XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 052 683
G2 506 707 853 226
G3 441 450 569 891 159 877
GKK 880 625 515 520 574 086 195 636

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 052 683 31 1.000.000
Giải Nhì 506 707 853 226 181 350.000
Giải Ba 441 450 569 891 159 877 125 210.000
Giải khuyến khích 880 625 515 520 574 086 195 636 138 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 12 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 34 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 337 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2963 40.000

XS Max 3D thứ 6, 09/04/2021

G1 068 458
G2 003 210 387 195
G3 302 671 770 141 259 542
GKK 012 906 832 984 252 425 214 786

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 068 458 34 1.000.000
Giải Nhì 003 210 387 195 119 350.000
Giải Ba 302 671 770 141 259 542 198 210.000
Giải khuyến khích 012 906 832 984 252 425 214 786 214 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 24 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 331 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3246 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 02/04/2021

G1 523 582
G2 513 315 508 586
G3 381 836 349 281 837 968
GKK 511 582 885 131 727 223 936 295

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 523 582 28 1.000.000
Giải Nhì 513 315 508 586 105 350.000
Giải Ba 381 836 349 281 837 968 95 210.000
Giải khuyến khích 511 582 885 131 727 223 936 295 159 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 20 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 441 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3352 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 26/03/2021

G1 652 320
G2 439 467 076 394
G3 189 248 712 107 150 812
GKK 181 170 865 283 754 043 687 627

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 652 320 59 1.000.000
Giải Nhì 439 467 076 394 80 350.000
Giải Ba 189 248 712 107 150 812 79 210.000
Giải khuyến khích 181 170 865 283 754 043 687 627 171 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 429 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3166 40.000

XS Max 3D thứ 6, 19/03/2021

G1 486 130
G2 910 094 039 617
G3 091 828 537 617 892 952
GKK 344 336 072 012 813 024 983 786

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 486 130 52 1.000.000
Giải Nhì 910 094 039 617 66 350.000
Giải Ba 091 828 537 617 892 952 137 210.000
Giải khuyến khích 344 336 072 012 813 024 983 786 173 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 56 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 366 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2955 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 12/03/2021

G1 527 409
G2 737 335 991 598
G3 931 000 506 883 069 767
GKK 514 336 970 318 238 068 871 882

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 527 409 23 1.000.000
Giải Nhì 737 335 991 598 99 350.000
Giải Ba 931 000 506 883 069 767 101 210.000
Giải khuyến khích 514 336 970 318 238 068 871 882 132 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 319 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2784 40.000