XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 654 993
G2 070 378 803 281
G3 715 395 241 720 654 827
GKK 734 007 091 849 430 029 301 111

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 654 993 19 1.000.000
Giải Nhì 070 378 803 281 97 350.000
Giải Ba 715 395 241 720 654 827 108 210.000
Giải khuyến khích 734 007 091 849 430 029 301 111 119 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 249 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3192 40.000

XS Max 3D thứ 4, 07/04/2021

G1 364 247
G2 380 311 187 405
G3 968 125 979 706 000 450
GKK 423 612 378 857 935 283 644 474

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 364 247 58 1.000.000
Giải Nhì 380 311 187 405 61 350.000
Giải Ba 968 125 979 706 000 450 103 210.000
Giải khuyến khích 423 612 378 857 935 283 644 474 171 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 54 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 432 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3519 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 31/03/2021

G1 596 694
G2 694 954 368 055
G3 861 054 941 872 878 702
GKK 856 412 301 813 003 887 438 596

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 596 694 24 1.000.000
Giải Nhì 694 954 368 055 97 350.000
Giải Ba 861 054 941 872 878 702 86 210.000
Giải khuyến khích 856 412 301 813 003 887 438 596 180 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 412 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3933 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 24/03/2021

G1 796 101
G2 074 452 592 675
G3 399 886 410 294 689 425
GKK 441 489 381 538 371 555 083 055

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 796 101 38 1.000.000
Giải Nhì 074 452 592 675 71 350.000
Giải Ba 399 886 410 294 689 425 90 210.000
Giải khuyến khích 441 489 381 538 371 555 083 055 222 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 350 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2885 40.000

XS Max 3D thứ 4, 17/03/2021

G1 715 732
G2 247 380 280 911
G3 625 048 968 297 248 670
GKK 067 826 431 865 558 947 043 712

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 715 732 98 1.000.000
Giải Nhì 247 380 280 911 89 350.000
Giải Ba 625 048 968 297 248 670 89 210.000
Giải khuyến khích 067 826 431 865 558 947 043 712 158 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 501 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3395 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 10/03/2021

G1 706 826
G2 511 883 937 067
G3 831 123 725 456 929 754
GKK 884 814 850 258 804 099 510 350

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 706 826 24 1.000.000
Giải Nhì 511 883 937 067 71 350.000
Giải Ba 831 123 725 456 929 754 130 210.000
Giải khuyến khích 884 814 850 258 804 099 510 350 142 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 13 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 206 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3069 40.000