XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 818 501
G2 263 917 647 906
G3 560 025 531 208 453 956
GKK 751 690 342 685 783 927 856 157

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 818 501 71 1.000.000
Giải Nhì 263 917 647 906 192 350.000
Giải Ba 560 025 531 208 453 956 225 210.000
Giải khuyến khích 751 690 342 685 783 927 856 157 327 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 27 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 67 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 489 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5097 40.000

XS Max 3D thứ 2, 08/07/2019

G1 381 406
G2 887 269 619 890
G3 337 099 976 991 739 009
GKK 351 126 725 639 124 143 583 444

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 381 406 59 1.000.000
Giải Nhì 887 269 619 890 230 350.000
Giải Ba 337 099 976 991 739 009 800 210.000
Giải khuyến khích 351 126 725 639 124 143 583 444 434 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 3 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 54 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 378 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4996 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 01/07/2019

G1 133 401
G2 590 029 055 871
G3 931 704 056 190 509 662
GKK 942 252 016 574 818 861 953 252

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 133 401 103 1.000.000
Giải Nhì 590 029 055 871 133 350.000
Giải Ba 931 704 056 190 509 662 170 210.000
Giải khuyến khích 942 252 016 574 818 861 953 252 332 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 10 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 47 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 530 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4511 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 24/06/2019

G1 617 164
G2 207 603 217 854
G3 538 767 451 770 447 893
GKK 689 229 485 969 107 901 613 235

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 617 164 75 1.000.000
Giải Nhì 207 603 217 854 138 350.000
Giải Ba 538 767 451 770 447 893 289 210.000
Giải khuyến khích 689 229 485 969 107 901 613 235 321 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 581 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4981 40.000

XS Max 3D thứ 2, 17/06/2019

G1 760 613
G2 750 516 580 272
G3 601 709 522 889 837 218
GKK 362 679 117 002 549 680 560 437

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 760 613 191 1.000.000
Giải Nhì 750 516 580 272 200 350.000
Giải Ba 601 709 522 889 837 218 232 210.000
Giải khuyến khích 362 679 117 002 549 680 560 437 205 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 46 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 396 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4435 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 10/06/2019

G1 484 139
G2 670 617 285 013
G3 213 012 457 778 218 269
GKK 384 660 683 400 772 192 624 888

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 484 139 136 1.000.000
Giải Nhì 670 617 285 013 150 350.000
Giải Ba 213 012 457 778 218 269 231 210.000
Giải khuyến khích 384 660 683 400 772 192 624 888 373 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 45 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 705 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4426 40.000