Lo Binh Phuoc - Bảng Kết quả Lô tô Bình Phước - XSBP - SXBP

Advertisements

Lô tô XSBP Thứ 7, XS Bình Phước 23/09/2023

XSBP / XSBP 23/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1 5 9
1 7,9,3,5 6 2,9
2 3,3,5 7 3
3 - 8 9,3,9
4 4,8 9 -

Lô XS Bình Phước Thứ 7, SXBP 16/09/2023

XSBP / XSBP 16/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6 5 5
1 4,5 6 8
2 8 7 5,3,7,4
3 6,7,9 8 7
4 5,5 9 3

Lô Bình Phước Thứ 7, Xổ số BP 09/09/2023

XSBP / XSBP 09/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 0,0
1 0,5 6 3,9,8,0
2 3 7 1
3 1,2 8 1
4 4,0 9 9

Lô tô XSBP Thứ 7, XSBP 02/09/2023

XSBP / XSBP 02/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1,9
1 1 6 2
2 5,5,6,9 7 5,6
3 4 8 6,6,3
4 1,1 9 4

Lô Bình Phước Thứ 7, Sổ số Bình Phước 26/08/2023

XSBP / XSBP 26/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6 5 7
1 5 6 8,0,4
2 0,7 7 9,6
3 3,7,4 8 7,9
4 8 9 3

Lo SXBP Thứ 7, SXBP 19/08/2023

XSBP / XSBP 19/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4,5,8,0
1 2,6 6 6,2
2 2 7 9
3 4 8 9
4 1,3,1 9 6,7
X