XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 401 934
G2 010 494 048 431
G3 819 832 039 130 980 516
GKK 960 081 502 118 541 919 901 343

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 401 934 10 1.000.000
Giải Nhì 010 494 048 431 33 350.000
Giải Ba 819 832 039 130 980 516 92 210.000
Giải khuyến khích 960 081 502 118 541 919 901 343 82 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 305 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3244 40.000
Advertisements

XS Max 3D thứ 6, 24/11/2023

G1 432 458
G2 053 729 259 405
G3 158 415 145 826 017 506
GKK 352 409 607 538 746 671 225 656

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 432 458 20 1.000.000
Giải Nhì 053 729 259 405 54 350.000
Giải Ba 158 415 145 826 017 506 59 210.000
Giải khuyến khích 352 409 607 538 746 671 225 656 142 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 425 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3052 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 17/11/2023

G1 618 788
G2 292 265 058 446
G3 424 390 467 837 550 739
GKK 330 970 216 224 411 648 637 966

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 618 788 18 1.000.000
Giải Nhì 292 265 058 446 25 350.000
Giải Ba 424 390 467 837 550 739 57 210.000
Giải khuyến khích 330 970 216 224 411 648 637 966 189 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 349 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2768 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 10/11/2023

G1 640 693
G2 794 352 115 474
G3 901 478 102 528 750 054
GKK 141 839 223 833 708 432 116 592

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 640 693 16 1.000.000
Giải Nhì 794 352 115 474 38 350.000
Giải Ba 901 478 102 528 750 054 61 210.000
Giải khuyến khích 141 839 223 833 708 432 116 592 89 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 18 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 267 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2904 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/11/2023

G1 401 951
G2 751 708 563 740
G3 162 184 464 271 453 952
GKK 210 334 671 651 626 277 491 790

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 401 951 17 1.000.000
Giải Nhì 751 708 563 740 26 350.000
Giải Ba 162 184 464 271 453 952 99 210.000
Giải khuyến khích 210 334 671 651 626 277 491 790 74 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 286 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2868 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 27/10/2023

G1 317 811
G2 512 203 999 800
G3 839 394 094 616 617 457
GKK 217 678 546 950 223 728 249 591

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 317 811 27 1.000.000
Giải Nhì 512 203 999 800 16 350.000
Giải Ba 839 394 094 616 617 457 75 210.000
Giải khuyến khích 217 678 546 950 223 728 249 591 96 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 43 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 352 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2881 40.000
X