Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5,8 5 3,1
1 3 6 8,9
2 5,9,9,8 7 0
3 3,8,4 8 -
4 - 9 7,0

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 11/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,3 5 3
1 9 6 -
2 0,0,0 7 3,1
3 8,2 8 6
4 - 9 8,0,3,7,1

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 04/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,4,7
1 8,5 6 2
2 0 7 7,8,4,3
3 9 8 1,1,8
4 8,0 9 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 27/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6,0
1 3,0 6 5,6
2 7,4 7 7,0,3,2
3 8 8 9,3
4 - 9 4,6

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 20/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4
1 7 6 8
2 2,5,6 7 9
3 1 8 0,7,4,4
4 1,6,7 9 2,2

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 13/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 5 6 9
2 2,6 7 3,1,9
3 4,5 8 1
4 0,1,1,5,7 9 1,2,7

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 06/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3,6
1 2,8 6 9,6
2 9 7 0,5,3,9
3 7 8 1
4 3,4,4,0 9 -