XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 160 868
G2 282 560 263 721
G3 321 373 412 697 147 311
GKK 278 960 229 593 082 319 657 042

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 160 868 96 1.000.000
Giải Nhì 282 560 263 721 102 350.000
Giải Ba 321 373 412 697 147 311 165 210.000
Giải khuyến khích 278 960 229 593 082 319 657 042 0 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 181 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 6 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 50 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 582 40.000

XS Max 3D thứ 2, 04/01/2021

G1 730 130
G2 064 643 297 083
G3 358 587 337 893 912 493
GKK 661 219 252 145 374 688 748 525

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 730 130 48 1.000.000
Giải Nhì 064 643 297 083 70 350.000
Giải Ba 358 587 337 893 912 493 150 210.000
Giải khuyến khích 661 219 252 145 374 688 748 525 185 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 459 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4238 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 28/12/2020

G1 654 689
G2 179 791 194 758
G3 710 624 799 719 420 095
GKK 790 000 309 333 039 191 220 389

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 654 689 42 1.000.000
Giải Nhì 179 791 194 758 90 350.000
Giải Ba 710 624 799 719 420 095 124 210.000
Giải khuyến khích 790 000 309 333 039 191 220 389 210 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 456 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3986 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 21/12/2020

G1 420 581
G2 908 079 036 321
G3 607 180 087 256 208 621
GKK 904 033 785 890 145 990 088 807

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 420 581 18 1.000.000
Giải Nhì 908 079 036 321 139 350.000
Giải Ba 607 180 087 256 208 621 142 210.000
Giải khuyến khích 904 033 785 890 145 990 088 807 265 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 333 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3727 40.000

XS Max 3D thứ 2, 14/12/2020

G1 091 143
G2 982 508 730 501
G3 054 855 989 983 015 237
GKK 465 329 742 192 314 401 182 265

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 091 143 39 1.000.000
Giải Nhì 982 508 730 501 106 350.000
Giải Ba 054 855 989 983 015 237 81 210.000
Giải khuyến khích 465 329 742 192 314 401 182 265 209 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 21 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 62 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 480 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3826 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 07/12/2020

G1 715 369
G2 689 817 629 316
G3 048 786 969 726 412 737
GKK 732 488 045 693 421 143 216 056

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 715 369 104 1.000.000
Giải Nhì 689 817 629 316 83 350.000
Giải Ba 048 786 969 726 412 737 136 210.000
Giải khuyến khích 732 488 045 693 421 143 216 056 257 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 506 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3610 40.000