Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9
1 1 6 1
2 7,4,0,4 7 6
3 1,7,7 8 8,2
4 - 9 4,7,8,1

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 30/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7
1 0 6 8,0,7
2 3,2,7,6 7 2,9
3 0,7,8 8 4,7,2
4 - 9 -

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 23/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 2,7 6 7,3
2 9,2,4 7 9
3 5 8 7,0,8
4 - 9 1,7,9,7

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 16/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5 5 6,5
1 8,7,9,5 6 4,5
2 5 7 -
3 - 8 0
4 0 9 5,1,3,8,3

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 09/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7 5 6
1 0,5 6 1
2 - 7 4
3 8,7,1,5 8 4,0
4 9,4,9 9 4,7

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 02/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3,4 5 9
1 6,4 6 -
2 - 7 2,2,8,3
3 5,4,8 8 0,3
4 0,0 9 5

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 25/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 7,4 6 8,0,3,2
2 0 7 8,6,5,9
3 8 8 3,0,1,7
4 1,4 9 -