XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 438 646
G2 536 341 039 682
G3 993 244 089 236 806 727
GKK 142 287 576 887 319 978 977 900

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 438 646 28 1.000.000
Giải Nhì 536 341 039 682 72 350.000
Giải Ba 993 244 089 236 806 727 71 210.000
Giải khuyến khích 142 287 576 887 319 978 977 900 149 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 221 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2251 40.000

XS Max 3D thứ 4, 13/11/2019

G1 493 927
G2 868 361 213 583
G3 515 427 903 864 789 151
GKK 078 370 525 170 854 845 954 091

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 493 927 33 1.000.000
Giải Nhì 868 361 213 583 89 350.000
Giải Ba 515 427 903 864 789 151 366 210.000
Giải khuyến khích 078 370 525 170 854 845 954 091 177 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 165 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2597 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 06/11/2019

G1 601 741
G2 205 553 359 256
G3 075 496 804 744 039 789
GKK 909 767 488 091 719 433 338 241

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 601 741 32 1.000.000
Giải Nhì 205 553 359 256 86 350.000
Giải Ba 075 496 804 744 039 789 95 210.000
Giải khuyến khích 909 767 488 091 719 433 338 241 167 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 261 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2522 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 30/10/2019

G1 272 302
G2 206 613 038 558
G3 947 508 524 517 248 864
GKK 916 778 961 126 810 830 871 407

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 272 302 28 1.000.000
Giải Nhì 206 613 038 558 68 350.000
Giải Ba 947 508 524 517 248 864 130 210.000
Giải khuyến khích 916 778 961 126 810 830 871 407 159 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 20 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 263 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2429 40.000

XS Max 3D thứ 4, 23/10/2019

G1 303 188
G2 922 553 971 642
G3 036 229 232 576 151 357
GKK 550 084 305 421 130 738 382 116

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 303 188 79 1.000.000
Giải Nhì 922 553 971 642 52 350.000
Giải Ba 036 229 232 576 151 357 194 210.000
Giải khuyến khích 550 084 305 421 130 738 382 116 214 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 18 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 308 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2947 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 16/10/2019

G1 914 331
G2 566 517 555 215
G3 240 939 840 446 038 405
GKK 740 123 706 909 014 077 391 159

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 914 331 43 1.000.000
Giải Nhì 566 517 555 215 119 350.000
Giải Ba 240 939 840 446 038 405 100 210.000
Giải khuyến khích 740 123 706 909 014 077 391 159 209 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 40 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 252 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2650 40.000