XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 751 930
G2 113 110 483 970
G3 184 066 634 736 740 780
GKK 090 977 978 105 560 184 473 124

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 751 930 38 1.000.000
Giải Nhì 113 110 483 970 96 350.000
Giải Ba 184 066 634 736 740 780 109 210.000
Giải khuyến khích 090 977 978 105 560 184 473 124 171 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 329 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3488 40.000

XS Max 3D thứ 2, 29/06/2020

G1 524 190
G2 418 239 670 332
G3 332 499 907 852 637 934
GKK 744 809 416 450 630 117 682 519

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 524 190 35 1.000.000
Giải Nhì 418 239 670 332 102 350.000
Giải Ba 332 499 907 852 637 934 145 210.000
Giải khuyến khích 744 809 416 450 630 117 682 519 182 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 378 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3446 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 22/06/2020

G1 289 875
G2 036 207 551 898
G3 286 849 871 670 235 827
GKK 456 019 782 245 540 764 429 157

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 289 875 47 1.000.000
Giải Nhì 036 207 551 898 77 350.000
Giải Ba 286 849 871 670 235 827 163 210.000
Giải khuyến khích 456 019 782 245 540 764 429 157 432 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 45 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 454 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3989 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 15/06/2020

G1 281 308
G2 989 154 171 582
G3 299 444 711 274 154 523
GKK 589 027 868 575 604 752 664 633

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 281 308 39 1.000.000
Giải Nhì 989 154 171 582 86 350.000
Giải Ba 299 444 711 274 154 523 121 210.000
Giải khuyến khích 589 027 868 575 604 752 664 633 239 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 8 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 394 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4089 40.000

XS Max 3D thứ 2, 08/06/2020

G1 056 256
G2 676 080 529 083
G3 920 671 169 401 504 731
GKK 356 683 426 845 048 838 205 203

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 056 256 75 1.000.000
Giải Nhì 676 080 529 083 80 350.000
Giải Ba 920 671 169 401 504 731 112 210.000
Giải khuyến khích 356 683 426 845 048 838 205 203 146 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 15 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 564 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3334 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 01/06/2020

G1 604 192
G2 118 099 601 081
G3 695 095 153 631 973 077
GKK 380 035 547 656 815 390 205 819

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 604 192 28 1.000.000
Giải Nhì 118 099 601 081 77 350.000
Giải Ba 695 095 153 631 973 077 149 210.000
Giải khuyến khích 380 035 547 656 815 390 205 819 171 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 348 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3716 40.000