Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9 5 1
1 6,7 6 0
2 3 7 0,8,8
3 7,0 8 6
4 7,5,2 9 7,6

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 23/06/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,1,6 5 3,3
1 7,8,5 6 7,9,3,0
2 6,3 7 2
3 - 8 -
4 4,4,3 9 -

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 16/06/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5,4,5 5 3,5,3
1 - 6 8
2 2,7,8,0,9 7 7
3 - 8 4
4 - 9 0,0,0

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 09/06/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7 5 -
1 4 6 4
2 2,6,2,9,1 7 1,0
3 5 8 -
4 4,6 9 8,3,1,7

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 02/06/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6 5 0
1 8,0,3 6 -
2 9,4 7 7,0,7,1,6
3 8,1 8 -
4 7,4 9 2

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 26/05/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9,3,9,2 5 0,6
1 - 6 -
2 6 7 0,6
3 3 8 0,3
4 4,4 9 6,2,1

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 19/05/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,0,9,2 5 8
1 0,5 6 9,7
2 3 7 -
3 8,8,5 8 8,2,1
4 1 9 -