XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 944 167
G2 903 870 970 779
G3 242 346 610 023 455 884
GKK 006 695 018 695 434 284 032 752

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 944 167 33 1.000.000
Giải Nhì 903 870 970 779 59 350.000
Giải Ba 242 346 610 023 455 884 106 210.000
Giải khuyến khích 006 695 018 695 434 284 032 752 190 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 34 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 354 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2995 40.000

XS Max 3D thứ 4, 11/05/2022

G1 961 929
G2 405 217 730 898
G3 705 865 251 629 704 787
GKK 849 655 253 347 931 328 732 840

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 961 929 28 1.000.000
Giải Nhì 405 217 730 898 39 350.000
Giải Ba 705 865 251 629 704 787 66 210.000
Giải khuyến khích 849 655 253 347 931 328 732 840 302 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 27 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 302 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2932 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 04/05/2022

G1 514 848
G2 963 474 287 795
G3 489 054 512 765 279 362
GKK 454 728 994 752 273 547 654 617

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 514 848 28 1.000.000
Giải Nhì 963 474 287 795 77 350.000
Giải Ba 489 054 512 765 279 362 84 210.000
Giải khuyến khích 454 728 994 752 273 547 654 617 211 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 10 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 218 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3087 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 27/04/2022

G1 145 303
G2 021 771 587 013
G3 538 322 507 985 516 371
GKK 049 868 375 204 000 984 850 080

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 145 303 46 1.000.000
Giải Nhì 021 771 587 013 77 350.000
Giải Ba 538 322 507 985 516 371 75 210.000
Giải khuyến khích 049 868 375 204 000 984 850 080 90 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 383 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2885 40.000

XS Max 3D thứ 4, 20/04/2022

G1 267 008
G2 291 915 835 189
G3 919 024 259 655 742 214
GKK 065 582 630 947 241 564 663 001

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 267 008 24 1.000.000
Giải Nhì 291 915 835 189 48 350.000
Giải Ba 919 024 259 655 742 214 177 210.000
Giải khuyến khích 065 582 630 947 241 564 663 001 144 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 289 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2970 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 13/04/2022

G1 140 832
G2 811 241 800 720
G3 175 414 607 444 446 736
GKK 313 054 571 647 899 702 667 833

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 140 832 22 1.000.000
Giải Nhì 811 241 800 720 152 350.000
Giải Ba 175 414 607 444 446 736 118 210.000
Giải khuyến khích 313 054 571 647 899 702 667 833 185 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 16 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 301 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3269 40.000