XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 881 531
G2 099 211 277 489
G3 748 529 608 472 716 962
GKK 841 567 000 520 518 761 471 153

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 881 531 50 1.000.000
Giải Nhì 099 211 277 489 105 350.000
Giải Ba 748 529 608 472 716 962 115 210.000
Giải khuyến khích 841 567 000 520 518 761 471 153 248 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 339 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2941 40.000

XS Max 3D thứ 4, 16/09/2020

G1 376 030
G2 251 782 571 820
G3 069 436 565 976 693 435
GKK 501 496 439 303 571 711 451 919

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 376 030 30 1.000.000
Giải Nhì 251 782 571 820 71 350.000
Giải Ba 069 436 565 976 693 435 104 210.000
Giải khuyến khích 501 496 439 303 571 711 451 919 174 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 77 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 432 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2882 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 09/09/2020

G1 769 879
G2 497 808 001 583
G3 783 662 487 140 874 154
GKK 668 098 049 178 161 628 483 327

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 769 879 48 1.000.000
Giải Nhì 497 808 001 583 117 350.000
Giải Ba 783 662 487 140 874 154 81 210.000
Giải khuyến khích 668 098 049 178 161 628 483 327 184 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 32 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 296 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2707 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 02/09/2020

G1 988 944
G2 331 480 430 180
G3 615 070 362 532 066 284
GKK 437 048 649 481 945 493 965 377

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 988 944 61 1.000.000
Giải Nhì 331 480 430 180 50 350.000
Giải Ba 615 070 362 532 066 284 110 210.000
Giải khuyến khích 437 048 649 481 945 493 965 377 140 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 238 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2582 40.000

XS Max 3D thứ 4, 26/08/2020

G1 337 802
G2 519 267 292 216
G3 721 599 660 172 528 244
GKK 017 188 377 810 761 530 762 447

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 337 802 37 1.000.000
Giải Nhì 519 267 292 216 70 350.000
Giải Ba 721 599 660 172 528 244 101 210.000
Giải khuyến khích 017 188 377 810 761 530 762 447 178 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 226 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2759 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 19/08/2020

G1 165 338
G2 887 001 387 313
G3 646 913 962 476 197 137
GKK 309 653 895 910 928 387 665 236

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 165 338 67 1.000.000
Giải Nhì 887 001 387 313 59 350.000
Giải Ba 646 913 962 476 197 137 162 210.000
Giải khuyến khích 309 653 895 910 928 387 665 236 171 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 39 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 566 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3280 40.000