XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 000 539
G2 522 178 905 719
G3 728 284 669 470 743 584
GKK 945 657 415 252 977 715 855 365

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 000 539 52 1.000.000
Giải Nhì 522 178 905 719 107 350.000
Giải Ba 728 284 669 470 743 584 137 210.000
Giải khuyến khích 945 657 415 252 977 715 855 365 282 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 13 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 51 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 385 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3598 40.000

XS Max 3D thứ 2, 07/10/2019

G1 998 476
G2 352 259 265 131
G3 954 227 357 838 894 500
GKK 598 680 083 655 269 988 918 474

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 998 476 42 1.000.000
Giải Nhì 352 259 265 131 146 350.000
Giải Ba 954 227 357 838 894 500 342 210.000
Giải khuyến khích 598 680 083 655 269 988 918 474 213 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 348 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3515 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 30/09/2019

G1 824 828
G2 335 094 161 705
G3 287 212 305 225 229 265
GKK 343 093 425 165 399 883 667 947

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 824 828 55 1.000.000
Giải Nhì 335 094 161 705 112 350.000
Giải Ba 287 212 305 225 229 265 429 210.000
Giải khuyến khích 343 093 425 165 399 883 667 947 205 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 11 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 68 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 336 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3651 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 23/09/2019

G1 782 713
G2 698 707 987 540
G3 186 748 335 430 056 398
GKK 549 660 746 826 040 835 659 130

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 782 713 30 1.000.000
Giải Nhì 698 707 987 540 105 350.000
Giải Ba 186 748 335 430 056 398 171 210.000
Giải khuyến khích 549 660 746 826 040 835 659 130 206 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 5 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 311 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3202 40.000

XS Max 3D thứ 2, 16/09/2019

G1 381 116
G2 009 131 406 195
G3 397 387 311 991 122 574
GKK 022 191 287 464 559 742 850 613

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 381 116 58 1.000.000
Giải Nhì 009 131 406 195 144 350.000
Giải Ba 397 387 311 991 122 574 191 210.000
Giải khuyến khích 022 191 287 464 559 742 850 613 337 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 76 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 464 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3533 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 09/09/2019

G1 056 961
G2 514 338 058 002
G3 063 988 420 204 058 047
GKK 641 439 834 459 822 413 350 677

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 056 961 42 1.000.000
Giải Nhì 514 338 058 002 74 350.000
Giải Ba 063 988 420 204 058 047 154 210.000
Giải khuyến khích 641 439 834 459 822 413 350 677 212 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 310 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3332 40.000