XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 246 729
G2 580 282 613 779
G3 321 950 292 245 408 473
GKK 538 625 250 583 071 860 427 975

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 246 729 26 1.000.000
Giải Nhì 580 282 613 779 68 350.000
Giải Ba 321 950 292 245 408 473 91 210.000
Giải khuyến khích 538 625 250 583 071 860 427 975 143 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 197 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2097 40.000

XS Max 3D thứ 4, 18/03/2020

G1 743 482
G2 832 082 833 990
G3 239 714 845 960 861 760
GKK 741 035 164 745 960 067 749 400

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 743 482 43 1.000.000
Giải Nhì 832 082 833 990 106 350.000
Giải Ba 239 714 845 960 861 760 122 210.000
Giải khuyến khích 741 035 164 745 960 067 749 400 140 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 11 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 201 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 1819 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 11/03/2020

G1 347 930
G2 328 865 679 095
G3 370 542 047 208 191 101
GKK 309 997 296 851 097 380 565 046

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 347 930 23 1.000.000
Giải Nhì 328 865 679 095 84 350.000
Giải Ba 370 542 047 208 191 101 158 210.000
Giải khuyến khích 309 997 296 851 097 380 565 046 148 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 34 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 220 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2176 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 04/03/2020

G1 940 204
G2 086 610 327 230
G3 283 855 200 878 369 986
GKK 933 874 645 027 436 425 193 261

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 940 204 15 1.000.000
Giải Nhì 086 610 327 230 55 350.000
Giải Ba 283 855 200 878 369 986 114 210.000
Giải khuyến khích 933 874 645 027 436 425 193 261 132 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 12 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 168 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2000 40.000

XS Max 3D thứ 4, 26/02/2020

G1 054 157
G2 046 041 236 152
G3 575 485 406 764 556 802
GKK 430 341 738 790 750 839 182 367

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 054 157 22 1.000.000
Giải Nhì 046 041 236 152 60 350.000
Giải Ba 575 485 406 764 556 802 134 210.000
Giải khuyến khích 430 341 738 790 750 839 182 367 188 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 186 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2132 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 19/02/2020

G1 325 957
G2 497 877 083 158
G3 471 011 684 026 460 951
GKK 082 819 962 760 381 313 551 542

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 325 957 48 1.000.000
Giải Nhì 497 877 083 158 56 350.000
Giải Ba 471 011 684 026 460 951 120 210.000
Giải khuyến khích 082 819 962 760 381 313 551 542 139 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 11 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 303 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 1930 40.000