Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

Advertisements

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 21/11/2023

XSVT / XSVT 21/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9,4
1 9,8 6 8,1
2 7,3 7 -
3 4,8 8 -
4 1,0,4 9 2,6,5,1

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 14/11/2023

XSVT / XSVT 14/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 1
1 6 6 9,3,3
2 7 7 6
3 - 8 8,6,5,8,0
4 2,4,7 9 2

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 07/11/2023

XSVT / XSVT 07/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6,0 5 9,4,4,4
1 - 6 4,3,3,1,4,1
2 - 7 8
3 8,9,9 8 -
4 3 9 -

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 31/10/2023

XSVT / XSVT 31/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,6
1 2,1,9 6 -
2 1,1 7 3
3 1 8 3,4,9
4 2,5,2,9,8 9 1

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 24/10/2023

XSVT / XSVT 24/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7
1 0 6 4,6
2 3 7 8,8
3 9 8 8
4 7,9 9 6,5,5,8,3,5

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 17/10/2023

XSVT / XSVT 17/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4 5 -
1 - 6 1
2 4,6,9 7 9
3 4,2,3,4 8 3,6,2,7
4 2,7,4 9 -
X