XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 324 547
G2 353 540 173 917
G3 356 660 144 307 533 253
GKK 396 350 051 016 013 897 507 175

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 324 547 0 1.000.000
Giải Nhì 353 540 173 917 0 350.000
Giải Ba 356 660 144 307 533 253 0 210.000
Giải khuyến khích 396 350 051 016 013 897 507 175 0 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0 40.000

XS Max 3D thứ 6, 10/01/2020

G1 341 743
G2 849 403 362 155
G3 820 568 699 692 931 449
GKK 511 329 788 477 089 705 336 343

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 341 743 21 1.000.000
Giải Nhì 849 403 362 155 71 350.000
Giải Ba 820 568 699 692 931 449 106 210.000
Giải khuyến khích 511 329 788 477 089 705 336 343 198 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 198 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2245 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 03/01/2020

G1 860 208
G2 240 210 296 048
G3 727 870 040 059 059 627
GKK 852 720 076 966 837 588 980 774

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 860 208 34 1.000.000
Giải Nhì 240 210 296 048 66 350.000
Giải Ba 727 870 040 059 059 627 99 210.000
Giải khuyến khích 852 720 076 966 837 588 980 774 102 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 15 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 198 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2168 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 27/12/2019

G1 386 802
G2 646 195 181 001
G3 131 464 052 373 372 617
GKK 966 499 265 059 279 523 597 761

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 386 802 83 1.000.000
Giải Nhì 646 195 181 001 70 350.000
Giải Ba 131 464 052 373 372 617 131 210.000
Giải khuyến khích 966 499 265 059 279 523 597 761 200 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 17 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 59 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 270 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2667 40.000

XS Max 3D thứ 6, 20/12/2019

G1 430 978
G2 672 459 599 052
G3 552 395 254 349 603 683
GKK 033 643 790 367 066 141 333 056

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 430 978 36 1.000.000
Giải Nhì 672 459 599 052 67 350.000
Giải Ba 552 395 254 349 603 683 152 210.000
Giải khuyến khích 033 643 790 367 066 141 333 056 196 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 266 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2390 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 13/12/2019

G1 331 269
G2 720 753 558 188
G3 928 336 714 960 552 854
GKK 008 076 934 660 955 169 094 193

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 331 269 850 1.000.000
Giải Nhì 720 753 558 188 104 350.000
Giải Ba 928 336 714 960 552 854 120 210.000
Giải khuyến khích 008 076 934 660 955 169 094 193 125 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 24 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 322 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2469 40.000