XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 896 253
G2 211 224 982 519
G3 476 782 701 173 530 459
GKK 328 324 172 939 298 073 410 133

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 896 253 16 1.000.000
Giải Nhì 211 224 982 519 108 350.000
Giải Ba 476 782 701 173 530 459 202 210.000
Giải khuyến khích 328 324 172 939 298 073 410 133 142 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 604 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5776 40.000
Advertisements

XS Max 3D thứ 2, 20/05/2024

G1 820 749
G2 174 017 235 707
G3 785 789 510 930 123 123
GKK 769 743 308 593 675 056 927 346

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 820 749 17 1.000.000
Giải Nhì 174 017 235 707 72 350.000
Giải Ba 785 789 510 930 123 123 147 210.000
Giải khuyến khích 769 743 308 593 675 056 927 346 110 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 24 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 70 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 498 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5508 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 13/05/2024

G1 134 952
G2 752 760 202 164
G3 722 236 943 895 656 260
GKK 430 510 669 746 607 384 998 972

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 134 952 28 1.000.000
Giải Nhì 752 760 202 164 96 350.000
Giải Ba 722 236 943 895 656 260 90 210.000
Giải khuyến khích 430 510 669 746 607 384 998 972 87 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 44 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 767 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5369 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 06/05/2024

G1 713 446
G2 061 858 288 321
G3 167 529 730 305 585 336
GKK 000 096 578 780 367 233 050 943

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 713 446 11 1.000.000
Giải Nhì 061 858 288 321 36 350.000
Giải Ba 167 529 730 305 585 336 76 210.000
Giải khuyến khích 000 096 578 780 367 233 050 943 124 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 57 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 597 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5340 40.000

XS Max 3D thứ 2, 29/04/2024

G1 171 119
G2 882 271 027 078
G3 431 340 087 988 744 204
GKK 476 806 441 918 490 218 865 255

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 171 119 43 1.000.000
Giải Nhì 882 271 027 078 52 350.000
Giải Ba 431 340 087 988 744 204 80 210.000
Giải khuyến khích 476 806 441 918 490 218 865 255 112 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 53 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 886 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4972 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 22/04/2024

G1 879 319
G2 299 833 926 356
G3 686 270 011 983 076 048
GKK 271 131 766 852 100 760 835 225

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 879 319 40 1.000.000
Giải Nhì 299 833 926 356 86 350.000
Giải Ba 686 270 011 983 076 048 75 210.000
Giải khuyến khích 271 131 766 852 100 760 835 225 190 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 8 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 67 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 645 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5985 40.000
X