Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3,4,4
1 3 6 7,6,2,3
2 - 7 4,6
3 9,7,9,6 8 0
4 7 9 1

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 24/11/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6,5 5 1,7
1 1 6 6
2 3,6,6 7 6,6
3 7 8 6,9
4 3,0 9 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 17/11/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 6,7,4 6 5,6
2 - 7 3,6
3 8,5,6,0 8 -
4 9,5,3,1,3 9 -

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 10/11/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2 5 6
1 8,6 6 -
2 4,8,1 7 3,8
3 4,5 8 0,9
4 5,3 9 8,0

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 03/11/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1
1 2 6 0,4
2 3,7 7 2,3,3
3 3 8 8
4 3,4,6,8 9 6,5

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 27/10/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0,0,9,2 5 -
1 0,0,6 6 -
2 - 7 4,4
3 8 8 9,5
4 7,5 9 0,5,9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 20/10/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9,3 5 3,8,8
1 2,2 6 -
2 4,1 7 7,9,4
3 9 8 7
4 2 9 3,6