Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

Advertisements

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 27/09/2023

XSCT / XSCT 27/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7,8
1 3 6 5,1
2 0,0,0,8 7 6
3 9,1,6 8 -
4 9 9 7,7,1

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 20/09/2023

XSCT / XSCT 20/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 1,4,9
1 7 6 -
2 5 7 8,2,9,1,0
3 7,3 8 4
4 5 9 8,8

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 13/09/2023

XSCT / XSCT 13/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2
1 6 6 9,1,1,2,3
2 4 7 2
3 5,6 8 3,3,6,6
4 5 9 2

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 06/09/2023

XSCT / XSCT 06/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 -
1 0,5,2 6 4
2 1,1 7 -
3 7,5,7,1,5 8 -
4 9 9 1,2,2,4,0

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 30/08/2023

XSCT / XSCT 30/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3,5
1 6 6 6,9,4
2 2,0,5,8 7 4,5
3 5,4 8 4
4 - 9 8,9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 23/08/2023

XSCT / XSCT 23/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2,8
1 - 6 2
2 4,1 7 9
3 4,8,1,8 8 6,8,3,2
4 3,6,2 9 -
X