XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 226 409
G2 372 404 137 989
G3 155 001 499 153 176 885
GKK 574 167 473 618 919 597 722 632

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 226 409 10 1.000.000
Giải Nhì 372 404 137 989 76 350.000
Giải Ba 155 001 499 153 176 885 78 210.000
Giải khuyến khích 574 167 473 618 919 597 722 632 150 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 19 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 329 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2309 40.000

XS Max 3D thứ 4, 14/07/2021

G1 178 539
G2 876 030 530 498
G3 166 702 215 217 677 224
GKK 178 157 676 431 705 496 161 667

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 178 539 50 1.000.000
Giải Nhì 876 030 530 498 35 350.000
Giải Ba 166 702 215 217 677 224 603 210.000
Giải khuyến khích 178 157 676 431 705 496 161 667 123 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 323 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2812 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 07/07/2021

G1 921 449
G2 480 490 708 721
G3 086 998 534 891 143 210
GKK 398 913 366 548 432 617 157 391

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 921 449 25 1.000.000
Giải Nhì 480 490 708 721 57 350.000
Giải Ba 086 998 534 891 143 210 228 210.000
Giải khuyến khích 398 913 366 548 432 617 157 391 169 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 243 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2882 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 30/06/2021

G1 499 134
G2 802 986 509 289
G3 375 649 857 206 815 465
GKK 776 347 976 382 021 941 719 807

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 499 134 36 1.000.000
Giải Nhì 802 986 509 289 56 350.000
Giải Ba 375 649 857 206 815 465 568 210.000
Giải khuyến khích 776 347 976 382 021 941 719 807 236 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 10 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 251 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3015 40.000

XS Max 3D thứ 4, 23/06/2021

G1 230 926
G2 002 466 160 483
G3 389 573 375 639 589 867
GKK 674 367 409 251 573 919 077 655

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 230 926 34 1.000.000
Giải Nhì 002 466 160 483 58 350.000
Giải Ba 389 573 375 639 589 867 193 210.000
Giải khuyến khích 674 367 409 251 573 919 077 655 211 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 16/06/2021

G1 340 533
G2 865 968 010 491
G3 323 125 572 033 626 546
GKK 037 577 155 775 456 491 179 699

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 340 533 42 1.000.000
Giải Nhì 865 968 010 491 79 350.000
Giải Ba 323 125 572 033 626 546 149 210.000
Giải khuyến khích 037 577 155 775 456 491 179 699 281 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 36 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 71 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 259 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3850 40.000