Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8,6,0 5 7
1 4,8 6 4
2 8,9 7 -
3 8,6,5 8 4
4 4,3 9 6,8

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 01/07/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 2
1 3,6,8,0 6 -
2 5 7 1,3
3 - 8 8,7,6,4
4 4,4,1 9 2

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 24/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3
1 8 6 5,9
2 7,9 7 5,7
3 0,4 8 7
4 3,5,6,4 9 4,3

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 17/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,7,5
1 9,5 6 1,2,0
2 6,1,5 7 6
3 5 8 -
4 6,4,0 9 8,6

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 10/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4 5 -
1 1,0,7 6 -
2 0,1 7 1
3 8 8 8,9,3
4 7,8,0,8 9 3,1

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 03/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 6,8
1 8,4,3 6 -
2 6,4,3 7 3,0,0
3 3,8 8 9,4
4 4,1 9 -

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 27/05/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5 5 -
1 8,4 6 7,6,9
2 1,3 7 1,4
3 0,0,0 8 -
4 7 9 0,9,5