XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 189 082
G2 172 533 625 590
G3 761 610 702 602 977 093
GKK 586 368 471 649 635 876 046 057

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 189 082 58 1.000.000
Giải Nhì 172 533 625 590 112 350.000
Giải Ba 761 610 702 602 977 093 110 210.000
Giải khuyến khích 586 368 471 649 635 876 046 057 258 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 404 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3972 40.000

XS Max 3D thứ 4, 10/07/2019

G1 029 181
G2 199 017 571 772
G3 804 984 099 107 137 084
GKK 108 698 119 076 474 754 221 056

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 029 181 49 1.000.000
Giải Nhì 199 017 571 772 119 350.000
Giải Ba 804 984 099 107 137 084 220 210.000
Giải khuyến khích 108 698 119 076 474 754 221 056 352 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 40 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 436 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4212 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 03/07/2019

G1 890 513
G2 153 618 744 636
G3 618 665 686 802 708 792
GKK 826 858 960 487 852 398 925 898

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 890 513 63 1.000.000
Giải Nhì 153 618 744 636 158 350.000
Giải Ba 618 665 686 802 708 792 258 210.000
Giải khuyến khích 826 858 960 487 852 398 925 898 226 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 40 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 395 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3498 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 26/06/2019

G1 803 579
G2 458 285 674 479
G3 421 289 730 501 204 656
GKK 585 314 195 150 613 610 153 497

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 803 579 57 1.000.000
Giải Nhì 458 285 674 479 173 350.000
Giải Ba 421 289 730 501 204 656 245 210.000
Giải khuyến khích 585 314 195 150 613 610 153 497 511 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 10 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 453 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4383 40.000

XS Max 3D thứ 4, 19/06/2019

G1 105 648
G2 971 858 855 508
G3 795 254 014 736 957 570
GKK 801 063 764 830 189 219 384 640

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 105 648 87 1.000.000
Giải Nhì 971 858 855 508 144 350.000
Giải Ba 795 254 014 736 957 570 183 210.000
Giải khuyến khích 801 063 764 830 189 219 384 640 312 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 21 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 63 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 504 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3978 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 12/06/2019

G1 813 400
G2 672 507 158 053
G3 249 469 646 494 888 311
GKK 989 867 067 748 588 298 028 396

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 813 400 51 1.000.000
Giải Nhì 672 507 158 053 163 350.000
Giải Ba 249 469 646 494 888 311 265 210.000
Giải khuyến khích 989 867 067 748 588 298 028 396 343 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 27 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 325 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3692 40.000