XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 782 713
G2 698 707 987 540
G3 186 748 335 430 056 398
GKK 549 660 746 826 040 835 659 130

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 782 713 30 1.000.000
Giải Nhì 698 707 987 540 105 350.000
Giải Ba 186 748 335 430 056 398 171 210.000
Giải khuyến khích 549 660 746 826 040 835 659 130 206 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 5 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 311 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3202 40.000

XS Max 3D thứ 2, 16/09/2019

G1 381 116
G2 009 131 406 195
G3 397 387 311 991 122 574
GKK 022 191 287 464 559 742 850 613

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 381 116 58 1.000.000
Giải Nhì 009 131 406 195 144 350.000
Giải Ba 397 387 311 991 122 574 191 210.000
Giải khuyến khích 022 191 287 464 559 742 850 613 337 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 76 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 464 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3533 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 09/09/2019

G1 056 961
G2 514 338 058 002
G3 063 988 420 204 058 047
GKK 641 439 834 459 822 413 350 677

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 056 961 42 1.000.000
Giải Nhì 514 338 058 002 74 350.000
Giải Ba 063 988 420 204 058 047 154 210.000
Giải khuyến khích 641 439 834 459 822 413 350 677 212 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 310 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3332 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 02/09/2019

G1 715 489
G2 641 866 968 895
G3 673 890 488 506 486 154
GKK 447 442 721 647 953 974 476 531

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 715 489 58 1.000.000
Giải Nhì 641 866 968 895 114 350.000
Giải Ba 673 890 488 506 486 154 184 210.000
Giải khuyến khích 447 442 721 647 953 974 476 531 291 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 57 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 432 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3408 40.000

XS Max 3D thứ 2, 26/08/2019

G1 063 759
G2 791 133 709 226
G3 303 101 312 864 092 736
GKK 189 565 137 530 141 799 350 703

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 063 759 72 1.000.000
Giải Nhì 791 133 709 226 155 350.000
Giải Ba 303 101 312 864 092 736 180 210.000
Giải khuyến khích 189 565 137 530 141 799 350 703 308 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 8 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 71 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 548 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4546 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 19/08/2019

G1 065 911
G2 784 558 919 421
G3 425 531 179 652 509 200
GKK 781 045 920 724 803 966 971 690

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 065 911 90 1.000.000
Giải Nhì 784 558 919 421 205 350.000
Giải Ba 425 531 179 652 509 200 248 210.000
Giải khuyến khích 781 045 920 724 803 966 971 690 280 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 591 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5062 40.000