XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 760 446
G2 194 255 391 500
G3 176 612 274 102 833 472
GKK 209 150 841 312 426 537 792 685

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 760 446 21 1.000.000
Giải Nhì 194 255 391 500 86 350.000
Giải Ba 176 612 274 102 833 472 129 210.000
Giải khuyến khích 209 150 841 312 426 537 792 685 291 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 223 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3305 40.000

XS Max 3D thứ 4, 01/07/2020

G1 867 468
G2 058 839 975 104
G3 084 432 359 396 777 646
GKK 227 839 293 582 080 553 281 429

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 867 468 143 1.000.000
Giải Nhì 058 839 975 104 72 350.000
Giải Ba 084 432 359 396 777 646 185 210.000
Giải khuyến khích 227 839 293 582 080 553 281 429 179 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 416 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2903 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 24/06/2020

G1 956 510
G2 589 375 377 379
G3 556 742 431 765 304 925
GKK 026 835 637 004 088 794 499 848

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 956 510 61 1.000.000
Giải Nhì 589 375 377 379 153 350.000
Giải Ba 556 742 431 765 304 925 204 210.000
Giải khuyến khích 026 835 637 004 088 794 499 848 149 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 7 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 378 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3042 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 17/06/2020

G1 141 258
G2 448 545 842 839
G3 920 530 743 249 099 983
GKK 576 156 374 435 048 902 547 186

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 141 258 56 1.000.000
Giải Nhì 448 545 842 839 50 350.000
Giải Ba 920 530 743 249 099 983 97 210.000
Giải khuyến khích 576 156 374 435 048 902 547 186 194 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 488 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2653 40.000

XS Max 3D thứ 4, 10/06/2020

G1 614 631
G2 634 094 684 477
G3 376 321 906 437 900 104
GKK 604 133 820 340 644 034 666 599

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 614 631 46 1.000.000
Giải Nhì 634 094 684 477 65 350.000
Giải Ba 376 321 906 437 900 104 102 210.000
Giải khuyến khích 604 133 820 340 644 034 666 599 151 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 257 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2418 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 03/06/2020

G1 251 537
G2 446 400 246 109
G3 057 043 946 243 751 216
GKK 833 276 364 158 228 533 203 142

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 251 537 35 1.000.000
Giải Nhì 446 400 246 109 82 350.000
Giải Ba 057 043 946 243 751 216 89 210.000
Giải khuyến khích 833 276 364 158 228 533 203 142 175 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 347 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2808 40.000