XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 219 211
G2 746 004 589 811
G3 377 470 369 036 455 798
GKK 684 510 751 093 215 260 545 474

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 219 211 110 1.000.000
Giải Nhì 746 004 589 811 123 350.000
Giải Ba 377 470 369 036 455 798 227 210.000
Giải khuyến khích 684 510 751 093 215 260 545 474 379 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 39 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 514 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3676 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/05/2019

G1 864 188
G2 589 765 332 126
G3 004 658 298 897 812 149
GKK 979 409 609 606 661 192 439 122

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 864 188 62 1.000.000
Giải Nhì 589 765 332 126 195 350.000
Giải Ba 004 658 298 897 812 149 188 210.000
Giải khuyến khích 979 409 609 606 661 192 439 122 276 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 436 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3742 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 01/05/2019

G1 702 081
G2 294 847 766 617
G3 501 037 145 148 725 384
GKK 782 847 350 078 174 651 658 469

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 702 081 31 1.000.000
Giải Nhì 294 847 766 617 150 350.000
Giải Ba 501 037 145 148 725 384 265 210.000
Giải khuyến khích 782 847 350 078 174 651 658 469 257 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 331 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3018 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 24/04/2019

G1 817 156
G2 007 038 125 667
G3 355 787 838 558 762 488
GKK 722 401 873 296 292 054 243 882

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 817 156 90 1.000.000
Giải Nhì 007 038 125 667 216 350.000
Giải Ba 355 787 838 558 762 488 249 210.000
Giải khuyến khích 722 401 873 296 292 054 243 882 249 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 335 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3226 40.000