Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 8
1 0,6 6 4,2,0
2 1 7 3,3,2,8
3 1 8 9
4 3 9 8,0

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 12/09/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,3 5 3
1 9,4 6 3,1
2 - 7 2,9
3 3 8 2,4,4,2
4 - 9 7,3,8

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 05/09/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1,5,8
1 0,5,9 6 -
2 7 7 9
3 5 8 6
4 3,0,3 9 2,0,5,3

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 29/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,8 5 8,1
1 9,3 6 4,2
2 2,2 7 1
3 6 8 9
4 7 9 6,8,0,4

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 22/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5 5 8
1 7 6 7
2 3 7 3
3 9,2 8 6,3,7,8
4 9,8 9 2,2,0

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 15/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 7,3 6 5
2 7,4 7 4,9
3 4,1 8 -
4 4,5,4,5,4,6 9 2,4

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 08/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 5,7
1 7 6 -
2 5,1,1 7 7,3,1
3 - 8 -
4 7,4,2,9 9 1,1,6