XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 299 174
G2 809 797 158 941
G3 340 684 866 978 874 476
GKK 311 681 053 081 167 461 956 787

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 299 174 59 1.000.000
Giải Nhì 809 797 158 941 76 350.000
Giải Ba 340 684 866 978 874 476 138 210.000
Giải khuyến khích 311 681 053 081 167 461 956 787 131 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 6 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 437 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4184 40.000

XS Max 3D thứ 2, 09/05/2022

G1 519 557
G2 377 905 345 947
G3 671 335 425 811 533 530
GKK 181 600 743 463 618 720 202 743

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 519 557 56 1.000.000
Giải Nhì 377 905 345 947 99 350.000
Giải Ba 671 335 425 811 533 530 180 210.000
Giải khuyến khích 181 600 743 463 618 720 202 743 179 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 487 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4446 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 02/05/2022

G1 324 859
G2 674 177 337 174
G3 581 125 397 660 669 605
GKK 553 252 409 677 973 977 173 855

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 324 859 31 1.000.000
Giải Nhì 674 177 337 174 96 350.000
Giải Ba 581 125 397 660 669 605 75 210.000
Giải khuyến khích 553 252 409 677 973 977 173 855 296 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 12 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 40 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 434 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4179 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 25/04/2022

G1 741 681
G2 583 187 463 121
G3 172 165 033 390 330 836
GKK 059 380 055 804 533 811 435 865

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 741 681 32 1.000.000
Giải Nhì 583 187 463 121 73 350.000
Giải Ba 172 165 033 390 330 836 134 210.000
Giải khuyến khích 059 380 055 804 533 811 435 865 144 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 64 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 459 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4362 40.000

XS Max 3D thứ 2, 18/04/2022

G1 138 249
G2 640 104 605 825
G3 177 604 816 976 898 477
GKK 790 937 833 742 781 458 871 110

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 138 249 42 1.000.000
Giải Nhì 640 104 605 825 48 350.000
Giải Ba 177 604 816 976 898 477 209 210.000
Giải khuyến khích 790 937 833 742 781 458 871 110 244 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 13 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 36 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 642 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3996 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 11/04/2022

G1 447 216
G2 047 590 302 883
G3 382 978 253 700 697 006
GKK 903 122 599 915 354 940 415 000

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 447 216 28 1.000.000
Giải Nhì 047 590 302 883 104 350.000
Giải Ba 382 978 253 700 697 006 177 210.000
Giải khuyến khích 903 122 599 915 354 940 415 000 165 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 580 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4047 40.000