XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 143 101
G2 590 442 307 747
G3 411 237 336 955 779 224
GKK 674 066 454 411 457 164 670 520

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 143 101 104 1.000.000
Giải Nhì 590 442 307 747 65 350.000
Giải Ba 411 237 336 955 779 224 119 210.000
Giải khuyến khích 674 066 454 411 457 164 670 520 167 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 17 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 58 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 410 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2358 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/01/2020

G1 780 925
G2 056 757 411 040
G3 451 380 315 236 669 206
GKK 573 573 780 578 120 667 366 719

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 780 925 36 1.000.000
Giải Nhì 056 757 411 040 123 350.000
Giải Ba 451 380 315 236 669 206 131 210.000
Giải khuyến khích 573 573 780 578 120 667 366 719 193 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 198 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2693 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 01/01/2020

G1 144 558
G2 144 176 073 070
G3 608 100 439 046 894 116
GKK 861 365 380 117 335 199 330 204

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 144 558 96 1.000.000
Giải Nhì 144 176 073 070 57 350.000
Giải Ba 608 100 439 046 894 116 148 210.000
Giải khuyến khích 861 365 380 117 335 199 330 204 130 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 253 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2190 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 25/12/2019

G1 838 193
G2 131 255 257 419
G3 779 600 537 964 344 320
GKK 949 319 329 500 218 929 365 666

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 838 193 33 1.000.000
Giải Nhì 131 255 257 419 116 350.000
Giải Ba 779 600 537 964 344 320 114 210.000
Giải khuyến khích 949 319 329 500 218 929 365 666 140 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 241 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2458 40.000

XS Max 3D thứ 4, 18/12/2019

G1 631 264
G2 571 300 919 606
G3 050 716 088 842 987 550
GKK 374 463 751 977 400 583 083 054

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 631 264 37 1.000.000
Giải Nhì 571 300 919 606 85 350.000
Giải Ba 050 716 088 842 987 550 105 210.000
Giải khuyến khích 374 463 751 977 400 583 083 054 130 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 9 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 245 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2012 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 11/12/2019

G1 678 492
G2 122 138 094 162
G3 321 501 787 649 626 097
GKK 717 098 195 329 769 975 196 046

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 678 492 33 1.000.000
Giải Nhì 122 138 094 162 78 350.000
Giải Ba 321 501 787 649 626 097 83 210.000
Giải khuyến khích 717 098 195 329 769 975 196 046 103 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 263 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2349 40.000