Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

Advertisements

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 23/11/2023

XSBTH / XSBTH 23/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,1
1 6,7,4,0 6 4,7,8
2 4,4 7 3,5,0
3 2,2 8 4
4 - 9 2

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 16/11/2023

XSBTH / XSBTH 16/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,1,9
1 8 6 3,4
2 - 7 9,4
3 4 8 4,7,0,1
4 3 9 9,0,2,8

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 09/11/2023

XSBTH / XSBTH 09/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 4,4,5,6 6 5,4,1
2 4 7 8
3 7,8 8 7
4 5 9 9,6,0

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 02/11/2023

XSBTH / XSBTH 02/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4,3 5 1,7,1,4
1 4,2,4 6 3
2 4 7 6,1
3 - 8 5,0
4 2 9 2

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 26/10/2023

XSBTH / XSBTH 26/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5 3
1 8 6 0
2 4,6,4,2 7 8
3 1,1 8 -
4 2,6,5,8 9 0,9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 19/10/2023

XSBTH / XSBTH 19/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 3,3,0,1 6 1,2,7
2 4,0,7,6 7 2
3 3 8 1
4 1,4 9 6
X