Lo Hau Giang - Bảng Kết quả Lô tô Hậu Giang - XSHG - SXHG

Advertisements

Lô tô XSHG Thứ 7, XS Hậu Giang 18/11/2023

XSHG / XSHG 18/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9,2 5 7,3,2
1 4 6 -
2 6 7 1,6
3 7 8 6,4,9
4 5 9 8,9,7

Lô XS Hậu Giang Thứ 7, SXHG 11/11/2023

XSHG / XSHG 11/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4,3
1 5 6 6,8
2 6 7 2,6
3 4 8 1,0,4
4 6,5,6 9 8,0

Lô Hậu Giang Thứ 7, Xổ số HG 04/11/2023

XSHG / XSHG 04/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4,8
1 4,3,4 6 1,7
2 1,7 7 0,5,5,1
3 - 8 -
4 3,0 9 3,4

Lô tô XSHG Thứ 7, XSHG 28/10/2023

XSHG / XSHG 28/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9,0 5 6,7
1 3,5,7,1 6 -
2 5 7 4,4
3 3 8 6
4 0 9 4,9,2

Lô Hậu Giang Thứ 7, Sổ số Hậu Giang 21/10/2023

XSHG / XSHG 21/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0
1 4 6 8,1
2 8,7,8,8,5 7 0
3 8,1 8 5,7,2
4 1 9 6

Lo SXHG Thứ 7, SXHG 14/10/2023

XSHG / XSHG 14/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0
1 9,0 6 8,9
2 - 7 9,6,8,5
3 9,3,6 8 8
4 7,3,8,1,4 9 -
X