XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 128 529
G2 019 166 847 155
G3 244 522 379 376 486 786
GKK 939 422 447 836 935 750 195 147

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 128 529 22 1.000.000
Giải Nhì 019 166 847 155 50 350.000
Giải Ba 244 522 379 376 486 786 180 210.000
Giải khuyến khích 939 422 447 836 935 750 195 147 71 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 57 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 395 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3729 40.000
Advertisements

XS Max 3D thứ 4, 29/11/2023

G1 060 547
G2 107 769 393 440
G3 721 268 294 998 441 589
GKK 407 816 383 517 520 137 667 071

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 060 547 43 1.000.000
Giải Nhì 107 769 393 440 41 350.000
Giải Ba 721 268 294 998 441 589 55 210.000
Giải khuyến khích 407 816 383 517 520 137 667 071 60 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 396 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3513 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 22/11/2023

G1 655 117
G2 380 461 759 111
G3 078 842 520 432 275 829
GKK 039 510 371 629 487 099 098 383

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 655 117 127 1.000.000
Giải Nhì 380 461 759 111 36 350.000
Giải Ba 078 842 520 432 275 829 58 210.000
Giải khuyến khích 039 510 371 629 487 099 098 383 148 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 307 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2650 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 15/11/2023

G1 208 074
G2 725 834 163 131
G3 560 516 257 714 326 700
GKK 096 437 471 651 451 783 003 457

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 208 074 8 1.000.000
Giải Nhì 725 834 163 131 43 350.000
Giải Ba 560 516 257 714 326 700 48 210.000
Giải khuyến khích 096 437 471 651 451 783 003 457 131 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 34 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 374 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2801 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/11/2023

G1 662 257
G2 501 003 123 693
G3 674 363 817 173 174 768
GKK 602 315 747 577 445 413 802 683

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 662 257 21 1.000.000
Giải Nhì 501 003 123 693 43 350.000
Giải Ba 674 363 817 173 174 768 97 210.000
Giải khuyến khích 602 315 747 577 445 413 802 683 94 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 289 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3227 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 01/11/2023

G1 478 509
G2 328 834 493 561
G3 706 851 589 589 069 706
GKK 143 347 165 349 167 002 716 432

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 478 509 19 1.000.000
Giải Nhì 328 834 493 561 35 350.000
Giải Ba 706 851 589 589 069 706 278 210.000
Giải khuyến khích 143 347 165 349 167 002 716 432 85 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 36 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 385 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2879 40.000
X