Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2,5,7,0,8,7 5 5,4
1 3,4 6 1,3
2 - 7 -
3 6 8 3,1
4 1 9 4

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 10/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 9,7,6
1 - 6 3
2 3 7 3,9,5
3 0 8 9,7,0
4 5 9 7,8,3

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 03/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9,3,9
1 5,0,5,2 6 2,3
2 6,2 7 3,4
3 - 8 8
4 4 9 4,5

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 27/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7,4,9
1 1,5,4 6 8
2 9,0,6,6,8 7 7,9
3 4,6 8 -
4 8 9 -

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 20/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2
1 1,1,0,2 6 9,5,3
2 - 7 0,6
3 9,4,3 8 7,0,2
4 7 9 -

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 13/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,0,0,9,4
1 3,8,6 6 9,6
2 - 7 4
3 2,9 8 3
4 5 9 8,9,8

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 06/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0,8 5 5,8,4
1 2 6 6,9
2 - 7 0,2,7
3 2 8 5,7,4
4 8 9 4