Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

Advertisements

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 16/05/2024

XSBTH / XSBTH 16/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4 5 0
1 0,6 6 4,4,5
2 6,3 7 9,4
3 3,0 8 3,3,4
4 - 9 7

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 09/05/2024

XSBTH / XSBTH 09/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,4 5 6,4,0
1 - 6 9,1,4
2 7,1 7 -
3 0,1,9 8 6
4 0 9 9,3

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 02/05/2024

XSBTH / XSBTH 02/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7,7
1 9 6 4
2 1,1,3,9 7 8,5
3 0,8,3 8 8,6
4 2,2 9 -

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 25/04/2024

XSBTH / XSBTH 25/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9 5 -
1 - 6 8,8,8
2 3,4,6 7 7,7,9
3 2,0,1 8 3,4,0
4 - 9 5

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 18/04/2024

XSBTH / XSBTH 18/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0,9 5 6,8
1 0,6 6 2
2 7,4 7 3,2
3 1 8 3,2
4 3 9 2,9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 11/04/2024

XSBTH / XSBTH 11/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6,0 5 1
1 4,3 6 9
2 2,0,0,5 7 4,6,3
3 - 8 2,5
4 6 9 7
X