Thống kê về nhiều ít

Advertisements

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 20/05/2024 đến ngày 20/06/2024

Lô tô Lần xuất hiện
25 7.69% 6 lượt
02 5.13% 4 lượt
04 5.13% 4 lượt
23 5.13% 4 lượt
27 5.13% 4 lượt
08 3.85% 3 lượt
15 3.85% 3 lượt
17 3.85% 3 lượt
26 3.85% 3 lượt
03 2.56% 2 lượt
10 2.56% 2 lượt
11 2.56% 2 lượt
13 2.56% 2 lượt
14 2.56% 2 lượt
19 2.56% 2 lượt
24 2.56% 2 lượt
28 2.56% 2 lượt
34 2.56% 2 lượt
37 2.56% 2 lượt
39 2.56% 2 lượt
40 2.56% 2 lượt
41 2.56% 2 lượt
45 2.56% 2 lượt
01 1.28% 1 lượt
05 1.28% 1 lượt
07 1.28% 1 lượt
09 1.28% 1 lượt
12 1.28% 1 lượt
16 1.28% 1 lượt
18 1.28% 1 lượt
21 1.28% 1 lượt
22 1.28% 1 lượt
30 1.28% 1 lượt
31 1.28% 1 lượt
32 1.28% 1 lượt
33 1.28% 1 lượt
35 1.28% 1 lượt
42 1.28% 1 lượt
43 1.28% 1 lượt
06 0.00% 0 lượt
20 0.00% 0 lượt
29 0.00% 0 lượt
36 0.00% 0 lượt
38 0.00% 0 lượt
44 0.00% 0 lượt
X