XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 886 682
G2 116 706 756 964
G3 014 133 198 029 288 068
GKK 699 592 502 074 796 761 285 567

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 886 682 50 1.000.000
Giải Nhì 116 706 756 964 57 350.000
Giải Ba 014 133 198 029 288 068 144 210.000
Giải khuyến khích 699 592 502 074 796 761 285 567 95 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 517 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3858 40.000

XS Max 3D thứ 6, 08/10/2021

G1 516 533
G2 090 149 195 937
G3 763 403 904 315 257 433
GKK 728 893 048 873 650 180 375 659

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 516 533 42 1.000.000
Giải Nhì 090 149 195 937 46 350.000
Giải Ba 763 403 904 315 257 433 93 210.000
Giải khuyến khích 728 893 048 873 650 180 375 659 116 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 403 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3423 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 01/10/2021

G1 262 686
G2 465 519 885 315
G3 241 529 342 371 425 338
GKK 929 722 887 701 126 661 666 378

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 262 686 20 1.000.000
Giải Nhì 465 519 885 315 29 350.000
Giải Ba 241 529 342 371 425 338 39 210.000
Giải khuyến khích 929 722 887 701 126 661 666 378 109 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 457 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2865 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 24/09/2021

G1 011 272
G2 754 730 768 204
G3 947 734 836 900 128 524
GKK 991 656 786 377 384 425 856 909

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 011 272 41 1.000.000
Giải Nhì 754 730 768 204 29 350.000
Giải Ba 947 734 836 900 128 524 70 210.000
Giải khuyến khích 991 656 786 377 384 425 856 909 110 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 479 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3084 40.000

XS Max 3D thứ 6, 17/09/2021

G1 703 823
G2 767 104 855 771
G3 598 841 083 919 984 951
GKK 206 318 802 897 943 834 477 116

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 703 823 25 1.000.000
Giải Nhì 767 104 855 771 63 350.000
Giải Ba 598 841 083 919 984 951 128 210.000
Giải khuyến khích 206 318 802 897 943 834 477 116 135 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 19 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 337 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3142 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 10/09/2021

G1 205 562
G2 098 676 317 065
G3 030 827 340 795 466 434
GKK 382 253 690 021 189 269 992 039

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 205 562 19 1.000.000
Giải Nhì 098 676 317 065 44 350.000
Giải Ba 030 827 340 795 466 434 45 210.000
Giải khuyến khích 382 253 690 021 189 269 992 039 113 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 12 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 165 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 1542 40.000