XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 937 924
G2 850 543 433 764
G3 079 868 027 236 055 351
GKK 331 535 533 825 657 909 830 056

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 937 924 28 1.000.000
Giải Nhì 850 543 433 764 49 350.000
Giải Ba 079 868 027 236 055 351 200 210.000
Giải khuyến khích 331 535 533 825 657 909 830 056 127 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 336 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4261 40.000
Advertisements

XS Max 3D thứ 2, 29/05/2023

G1 784 805
G2 895 374 490 569
G3 726 577 583 935 480 720
GKK 439 583 605 818 320 063 906 486

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 784 805 19 1.000.000
Giải Nhì 895 374 490 569 66 350.000
Giải Ba 726 577 583 935 480 720 130 210.000
Giải khuyến khích 439 583 605 818 320 063 906 486 209 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 424 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3964 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 22/05/2023

G1 669 339
G2 985 236 583 309
G3 930 297 468 006 432 910
GKK 999 742 825 895 998 395 388 472

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 669 339 38 1.000.000
Giải Nhì 985 236 583 309 91 350.000
Giải Ba 930 297 468 006 432 910 138 210.000
Giải khuyến khích 999 742 825 895 998 395 388 472 191 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 51 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 517 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4371 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 15/05/2023

G1 543 744
G2 942 486 203 092
G3 048 818 920 226 140 216
GKK 473 866 105 805 302 351 246 743

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 543 744 52 1.000.000
Giải Nhì 942 486 203 092 111 350.000
Giải Ba 048 818 920 226 140 216 138 210.000
Giải khuyến khích 473 866 105 805 302 351 246 743 180 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 21 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 56 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 436 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4384 40.000

XS Max 3D thứ 2, 08/05/2023

G1 517 550
G2 101 951 842 520
G3 906 871 076 824 790 443
GKK 630 987 532 352 280 102 504 733

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 517 550 0 1.000.000
Giải Nhì 101 951 842 520 0 350.000
Giải Ba 906 871 076 824 790 443 0 210.000
Giải khuyến khích 630 987 532 352 280 102 504 733 0 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 01/05/2023

G1 206 245
G2 692 314 108 336
G3 644 536 244 208 749 155
GKK 911 447 862 677 406 706 500 159

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 206 245 41 1.000.000
Giải Nhì 692 314 108 336 85 350.000
Giải Ba 644 536 244 208 749 155 126 210.000
Giải khuyến khích 911 447 862 677 406 706 500 159 175 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 495 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3630 40.000
X