XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 370 537
G2 486 950 645 259
G3 650 305 458 795 784 325
GKK 592 396 870 507 155 727 068 790

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 370 537 34 1.000.000
Giải Nhì 486 950 645 259 153 350.000
Giải Ba 650 305 458 795 784 325 111 210.000
Giải khuyến khích 592 396 870 507 155 727 068 790 187 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 18 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 471 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3181 40.000

XS Max 3D thứ 2, 21/09/2020

G1 725 389
G2 542 810 993 537
G3 022 270 734 050 499 608
GKK 221 219 224 646 367 967 239 019

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 725 389 52 1.000.000
Giải Nhì 542 810 993 537 86 350.000
Giải Ba 022 270 734 050 499 608 220 210.000
Giải khuyến khích 221 219 224 646 367 967 239 019 234 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 12 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 59 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 570 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4429 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 14/09/2020

G1 210 182
G2 999 123 621 021
G3 338 209 747 839 659 108
GKK 238 954 441 027 192 318 780 944

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 210 182 58 1.000.000
Giải Nhì 999 123 621 021 112 350.000
Giải Ba 338 209 747 839 659 108 205 210.000
Giải khuyến khích 238 954 441 027 192 318 780 944 180 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 7 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 56 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 453 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4717 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 07/09/2020

G1 562 120
G2 842 647 461 680
G3 604 927 923 442 312 238
GKK 146 303 061 168 885 972 867 183

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 562 120 35 1.000.000
Giải Nhì 842 647 461 680 131 350.000
Giải Ba 604 927 923 442 312 238 127 210.000
Giải khuyến khích 146 303 061 168 885 972 867 183 233 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 426 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3717 40.000

XS Max 3D thứ 2, 31/08/2020

G1 155 938
G2 027 879 457 439
G3 276 326 228 210 449 664
GKK 502 097 882 581 776 807 844 284

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 155 938 23 1.000.000
Giải Nhì 027 879 457 439 110 350.000
Giải Ba 276 326 228 210 449 664 114 210.000
Giải khuyến khích 502 097 882 581 776 807 844 284 146 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 344 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3639 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 24/08/2020

G1 387 534
G2 986 598 382 909
G3 944 127 080 362 045 734
GKK 069 003 414 383 489 694 117 301

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 387 534 106 1.000.000
Giải Nhì 986 598 382 909 74 350.000
Giải Ba 944 127 080 362 045 734 190 210.000
Giải khuyến khích 069 003 414 383 489 694 117 301 260 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 17 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 64 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 538 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3517 40.000