Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

Advertisements

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 21/09/2023

XSTN / XSTN 21/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3,2,8
1 4,6,6 6 7
2 3,8,0 7 3
3 - 8 5,3
4 5,7 9 5,9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 14/09/2023

XSTN / XSTN 14/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,4
1 4 6 4,5
2 7,7 7 0,5
3 8,2,4 8 9,6,6
4 2,4,3 9 -

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 07/09/2023

XSTN / XSTN 07/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 5,8
1 5,8 6 0,5
2 0,5 7 2
3 - 8 8,4
4 9,8,9,2 9 5

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 31/08/2023

XSTN / XSTN 31/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7,2
1 6 6 8
2 5,5 7 2,4
3 0,1,6 8 -
4 4 9 3,8,9,5,7

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 24/08/2023

XSTN / XSTN 24/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 3
1 3,3,0 6 2,2,4,3
2 4 7 7,7
3 1 8 6
4 4 9 5,1

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 17/08/2023

XSTN / XSTN 17/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7,3 5 4
1 4,9 6 1
2 6,2,1 7 5
3 - 8 3
4 7 9 5,1,4,9,2
X