XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 678 537
G2 797 969 786 005
G3 542 897 629 252 020 615
GKK 864 485 908 383 862 414 742 205

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 678 537 61 1.000.000
Giải Nhì 797 969 786 005 96 350.000
Giải Ba 542 897 629 252 020 615 200 210.000
Giải khuyến khích 864 485 908 383 862 414 742 205 264 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 496 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3918 40.000

XS Max 3D thứ 6, 12/07/2019

G1 841 406
G2 546 445 613 005
G3 230 474 384 846 513 593
GKK 343 258 461 747 070 489 524 660

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 841 406 77 1.000.000
Giải Nhì 546 445 613 005 130 350.000
Giải Ba 230 474 384 846 513 593 274 210.000
Giải khuyến khích 343 258 461 747 070 489 524 660 233 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 43 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 422 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4314 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 05/07/2019

G1 043 061
G2 445 584 020 125
G3 557 587 906 766 712 809
GKK 370 132 696 185 985 772 230 420

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 043 061 58 1.000.000
Giải Nhì 445 584 020 125 205 350.000
Giải Ba 557 587 906 766 712 809 212 210.000
Giải khuyến khích 370 132 696 185 985 772 230 420 266 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 34 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 358 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3736 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 28/06/2019

G1 724 410
G2 279 942 346 176
G3 511 222 831 168 184 938
GKK 372 381 947 331 012 015 190 885

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 724 410 46 1.000.000
Giải Nhì 279 942 346 176 222 350.000
Giải Ba 511 222 831 168 184 938 319 210.000
Giải khuyến khích 372 381 947 331 012 015 190 885 287 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 363 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4444 40.000

XS Max 3D thứ 6, 21/06/2019

G1 154 647
G2 979 134 940 348
G3 816 617 831 815 880 533
GKK 079 050 583 984 634 959 400 782

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 154 647 69 1.000.000
Giải Nhì 979 134 940 348 159 350.000
Giải Ba 816 617 831 815 880 533 159 210.000
Giải khuyến khích 079 050 583 984 634 959 400 782 339 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 15 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 445 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3826 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 14/06/2019

G1 692 768
G2 978 595 745 411
G3 466 153 141 753 065 864
GKK 165 373 319 496 295 671 293 241

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 692 768 104 1.000.000
Giải Nhì 978 595 745 411 130 350.000
Giải Ba 466 153 141 753 065 864 244 210.000
Giải khuyến khích 165 373 319 496 295 671 293 241 258 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 20 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 67 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 452 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3952 40.000