Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3 5 3,9
1 6,5,2 6 3
2 5,0,9 7 0
3 9,1 8 4,6
4 - 9 9,7

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 22/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2 5 9,3,1
1 3 6 3,4
2 - 7 3,0,4
3 3 8 2
4 6 9 9,4,1,2

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 15/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,8,9,1 5 2,1
1 2,5 6 0,9
2 - 7 8
3 7 8 8,5,6,2
4 0 9 -

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 08/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4,3,7,6 5 6
1 4 6 3,0
2 7 7 6
3 3 8 5,7,8
4 2 9 9,4

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 01/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7
1 5,1,7 6 4,0
2 - 7 6
3 8,3,8 8 0
4 7,5 9 6,6,0,6

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 24/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0,8 5 8,8
1 3,2 6 -
2 5,5,0 7 3,5
3 - 8 6,7
4 0,7 9 1,3

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 17/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4,0,8,8 5 5
1 8,6 6 0
2 9,1 7 0,9
3 0,2,3 8 3
4 - 9 0