XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 065 911
G2 784 558 919 421
G3 425 531 179 652 509 200
GKK 781 045 920 724 803 966 971 690

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 065 911 90 1.000.000
Giải Nhì 784 558 919 421 205 350.000
Giải Ba 425 531 179 652 509 200 248 210.000
Giải khuyến khích 781 045 920 724 803 966 971 690 280 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 591 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5062 40.000

XS Max 3D thứ 2, 12/08/2019

G1 583 485
G2 923 068 525 692
G3 837 643 631 321 293 816
GKK 721 653 502 087 308 006 853 683

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 583 485 55 1.000.000
Giải Nhì 923 068 525 692 181 350.000
Giải Ba 837 643 631 321 293 816 172 210.000
Giải khuyến khích 721 653 502 087 308 006 853 683 327 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 532 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4632 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 05/08/2019

G1 983 640
G2 947 281 799 799
G3 104 720 334 189 884 871
GKK 291 163 119 944 212 116 756 026

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 983 640 72 1.000.000
Giải Nhì 947 281 799 799 179 350.000
Giải Ba 104 720 334 189 884 871 220 210.000
Giải khuyến khích 291 163 119 944 212 116 756 026 320 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 621 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4903 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 29/07/2019

G1 028 766
G2 065 547 888 773
G3 647 780 698 313 751 089
GKK 465 772 936 447 647 999 672 857

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 028 766 117 1.000.000
Giải Nhì 065 547 888 773 203 350.000
Giải Ba 647 780 698 313 751 089 228 210.000
Giải khuyến khích 465 772 936 447 647 999 672 857 371 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 713 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4819 40.000

XS Max 3D thứ 2, 22/07/2019

G1 648 986
G2 796 015 520 866
G3 203 577 790 388 625 789
GKK 344 005 340 889 034 157 253 986

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 648 986 98 1.000.000
Giải Nhì 796 015 520 866 191 350.000
Giải Ba 203 577 790 388 625 789 221 210.000
Giải khuyến khích 344 005 340 889 034 157 253 986 278 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 15 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 63 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 586 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4833 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 15/07/2019

G1 818 501
G2 263 917 647 906
G3 560 025 531 208 453 956
GKK 751 690 342 685 783 927 856 157

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 818 501 71 1.000.000
Giải Nhì 263 917 647 906 192 350.000
Giải Ba 560 025 531 208 453 956 225 210.000
Giải khuyến khích 751 690 342 685 783 927 856 157 327 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 27 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 67 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 489 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5097 40.000