Lo Binh Phuoc - Bảng Kết quả Lô tô Bình Phước - XSBP - SXBP

Advertisements

Lô tô XSBP Thứ 7, XS Bình Phước 18/05/2024

XSBP / XSBP 18/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,9 5 7
1 0,4 6 -
2 8 7 1,9,9
3 6,4 8 8,0,6,1
4 1 9 3

Lô XS Bình Phước Thứ 7, SXBP 11/05/2024

XSBP / XSBP 11/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1
1 3 6 5
2 5,8 7 2,0,7
3 0 8 5,1
4 2,8,4 9 3,9,2

Lô Bình Phước Thứ 7, Xổ số BP 04/05/2024

XSBP / XSBP 04/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 5,0
1 4,4,5 6 4,1
2 2 7 9,4,5
3 4 8 -
4 3,8 9 4,0

Lô tô XSBP Thứ 7, XSBP 27/04/2024

XSBP / XSBP 27/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4,7 5 -
1 7,7 6 7,8
2 0,8,9,7 7 2,2,7
3 5 8 2
4 2,8 9 -

Lô Bình Phước Thứ 7, Sổ số Bình Phước 20/04/2024

XSBP / XSBP 20/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,2
1 6,3,3 6 8,2
2 - 7 9,6,0,3
3 8,7 8 7
4 - 9 0,7,9

Lo SXBP Thứ 7, SXBP 13/04/2024

XSBP / XSBP 13/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0,5 5 1
1 9,6 6 8,2,3,4,8,0
2 7 7 2,1
3 6 8 -
4 - 9 9,5
X