Lo Ben Tre - Bảng Kết quả Lô tô Bến Tre - XSBTR - SXBTR

Advertisements

Lô tô XSBTR Thứ 3, XS Bến Tre 21/11/2023

XSBTR / XSBTR 21/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3
1 5,5,8 6 8,1
2 - 7 4,2
3 8 8 1,5,0
4 3,6,0,4 9 2,1

Lô XS Bến Tre Thứ 3, SXBTR 14/11/2023

XSBTR / XSBTR 14/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0,5
1 1,6,3 6 -
2 - 7 0,1,9
3 8,5 8 -
4 2,1,7 9 5,6,7,1

Lô Bến Tre Thứ 3, Xổ số BTR 07/11/2023

XSBTR / XSBTR 07/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 -
1 - 6 3,1
2 0,3,7,0 7 7
3 - 8 7,8,2,6
4 8,3,3 9 9,9,2

Lô tô XSBTR Thứ 3, XSBTR 31/10/2023

XSBTR / XSBTR 31/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6 5 1,1
1 9,1 6 9,8
2 0 7 3,2,9
3 - 8 0
4 0,0,8 9 0,3

Lô Bến Tre Thứ 3, Sổ số Bến Tre 24/10/2023

XSBTR / XSBTR 24/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2
1 - 6 3
2 2,9,1,4 7 6,7
3 7,2,5,8 8 9,4,3,3
4 - 9 5,6

Lo SXBTR Thứ 3, SXBTR 17/10/2023

XSBTR / XSBTR 17/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3 5 8,1,7,1
1 0,1 6 -
2 8 7 4,8
3 2 8 3
4 4,9,8,0 9 0
X