Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

Advertisements

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 22/05/2024

XSCT / XSCT 22/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4,7,1
1 5,5 6 5,9
2 5 7 2,7,7
3 8,8,2 8 1
4 3 9 4

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 15/05/2024

XSCT / XSCT 15/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,7,5 5 2,6
1 - 6 2
2 2 7 -
3 0,9,6 8 1,2
4 3,9,6 9 4,2

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 08/05/2024

XSCT / XSCT 08/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6,7,4
1 7,5 6 1
2 7 7 0,4,1,7
3 2,2 8 5
4 - 9 0,8,6

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 01/05/2024

XSCT / XSCT 01/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,8 5 8
1 3 6 7,7,3
2 1,8,5 7 -
3 2,7 8 3,1,6
4 9 9 8

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 24/04/2024

XSCT / XSCT 24/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4 5 2
1 9 6 4
2 7,7,7 7 2
3 4,9 8 -
4 3,3,9 9 0,5,1,1

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 17/04/2024

XSCT / XSCT 17/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4,1,3
1 - 6 0
2 7 7 5,3,5
3 3,8,4,0 8 8,9
4 9,0 9 7
X