XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 329 809
G2 217 974 717 427
G3 064 714 647 974 614 033
GKK 147 895 378 584 494 215 079 528

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 329 809 24 1.000.000
Giải Nhì 217 974 717 427 66 350.000
Giải Ba 064 714 647 974 614 033 122 210.000
Giải khuyến khích 147 895 378 584 494 215 079 528 180 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 223 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2983 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/07/2020

G1 998 144
G2 457 984 859 226
G3 960 458 486 022 654 138
GKK 807 206 854 164 478 681 573 358

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 998 144 46 1.000.000
Giải Nhì 457 984 859 226 65 350.000
Giải Ba 960 458 486 022 654 138 135 210.000
Giải khuyến khích 807 206 854 164 478 681 573 358 246 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 340 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3279 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 26/06/2020

G1 394 684
G2 041 331 707 084
G3 112 589 742 323 689 028
GKK 035 745 487 460 201 439 833 916

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 394 684 23 1.000.000
Giải Nhì 041 331 707 084 99 350.000
Giải Ba 112 589 742 323 689 028 190 210.000
Giải khuyến khích 035 745 487 460 201 439 833 916 331 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 326 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2935 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 19/06/2020

G1 852 212
G2 324 610 085 246
G3 784 252 022 391 889 889
GKK 445 370 129 596 857 673 704 943

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 852 212 37 1.000.000
Giải Nhì 324 610 085 246 94 350.000
Giải Ba 784 252 022 391 889 889 220 210.000
Giải khuyến khích 445 370 129 596 857 673 704 943 149 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 366 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2668 40.000

XS Max 3D thứ 6, 12/06/2020

G1 928 235
G2 455 051 348 934
G3 896 895 100 586 565 587
GKK 708 706 348 493 511 419 026 198

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 928 235 76 1.000.000
Giải Nhì 455 051 348 934 77 350.000
Giải Ba 896 895 100 586 565 587 91 210.000
Giải khuyến khích 708 706 348 493 511 419 026 198 223 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 340 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2602 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 05/06/2020

G1 736 228
G2 595 535 378 865
G3 338 949 857 097 697 595
GKK 089 284 073 225 917 450 692 722

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 736 228 56 1.000.000
Giải Nhì 595 535 378 865 122 350.000
Giải Ba 338 949 857 097 697 595 135 210.000
Giải khuyến khích 089 284 073 225 917 450 692 722 175 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 10 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 390 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2957 40.000