XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 859 330
G2 863 931 816 141
G3 764 903 106 927 721 579
GKK 803 058 250 128 969 653 152 416

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 859 330 16 1.000.000
Giải Nhì 863 931 816 141 38 350.000
Giải Ba 764 903 106 927 721 579 84 210.000
Giải khuyến khích 803 058 250 128 969 653 152 416 77 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 171 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2221 40.000

XS Max 3D thứ 6, 16/07/2021

G1 519 092
G2 857 129 593 525
G3 941 972 502 267 809 013
GKK 004 227 474 986 919 986 214 074

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 519 092 64 1.000.000
Giải Nhì 857 129 593 525 77 350.000
Giải Ba 941 972 502 267 809 013 104 210.000
Giải khuyến khích 004 227 474 986 919 986 214 074 139 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 15 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 269 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2758 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 09/07/2021

G1 501 277
G2 235 413 225 774
G3 342 155 717 940 838 914
GKK 661 752 255 586 391 496 896 259

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 501 277 16 1.000.000
Giải Nhì 235 413 225 774 44 350.000
Giải Ba 342 155 717 940 838 914 83 210.000
Giải khuyến khích 661 752 255 586 391 496 896 259 142 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 262 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2486 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 02/07/2021

G1 111 453
G2 416 423 076 675
G3 931 633 826 849 933 331
GKK 341 565 100 289 182 552 116 916

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 111 453 58 1.000.000
Giải Nhì 416 423 076 675 59 350.000
Giải Ba 931 633 826 849 933 331 123 210.000
Giải khuyến khích 341 565 100 289 182 552 116 916 121 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 379 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2807 40.000

XS Max 3D thứ 6, 25/06/2021

G1 548 546
G2 384 672 596 256
G3 296 131 198 731 359 121
GKK 808 578 006 997 321 640 788 402

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 548 546 27 1.000.000
Giải Nhì 384 672 596 256 131 350.000
Giải Ba 296 131 198 731 359 121 134 210.000
Giải khuyến khích 808 578 006 997 321 640 788 402 108 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 272 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3430 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 18/06/2021

G1 973 172
G2 343 799 951 849
G3 159 222 694 155 870 856
GKK 514 637 171 017 382 754 261 739

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 973 172 52 1.000.000
Giải Nhì 343 799 951 849 66 350.000
Giải Ba 159 222 694 155 870 856 153 210.000
Giải khuyến khích 514 637 171 017 382 754 261 739 129 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 351 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2998 40.000