XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 241 623
G2 714 645 832 300
G3 630 510 947 791 311 180
GKK 801 518 526 336 160 714 647 217

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 241 623 50 1.000.000
Giải Nhì 714 645 832 300 149 350.000
Giải Ba 630 510 947 791 311 180 156 210.000
Giải khuyến khích 801 518 526 336 160 714 647 217 206 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 44 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 488 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3374 40.000

XS Max 3D thứ 2, 13/01/2020

G1 694 954
G2 933 490 762 689
G3 008 531 792 175 453 045
GKK 167 596 030 357 396 889 930 080

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 694 954 61 1.000.000
Giải Nhì 933 490 762 689 87 350.000
Giải Ba 008 531 792 175 453 045 202 210.000
Giải khuyến khích 167 596 030 357 396 889 930 080 245 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 315 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3028 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 06/01/2020

G1 932 452
G2 746 184 932 478
G3 268 953 343 993 073 927
GKK 423 803 660 271 577 783 925 787

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 932 452 40 1.000.000
Giải Nhì 746 184 932 478 71 350.000
Giải Ba 268 953 343 993 073 927 225 210.000
Giải khuyến khích 423 803 660 271 577 783 925 787 187 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 19 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 309 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3016 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 30/12/2019

G1 055 526
G2 852 173 682 210
G3 158 871 870 330 273 074
GKK 812 851 929 574 293 329 248 594

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 055 526 36 1.000.000
Giải Nhì 852 173 682 210 70 350.000
Giải Ba 158 871 870 330 273 074 185 210.000
Giải khuyến khích 812 851 929 574 293 329 248 594 156 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 351 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3026 40.000

XS Max 3D thứ 2, 23/12/2019

G1 158 508
G2 383 429 063 800
G3 795 290 413 110 346 778
GKK 430 621 163 793 349 376 788 806

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 158 508 0 1.000.000
Giải Nhì 383 429 063 800 0 350.000
Giải Ba 795 290 413 110 346 778 0 210.000
Giải khuyến khích 430 621 163 793 349 376 788 806 0 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 16/12/2019

G1 593 145
G2 500 578 843 358
G3 895 077 574 358 052 496
GKK 500 729 553 655 078 606 579 834

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 593 145 30 1.000.000
Giải Nhì 500 578 843 358 105 350.000
Giải Ba 895 077 574 358 052 496 154 210.000
Giải khuyến khích 500 729 553 655 078 606 579 834 196 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 301 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2755 40.000