XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 420 853
G2 875 231 935 495
G3 443 834 508 494 047 100
GKK 890 507 189 867 220 971 058 516

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 420 853 28 1.000.000
Giải Nhì 875 231 935 495 101 350.000
Giải Ba 443 834 508 494 047 100 87 210.000
Giải khuyến khích 890 507 189 867 220 971 058 516 258 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 277 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2591 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/09/2020

G1 760 809
G2 789 436 295 569
G3 570 380 896 379 971 780
GKK 330 148 814 153 751 757 208 856

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 760 809 17 1.000.000
Giải Nhì 789 436 295 569 116 350.000
Giải Ba 570 380 896 379 971 780 152 210.000
Giải khuyến khích 330 148 814 153 751 757 208 856 221 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 326 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3222 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 11/09/2020

G1 679 067
G2 553 115 506 525
G3 537 947 572 686 993 479
GKK 327 372 310 262 622 516 279 059

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 679 067 63 1.000.000
Giải Nhì 553 115 506 525 72 350.000
Giải Ba 537 947 572 686 993 479 228 210.000
Giải khuyến khích 327 372 310 262 622 516 279 059 188 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 10 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 44 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 396 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3178 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 04/09/2020

G1 449 531
G2 322 321 351 502
G3 434 709 031 049 134 772
GKK 000 511 975 604 062 036 692 630

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 449 531 62 1.000.000
Giải Nhì 322 321 351 502 210 350.000
Giải Ba 434 709 031 049 134 772 79 210.000
Giải khuyến khích 000 511 975 604 062 036 692 630 150 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 47 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 302 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2942 40.000

XS Max 3D thứ 6, 28/08/2020

G1 023 498
G2 794 101 615 183
G3 212 520 248 870 075 940
GKK 422 509 437 860 821 149 567 425

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 023 498 59 1.000.000
Giải Nhì 794 101 615 183 56 350.000
Giải Ba 212 520 248 870 075 940 112 210.000
Giải khuyến khích 422 509 437 860 821 149 567 425 210 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 259 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2319 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 21/08/2020

G1 815 349
G2 144 698 540 587
G3 446 827 565 298 287 627
GKK 342 639 365 102 384 348 372 037

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 815 349 41 1.000.000
Giải Nhì 144 698 540 587 74 350.000
Giải Ba 446 827 565 298 287 627 90 210.000
Giải khuyến khích 342 639 365 102 384 348 372 037 208 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 17 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 55 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 297 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3090 40.000