XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 018 833
G2 170 189 094 569
G3 348 788 523 582 061 364
GKK 365 010 210 831 052 958 088 493

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 018 833 30 1.000.000
Giải Nhì 170 189 094 569 153 350.000
Giải Ba 348 788 523 582 061 364 111 210.000
Giải khuyến khích 365 010 210 831 052 958 088 493 218 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 242 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2715 40.000

XS Max 3D thứ 4, 11/09/2019

G1 331 824
G2 393 756 582 355
G3 357 106 583 587 433 602
GKK 321 772 870 704 677 409 974 834

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 331 824 59 1.000.000
Giải Nhì 393 756 582 355 134 350.000
Giải Ba 357 106 583 587 433 602 146 210.000
Giải khuyến khích 321 772 870 704 677 409 974 834 146 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 14 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 39 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 251 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2561 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 04/09/2019

G1 354 633
G2 836 372 916 544
G3 719 346 829 772 599 809
GKK 216 346 052 790 084 397 094 288

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 354 633 29 1.000.000
Giải Nhì 836 372 916 544 87 350.000
Giải Ba 719 346 829 772 599 809 122 210.000
Giải khuyến khích 216 346 052 790 084 397 094 288 281 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 262 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2681 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 28/08/2019

G1 091 771
G2 253 267 129 389
G3 081 838 138 892 270 612
GKK 971 399 033 164 989 880 546 632

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 091 771 39 1.000.000
Giải Nhì 253 267 129 389 116 350.000
Giải Ba 081 838 138 892 270 612 163 210.000
Giải khuyến khích 971 399 033 164 989 880 546 632 197 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 15 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 346 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3165 40.000

XS Max 3D thứ 4, 21/08/2019

G1 489 700
G2 607 493 982 367
G3 594 837 559 410 116 614
GKK 184 850 873 188 739 669 590 234

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 489 700 50 1.000.000
Giải Nhì 607 493 982 367 101 350.000
Giải Ba 594 837 559 410 116 614 175 210.000
Giải khuyến khích 184 850 873 188 739 669 590 234 297 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 407 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3778 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 14/08/2019

G1 297 697
G2 007 543 604 878
G3 773 460 735 104 126 357
GKK 939 966 342 138 344 229 053 497

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 297 697 53 1.000.000
Giải Nhì 007 543 604 878 596 350.000
Giải Ba 773 460 735 104 126 357 444 210.000
Giải khuyến khích 939 966 342 138 344 229 053 497 346 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 433 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4490 40.000