Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

Advertisements

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 09/04/2024

XSVT / XSVT 09/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4 5 7,7,4
1 8,0,2,1 6 4
2 4,7,8 7 -
3 4 8 2
4 6,9,8 9 -

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 02/04/2024

XSVT / XSVT 02/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6,2 5 6,3
1 4 6 6,9
2 7,6,6,1 7 1
3 3 8 0,7,2
4 - 9 3

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 26/03/2024

XSVT / XSVT 26/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3,5
1 9,2,9 6 3,3
2 0 7 -
3 - 8 0,8,4,5
4 9,9 9 9,9,7

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 19/03/2024

XSVT / XSVT 19/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,3 5 5,1
1 9 6 0,0,3
2 7,6 7 -
3 8,6,6 8 -
4 7,4,7 9 3

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 12/03/2024

XSVT / XSVT 12/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5,2 5 9,7
1 7,8 6 2
2 7,9,8,7 7 7
3 6 8 0,9,2,7
4 - 9 -

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 05/03/2024

XSVT / XSVT 05/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 0,2 6 0,6,9
2 8,3,8 7 -
3 5,7,8 8 7
4 - 9 5,1,9,5,6,2
X