XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 157 466
G2 891 653 686 578
G3 165 994 911 260 657 215
GKK 806 247 491 806 973 547 058 616

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 157 466 65 1.000.000
Giải Nhì 891 653 686 578 86 350.000
Giải Ba 165 994 911 260 657 215 78 210.000
Giải khuyến khích 806 247 491 806 973 547 058 616 115 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 435 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3103 40.000

XS Max 3D thứ 2, 12/07/2021

G1 709 189
G2 513 979 332 493
G3 579 688 128 415 157 224
GKK 829 224 396 547 052 721 879 239

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 709 189 51 1.000.000
Giải Nhì 513 979 332 493 117 350.000
Giải Ba 579 688 128 415 157 224 136 210.000
Giải khuyến khích 829 224 396 547 052 721 879 239 255 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 66 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 483 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4453 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 05/07/2021

G1 567 807
G2 764 482 463 442
G3 147 518 532 610 957 717
GKK 636 625 574 618 252 414 003 914

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 567 807 27 1.000.000
Giải Nhì 764 482 463 442 42 350.000
Giải Ba 147 518 532 610 957 717 342 210.000
Giải khuyến khích 636 625 574 618 252 414 003 914 213 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 17 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 69 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 305 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4339 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 28/06/2021

G1 750 352
G2 576 517 036 370
G3 402 176 606 670 630 889
GKK 449 943 176 786 669 897 121 859

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 750 352 40 1.000.000
Giải Nhì 576 517 036 370 92 350.000
Giải Ba 402 176 606 670 630 889 83 210.000
Giải khuyến khích 449 943 176 786 669 897 121 859 167 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 481 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3449 40.000

XS Max 3D thứ 2, 21/06/2021

G1 382 729
G2 112 308 752 547
G3 766 528 332 676 043 197
GKK 585 163 311 305 022 122 144 835

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 382 729 23 1.000.000
Giải Nhì 112 308 752 547 170 350.000
Giải Ba 766 528 332 676 043 197 219 210.000
Giải khuyến khích 585 163 311 305 022 122 144 835 199 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 403 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4035 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 14/06/2021

G1 446 617
G2 039 888 754 228
G3 039 936 104 462 748 081
GKK 839 602 506 114 770 776 361 217

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 446 617 21 1.000.000
Giải Nhì 039 888 754 228 112 350.000
Giải Ba 039 936 104 462 748 081 117 210.000
Giải khuyến khích 839 602 506 114 770 776 361 217 295 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 404 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4268 40.000