XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 799 797
G2 614 100 703 884
G3 957 140 507 969 758 481
GKK 758 926 596 340 558 563 062 348

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 799 797 40 1.000.000
Giải Nhì 614 100 703 884 48 350.000
Giải Ba 957 140 507 969 758 481 71 210.000
Giải khuyến khích 758 926 596 340 558 563 062 348 106 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 14 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 291 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2636 40.000
Advertisements

XS Max 3D thứ 4, 24/05/2023

G1 014 964
G2 933 244 410 730
G3 091 329 797 358 905 551
GKK 351 420 168 500 588 891 004 539

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 014 964 28 1.000.000
Giải Nhì 933 244 410 730 50 350.000
Giải Ba 091 329 797 358 905 551 80 210.000
Giải khuyến khích 351 420 168 500 588 891 004 539 110 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 20 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 234 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2888 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 17/05/2023

G1 888 412
G2 865 369 686 240
G3 212 679 885 254 782 834
GKK 548 273 703 063 103 108 973 163

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 888 412 46 1.000.000
Giải Nhì 865 369 686 240 71 350.000
Giải Ba 212 679 885 254 782 834 210 210.000
Giải khuyến khích 548 273 703 063 103 108 973 163 134 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 292 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3114 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 10/05/2023

G1 641 670
G2 293 620 085 571
G3 444 076 567 048 552 717
GKK 283 702 934 628 129 029 781 124

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 641 670 16 1.000.000
Giải Nhì 293 620 085 571 42 350.000
Giải Ba 444 076 567 048 552 717 139 210.000
Giải khuyến khích 283 702 934 628 129 029 781 124 106 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 251 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2855 40.000

XS Max 3D thứ 4, 03/05/2023

G1 118 004
G2 482 505 307 706
G3 461 940 180 698 275 628
GKK 124 454 016 392 972 248 735 671

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 118 004 27 1.000.000
Giải Nhì 482 505 307 706 48 350.000
Giải Ba 461 940 180 698 275 628 73 210.000
Giải khuyến khích 124 454 016 392 972 248 735 671 78 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 13 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 262 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2580 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 26/04/2023

G1 786 066
G2 779 294 349 471
G3 279 876 428 752 934 653
GKK 510 377 198 294 414 236 700 356

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 786 066 43 1.000.000
Giải Nhì 779 294 349 471 59 350.000
Giải Ba 279 876 428 752 934 653 138 210.000
Giải khuyến khích 510 377 198 294 414 236 700 356 133 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 311 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3296 40.000
X