Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

Advertisements

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 04/04/2024

XSTN / XSTN 04/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5,1,1,3
1 7,2,5 6 1
2 0,9 7 8
3 4 8 -
4 2,5 9 5,2,2

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 28/03/2024

XSTN / XSTN 28/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,2,6,7 5 8
1 6,3 6 8
2 - 7 8,8
3 1,2 8 3,1,4,2
4 6,2 9 -

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 21/03/2024

XSTN / XSTN 21/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8 5 1,2
1 0 6 6,1
2 8,1,6 7 -
3 3,2 8 8
4 7,2 9 1,1,6

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 14/03/2024

XSTN / XSTN 14/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2
1 7,3,0,7,7 6 -
2 3 7 -
3 4 8 6,0,4,0,2,7,1
4 2,3 9 -

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 07/03/2024

XSTN / XSTN 07/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7
1 8,4,1 6 7,9,8
2 5 7 9
3 8,5,7,2 8 6
4 - 9 1,6,6

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 29/02/2024

XSTN / XSTN 29/02/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 5,5 6 -
2 4 7 6
3 9,0,9 8 4,9
4 6,6 9 0,7,1,8,8
X