XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 289 734
G2 972 438 906 088
G3 570 094 836 653 483 680
GKK 913 766 019 018 505 057 982 980

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 289 734 45 1.000.000
Giải Nhì 972 438 906 088 131 350.000
Giải Ba 570 094 836 653 483 680 77 210.000
Giải khuyến khích 913 766 019 018 505 057 982 980 222 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 387 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3239 40.000

XS Max 3D thứ 4, 06/01/2021

G1 193 427
G2 513 602 294 261
G3 221 591 571 503 878 070
GKK 792 878 696 313 421 239 648 736

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 193 427 29 1.000.000
Giải Nhì 513 602 294 261 87 350.000
Giải Ba 221 591 571 503 878 070 69 210.000
Giải khuyến khích 792 878 696 313 421 239 648 736 155 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 298 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3081 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 30/12/2020

G1 276 377
G2 230 568 378 661
G3 021 552 300 798 612 291
GKK 105 610 867 296 435 846 159 382

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 276 377 22 1.000.000
Giải Nhì 230 568 378 661 109 350.000
Giải Ba 021 552 300 798 612 291 128 210.000
Giải khuyến khích 105 610 867 296 435 846 159 382 170 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 303 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2941 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 23/12/2020

G1 739 995
G2 289 043 534 419
G3 976 015 026 809 746 236
GKK 157 317 242 690 738 980 523 506

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 739 995 33 1.000.000
Giải Nhì 289 043 534 419 88 350.000
Giải Ba 976 015 026 809 746 236 114 210.000
Giải khuyến khích 157 317 242 690 738 980 523 506 168 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 36 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 373 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2738 40.000

XS Max 3D thứ 4, 16/12/2020

G1 843 033
G2 553 510 890 949
G3 878 171 943 153 019 759
GKK 422 846 627 894 917 120 172 097

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 843 033 76 1.000.000
Giải Nhì 553 510 890 949 72 350.000
Giải Ba 878 171 943 153 019 759 134 210.000
Giải khuyến khích 422 846 627 894 917 120 172 097 105 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 9 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 273 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3070 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 09/12/2020

G1 004 230
G2 914 594 261 733
G3 680 624 299 115 802 993
GKK 515 925 276 908 719 715 297 953

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 004 230 21 1.000.000
Giải Nhì 914 594 261 733 81 350.000
Giải Ba 680 624 299 115 802 993 109 210.000
Giải khuyến khích 515 925 276 908 719 715 297 953 311 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 40 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 245 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3180 40.000