Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2 5 2,1,6
1 7,6,1,9 6 4
2 1 7 4,5
3 2,2,6 8 -
4 4,1 9 -

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 01/07/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,0,3 5 4,9
1 6 6 9
2 8,6 7 0
3 4,3,8,4,2 8 5
4 - 9 2

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 24/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 4,0,9 6 3,6
2 4,7 7 6
3 - 8 2,1,9
4 3,5,7,2 9 4,2,7

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 17/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 - 6 7,8,2,6
2 3,3,0,1 7 9,6,5
3 5 8 4,2
4 6,9 9 7

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 10/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,8,0 5 0,4,0
1 3 6 9
2 - 7 9,9,2
3 2 8 3,4
4 4 9 8,9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 03/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0 5 5
1 2 6 0,7,3,6
2 - 7 5,3
3 1,2 8 7,9
4 2,1 9 2,6

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 27/05/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4,4 5 6,6
1 8 6 4,7
2 - 7 3,5,3,4
3 9,9 8 1
4 5 9 7,6