Lo Ben Tre - Bảng Kết quả Lô tô Bến Tre - XSBTR - SXBTR

Advertisements

Lô tô XSBTR Thứ 3, XS Bến Tre 09/04/2024

XSBTR / XSBTR 09/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 -
1 - 6 0
2 0 7 4,0,8
3 3,8,0 8 1,8,0
4 4 9 0,0,4,8

Lô XS Bến Tre Thứ 3, SXBTR 02/04/2024

XSBTR / XSBTR 02/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,9 5 0,1,0,7,6
1 - 6 -
2 6,9,6,4 7 2,7,3,2
3 - 8 0
4 - 9 2

Lô Bến Tre Thứ 3, Xổ số BTR 26/03/2024

XSBTR / XSBTR 26/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0
1 1,7,4,9 6 4,0
2 5,3 7 7,1,7,3
3 7 8 -
4 0,7 9 7

Lô tô XSBTR Thứ 3, XSBTR 19/03/2024

XSBTR / XSBTR 19/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,8
1 1 6 7,1,0,0
2 0,4 7 7,0
3 4,1,1 8 -
4 9 9 0,9,6

Lô Bến Tre Thứ 3, Sổ số Bến Tre 12/03/2024

XSBTR / XSBTR 12/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5 5 8,6
1 8,7,3 6 -
2 4 7 6,4
3 9,6,4,2 8 -
4 1,9,2,5 9 -

Lo SXBTR Thứ 3, SXBTR 05/03/2024

XSBTR / XSBTR 05/03/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7 5 -
1 4,2,3,3 6 4,2,7
2 - 7 3,2
3 2 8 2,0,2,2
4 1,2 9 -
X