Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 5,2
1 6,9,3,5,3 6 -
2 2,5,1 7 0
3 - 8 4
4 9,3,6,1 9 7

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 06/02/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4,8
1 1,1,1 6 6
2 4 7 8,4
3 - 8 4,3
4 5,3 9 3,4,7,0

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 30/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,8 5 0,3,3,0
1 - 6 2
2 7,5 7 8,6,9
3 0,4 8 8
4 - 9 6,9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 23/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 5,0 6 1,2,6
2 1,3,5 7 9,7,0,7
3 - 8 1
4 1 9 3,7,0

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 16/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0
1 5,8,5,6 6 4,3,0
2 3 7 9
3 4 8 9,4,1
4 8,8 9 3

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 09/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6 5 -
1 7,6 6 6,8,5
2 9,7,5,2 7 2
3 8,2 8 -
4 8,0 9 4,4

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 02/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,5 5 7,0,8,3,8
1 - 6 4
2 7 7 0
3 4 8 7,5,6
4 6,0 9 2