 656 843
G2 042 466 498 631
G3 309 898 019 729 115 696
GKK 725 756 894 424 426 209 085 635

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 656 843 68 1.000.000
Giải Nhì 042 466 498 631 140 350.000
Giải Ba 309 898 019 729 115 696 241 210.000
Giải khuyến khích 725 756 894 424 426 209 085 635 301 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 406 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3728 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 03/05/2019

G1 572 133
G2 642 469 512 415
G3 228 127 348 638 488 145
GKK 111 870 834 085 437 238 232 083

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 572 133 93 1.000.000
Giải Nhì 642 469 512 415 220 350.000
Giải Ba 228 127 348 638 488 145 403 210.000
Giải khuyến khích 111 870 834 085 437 238 232 083 392 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 475 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4073 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 26/04/2019

G1 428 336
G2 479 232 435 033
G3 071 986 348 539 464 731
GKK 428 982 057 331 545 111 273 039

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 428 336 95 1.000.000
Giải Nhì 479 232 435 033 265 350.000
Giải Ba 071 986 348 539 464 731 284 210.000
Giải khuyến khích 428 982 057 331 545 111 273 039 465 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 39 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 428 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4247 40.000