Lo Hau Giang - Bảng Kết quả Lô tô Hậu Giang - XSHG - SXHG

Advertisements

Lô tô XSHG Thứ 7, XS Hậu Giang 18/05/2024

XSHG / XSHG 18/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6 5 -
1 8,6 6 9,2,8,1,4
2 - 7 9,1,9
3 9,1 8 2
4 3,3 9 7

Lô XS Hậu Giang Thứ 7, SXHG 11/05/2024

XSHG / XSHG 11/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 4 6 7,1,1
2 5,5,1,6 7 7,1
3 0,8 8 4
4 9,2 9 6,6

Lô Hậu Giang Thứ 7, Xổ số HG 04/05/2024

XSHG / XSHG 04/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 0,1,9 6 1,9,0
2 4,6 7 3,3
3 4,7,9,0,7 8 -
4 - 9 9,5

Lô tô XSHG Thứ 7, XSHG 27/04/2024

XSHG / XSHG 27/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1 5 1,2,9,0
1 - 6 9,4,3
2 - 7 -
3 9 8 7,5,9,4
4 8,1 9 3,9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Sổ số Hậu Giang 20/04/2024

XSHG / XSHG 20/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8,7 5 4
1 6 6 -
2 0,8 7 4,7,0
3 8,2,2 8 2,0,3
4 8,3 9 -

Lo SXHG Thứ 7, SXHG 13/04/2024

XSHG / XSHG 13/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8 5 1
1 3,9,5,1,5,6 6 0,6,7
2 3 7 3,7,5
3 8 8 -
4 0 9 -
X