XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 734 003
G2 849 594 325 910
G3 177 497 720 482 399 157
GKK 857 873 444 939 695 634 309 210

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 734 003 18 1.000.000
Giải Nhì 849 594 325 910 108 350.000
Giải Ba 177 497 720 482 399 157 125 210.000
Giải khuyến khích 857 873 444 939 695 634 309 210 172 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 287 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2371 40.000

XS Max 3D thứ 6, 08/11/2019

G1 407 209
G2 075 100 820 102
G3 439 553 059 780 578 815
GKK 634 703 284 385 882 207 658 018

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 407 209 130 1.000.000
Giải Nhì 075 100 820 102 77 350.000
Giải Ba 439 553 059 780 578 815 134 210.000
Giải khuyến khích 634 703 284 385 882 207 658 018 210 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 293 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2615 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 01/11/2019

G1 511 208
G2 265 532 889 035
G3 372 286 797 468 427 418
GKK 900 026 122 067 773 953 764 982

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 511 208 76 1.000.000
Giải Nhì 265 532 889 035 97 350.000
Giải Ba 372 286 797 468 427 418 136 210.000
Giải khuyến khích 900 026 122 067 773 953 764 982 142 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 12 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 290 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2366 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 25/10/2019

G1 595 805
G2 896 739 122 309
G3 543 463 524 607 127 906
GKK 806 575 282 932 134 562 504 450

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 595 805 28 1.000.000
Giải Nhì 896 739 122 309 97 350.000
Giải Ba 543 463 524 607 127 906 69 210.000
Giải khuyến khích 806 575 282 932 134 562 504 450 156 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 11 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 277 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2350 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/10/2019

G1 412 747
G2 046 418 954 999
G3 040 240 877 239 426 233
GKK 002 852 176 849 773 217 050 087

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 412 747 77 1.000.000
Giải Nhì 046 418 954 999 72 350.000
Giải Ba 040 240 877 239 426 233 107 210.000
Giải khuyến khích 002 852 176 849 773 217 050 087 134 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 24 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 318 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2607 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 11/10/2019

G1 067 366
G2 546 866 749 266
G3 624 881 768 025 553 561
GKK 237 660 091 545 038 699 368 415

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 067 366 53 1.000.000
Giải Nhì 546 866 749 266 126 350.000
Giải Ba 624 881 768 025 553 561 175 210.000
Giải khuyến khích 237 660 091 545 038 699 368 415 191 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 252 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2690 40.000