Lo Bac Lieu - Bảng Kết quả Lô tô Bạc Liêu - XSBL - SXBL

Advertisements

Lô tô XSBL Thứ 3, XS Bạc Liêu 21/11/2023

XSBL / XSBL 21/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 -
1 3 6 0
2 - 7 7,1,7,0
3 4,6,8 8 1
4 2,0,5 9 8,7,7

Lô XS Bạc Liêu Thứ 3, SXBL 14/11/2023

XSBL / XSBL 14/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,3 5 -
1 2,3 6 9
2 9 7 9,0,3,0,6,3
3 7,1,9,1 8 -
4 0 9 -

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Xổ số BL 07/11/2023

XSBL / XSBL 07/11/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0,5,5,5,2 5 0,7
1 7 6 9
2 3,8 7 5,0,6
3 0 8 -
4 - 9 4,8

Lô tô XSBL Thứ 3, XSBL 31/10/2023

XSBL / XSBL 31/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6,9
1 1 6 0,9,7
2 3,4 7 4,5
3 3 8 9,7,2
4 8 9 8,9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Sổ số Bạc Liêu 24/10/2023

XSBL / XSBL 24/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,4,2 5 0
1 6,5 6 8,3,1
2 8,2 7 3,6
3 2,2 8 -
4 1,0 9 -

Lo SXBL Thứ 3, SXBL 17/10/2023

XSBL / XSBL 17/10/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,9
1 6,2,8 6 9,6
2 9,5,5,3 7 6
3 - 8 9,3
4 6,5 9 2,4
X