XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 300 111
G2 913 695 037 059
G3 910 284 112 294 272 887
GKK 626 881 025 066 896 263 548 251

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 300 111 129 1.000.000
Giải Nhì 913 695 037 059 138 350.000
Giải Ba 910 284 112 294 272 887 319 210.000
Giải khuyến khích 626 881 025 066 896 263 548 251 406 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 48 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 636 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4633 40.000

XS Max 3D thứ 2, 13/05/2019

G1 725 013
G2 148 553 664 376
G3 922 866 259 353 436 918
GKK 190 024 899 289 110 721 881 174

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 725 013 115 1.000.000
Giải Nhì 148 553 664 376 151 350.000
Giải Ba 922 866 259 353 436 918 296 210.000
Giải khuyến khích 190 024 899 289 110 721 881 174 320 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 71 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 614 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4399 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 06/05/2019

G1 516 143
G2 182 748 370 160
G3 459 572 334 472 714 365
GKK 477 662 210 349 105 494 063 212

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 516 143 118 1.000.000
Giải Nhì 182 748 370 160 191 350.000
Giải Ba 459 572 334 472 714 365 307 210.000
Giải khuyến khích 477 662 210 349 105 494 063 212 473 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 552 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4719 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 29/04/2019

G1 668 878
G2 798 683 954 222
G3 463 754 971 300 553 179
GKK 803 617 958 125 008 939 003 102

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 668 878 161 1.000.000
Giải Nhì 798 683 954 222 180 350.000
Giải Ba 463 754 971 300 553 179 278 210.000
Giải khuyến khích 803 617 958 125 008 939 003 102 444 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 18 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 46 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 674 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4078 40.000

XS Max 3D thứ 2, 22/04/2019

G1 015 517
G2 334 279 576 060
G3 043 900 132 916 370 766
GKK 634 573 539 048 967 262 523 185

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 015 517 102 1.000.000
Giải Nhì 334 279 576 060 240 350.000
Giải Ba 043 900 132 916 370 766 303 210.000
Giải khuyến khích 634 573 539 048 967 262 523 185 378 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 18 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 321 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2898 40.000