XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 146 350
G2 869 527 161 756
G3 390 275 574 346 724 707
GKK 021 456 935 207 185 591 933 103

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 146 350 58 1.000.000
Giải Nhì 869 527 161 756 65 350.000
Giải Ba 390 275 574 346 724 707 143 210.000
Giải khuyến khích 021 456 935 207 185 591 933 103 205 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 27 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 308 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2644 40.000

XS Max 3D thứ 2, 23/03/2020

G1 648 918
G2 467 073 636 124
G3 526 603 762 503 029 833
GKK 367 628 447 960 186 170 569 003

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 648 918 57 1.000.000
Giải Nhì 467 073 636 124 81 350.000
Giải Ba 526 603 762 503 029 833 109 210.000
Giải khuyến khích 367 628 447 960 186 170 569 003 179 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 301 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2724 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 16/03/2020

G1 678 981
G2 159 875 899 425
G3 682 076 988 154 417 791
GKK 705 573 323 984 779 392 006 881

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 678 981 68 1.000.000
Giải Nhì 159 875 899 425 71 350.000
Giải Ba 682 076 988 154 417 791 234 210.000
Giải khuyến khích 705 573 323 984 779 392 006 881 232 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 400 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2707 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 09/03/2020

G1 145 109
G2 924 677 064 390
G3 943 022 498 197 306 313
GKK 638 843 021 445 596 084 757 003

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 145 109 78 1.000.000
Giải Nhì 924 677 064 390 81 350.000
Giải Ba 943 022 498 197 306 313 239 210.000
Giải khuyến khích 638 843 021 445 596 084 757 003 115 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 15 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 325 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2251 40.000

XS Max 3D thứ 2, 02/03/2020

G1 323 895
G2 787 062 745 864
G3 549 796 948 660 307 776
GKK 370 893 322 965 068 446 289 470

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 323 895 0 1.000.000
Giải Nhì 787 062 745 864 0 350.000
Giải Ba 549 796 948 660 307 776 0 210.000
Giải khuyến khích 370 893 322 965 068 446 289 470 0 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 24/02/2020

G1 081 350
G2 560 458 068 250
G3 573 460 652 170 636 912
GKK 646 072 769 071 757 376 412 198

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 081 350 49 1.000.000
Giải Nhì 560 458 068 250 121 350.000
Giải Ba 573 460 652 170 636 912 146 210.000
Giải khuyến khích 646 072 769 071 757 376 412 198 202 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 24 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 294 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2784 40.000