XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 011 201
G2 630 020 589 014
G3 399 811 951 334 934 348
GKK 495 607 508 729 936 534 021 886

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 011 201 19 1.000.000
Giải Nhì 630 020 589 014 42 350.000
Giải Ba 399 811 951 334 934 348 36 210.000
Giải khuyến khích 495 607 508 729 936 534 021 886 77 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 473 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3907 40.000
Advertisements

XS Max 3D thứ 2, 25/09/2023

G1 519 092
G2 497 851 042 656
G3 580 322 708 801 678 078
GKK 711 176 286 138 864 053 870 321

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 519 092 23 1.000.000
Giải Nhì 497 851 042 656 38 350.000
Giải Ba 580 322 708 801 678 078 46 210.000
Giải khuyến khích 711 176 286 138 864 053 870 321 91 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 374 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4022 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 18/09/2023

G1 590 110
G2 432 247 146 716
G3 987 123 185 934 576 730
GKK 652 170 387 980 811 663 251 160

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 590 110 32 1.000.000
Giải Nhì 432 247 146 716 42 350.000
Giải Ba 987 123 185 934 576 730 62 210.000
Giải khuyến khích 652 170 387 980 811 663 251 160 160 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 18 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 601 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4188 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 11/09/2023

G1 980 614
G2 902 059 202 304
G3 926 971 671 388 575 467
GKK 887 428 655 253 204 604 588 398

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 980 614 11 1.000.000
Giải Nhì 902 059 202 304 38 350.000
Giải Ba 926 971 671 388 575 467 81 210.000
Giải khuyến khích 887 428 655 253 204 604 588 398 230 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 51 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 330 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4158 40.000

XS Max 3D thứ 2, 04/09/2023

G1 011 125
G2 359 588 064 022
G3 317 231 588 284 715 620
GKK 122 219 167 970 336 247 837 472

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 011 125 33 1.000.000
Giải Nhì 359 588 064 022 93 350.000
Giải Ba 317 231 588 284 715 620 95 210.000
Giải khuyến khích 122 219 167 970 336 247 837 472 205 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 17 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 83 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 458 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4198 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 28/08/2023

G1 038 910
G2 428 111 330 937
G3 568 229 652 819 872 595
GKK 132 560 997 706 756 187 081 391

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 038 910 21 1.000.000
Giải Nhì 428 111 330 937 73 350.000
Giải Ba 568 229 652 819 872 595 108 210.000
Giải khuyến khích 132 560 997 706 756 187 081 391 192 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 372 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4417 40.000
X