XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 677 624
G2 651 595 933 790
G3 366 494 611 530 027 854
GKK 257 530 624 210 269 695 701 287

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 677 624 54 1.000.000
Giải Nhì 651 595 933 790 119 350.000
Giải Ba 366 494 611 530 027 854 90 210.000
Giải khuyến khích 257 530 624 210 269 695 701 287 181 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 47 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 264 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3202 40.000

XS Max 3D thứ 6, 08/01/2021

G1 841 631
G2 740 450 940 993
G3 557 838 241 340 441 765
GKK 806 296 249 835 056 589 397 912

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 841 631 25 1.000.000
Giải Nhì 740 450 940 993 62 350.000
Giải Ba 557 838 241 340 441 765 100 210.000
Giải khuyến khích 806 296 249 835 056 589 397 912 136 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 292 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3107 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 01/01/2021

G1 200 794
G2 403 006 933 371
G3 853 249 389 113 834 861
GKK 001 640 721 423 028 980 732 818

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 200 794 22 1.000.000
Giải Nhì 403 006 933 371 107 350.000
Giải Ba 853 249 389 113 834 861 120 210.000
Giải khuyến khích 001 640 721 423 028 980 732 818 207 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 20 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 212 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2472 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 25/12/2020

G1 030 722
G2 476 230 821 547
G3 923 584 041 917 886 535
GKK 619 156 387 408 667 220 852 521

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 030 722 16 1.000.000
Giải Nhì 476 230 821 547 50 350.000
Giải Ba 923 584 041 917 886 535 82 210.000
Giải khuyến khích 619 156 387 408 667 220 852 521 266 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 269 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2773 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/12/2020

G1 467 496
G2 117 799 285 378
G3 651 877 950 385 265 147
GKK 212 104 610 245 391 315 531 135

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 467 496 65 1.000.000
Giải Nhì 117 799 285 378 57 350.000
Giải Ba 651 877 950 385 265 147 151 210.000
Giải khuyến khích 212 104 610 245 391 315 531 135 180 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 299 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3278 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 11/12/2020

G1 548 272
G2 694 908 024 169
G3 307 041 900 557 351 240
GKK 474 318 929 186 287 662 261 865

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 548 272 54 1.000.000
Giải Nhì 694 908 024 169 51 350.000
Giải Ba 307 041 900 557 351 240 188 210.000
Giải khuyến khích 474 318 929 186 287 662 261 865 135 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 8 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 342 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2573 40.000