XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 983 357
G2 256 531 746 058
G3 193 677 860 521 377 139
GKK 739 687 017 667 378 178 886 253

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 983 357 78 1.000.000
Giải Nhì 256 531 746 058 90 350.000
Giải Ba 193 677 860 521 377 139 107 210.000
Giải khuyến khích 739 687 017 667 378 178 886 253 162 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 309 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2248 40.000

XS Max 3D thứ 6, 20/03/2020

G1 788 096
G2 186 530 267 256
G3 839 423 450 852 965 391
GKK 325 199 639 052 615 185 071 294

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 788 096 23 1.000.000
Giải Nhì 186 530 267 256 74 350.000
Giải Ba 839 423 450 852 965 391 113 210.000
Giải khuyến khích 325 199 639 052 615 185 071 294 189 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 275 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2537 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 13/03/2020

G1 509 028
G2 726 246 451 058
G3 933 299 456 212 300 628
GKK 370 093 054 239 368 134 254 963

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 509 028 32 1.000.000
Giải Nhì 726 246 451 058 61 350.000
Giải Ba 933 299 456 212 300 628 159 210.000
Giải khuyến khích 370 093 054 239 368 134 254 963 218 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 147 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2333 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 06/03/2020

G1 197 736
G2 784 798 914 638
G3 475 714 288 025 599 619
GKK 449 810 790 568 150 741 384 428

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 197 736 52 1.000.000
Giải Nhì 784 798 914 638 65 350.000
Giải Ba 475 714 288 025 599 619 131 210.000
Giải khuyến khích 449 810 790 568 150 741 384 428 162 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 230 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2031 40.000

XS Max 3D thứ 6, 28/02/2020

G1 512 626
G2 761 866 357 855
G3 564 855 571 957 163 741
GKK 610 199 014 625 670 572 288 497

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 512 626 21 1.000.000
Giải Nhì 761 866 357 855 79 350.000
Giải Ba 564 855 571 957 163 741 107 210.000
Giải khuyến khích 610 199 014 625 670 572 288 497 153 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 12 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 260 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2061 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 21/02/2020

G1 361 281
G2 715 795 509 691
G3 290 985 946 542 366 993
GKK 025 489 983 851 022 799 400 567

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 361 281 43 1.000.000
Giải Nhì 715 795 509 691 97 350.000
Giải Ba 290 985 946 542 366 993 74 210.000
Giải khuyến khích 025 489 983 851 022 799 400 567 126 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 12 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 250 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 1862 40.000