Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,8
1 4 6 5,2,8,1
2 1,4,2 7 3
3 5,0,9,8 8 -
4 0,3 9 8

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 25/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6,6,1,7,7
1 8 6 0
2 8 7 9,3,2
3 - 8 2
4 5,6,8 9 1,4

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 18/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 7 6 3,5
2 3,6 7 5,9,4,9,7
3 1 8 8
4 7,8 9 7,1

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 11/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,5 5 5,2,5
1 - 6 8,3
2 9 7 4
3 9,7,2 8 1,4
4 3 9 6,1

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 04/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5,7,0 5 -
1 2,6 6 1,2
2 2,5 7 3
3 4 8 1
4 4,3 9 8,8,2

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 28/05/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1
1 0 6 3,3
2 5 7 1,1,3,1,8
3 2,5 8 8,4
4 - 9 1,0,4

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 21/05/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,0 5 0,6,9,9
1 6 6 0,3
2 - 7 9,5,3
3 7 8 -
4 3,2 9 4,7